Använda AccessibilityService API

Google Play tillåter användning av AvailabilityService API för en mängd olika appar. Det är dock bara möjligt för tjänster att deklarera att de är tillgänglighetsverktyg om de har utformats för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få åtkomst till enheter eller på annat sätt övervinna utmaningar som beror på deras funktionsnedsättning. Detta görs med attributet isAvailabilityTool i tjänstens metadatafil.

Appar som deklarerats som isAvailabilityTool undantas från kraven på tydlig redogörelse och samtycke som beskrivs nedan. För alla appar som är inriktade på Android 12 med AccessibilityService API gäller dessutom att behörighetsdeklarationen måste fyllas i och godkännas av Google Play från och med den 3 november 2021.

Vilka appar kan vara tillgänglighetsverktyg? 

Följande appar har utformats för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar:

 • Skärmläsningsprogram som stödjer personer med synnedsättning
 • Reglagebaserade system för inmatning som stödjer personer med motoriska funktionsnedsättningar
 • Röstbaserade system för inmatning som stödjer personer med motoriska funktionsnedsättningar
 • Punktskriftsbaserade åtkomstsystem som stödjer personer med både nedsatt syn och hörsel

Verktyg som stöder andra användare med funktionsnedsättning, till exempel kognitiv funktionsnedsättning eller flera funktionsnedsättningar, skulle också vara kvalificerade.

Verktygen måste ha som primärt syfte att stödja personer med funktionsnedsättning. Exempelvis skulle en allmän assistent som är röstaktiverad och inriktad på en stor mängd användare, men som skulle hjälpa användare med motoriska funktionsnedsättningar i vissa situationer, inte räknas som ett tillgänglighetsverktyg. De flesta utvecklare av tillgänglighetsverktyg använder större delen av sina användarundersökningar för att förstå de komplexa utmaningar som människor med en viss funktionsnedsättning stöter på när de använder sina enheter, och tar fram en lösning för dessa utmaningar. Det ska framgå tydligt i beskrivningen av ett tillgänglighetsverktyg i Google Play Butik vilka användarna är och hur appen hjälper dem att möta de utmaningar de ställs inför.

Andra exempel på appar som inte är tillgänglighetsverktyg är: antivirusprogram, automatiseringsverktyg, assistenter, övervakningsappar, borttagningsprogram, lösenordshanterare och startprogram.

Tydlig redogörelse och krav på samtycke

Appar som inte uppfyller kraven för attributet IsAvailabilityTool måste uppfylla kraven på tydlig redogörelse och samtycke som beskrivs i Google Plays policy för användardata. Apparna måste innehålla en tydlig redogörelse som

 • måste finnas i själva appen och inte bara i appbeskrivningen eller på en webbplats
 • måste visas vid normal användning av appen och får inte kräva att användaren öppnar en meny eller inställningarna
 • måste beskriva vilka uppgifter som appen har tillgång till eller samlar in via AccessibilityService API
 • måste redogöra för hur uppgifterna används och/eller delas
 • Användaren måste ge sitt samtycke via en aktiv åtgärd (till exempel ett tryck för att godkänna eller en kryssruta som markeras).
 • får inte finnas enbart i en integritetspolicy eller i användarvillkoren
 • får inte slås ihop med andra redogörelser som inte har koppling till insamling av personliga och känsliga uppgifter Detta ska vara en separat redogörelse om varför appen kräver API:et AccessibilityService och eventuella användningsfall.

Viktigt! Om det sätt som API:et används på i appen ändras måste du skicka in formuläret på nytt med uppdaterade och korrekta uppgifter. Bedräglig och odeklarerad användning av dessa API:er kan leda till att appen stängs av och/eller att ditt utvecklarkonto sägs upp.

Deklaration av tillgänglighetstjänster

Från och med den 3 november 2021 måste en ny policydeklaration fyllas i på Play Console för appar med inriktning på API-nivå 31 som använder en AccessibilityService. Vi tänker inte blockera detta API, men kräver ett tydligt yppande av att API:et används i alla appar som inte är ett tillgänglighetsverktyg. Som tillgänglighetsverktyg räknas appar vars primära syfte är att hjälpa användare med funktionsnedsättning.

Deklaration för appar som är tillgänglighetsverktyg

Om du har angett att appen är ett tillgänglighetsverktyg genom att ställa in isAccessibilityTool=true i tjänstens metadatafil måste du tala om för oss på vilket sätt appen möter ett tillgänglighetsbehov.

Så här ser frågorna som du ska svara på i deklarationen ut:

 1. Beskriv en huvudfunktion i appen som måste använda AccessibilityServices API för ett tillåtet ändamål.
   
 2. Vilken funktionsnedsättning syftar appen till att ge stöd för? Markera alla tillämpliga alternativ.
  • Motorik
  • Syn
  • Hörsel
  • Kognitiv eller inlärning
  • Annat
 3. Vilka användare riktar sig appen till?
   
 4. Länka till en kort video som visar när appen öppnas, tillgänglighetstjänsterna aktiveras och tillgänglighetstjänsterna används. Detta hjälper oss att granska appen. Om det inte framgår tydligt av användargränssnittet hur tillgänglighetstjänsterna används i appen lägger du till en berättarröst eller textning som förklarar.

Deklaration för appar som INTE är tillgänglighetsverktyg

Om du inte har angett att appen är ett tillgänglighetsverktyg, d.v.s. om du inte har ställt in flaggan isAccessibilityTool i tillgänglighetstjänstens metadatafil, men ändå använder AccessibilityService API måste du fylla i en tillgänglighetsdeklaration på Play Console.

Så här ser frågorna som du ska svara på i deklarationen ut:

 1. Varför behöver appen använda AccessibilityServices API? Markera alla tillämpliga alternativ.
  • Appfunktioner
  • Analyser
  • Kommunikation från utvecklaren
  • Säkerhet, efterlevnad och att förhindra bedrägeri
  • Annonsering eller marknadsföring
  • Anpassning
  • Kontohantering
 2. Samlar du in och/eller delar personliga eller känsliga uppgifter med hjälp av tillgänglighetsfunktionerna?
  • Ja
  • Nej

Obs! Läs mer om datainsamling och datadelning.

[Om du svarade Ja på 2.] 

 1. Vilka användaruppgifter samlar du in och/eller delar med hjälp av AccessibilityServices API? Markera alla tillämpliga alternativ.
  • Plats
   • Ungefärlig plats
   • Exakt plats
  • Personliga uppgifter
   • Namn
   • E-postadress
   • Personliga identifierare
   • Adress
   • Telefonnummer
   • Etnisk tillhörighet
   • Politisk eller religiös uppfattning
   • Sexuell läggning eller könsidentitet
   • Övrig personlig information
  • Ekonomiska uppgifter
   • Kreditkorts-, bankkorts- eller kontonummer
   • Köphistorik
   • Kredituppgifter
   • Andra ekonomiska uppgifter
  • Hälsa och träning
   • Hälsoinformation
   • Träningsinformation
  • Meddelanden
   • E-postmeddelanden
   • Sms eller mms
   • Andra meddelanden i appen
  • Foton eller videor
   • Foton
   • Videor
  • Ljudfiler
   • Röstinspelningar eller andra ljudinspelningar
   • Musikfiler
   • Andra ljudfiler
  • Filer och dokument
   • Filer och dokument
  • Kalender
   • Kalenderhändelser
  • Kontakter
   • Kontakter
  • Appaktivitet
   • Sidvisningar och tryck i appen
   • Sökhistorik i appen
   • Installerade appar
   • Annat användargenererat innehåll
   • Andra åtgärder
  • Surfning på webben
   • Webbhistorik
  • Appinformation och appens prestanda
   • Kraschloggar
   • Diagnostik
   • Annan data om appens prestanda
  • Enhetsidentifierare eller andra identifierare
   • Enhetsidentifierare eller andra identifierare
 2. Länka till en kort video som visar hur den tydliga redogörelsen visas för användarna i appen. Detta hjälper oss att granska appen.

 

Riktlinjer för videon som visar den tydliga redogörelsen i appen

Följande måste finnas med i videon som bifogas deklarationen:

 1. När appen öppnas på enheten.
 2. Användarflödet fram till skärmen för den tydliga redogörelsen och samtyckesskärmen för tillgänglighetstjänsten.
 3. Användarflödet när användaren ger sitt samtycke, inklusive när appen beviljas tillgänglighetsbehörighet.
 4. Användarflödet när användaren inte ger sitt samtycke, inklusive hur det ser ut när den tydliga redogörelsen och samtyckesskärmen aktiveras på nytt.
 5. En huvudfunktion i appen som använder tillgänglighetsfunktionerna. Om det inte framgår tydligt av användargränssnittet hur tillgänglighetstjänsterna används i appen lägger du till en berättarröst eller textning som förklarar.

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny