Συνδρομές

Τυχόν νέες εφαρμογές ή ενημερώσεις εφαρμογών που δημοσιεύονται μετά τις 16 Απριλίου 2020 θα υπόκεινται άμεσα στην πιο πρόσφατη έκδοση των Πολιτικών προγράμματος προγραμματιστών. Οι εφαρμογές που διατίθενται στο Google Play από τις 16 Απριλίου 2020 θα έχουν περιθώριο 60 ημερών από αυτήν την ημερομηνία για να συμμορφωθούν με την πολιτική αυτή.

Εσείς, ως προγραμματιστής, δεν θα πρέπει να παραπλανάτε τους χρήστες σχετικά με τυχόν υπηρεσίες ή περιεχόμενο συνδρομής που προσφέρετε στην εφαρμογή σας. Είναι ζωτικής σημασίας να κοινοποιήσετε σαφώς την προσφορά σας σε τυχόν προωθήσεις ή οθόνες εκκίνησης εντός εφαρμογής.

Στην εφαρμογή σας: Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με την προσφορά σας. Αυτό περιλαμβάνει ρητή αναφορά στους όρους της προσφοράς σας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της συνδρομής σας, της συχνότητας του κύκλου χρέωσής σας και του εάν απαιτείται συνδρομή για τη χρήση της εφαρμογής. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να εκτελούν πρόσθετες ενέργειες για να ελέγξουν αυτές τις πληροφορίες.

Παραδείγματα συνηθισμένων παραβάσεων
  • Μηνιαίες συνδρομές που δεν ενημερώνουν τους χρήστες ότι θα ανανεώνονται αυτόματα και θα χρεώνονται κάθε μήνα.
  • Ετήσιες συνδρομές που προβάλλουν με μεγαλύτερη ορατότητα την τιμολόγησή τους σε όρους μηνιαίου κόστους.
  • Τιμολόγηση και όροι συνδρομής των οποίων η τοπική προσαρμογή δεν έχει ολοκληρωθεί.
  • Προωθήσεις εντός εφαρμογής που δεν παρουσιάζουν με σαφήνεια ότι ένας χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο χωρίς συνδρομή (όταν διατίθεται).
  • Ονόματα SKU που δεν μεταδίδουν με ακρίβεια τη φύση της συνδρομής, όπως η Δωρεάν δοκιμή για μια συνδρομή με αυτόματη επαναλαμβανόμενη χρέωση.
 

① Το κουμπί Παράβλεψη δεν εμφανίζεται σαφώς και οι χρήστες μπορεί να μην καταλάβουν ότι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη λειτουργία χωρίς να αποδεχτούν την προσφορά συνδρομής.

② Η προσφορά εμφανίζει την τιμολόγηση μόνο με βάση το μηνιαίο κόστος και οι χρήστες μπορεί να μην καταλάβουν ότι θα χρεωθούν με την τιμή έξι μηνών κατά την αγορά της συνδρομής.

③ Η προσφορά εμφανίζει μόνο την τιμή γνωριμίας και οι χρήστες ενδέχεται να μην καταλάβουν ότι θα χρεώνονται αυτόματα στο τέλος της περιόδου ισχύος της τιμής γνωριμίας.

④ Η προσφορά θα πρέπει να προσαρμόζεται τοπικά στην ίδια γλώσσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να κατανοήσουν όλες τις λεπτομέρειες της προσφοράς.

ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΩΝ

 

 

Δωρεάν δοκιμές και προσφορές γνωριμίας

Πριν ένας χρήστης εγγραφεί στη συνδρομή σας: Πρέπει να περιγράφετε με σαφήνεια και ακρίβεια τους όρους της προσφοράς σας, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας, της τιμολόγησης και της περιγραφής του προσβάσιμου περιεχομένου ή υπηρεσιών. Φροντίστε να ενημερώσετε τους χρήστες σας πότε και με ποιον τρόπο μια δωρεάν δοκιμή θα μετατραπεί σε συνδρομή επί πληρωμή, πόσο θα στοιχίζει η συνδρομή επί πληρωμή και ότι ένας χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη δωρεάν δοκιμή του σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τη μετατροπή σε συνδρομή επί πληρωμή.
Παραδείγματα συνηθισμένων παραβάσεων
  • Προσφορές που δεν εξηγούν με σαφήνεια τη διάρκεια της δωρεάν δοκιμής ή της τιμής γνωριμίας.
  • Προσφορές που δεν εξηγούν με σαφήνεια ότι ο χρήστης θα εγγραφεί αυτόματα σε συνδρομή επί πληρωμή μετά τη λήξη της περιόδου της προσφοράς.
  • Προσφορές που δεν παρουσιάζουν με σαφήνεια ότι ένας χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο χωρίς δοκιμή (όταν διατίθεται).
  • Τιμές και όροι προσφορών των οποίων η τοπική προσαρμογή δεν έχει ολοκληρωθεί.
 

① Το κουμπί Παράβλεψη δεν εμφανίζεται σαφώς και οι χρήστες μπορεί να μην καταλάβουν ότι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη λειτουργία χωρίς να εγγραφούν για τη δωρεάν δοκιμή.

② Η προσφορά δίνει έμφαση στη δωρεάν δοκιμή και οι χρήστες μπορεί να μην καταλάβουν ότι θα χρεωθούν αυτόματα στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου.

③ Η προσφορά δεν αναφέρει κάποια περίοδο δοκιμής και οι χρήστες μπορεί να μην καταλάβουν πόσο θα διαρκέσει η δωρεάν πρόσβασή τους στο συνδρομητικό περιεχόμενο.

④ Η προσφορά θα πρέπει να προσαρμόζεται τοπικά στην ίδια γλώσσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να κατανοήσουν όλες τις λεπτομέρειες της προσφοράς.

 

Διαχείριση και ακύρωση συνδρομών

Ως προγραμματιστής, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι εφαρμογές σας αποκαλύπτουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο ένας χρήστης μπορεί να διαχειριστεί ή να ακυρώσει τη συνδρομή του.

Εάν ένας χρήστης ακυρώσει μια συνδρομή που αγοράστηκε από μια εφαρμογή στο Google Play, η πολιτική μας υπαγορεύει ότι ο χρήστης δεν θα λάβει επιστροφή χρημάτων για την τρέχουσα περίοδο χρέωσης, αλλά εξακολουθεί να λαμβάνει το περιεχόμενο της συνδρομής του για το υπόλοιπο διάστημα της περιόδου χρέωσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ακύρωσης. Η ακύρωση του χρήστη ισχύει μετά τη διέλευση της τρέχουσας περιόδου χρέωσης.

Εσείς (ως πάροχος περιεχομένου ή πρόσβασης) μπορείτε να υλοποιήσετε μια πιο ευέλικτη πολιτική επιστροφής χρημάτων απευθείας με τους χρήστες σας. Αποτελεί δική σας ευθύνη η ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τυχόν αλλαγές στις πολιτικές αγοράς συνδρομής, ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων, καθώς και η διασφάλιση της συμμόρφωσης των πολιτικών με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας