Engedélyek és bizalmas információhoz hozzáférő API-k

Ez az irányelv hamarosan módosul!

A módosítások összefoglalóját és a frissített Fejlesztői irányelvek másolatát itt találod.

Az engedély- és a bizalmas információkhoz hozzáférő API-kéréseket közérthető módon kell megfogalmazni a felhasználó számára. Csak olyan engedélyeket és bizalmas információkhoz hozzáférő API-kat kérhetsz, amelyek az alkalmazás meglévő, Google Play-adatlapján ismertetett funkcióinak vagy szolgáltatásainak megvalósításához szükségesek. Nem használhatsz sem olyan engedélyeket, sem olyan bizalmas információkhoz hozzáférő API-kat, amelyek nem nyilvános, megvalósításra nem kerülő vagy nem engedélyezett funkciókhoz vagy célokra biztosítanak hozzáférést a felhasználói vagy eszközadatokhoz. Az engedélyeknek vagy a bizalmas információkhoz hozzáférő API-knak köszönhetően megismert személyes vagy bizalmas adatok értékesítése, illetve értékesítési célból történő megosztása tilos.

Az adatokhoz való hozzáféréshez szükséges engedély- és a bizalmas információkhoz hozzáférő API-kéréseket összefüggéseiben, fokozatosan jelezd, hogy a felhasználó megértse, miért kér engedélyt az alkalmazás. Az adatok csak olyan célokra használhatók, amelyekhez a felhasználók hozzájárulásukat adták. Ha a fejlesztő később más célokra szeretné használni az adatokat, meg kell kérdeznie a felhasználókat, és gondoskodnia kell arról, hogy egyértelműen kifejezzék hozzájárulásukat az adatok további felhasználási módjaihoz.

Korlátozott engedélyek

A fentiek mellett a korlátozott engedélyek olyan engedélyek, amelyek veszélyesként, speciáliskéntjellegzetesként, illetve az alábbiak szerint vannak meghatározva. Ezekre az engedélyekre a következő kiegészítő követelmények és korlátozások is érvényesek:

 • A Korlátozott Engedélyek segítségével elért felhasználói vagy eszközadatok személyes és érzékeny felhasználói adatoknak minősülnek. Az ilyen adatokra a Felhasználói adatokra vonatkozó irányelvek vonatkoznak.
 • Ha a felhasználó elutasítja a korlátozott engedélyre vonatkozó kérést, tiszteletben kell tartani a döntését, emellett a felhasználókat nem lehet úgy manipulálni, illetve arra kényszeríteni, hogy elfogadjanak nem alapvető fontosságú engedélyeket. A fejlesztőknek észszerű keretek között lehetőséget kell biztosítaniuk azon felhasználóknak is az alkalmazás használatára, akik nem járulnak hozzá a bizalmas engedélyek használatához (pl. ha a felhasználó korlátozta a hívásnaplóhoz való hozzáférést, akkor lehetőséget kell neki adni a telefonszámok manuális bevitelére).
 • Kimondottan tilos az engedélynek a Google Play rosszindulatú programokra vonatkozó irányelveivel (beleértve az magasabb szintű jogosultságokkal való visszaélésre vonatkozó irányelvvel) ellentétes módon történő felhasználása.

Egyes korlátozott engedélyekre az alább részletezett további követelmények is érvényesek lehetnek. E korlátozások célja a felhasználói adatok védelme. Korlátozott kivételeket biztosíthatunk e követelmények alól azokban az igen ritka esetekben, amikor az adott alkalmazás valamilyen rendkívül lenyűgöző vagy nagyon fontos funkcióval rendelkezik, és a funkció biztosítására pillanatnyilag nincs más módszer. A kivételkéréseket a felhasználókra gyakorolt lehetséges biztonsági vagy adatvédelmi hatásokat figyelembe véve mérlegeljük.

 

SMS-re és hívásnaplóra vonatkozó engedélyek

Az SMS-sel és a hívásnaplóval kapcsolatos engedélyek személyes és bizalmas felhasználói adatoknak minősülnek, amelyekre a személyes és bizalmas adatokra vonatkozó irányelv és a következő korlátozások érvényesek:

Korlátozott engedély Követelmény
Hívásnapló engedélycsoport (pl. READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS) Alapértelmezett telefon- vagy segédkezelőként aktívan regisztrálva kell lennie az eszközön.
SMS engedélycsoport (pl. READ_SMS, SEND_SMS, WRITE_SMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, RECEIVE_MMS) Alapértelmezett SMS- vagy segédkezelőként aktívan regisztrálva kell lennie az eszközön.

