Популяризация на приложения

Не допускаме приложения, които пряко или косвено участват във или се възползват от практики за популяризиране (като например реклами), които са подвеждащи или вредни за потребителите или екосистемата от програмисти. Практиките са подвеждащи или вредни, ако поведението или съдържанието им нарушават програмните ни правила за програмистите.

Примери за често срещани нарушения

  • Използване на подвеждащи реклами в уебсайтове, приложения или други собствености, включително известия, които са подобни на системните известия и сигнали.
  • Използване на реклами с явен сексуален характер за насочване на потребителите към малката обява в Google Play на приложението ви с цел изтегляне.
  • Похвати за популяризиране или инсталиране, които пренасочват потребителя към Google Play или при които се изтеглят приложения без информираното му действие.
  • Нежелано популяризиране посредством SMS услуги.
  • Текст или изображение в името на приложението, иконата или името на програмиста, които указват ефективност или класиране в магазина, цена или промоционална информация или предполагат връзка със съществуващи програми в Google Play.

Ваша отговорност е да гарантирате, че всички рекламни мрежи, партньори или реклами, свързани с приложението ви, спазват тези правила.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
4337437076564918180
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
92637