Otillåten användning av enheter och nätverk

Changes are coming to this article

Den här artikeln uppdateras med nyligen meddelade ändringar.

Vi lägger till ett nytt exempel i vår policy för otillåten användning av enheter och nätverk så att det tydligt framgår att vi inte tillåter appar som använder behörigheten för helskärmsintent för att tvinga fram interaktioner med störande annonser eller aviseringar. (gäller från och med den 31 maj 2024)

Vi uppdaterar vår policy för otillåten användning av enheter och nätverk för att utvecklare ska få mer kontroll över var apparna visas. Vi klargör att alla appar som kör Android-behållare på enheten som simulerar hela eller delar av operativsystemet Android på enheten måste respektera den nya flaggan REQUIRE_SECURE_ENV. Flaggan kan läggas till i appmanifest för att visa att de inte ska köras i Android-behållare på enheten. (gäller från och med den 31 januari 2024)

Vi lägger till nya riktlinjer i vår policy för otillåten användning av enheter och nätverk.

 • Nya policybegränsningar gäller för användningen av förgrundstjänster i appar som är inriktade på Android 14 eller senare. Appar kan bara deklarera förgrundstjänster för lämpliga användarfall. Utvecklare måste även ange en giltig förgrundstjänsttyp för varje förgrundstjänst som du använder i appen och deklarera att förgrundstjänstbehörigheten är lämplig för typen i fråga.
 • Vi lanserar nya JobScheduler API och krav för att göra användarinitierade dataöverföringar enklare och med mer insyn.
(gäller från och med den 31 januari 2024)
 

Du kan förhandsgranska den uppdaterade artikeln om otillåten användning av enheter och nätverk på den här sidan.

Vi tillåter inte appar som stör, skadar eller på ett otillåtet sätt får åtkomst till användarens enhet, andra enheter eller datorer, servrar, nätverk, programmeringsgränssnitt (API:er) eller tjänster, inklusive men utan begränsning till andra appar på enheten, Googles tjänster eller en auktoriserad operatörs nätverk.

Alla appar på Google Play måste följa systemoptimeringskraven för Android som beskrivs i riktlinjerna för grundläggande appkvalitet för Google Play.

En app som distribueras via Google Play får inte ändra, ersätta eller uppdatera sig själv med någon annan metod än Google Plays uppdateringsfunktion. Dessutom får enbart körbar kod (t.ex. filformaten dex, JAR och .so) från Google Play laddas ned av en app. Denna begränsning gäller inte för kod som körs i en virtuell dator eller en programtolk där någon av dem tillhandahåller indirekt åtkomst till Androids API:er (t.ex JavaScript i en WebView eller webbläsare). 

Appar eller kod från tredje part (t.ex. SDK:er) med tolkade språk (JavaScript, Python, Lua osv.) som läses in medan de körs (t.ex. om de inte paketerats med appen) får inte möjliggöra eventuella överträdelser av Google Plays policyer.

Vi tillåter inte kod som introducerar eller utnyttjar säkerhetsbrister. Kolla in programmet Förbättring av appsäkerhet om du vill veta mer om de senaste säkerhetsproblemen som har flaggats för utvecklare.

Exempel på vanliga överträdelser
 • Appar som blockerar eller stör en annan app som visar annonser.
 • Fuskappar som påverkar spelandet i andra appar.
 • Appar som förmedlar eller ger instruktioner om hur man hackar tjänster, programvara eller maskinvara, eller hur man kringgår säkerhetsskydd.
 • Appar som får åtkomst till eller använder en tjänst eller ett API på ett sätt som bryter mot dess användarvillkor.
 • Appar som inte uppfyller kraven för godkännande och försöker kringgå systemets strömhantering .
 • Appar som underlättar proxytjänster till tredje part får endast göra så om detta är appens primära och grundläggande syfte som visas för användarna.
 • Appar eller kod från tredje part (t.ex. SDK:er) där körbar kod, till exempel dex-filer och processorkompilerad kod, laddas ned från en annan källa än Google Play.
 • Appar som installerar andra appar på en enhet utan användarens föregående samtycke.
 • Appar som länkar till eller förmedlar distribution eller installation av skadlig programvara.
 • Appar eller kod från tredje part (t.ex. SDK:er) som har en WebView med ett JavaScript-gränssnitt som läser in osäkert webbinnehåll (t.ex. webbadresser som börjar på http:// eller overifierade webbadresser från osäkra källor (t.ex webbadresser som tillhandahålls av osäkra intent).

Flag Secure-krav

FLAG_SECURE är en flagga som anges i en apps kod för att indikera att användargränssnittet innehåller känsliga uppgifter som ska begränsas till en säker plattform medan appen används. Flaggan har utformats för att förhindra att uppgifterna visas på skärmbilder eller osäkra skärmar. Utvecklarna deklarerar den här flaggan när appens innehåll inte ska sändas, visas eller på annat sätt överföras utanför appen eller användarens enhet.

Av säkerhetsskäl och i integritetssyfte måste alla appar som distribueras via Google Play respektera andra appars FLAG_SECURE-deklaration. Det innebär att appar inte får underlätta eller skapa lösningar för att kringgå FLAG_SECURE-inställningarna i andra appar.

Appar som är kvalificerade som tillgänglighetsverktyg undantas från det här kravet så länge de inte överför, sparar eller cachelagrar FLAG_SECURE-skyddat innehåll för användning utanför användarens enhet.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
4682342748689187255
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
92637