 

Azok az alkalmazások, amelyek nem rendelkeznek alapértelmezett SMS-, telefon- vagy segédkezelői képességgel, nem deklarálhatják a fenti engedélyek használatát a manifest fájlban. Ide tartozik a manifestben szereplő helyőrző szöveg is. Emellett minden alkalmazásnak alapértelmezett SMS-, telefon- vagy segédkezelőnek kell lennie, mielőtt a felhasználót a fenti engedélyek bármelyikének elfogadására kérné, és haladéktalanul meg kell szakítania az engedély használatát, ha már nem alapértelmezett kezelő. Az engedélyezett használatról és a kivételekről szóló tájékoztatás ebben a súgócikkben található.

Az alkalmazások az engedélyt (és az engedélyből származó minden adatot) csak az alkalmazás jóváhagyott és alapvető funkcióinak biztosítására használhatják. Az alapvető funkció az alkalmazás elsődleges célját jelenti. Az elsődleges cél állhat több alapvető funkcióból is, melyek mindegyikét dokumentálni és jól láthatóan jelezni kell az alkalmazás leírásában. Az alapvető funkciók nélkül az alkalmazás „elromlik”, illetve nem használható. Az adatok továbbítására, megosztására vagy engedéllyel történő használatára csak az alkalmazáson belüli alapvető funkciók vagy szolgáltatások biztosítása érdekében van lehetőség, és használatuk ettől eltérő célra nem terjeszthető ki (például más alkalmazások vagy szolgáltatások javítására, illetve hirdetési vagy marketingcélokra). Nem használhatók alternatív megoldások (például más engedélyek, API-k vagy harmadik féltől származó források) a hívásnapló- vagy SMS-engedélyekhez társított adatok kinyerésére.

 

Helymeghatározási jogosultságok

Az Eszköz helye személyes és bizalmas felhasználói adatnak minősül, amelyre a személyes és bizalmas adatokra vonatkozó irányelvek, a háttérbeli helyadatok irányelve és a következő követelmények vonatkoznak:

 • Az alkalmazások nem férhetnek hozzá olyan adatokhoz, amelyeket helymeghatározási engedélyek védenek (pl. ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION), ha már nincs szükség rájuk az alkalmazás meglévő funkcióinak vagy szolgáltatásainak biztosításához.
 • Soha ne kérjen helymeghatározási jogosultságokat a felhasználóktól kizárólag hirdetési vagy elemzési célból. Azoknak az alkalmazásoknak, amelyek kiterjesztik az ilyen adatok megengedett felhasználhatóságát hirdetések megjelenítésére, meg kell felelniük a hirdetési irányelveknek.
 • Az alkalmazásoknak a lehető legkisebb hatókört kell kérniük (azaz nem pontos, hanem hozzávetőleges adatokat, és az előtérben, nem a háttérben), amely ahhoz szükséges, hogy biztosítani tudják a helymeghatározást igénylő meglévő funkciót vagy szolgáltatást, és a felhasználók számára észszerűen elvárható kell legyen, hogy a helyadatok igényelt szintjére szüksége van az adott funkciónak vagy szolgáltatásnak. Elutasíthatjuk például azokat az alkalmazásokat, amelyek meggyőző indok nélkül kérnek vagy valósítanak meg hozzáférést a háttérbeli helyadatokhoz.
 • A háttérbeli helyhozzáférés csak arra használható, hogy az alkalmazás alapvető működéséhez kapcsolódó, a felhasználók számára előnyös funkciókat biztosítsanak.

Az alkalmazások hozzáférhetnek a tartózkodási helyhez előtérben futó szolgáltatásra vonatkozó engedély használatával (amikor az alkalmazás csak előtérbeli hozzáféréssel rendelkezik; például: „használat közben”), ha a felhasználás:

 • kezdeményezése az alkalmazáson belül, a felhasználó által indított művelet folytatásaként valósul meg; és
 • azonnal véget ér, amint az alkalmazás befejezi a felhasználó által indított művelethez kapcsolódó használatot.

A kifejezetten gyermekeknek szóló alkalmazásoknak meg kell felelniük Az egész családnak program irányelveinek.

Az irányelv követelményeiről ebben a súgócikkben található további információ.

