İzinler

Bu politikada değişiklik yapılacaktır.

Değişikliklerin özetini ve güncellenmiş Geliştirici Politikası'nın bir kopyasını burada bulabilirsiniz.

İzin istekleri kullanıcılara mantıklı gelmelidir. Yalnızca uygulamanızın Play Store girişinde tanıtılan mevcut özelliklerin veya hizmetlerin kullanılabilmesi için gereken izinlerle ilgili istekte bulunabilirsiniz. Açıklanmayan, uygulanmayan veya izin verilmeyen özellikler ya da amaçlar için kullanıcı veya cihaz verilerine erişim sağlayan izinleri kullanamazsınız. İzinler üzerinden erişilen kişisel veya hassas veriler hiçbir zaman satılamaz.

Kullanıcıların, uygulamanızın neden izin istediğini anlamaları için, verilere erişim izinlerini bir bağlam çerçevesinde (artımlı yetkilendirme üzerinden) isteyin. Verileri yalnızca kullanıcının izin verdiği amaçlar için kullanın. Verileri daha sonra başka amaçlar için kullanmak isterseniz, kullanıcılara bunu sormalı ve ek kullanımları kabul ettiklerinden emin olmalısınız.

Kısıtlanmış İzinler

Yukarıdakilere ek olarak, kısıtlı izinler Tehlikeli, Özel veya İmza olarak ifade edilen izinler olup aşağıda açıklanan ek şartlara ve kısıtlamalara tabidir:

  • Kısıtlı İzinler üzerinden erişilen hassas kullanıcı veya cihaz verileri yalnızca, verilerin toplandığı uygulamadaki mevcut özellikleri veya hizmetleri sağlamak ya da iyileştirmek için gerektiğinde üçüncü taraflara aktarılabilir. Ayrıca kullanıcılara yasal açıdan uygun bildirim sağlayarak, gerekirse geçerli yasalara uymak için veya bir birleşme, satın alma ya da varlık satışı kapsamında veri aktarabilirsiniz. Kullanıcı verilerinin başka her türlü aktarımı veya satışı yasaktır.
  • Kullanıcılar Kısıtlı İzin isteklerini reddettiklerinde bu kararlarına saygı duyun. Kullanıcılar ayrıca kritik olmayan izinlere rıza göstermeleri için manipüle edilemez veya zorlanamaz. Hassas izinlere erişim hakkı vermeyen kullanıcıların uygulamanızı kullanabilmesini sağlamak için makul ölçüde çaba göstermeniz gerekir (ör. Arama Kaydına erişimi kısıtlayan kullanıcıların manuel olarak telefon numarası girmelerine izin vermek).

Bazı Kısıtlı İzinler aşağıda açıklandığı şekilde ek şartlara tabi olabilir. Bu kısıtlamaların amacı kullanıcının gizliliğini teminat altına almaktır. Uygulamaların oldukça etkileyici veya çok önemli bir özellik sunması ve bu özelliği sağlamanın başka alternatif yöntemi olmaması gibi çok nadir durumlarda şartlarda sınırlı istisnalar yapabiliriz. Teklif edilen istisnaları değerlendirerek kullanıcıların gizliliği veya güvenliği üzerinde olası etkileri olup olmadığına bakarız.

 

SMS ve Arama Kaydı İzinleri

SMS ve Arama Kaydı İzinleri, Kişisel ve Hassas Bilgiler politikasına ve aşağıdaki kısıtlamalara tabi kişisel ve hassas kullanıcı verileri olarak değerlendirilir:

Kısıtlı İzinler Gereksinim
Arama Kaydı izin grubu (ör. READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS) Cihazda etkin bir şekilde varsayılan Telefon veya Asistan işleyici olarak kayıtlı olmalıdır.
SMS izin grubu (ör. READ_SMS, SEND_SMS, WRITE_SMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, RECEIVE_MMS) Cihazda etkin bir şekilde varsayılan SMS veya Asistan işleyici olarak kayıtlı olmalıdır.

 

Varsayılan SMS, Telefon veya Asistan işleyici özelliğine sahip olmayan uygulamalar manifest dosyalarında yukarıdaki izinlerin kullanımını tanımlayamaz. Bu, manifest dosyasında yer tutucu metnini içerir. Ayrıca uygulamaların, kullanıcıların yukarıdaki izinlerden herhangi birini kabul etmesini isteyebilmeleri için etkin bir şekilde varsayılan SMS, Telefon veya Asistan işleyici olarak kayıtlı olmaları ve varsayılan işleyici durumundan çıktıklarında hemen izni kullanmayı bırakmaları gerekir. İzin verilen kullanımları ve istisnaları Yardım Merkezindeki bu sayfada bulabilirsiniz.

