Tillatelser og API-er som bruker sensitiv informasjon

 

Forespørsler om tillatelser og API-er med tilgang til sensitiv informasjon skal være forståelig for brukerne. Du kan bare be om tillatelser og API-er med tilgang til sensitiv informasjon som er nødvendige for å implementere funksjoner eller tjenester i appen din, og som er promotert i Google Play-oppføringen din. Du kan ikke bruke tillatelser eller API-er med tilgang til sensitiv informasjon som gir tilgang til bruker- eller enhetsdata for funksjoner eller formål det ikke opplyses om, som ikke er implementert, eller som ikke er tillatt. Personlige eller sensitive data du får tilgang til via tillatelser eller API-er med tilgang til sensitiv informasjon, skal aldri selges.

Be om tillatelser og API-er med tilgang til sensitiv informasjon for å få tilgang til data i kontekst (via trinnvise forespørsler), slik at brukerne forstår hvorfor appen ber om dette. Bruk dataene bare til formålene brukerne har gitt samtykke til. Hvis du senere ønsker å bruke dataene til andre formål, må du spørre brukerne og sørge for at de gir eksplisitt samtykke til tilleggsformålene.

Begrensede tillatelser

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, er begrensede tillatelser de tillatelsene vi klassifiserer som farlige, spesielle eller signatur, samt de som er dokumentert nedenfor. Disse tillatelsene er underlagt følgende tilleggskrav og begrensninger:

 • Sensitive bruker- eller enhetsdata du får tilgang til via begrensede tillatelser, skal bare overføres til tredjeparter hvis det er nødvendig for å levere eller forbedre funksjoner eller tjenester i appen som dataene er samlet inn fra. Du kan også overføre data etter behov for å overholde gjeldende lovgivning eller som en del av en fusjon, et oppkjøp eller salg av eiendeler med et juridisk gyldig varsel til brukerne. All annen overføring eller salg av brukerdata er forbudt.
 • Respektér brukernes avgjørelse hvis de avslår en forespørsel om en begrenset tillatelse. Brukerne skal ikke manipuleres eller tvinges til å samtykke til tillatelser som ikke er kritiske. Du må legge rimelig innsats i å legge til rette for brukere som ikke gir tilgang til sensitive tillatelser (f.eks. å la brukerne oppgi et telefonnummer manuelt hvis de har begrenset tilgangen til samtaleloggen).
 • Det er uttrykkelig forbudt å bruke tillatelser i strid med de offisielle anbefalte fremgangsmåtene for Android-utvikleres bruk av apptillatelser eller eksisterende retningslinjer (inkludert de som gjelder misbruk av overordnede rettigheter).

Enkelte begrensede tillatelser kan være underlagt ytterligere krav som er beskrevet nedenfor. Målet med begrensningene er å sikre brukernes personvern. Vi kan innvilge begrensede unntak for kravene nedenfor i svært sjeldne tilfeller, der apper leverer en svært nyttig eller viktig funksjon og det ikke finnes noen alternativ måte å levere funksjonen på. Vi evaluerer foreslåtte unntak opp mot de potensielle personvern- og sikkerhetsvirkningene for brukerne.

 

Tillatelser for SMS- og samtalelogg

Tillatelser for SMS- og samtalelogg anses som personlige og sensitive brukerdata som er underlagt retningslinjene for personligopplysninger og sensitiv informasjon, samt følgende begrensninger:

Begrenset tillatelse Krav
Tillatelsesgruppe for samtaleloggen (f.eks. READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS) Den må være aktivt registrert som standard telefon- eller assistentbehandler på enheten.
Tillatelsesgruppe for SMS (f.eks. READ_SMS, SEND_SMS, WRITE_SMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, RECEIVE_MMS) Den må være aktivt registrert som standard SMS- eller assistentbehandler på enheten.

 

Apper som ikke har funksjonalitet for SMS-, telefon- eller Assistent-behandling, kan ikke deklarere bruk av de ovennevnte tillatelsene i manifestet. Dette inkluderer plassholdertekst i manifestet. Apper må også være aktivt registrert som standardbehandlere for SMS-, telefon- eller Assistent-funksjonen før de ber brukere om å godta noen av de ovennevnte tillatelsene, og de må umiddelbart slutte å bruke tillatelsen når de ikke er standardbehandlere lenger. Tillatte bruksområder og unntak er tilgjengelige på denne brukerstøttesiden.

Apper kan bare bruke tillatelsen (og alle data som er generert på grunnlag av tillatelsen) til å levere godkjent kjerneappfunksjonalitet. Kjernefunksjonalitet er definert som appens hovedformål. Dette kan være et sett med kjernefunksjoner, der alle må være tydelig dokumentert og fremhevet i beskrivelsen av appen. Uten kjernefunksjonene er appen «ødelagt» eller ubrukelig. Overføring, deling eller lisensiert bruk av disse dataene er bare tillatt for å levere kjernefunksjoner eller -tjenester i appen, og bruken av dataene kan aldri utvides til noe annet formål (f.eks. forbedring av andre apper eller tjenester, annonsering eller markedsføringsformål). Du kan ikke bruke alternative metoder (inkludert andre tillatelser, API-er eller tredjepartskilder) til å avlede data tilknyttet tillatelsene for SMS- og samtalelogg.

 

Posisjonstillatelser

Enhetsposisjon anses som personlige og sensitive brukerdata som er underlagt retningslinjene for personopplysninger og sensitiv informasjon, samt følgende krav:

 • Apper skal ikke få tilgang til data som er beskyttet av posisjonstillatelser (f.eks. ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION) når det ikke lenger er nødvendig for å levere funksjoner eller tjenester i appen.
 • Du må aldri be om posisjonstillatelser fra brukere hvis det eneste formålet er annonsering eller analyse. Apper som tillater at disse dataene brukes til å vise annonser, må være i samsvar med annonseretningslinjene våre.
 • Apper skal be om det laveste tilgangsnivået (dvs. så generelt og lite detaljert som mulig, og i forgrunnen i stedet for bakgrunnen i den grad det er mulig) som er nødvendig for å levere funksjonen eller tjenesten som trenger posisjonen, og det skal gi mening for brukerne at det forespurte posisjonsnivået er nødvendig for funksjonen eller tjenesten. Vi kan for eksempel avslå apper som ber om eller får tilgang til bakgrunnsposisjon uten god nok begrunnelse.
 • Apper skal bare bruke posisjon i bakgrunnen for å levere funksjoner som er fordelaktige for brukeren og relevante for appens kjernefunksjonalitet.

Apper kan få tilgang til posisjon i forgrunnen ved å bruke forgrunnstjenester (når appen bare har tilgang i forgrunnen, f.eks. «når den er i bruk») hvis bruken

 • er startet som en fortsettelse av en brukeraktivert handling i appen
 • avsluttes umiddelbart etter at det tiltenkte bruksmønsteret til den brukeraktiverte handlingen fullføres av appen

Apper som er utviklet spesifikt for barn, må overholde For hele familien-retningslinjene.

Du finner mer informasjon om retningslinjekravene i denne hjelpeartikkelen

 

 

Tilgang til alle filer

Filer og katalogattributter på brukeres enheter regnes som personopplysninger og sensitive brukerdata som er underlagt retningslinjene for personopplysninger og sensitiv informasjon samt følgende krav:

 • Apper skal bare be om tilgang til enhetslagring hvis det er avgjørende for at appen skal fungere, og de kan ikke be om tilgang til enhetslagring på vegne av tredjeparter til formål som ikke er relatert til kritisk appfunksjonalitet for brukerne.
 • Android-enheter som kjører versjon R eller nyere, krever tillatelsen MANAGE_EXTERNAL_STORAGE for å administrere tilgang til delt lagring. Alle apper som er målrettet mot versjon R og ber om omfattende tilgang til delt lagring («Tilgang til alle filer»), må bestå en passende tilgangsvurdering før publisering. Apper som kan bruke denne tillatelsen, må tydelig be brukerne om å slå på «Tilgang til alle filer» for appene sine under «Spesiell apptilgang»-innstillingene. Du finner mer informasjon om kravene for versjon R i denne hjelpeartikkelen.

 

Tillatelse til pakketilgang (app)

Når beholdningen av installerte apper er hentet fra en enhet, anses den for å inneholde personlige og sensitive brukerdata som er underlagt retningslinjene for personlig og sensitiv informasjon samt følgende krav:

Apper som har som hovedformål å starte, søke gjennom eller være interoperable med andre apper på enheten, kan få tilgang til andre installerte apper på enheten i et hensiktsmessig omfang. Dette er beskrevet mer detaljert nedenfor:

 • Bred apptilgang: Med bred tilgang kan appen din få omfattende (eller «bred») tilgang til andre installerte apper («pakker») på samme enhet.
  • For apper som er målrettet mot API-nivå 30 eller nyere, er bred tilgang til installerte apper via tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES begrenset til spesifikke bruksmønstre der appen ikke fungerer uten å se og/eller ha interoperabilitet med alle andre installerte apper på enheten. 
  • Bruk av alternative metoder for å etterligne det brede tilgangsnivået som gis med tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES, er også begrenset til appens brukerrettede kjernefunksjonalitet og interoperabilitet med andre apper som oppdages via slike metoder.
  • Gå til denne artikkelen i brukerstøtten for å lese om bruksmønstre der tillatelsen QUERY_ALL_PACKAGES godtas.
 • Begrenset apptilgang: Begrenset tilgang betyr at appen din minimerer tilgangen til data ved å søke etter spesifikke apper via mer målrettede (i stedet for «brede») metoder, for eksempel ved å søke etter spesifikke apper som samsvarer med manifestdeklarasjonen for appen din. Du kan bruke denne metoden til å søke etter apper hvis appen din har interoperabilitet som samsvarer med retningslinjene, samt til å administrere disse appene. 
 • Tilgang til beholdningen av installerte apper på en enhet må være direkte relatert til hovedformålet med appen din eller kjernefunksjonaliteten brukere har tilgang til i den. 

Data om appbeholdning som er hentet fra Play-distribuerte apper, skal aldri selges og heller ikke brukes i analyse eller annonser for å generere inntekter.

 

Accessibility API

Accessibility API kan ikke brukes til

 • å endre brukerinnstillinger uten brukernes samtykke, med mindre dette er autorisert av en forelder eller verge gjennom en app for foreldrekontroll, eller av autoriserte administratorer gjennom programvare for bedriftsadministrasjon 
 • å hindre brukere i å slå av eller avinstallere apper eller tjenester 
 • å omgå personverninnstillinger og -varsler som er innebygd i Android
 • å endre eller bruke grensesnittet på en villedende måte eller på måter som bryter retningslinjene for utviklere på Google Play 

Bruk av Accessibility API må dokumenteres i Google Play-oppføringen.

Retningsinjer for IsAccessibilityTool

Apper med kjernefunksjonalitet som er ment som direkte støtte for personer med nedsatte funksjonsevner, kan bruke IsAccessibilityTool til å vise offentlig at de er tilgjengelighetsapper.

Apper som ikke er kvalifisert for bruk av IsAccessibilityTool, kan ikke bruke dette flagget og må oppfylle krav om fremtredende informasjon og samtykke, som beskrevet i retningslinjene for brukerdata, ettersom funksjonene knyttet til tilgjengelighet ikke er tydelige for brukerne. Du finner mer informasjon i brukerstøtteartikkelen om AccessibilityService API.

Der det er mulig, må apper bruke API-er og tillatelser med smalere omfang i stedet for Accessibility API for å oppnå ønsket funksjonalitet. 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false