 

A „Hozzáférés minden fájlhoz” engedély

A felhasználó eszközén található fájlok és könyvtárak attribútumai személyes és bizalmas felhasználói adatnak minősülnek, amelyekre a személyes és bizalmas adatokra vonatkozó irányelv és a következő követelmények érvényesek:

 • Az alkalmazások csak akkor kérhetnek hozzáférést az eszköztárhelyhez, ha elengedhetetlen az alkalmazás működéséhez, és nem kérhetnek hozzáférést az eszköztárhelyhez harmadik fél nevében olyan célból, amely nem kapcsolódik a felhasználók számára nyújtott alapvető alkalmazásfunkciókhoz.
 • Az Android R vagy újabb verzióját futtató eszközöknél a MANAGE_EXTERNAL_STORAGE engedélyre van szükség a megosztott tárhelyhez kapcsolódó hozzáférés kezeléséhez. Az R verziót célzó és a megosztott tárhelyre vonatkozó széles körű hozzáférést („Hozzáférés minden fájlhoz”) kérő alkalmazásoknak az alkalmazás közzététele előtt sikeresen teljesíteniük kell a megfelelő hozzáférési ellenőrzést. Az engedély használatára jogosult alkalmazásoknak egyértelműen kérniük kell a felhasználókat, hogy engedélyezzék az alkalmazás „Hozzáférés minden fájlhoz” beállítását a „Különleges alkalmazás-hozzáférés” szakaszban. Az Android R követelményeiről ebben a súgócikkben találhat további információt.

 

Csomagra (alkalmazás) vonatkozó láthatósági engedélyek

A bármely eszközről lekérdezett telepített alkalmazások készlete személyes és bizalmas felhasználói adatnak minősül, amelyre a személyes és bizalmas adatokra vonatkozó irányelv és az alábbi követelmények érvényesek.

Azok az alkalmazások, amelyeknek alapvető rendeltetése az eszközön található más alkalmazások elindítása, keresése vagy a velük való együttműködés, az engedély hatáskörének megfelelő láthatóságot kaphatnak az eszközön található egyéb telepített alkalmazásokhoz az alábbiak szerint:

 • Alkalmazások általános láthatósága: Általános láthatóság esetén az alkalmazás széleskörű (vagy „általános”) láthatósággal rendelkezik az eszközön lévő telepített alkalmazásokhoz („csomagok”).
  • A 30-as vagy újabb API-szintet célzó alkalmazások esetén a telepített alkalmazásokhoz a QUERY_ALL_PACKAGES engedélyen keresztül biztosított általános láthatóság meghatározott használati esetekre korlátozódik, amelyeknél az alkalmazás működéséhez szükség van az eszközön található alkalmazások ismeretére és a velük való kompatibilitásra.
  • Az alternatív módszerek használata a QUERY_ALL_PACKAGES engedélyhez kapcsolódó általános láthatósági szint megközelítéséhez szintén az alkalmazás felhasználók számára megjelenő, alapvető funkciójára és az ilyen módszerrel felfedezett alkalmazásokkal való kompatibilitásra korlátozódik.
  • Ebben a súgócikkben tájékozódhat a QUERY_ALL_PACKAGES engedély megengedhető használati eseteiről.
 • Alkalmazások korlátozott láthatósága: A korlátozott láthatóság azt jelenti, hogy az alkalmazás minimálisra csökkenti az adatokhoz való hozzáférést azáltal, hogy „általános” helyett célzottabb módszerekkel kérdezi le a konkrét alkalmazásokat (pl. olyan konkrét alkalmazásokat keres, amelyek megfelelnek az alkalmazás manifestnyilatkozatának). Ez a módszer használható arra, hogy alkalmazásokat kérdezzen le olyan esetekben, amikor az alkalmazás az irányelveknek megfelelő kompatibilitással vagy ezen alkalmazások feletti felügyelettel rendelkezik.
 • Az eszközön található telepített alkalmazások készlete láthatóságának közvetlenül kapcsolódnia kell ahhoz az alapvető célhoz vagy alapvető funkcióhoz, amelyhez a felhasználók hozzáférnek az alkalmazáson belül.

A Playen keresztül terjesztett alkalmazásokból lekérdezett, alkalmazáskészletekkel kapcsolatos adatokat tilos értékesíteni vagy megosztani elemzés vagy hirdetésekből származó bevételszerzés céljából.

 

Accessibility API

Az Accessibility API-t nem lehet a következőkre használni:

 • felhasználói beállítások engedély nélküli módosítása, illetve annak a lehetőségnek a megakadályozása, hogy a felhasználó letiltson vagy eltávolítson bármilyen alkalmazást vagy szolgáltatást, kivéve, ha a szülő vagy gyám ezt engedélyezi egy szülőifelügyelet-alkalmazáson keresztül, vagy ha ezt erre jogosult rendszergazda engedélyezi vállalatirányítási rendszeren keresztül;
 • az Android rendszer beépített adatvédelmi beállításainak és értesítéseinek megkerülése; vagy
 • a felhasználói felület megváltoztatása vagy kihasználása olyan módon, amely megtévesztő, vagy más módon sérti a Google Play fejlesztői irányelveket.

Az Accessibility API-t nem arra tervezték, hogy távoli hívásról hangfelvételt készítsenek vele, illetve nincs mód erre lehetőséget kérni.

Az Accessibility API használatát jelezni kell a Google Play-adatlapon.

Az IsAccessibilityTool eszközre vonatkozó irányelvek

Az olyan alkalmazások, amelyek alapvető funkciói a fogyatékossággal élők közvetlen támogatását szolgálják, jogosultak az IsAccessibilityTool használatára annak érdekében, hogy megfelelő módon sorolhassák be magukat akadálymentes alkalmazásként a nyilvános oldalakon.

Azoknak az alkalmazásoknak, amelyek nem jogosultak az IsAccessibilityTool használatára, meg kell felelniük a jól látható helyen elhelyezett nyilatkozatra és hozzájárulásra vonatkozó követelményeknek a felhasználói adatokra vonatkozó irányelv értelmében, mivel a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos funkcióik nem nyilvánvalóak a felhasználó számára. Erről bővebben az AccessibilityService API súgócikkében olvashatsz.

Az alkalmazásoknak a kívánt funkciók eléréséhez lehetőség szerint pontosabban megjelölt API-kat és engedélyeket kell használniuk az Accessiblity API helyett.

 

Csomagtelepítési engedély kérése

A REQUEST_INSTALL_PACKAGES engedély segítségével egy alkalmazás kérheti alkalmazácsomagok telepítését. Az engedély használatához az alkalmazásod alapvető funkciói közé kell tartozniuk az alábbiaknak:

 • alkalmazáscsomagok küldése vagy fogadása, illetve
 • az alkalmazáscsomag felhasználó által kezdeményezett telepítésének engedélyezése.

Az engedélyezett funkciók az alábbiak:

 • böngészés vagy keresés, vagy
 • mellékleteket támogató kommunikációs szolgáltatások, vagy
 • fájlmegosztás, -továbbítás vagy -kezelés, illetve
 • vállalatieszköz-kezelés.
 • Biztonsági mentés és visszaállítás
 • Eszközáttelepítés/telefonátvitel

Alapvető működésnek az alkalmazás elsődleges célját tekintjük. Az alapvető működést, valamint az alapvető működéshez tartozó összes alapvető funkciót dokumentálni és jól láthatóan jelezni kell az alkalmazás leírásában.

A REQUEST_INSTALL_PACKAGES engedély nem használható önfrissítések, módosítások elvégzésére, illetve az eszközfájlban található egyéb APK-k becsomagolására, kivéve, ha eszközkezelési célokról van szó. Minden frissítésnek és csomagtelepítésnek meg kell felelnie a Google Play Eszközzel és hálózattal való visszaélésre vonatkozó szabályzatának, illetve a frissítéseket és telepítéseket a felhasználónak kell kezdeményeznie és végrehajtania.

 

Health Connect by Android-engedélyek

A felhasználói adatokra vonatkozó irányelv, valamint a következő további követelmények alapján a Health Connect-engedélyek révén elért adatok személyes és érzékeny felhasználói adatnak minősülnek:

Indokolt hozzáférés a Health Connect-adatokhoz és ezek indokolt használata

A Health Connect-adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeknek egyértelműnek és érthetőnek kell lenniük. A Health Connect kizárólag a vonatkozó irányelvekkel, általános szerződési feltételekkel összhangban, továbbá az ebben az irányelvben megállapított, jóváhagyott használati esetek céljára használható. Ez azt jelenti, hogy kizárólag akkor kérhetsz hozzáférést az engedélyekhez, ha alkalmazásod vagy szolgáltatásod megfelel a jóváhagyott használati esetek valamelyikének.