Uygulamalar, izni (ve izin aracılığıyla oluşturulan verileri) yalnızca onaylanan temel uygulama işlevini sağlamak için kullanabilir. Temel işlev, uygulamanın asıl amacı olarak tanımlanır. Bu, temel özelliklerden oluşan bir grup da olabilir. Ancak tüm bu özelliklerin uygulamanın açıklamasında belirgin bir şekilde yer alması ve tanıtılması gerekir. Temel özellikleri olmadan uygulama "çalışmaz" veya kullanışlı olmaz. Bu verilerin aktarımı, paylaşımı veya lisanslı kullanımı yalnızca uygulama içindeki temel özelliklerin sağlanması amacıyla olmalıdır ve veriler başka bir amaçla (ör. diğer uygulamaları veya hizmetleri iyileştirme, reklamcılık veya pazarlama amaçları) kullanılamaz. Arama Kaydı veya SMS ile alakalı izinlerle ilişkili veriler oluşturmak için alternatif yöntemler (başka izinler, API'ler ve üçüncü taraf kaynakları dahil) kullanamazsınız.

 

Konum İzinleri

16 Nisan 2020 güncellemesi: Konum politikasına uygunluğun bazı geliştiricilere ekstra iş yükü getireceğinin farkındayız. Bu nedenle, değişiklik yapabilmeniz için size daha uzun süreye yayılan bir zaman çizelgesi sunuyoruz. Zaman çizelgelerini ve diğer güncellemeleri görüntülemek için lütfen Yardım Merkezimizi ziyaret edin.

Cihaz konumu, Kişisel ve Hassas Bilgiler politikasına ve aşağıdaki şartlara tabi kişisel ve hassas kullanıcı verileri olarak değerlendirilir:

  • Uygulamalar mevcut özellik veya hizmetlerini sağlamak için artık gerekli olmayan korunan verilere konum izinleri (ör. ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION) ile erişemez.
  • Yalnızca reklam veya analiz için kullanıcılardan asla konum izni istememelisiniz. Bu verilerin izinli kullanımının kapsamını reklam yayınlamak için genişleten uygulamalar Reklam Politikamıza uygun olmalıdır.
  • Uygulamalar, konum bilgisinin kullanılmasını gerektiren mevcut özelliği veya hizmeti sağlamak için mümkün olan en dar kapsamı istemeli (yani, hassas erişim yerine genel erişim ve arka plan yerine ön plan) ve ilgili özelliğin ya da hizmetin istenen konum düzeyini gerektireceği, kullanıcılar tarafından makul ölçüde beklenebilir olmalıdır. Örneğin, ikna edici bir gerekçe sunmadan arka planda konum erişimi isteyen veya bu bilgiye erişen uygulamaları reddedebiliriz.
  • Arka planda konum bilgisi yalnızca kullanıcı için faydalı ve uygulamanın temel işleviyle alakalı özellikleri sağlamak amacıyla kullanılabilir.

Bazı şartlarda uygulamaların ön plan hizmeti izni kullanarak konuma erişmesine izin verilir (uygulama yalnızca ön planda erişim iznine sahipken, ör. "kullanımdayken"). Bunun için:

  • Kullanım, kullanıcı tarafından uygulama içinde başlatılan bir işlemin devamı olarak başlatılmış olmalı ve
  • kullanıcı tarafından başlatılan işlemin tasarlanan kullanım alanı uygulama tarafından tamamlandıktan hemen sonra son bulmalıdır.

Özel olarak çocuklar için tasarlanmış uygulamalar Aileler için politikasına uygun olmalıdır.

 

Tüm Dosyalara Erişim İzni

Bir kullanıcının cihazındaki dosyalar ve dizin özellikleri, Kişisel ve Hassas Bilgiler politikasına ve aşağıdaki şartlara tabi kişisel ve hassas kullanıcı verileri olarak değerlendirilir:

  • Uygulamalar yalnızca uygulamanın çalışması için kritik önem taşıyan cihaz depolama alanına erişim isteğinde bulunmalı ve kullanıcı açısından kritik uygulama işlevselliğiyle ilgili olmayan herhangi bir amaçla üçüncü taraflar adına cihaz depolama alanına erişim isteğinde bulunmamalıdır.
  • R veya sonraki bir sürümü çalıştıran Android cihazlarda, paylaşılan depolama alanındaki erişimi yönetmek için MANAGE_EXTERNAL_STORAGE izni gerekecektir. R'yi hedefleyen ve paylaşılan depolama alanına geniş kapsamlı erişim isteyen ("Tüm dosyalara erişim") tüm uygulamalar yayınlanmadan önce uygun bir erişim değerlendirmesinden başarıyla geçmelidir. Bu izni kullanmalarına müsaade edilen uygulamalar, kullanıcılardan "Özel uygulama erişimi" ayarlarından uygulamaları için "Tüm dosyalara erişim" seçeneğini etkinleştirmelerini açıkça istemelidir. R gereksinimleri hakkında daha fazla bilgiyi bu yardım makalesinde bulabilirsiniz.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın