Phân loại nội dung

Mức phân loại nội dung trên Google Play do Liên minh phân loại theo độ tuổi quốc tế (IARC) cung cấp. Mục đích của hệ thống này là giúp các nhà phát triển đưa ra thông tin phân loại nội dung phù hợp cho người dùng theo từng địa phương. Các cơ quan theo khu vực của IARC quản lý các nguyên tắc dùng để xác định độ tuổi phù hợp với nội dung trong ứng dụng. Chúng tôi không chấp nhận những ứng dụng chưa được phân loại nội dung xuất hiện trên Google Play.

 

Cách thức sử dụng mức phân loại nội dung

Mức phân loại nội dung được dùng để thông báo cho người tiêu dùng, đặc biệt là cha mẹ, về nội dung phản cảm trong ứng dụng. Mức phân loại nội dung cũng hỗ trợ việc lọc hoặc chặn nội dung của bạn trong các vùng lãnh thổ nhất định hoặc tới những người dùng cụ thể theo yêu cầu của pháp luật cũng như xác định liệu ứng dụng của bạn có đủ điều kiện tham gia những chương trình đặc biệt dành cho nhà phát triển hay không.

 

Cách thức chỉ định mức phân loại nội dung

Để được phân loại nội dung cho ứng dụng, bạn phải điền vào bảng câu hỏi phân loại trên Play Console về bản chất của nội dung trong ứng dụng. Ứng dụng của bạn sẽ được nhiều cơ quan phân loại chỉ định mức phân loại nội dung dựa trên câu trả lời của bạn cho bảng câu hỏi. Việc mô tả sai nội dung ứng dụng của bạn có thể dẫn đến việc xóa hoặc tạm ngưng, vì thế điều quan trọng là cung cấp câu trả lời chính xác cho bảng câu hỏi về xếp hạng nội dung.

Để ứng dụng của bạn không bị liệt kê là "Chưa được phân loại", bạn phải hoàn tất bảng câu hỏi về phân loại nội dung cho từng ứng dụng mới được gửi tới Play Console, cũng như cho tất cả ứng dụng hiện có trên Google Play. Các ứng dụng chưa được phân loại nội dung sẽ bị xóa khỏi Cửa hàng Play.

Nếu bạn thay đổi nội dung hoặc tính năng của ứng dụng mà gây ảnh hưởng đến câu trả lời cho bảng câu hỏi phân loại, bạn phải gửi bảng câu hỏi phân loại nội dung mới trong Play Console.

Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp để tìm thêm thông tin về các cơ quan phân loại cũng như cách thức hoàn thành bảng câu hỏi phân loại nội dung.

 

Khiếu nại về mức phân loại

Nếu không đồng ý với mức phân loại được chỉ định cho ứng dụng của mình, bạn có thể khiếu nại trực tiếp với cơ quan phân loại IARC thông qua đường liên kết có trong email chứng nhận của bạn.
 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính