สิทธิ์และ API ที่เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

 

คำขอสิทธิ์และ API ที่เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนควรฟังดูสมเหตุสมผลสำหรับผู้ใช้ คุณขอได้เฉพาะสิทธิ์และ API ที่เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งจำเป็นต่อการใช้งานฟีเจอร์หรือบริการปัจจุบันในแอปที่มีการโปรโมตในข้อมูลผลิตภัณฑ์บน Google Play คุณไม่อาจใช้สิทธิ์หรือ API ที่เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งให้การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้หรืออุปกรณ์สำหรับฟีเจอร์หรือวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เปิดเผย ไม่ได้ใช้งาน หรือไม่ได้รับอนุญาต และห้ามมิให้ขายข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งเข้าถึงผ่านสิทธิ์หรือ API ที่เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ขอสิทธิ์และ API ที่เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เพื่อเข้าถึงข้อมูลในบริบท (ผ่านคำขอที่เพิ่มขึ้น) เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงสาเหตุที่แอปต้องขอสิทธิ์ ใช้ข้อมูลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ได้ยินยอมให้ใช้เท่านั้น หากคุณต้องการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ในภายหลัง คุณต้องขออนุญาตผู้ใช้และตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้ยอมรับการใช้งานเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว

สิทธิ์ที่จำกัด

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น สิทธิ์ที่จำกัดคือสิทธิ์ที่ระบุว่าเป็นอันตราย พิเศษ ลายเซ็น หรือตามที่ระบุไว้ด้านล่าง สิทธิ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและข้อจำกัดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของผู้ใช้หรืออุปกรณ์ที่เข้าถึงผ่านสิทธิ์ที่จำกัดจะโอนให้กับบุคคลที่สามได้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นสำหรับการให้บริการหรือปรับปรุงฟีเจอร์หรือบริการปัจจุบันในแอปที่มีการรวบรวมข้อมูลมาเท่านั้น และคุณอาจโอนข้อมูลได้เมื่อจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวม การได้มา หรือการขายสินทรัพย์โดยมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างเพียงพอตามกฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการโอนหรือขายข้อมูลผู้ใช้ในลักษณะอื่นใด
 • เคารพการตัดสินใจของผู้ใช้หากผู้ใช้ปฏิเสธคำขอสิทธิ์ที่จำกัด และต้องไม่ครอบงำหรือบังคับผู้ใช้ให้ยินยอมมอบสิทธิ์ใดๆ แม้ว่าจะเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้มีความสำคัญนัก คุณต้องใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมมอบสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (เช่น อนุญาตให้ผู้ใช้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์เองหากผู้ใช้ได้จำกัดสิทธิ์เข้าถึงบันทึกการโทรไว้)
 • เราขอห้ามอย่างชัดแจ้งไม่ให้ใช้สิทธิ์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ของแอปสำหรับนักพัฒนาแอป Android หรือละเมิดนโยบายที่มีอยู่ (ซึ่งรวมถึงการละเมิดด้วยการเพิ่มสิทธิ์ในระดับสูงขึ้น)

สิทธิ์ที่จำกัดบางอย่างอาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเพิ่มเติมตามรายละเอียดด้านล่าง ข้อจำกัดเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เราอาจมีข้อยกเว้นที่จำกัดสำหรับข้อกำหนดด้านล่างในกรณีที่พบไม่บ่อยซึ่งแอปให้บริการฟีเจอร์ที่น่าสนใจหรือสำคัญมาก และไม่มีทางเลือกอื่นที่จะให้บริการฟีเจอร์นี้ได้ เราจะประเมินข้อยกเว้นที่เสนอกับผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยที่อาจมีต่อผู้ใช้

 

สิทธิ์เกี่ยวกับ SMS และประวัติการโทร

สิทธิ์เกี่ยวกับ SMS และประวัติการโทรถือว่าเป็นข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนบุคคลและมีความละเอียดอ่อน โดยต้องเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตลอดจนข้อกำหนดดังต่อไปนี้

สิทธิ์ที่จำกัด ข้อกำหนด
กลุ่มสิทธิ์สำหรับประวัติการโทร (เช่น READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS) ต้องลงทะเบียนเป็นเครื่องจัดการโทรศัพท์หรือเครื่องจัดการ Assistant เริ่มต้นในอุปกรณ์อยู่ในขณะนั้น
กลุ่มสิทธิ์สำหรับ SMS (เช่น READ_SMS, SEND_SMS, WRITE_SMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, RECEIVE_MMS) ต้องลงทะเบียนเป็นเครื่องจัดการ SMS หรือเครื่องจัดการ Assistant เริ่มต้นในอุปกรณ์อยู่ในขณะนั้น

 

แอปที่เป็นเครื่องจัดการ SMS, โทรศัพท์ หรือ Assistant เริ่มต้นไม่ได้ต้องไม่ประกาศการใช้สิทธิ์ด้านบนในไฟล์ Manifest รวมถึงข้อความของตัวยึดตำแหน่งในไฟล์ Manifest นอกจากนี้ แอปต้องลงทะเบียนเป็นเครื่องจัดการ SMS, โทรศัพท์ หรือ Assistant เริ่มต้นอยู่ในขณะนั้นก่อนที่จะแจ้งผู้ใช้ให้ยอมรับสิทธิ์ใดๆ ในข้างต้นและต้องหยุดใช้สิทธิ์ทันทีเมื่อแอปไม่ได้เป็นเครื่องจัดการเริ่มต้นแล้ว ดูการใช้งานที่อนุญาตและข้อยกเว้นได้ที่หน้านี้ในศูนย์ช่วยเหลือ

แอปจะใช้สิทธิ์ (และข้อมูลใดก็ตามที่ได้มาจากสิทธิ์ดังกล่าว) เพื่อมอบฟังก์ชันการทำงานหลักที่ได้รับอนุมัติของแอป ฟังก์ชันการทำงานหลักเป็นเป้าหมายหลักของการเข้าถึงสิทธิ์ดังกล่าว ฟังก์ชันการทำงานหลักอาจรวมถึงชุดฟีเจอร์หลักซึ่งต้องระบุและโปรโมตให้ครบถ้วนในคำอธิบายของแอปอย่างเด่นชัดที่สุด หากไม่มีฟีเจอร์หลัก แอปจะ "เสีย" หรือแสดงผลเป็นใช้งานไม่ได้ การโอน แชร์ หรือใช้งานข้อมูลที่ได้รับอนุญาตนี้ต้องเป็นไปเพื่อการจัดเตรียมฟีเจอร์หรือบริการหลักภายในแอปเท่านั้น และต้องไม่มีการขยายการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด (เช่น การปรับปรุงแอปหรือบริการอื่นๆ การโฆษณา หรือวัตถุประสงค์ทางการตลาด) คุณไม่มีสิทธิ์ใช้วิธีการอื่นๆ (รวมถึงสิทธิ์อื่นๆ, API หรือแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม) เพื่อรับข้อมูลซึ่งมาจากสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติการโทรหรือ SMS

 

สิทธิ์เข้าถึงตำแหน่ง

ตำแหน่งของอุปกรณ์ถือว่าเป็นข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนบุคคลและมีความละเอียดอ่อน โดยต้องเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตลอดจนข้อกำหนดต่อไปนี้

 • แอปจะต้องไม่เข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการปกป้องโดยสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่ง (เช่น ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION) หลังจากที่สิทธิ์ดังกล่าวไม่จำเป็นต่อการแสดงฟีเจอร์หรือบริการในขณะนั้นในแอปแล้ว
 • คุณไม่ควรจะขอสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งจากผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงอย่างเดียว แอปที่ขยายการใช้งานที่ได้รับอนุญาตของข้อมูลนี้เพื่อการแสดงโฆษณาจะต้องเป็นไปตามนโยบายโฆษณาของเรา
 • แอปต้องขอสิทธิ์ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จำเป็น (เช่น ตำแหน่งคร่าวๆ แทนที่จะเป็นตำแหน่งอย่างละเอียด และเข้าถึงตำแหน่งในเบื้องหน้าแทนตำแหน่งในเบื้องหลัง) เพื่อให้บริการหรือฟีเจอร์ที่ต้องใช้ตำแหน่งในขณะนั้น และผู้ใช้ต้องทราบอยู่แล้วโดยเหตุและผลว่าฟีเจอร์หรือบริการนั้นจำเป็นต้องเข้าถึงตำแหน่งตามระดับที่ขอ เช่น เราอาจปฏิเสธแอปที่ขอหรือเข้าถึงตำแหน่งในเบื้องหลังโดยปราศจากเหตุผลอันเหมาะสม
 • จะมีการใช้ข้อมูลตำแหน่งในเบื้องหลังได้เฉพาะสำหรับการให้บริการฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานหลักของแอปเท่านั้น

แอปได้รับอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งโดยใช้สิทธิ์ของบริการที่ทำงานอยู่เบื้องหน้า (เมื่อแอปมีเพียงการเข้าถึงเมื่ออยู่เบื้องหน้า เช่น "ขณะใช้งาน") หากการใช้งานนั้นมีลักษณะดังนี้

 • เริ่มต้นขึ้นเป็นการต่อเนื่องมาจากการดำเนินการในแอปที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้ และ
 • สิ้นสุดลงทันทีหลังจากที่ Use Case ตามเจตนาของการดำเนินการที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้เสร็จสิ้นลงโดยแอปพลิเคชัน

แอปที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะต้องเป็นไปตามนโยบายออกแบบเพื่อครอบครัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของนโยบายดังกล่าวได้จากบทความช่วยเหลือนี้ 

 

 

สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ทั้งหมด

ไฟล์และแอตทริบิวต์ไดเรกทอรีในอุปกรณ์ของผู้ใช้ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้ใช้ที่ละเอียดอ่อนภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และข้อกำหนดต่อไปนี้

 • แอปควรขอสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานของแอปเท่านั้น และไม่สามารถขอสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลของอุปกรณ์ในนามของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นของแอปซึ่งผู้ใช้เห็น
 • อุปกรณ์ Android ที่ใช้ R ขึ้นไปจะต้องได้รับสิทธิ์ MANAGE_EXTERNAL_STORAGE จึงจะจัดการการเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลที่แชร์ได้ แอปทั้งหมดที่มีเป้าหมายเป็น R และขอสิทธิ์เข้าถึงแบบกว้างไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลที่แชร์ ("การเข้าถึงไฟล์ทั้งหมด") ต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ที่เหมาะสมก่อนเผยแพร่ แอปที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นี้ต้องแจ้งให้ผู้ใช้เปิดใช้ "การเข้าถึงไฟล์ทั้งหมด" สำหรับแอปของตนอย่างชัดเจนภายใต้การตั้งค่า "สิทธิ์เข้าถึงพิเศษของแอป" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของ R ได้จากบทความช่วยเหลือนี้

 

สิทธิ์ระดับการเข้าถึงแพ็กเกจ (แอป)

รายการแอปที่ติดตั้งอยู่ซึ่งค้นหาได้จากอุปกรณ์ถือว่าเป็นข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นส่วนบุคคลและมีความละเอียดอ่อนตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ตลอดจนข้อกำหนดดังต่อไปนี้

แอปที่มีวัตถุประสงค์หลักเป็นการเปิด ค้นหา หรือทำงานร่วมกับแอปอื่นๆ ในอุปกรณ์ต้องมีระดับการเข้าถึงแอปอื่นๆ ที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ตามขอบเขตที่เหมาะสมซึ่งอธิบายไว้ด้านล่างดังนี้

 • ระดับการเข้าถึงแอปแบบกว้าง: ระดับการเข้าถึงแบบกว้างเป็นขอบเขตระดับการเข้าถึงแอปที่ติดตั้งอยู่ ("แพ็กเกจ") ในอุปกรณ์ในระดับที่ครอบคลุม (หรือแบบ "กว้าง")
  • สำหรับแอปที่กำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 30 ขึ้นไป ระดับการเข้าถึงแบบกว้างต่อแอปที่ติดตั้งอยู่ผ่านสิทธิ์ QUERY_ALL_PACKAGES จะจำกัดเฉพาะบาง Use Case โดยแอปดังกล่าวจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อแอปทั้งหมดในอุปกรณ์มีการรับรู้และ/หรือมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเท่านั้น 
  • การใช้วิธีการอื่นเพื่อประมาณระดับการเข้าถึงแบบกว้างที่เชื่อมโยงกับสิทธิ์ QUERY_ALL_PACKAGES ยังจำกัดตามฟังก์ชันการทำงานหลักของแอปที่ติดต่อกับผู้ใช้และความสามารถในการทำงานร่วมกันกับแอปที่ค้นพบผ่านวิธีการนี้ด้วย
  • ดู Use Case ที่อนุญาตสำหรับสิทธิ์ QUERY_ALL_PACKAGES ได้ในบทความนี้ในศูนย์ช่วยเหลือ
 • ระดับการเข้าถึงแอปอย่างจำกัด: ระดับการเข้าถึงอย่างจำกัดคือกรณีที่แอปจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ด้วยการค้นหาแอปที่เจาะจงโดยใช้วิธีการที่กำหนดเป้าหมายแคบกว่า (แทนการกำหนดแบบ "กว้าง") (เช่น การค้นหาแอปที่เจาะจงตามประกาศในไฟล์ Manifest ของแอป) คุณอาจใช้วิธีการนี้เพื่อค้นหาแอป ในกรณีที่แอปมีความสามารถในการทำงานร่วมกันตามข้อกำหนดของนโยบายหรือการจัดการแอปเหล่านี้ 
 • ระดับการเข้าถึงรายการแอปที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ต้องสัมพันธ์โดยตรงกับวัตถุประสงค์หลักหรือฟังก์ชันการทำงานหลักที่ผู้ใช้เข้าถึงภายในแอปของคุณ 

ห้ามมิให้ขายหรือแชร์ข้อมูลรายการแอปที่ค้นหาได้จากแอปที่เผยแพร่ใน Play เพื่อการวิเคราะห์หรือการสร้างรายได้จากโฆษณา

 

API การช่วยเหลือพิเศษ

ไม่สามารถใช้ Accessibility API เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • เปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองผ่านแอปการควบคุมโดยผู้ปกครอง หรือจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับอนุญาตผ่านซอฟต์แวร์การจัดการขององค์กร 
 • ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ปิดใช้หรือถอนการติดตั้งแอปหรือบริการใดๆ 
 • แก้ปัญหาการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ติดตั้งมาในตัวและการแจ้งเตือนของ Android หรือ
 • เปลี่ยนแปลงหรือใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซผู้ใช้ในลักษณะที่หลอกลวงหรือละเมิดนโยบายสำหรับนักพัฒนาแอป Google Play 

การใช้ Accessibility API ต้องระบุไว้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์บน Google Play

หลักเกณฑ์สำหรับ IsAccessibilityTool

แอปที่ฟังก์ชันการทำงานหลักมุ่งช่วยเหลือคนพิการโดยตรงมีสิทธิ์ใช้ IsAccessibilityTool เพื่อระบุต่อสาธารณะอย่างเหมาะสมว่าเป็นแอปการช่วยเหลือพิเศษ

ส่วนแอปที่ไม่มีสิทธิ์ใช้ IsAccessibilityTool จะไม่สามารถใช้การแจ้งดังกล่าวและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลและการขอความยินยอมที่ชัดเจนดังที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลผู้ใช้ เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพิเศษนั้นไม่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ 

แอปต้องใช้ API และสิทธิ์ที่มีขอบเขตแคบลงแทน Accessibility API เมื่อเป็นไปได้ เพื่อมอบฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
92637
false