A Health Connect-engedélyekhez való hozzáférés jóváhagyott használati esetei a következők:

 • Az egy vagy több olyan funkcióval rendelkező alkalmazások vagy szolgáltatások, amelyek a felhasználók egészségének és erőnlétének javítását szolgálják egy olyan felhasználói felületen keresztül, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül naplózzák, jelentsék, nyomon kövessék és/vagy elemezzék testmozgásukat, alvásukat, mentális jóllétüket, táplálkozásukat, egészségükkel kapcsolatos mérési adataikat, testi állapotuk leírását és/vagy más, az egészséggel vagy erőnléttel kapcsolatos leírásokat és méréseket.
 • Az egy vagy több olyan funkcióval rendelkező alkalmazások vagy szolgáltatások, amelyek a felhasználók egészségének és erőnlétének javítását szolgálják egy olyan felhasználói felületen keresztül, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül tárolják testmozgásukat, alvásukat, mentális jóllétüket, táplálkozásukat, egészségükkel kapcsolatos mérési adataikat, testi állapotuk leírását és/vagy más, az egészséggel vagy erőnléttel kapcsolatos leírásokat és méréseket a telefonjukon és/vagy hordható eszközükön, és megosszák adataikat az ezekeknek a használati eseteknek megfelelő más eszközalapú alkalmazásokkal.

A Health Connect egy általános célú adattároló és -megosztó platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző forrásokból származó egészségi és fitneszadatokat összesítsenek az Android-eszközükön, és saját belátásuk szerint megosszák őket harmadik felekkel. Az adatok különféle, a felhasználók által meghatározott forrásokból származhatnak. A fejlesztők feladata, hogy felmérjék, indokolt-e a Health Connect adatainak használata az alkalmazásuk vagy szolgáltatásuk rendeltetését tekintve, továbbá hogy megvizsgálják és ellenőrizzék a Health Connectből származó valamennyi adat forrását és minőségét a különféle célokkal, különösen a kutatási, egészségügyi vagy gyógyászati céllal kapcsolatban.

 • A Health Connecten keresztül megszerzett adatok felhasználásával az egészséggel kapcsolatos, emberi alanyon végzett kutatást végző alkalmazásoknak a résztvevők, illetve – kiskorúak esetében – a szülő vagy a gondviselő beleegyezését kell kérniük. Az ilyen hozzájárulásnak tartalmaznia kell a) a kutatás jellegének, céljának és időtartamának ismertetését; b) a résztvevőt érintő eljárásokat, kockázatokat és előnyöket; c) az adatok bizalmas jellegének megőrzésével és az adatok kezelésével (így a harmadik felekkel való közléssel) kapcsolatos tájékoztatást; d) azt a kapcsolattartót, akihez a részvetők kérdéseikkel fordulhatnak; és e) a hozzájárulás visszavonására szolgáló folyamat ismertetését. A Health Connecten keresztül megszerzett adatok felhasználásával az egészséggel kapcsolatos, emberi alanyon végzett kutatást végző alkalmazásokat egy független testületnek kell jóváhagynia, 1) amelynek célja a résztvevők jogainak, biztonságának és jóllétének védelme, és 2) amely az emberi alanyokkal kapcsolatos kutatások vizsgálatához, módosításához és jóváhagyásához szükséges hatáskörrel rendelkezik. Kérésre igazolni kell a jóváhagyás meglétét.
 • Szintén a te feladatod biztosítani a Health Connect, illetve a kapcsolódó platformból származó valamennyi adat tervezett felhasználása alapján esetlegesen alkalmazandó szabályozási vagy jogi követelményeknek való megfelelést. Amennyiben azt a Google által az egyes Google-termékekhez vagy -szolgáltatásokhoz biztosított címke vagy tájékoztató kifejezetten nem jelzi, a Google a Health Connectben szereplő adatok semmilyen felhasználásra vagy célra – és különösen nem kutatási, egészségügyi vagy gyógyászati célra – való alkalmazását nem látja el ajánlásával, és nem is szavatolja az ilyen adatok pontosságát. A Google kizár minden felelősséget a Health Connecten keresztül szerzett adatok felhasználásával kapcsolatban.

Korlátozott használat

A Health Connect indokolt felhasználása esetén a Health Connecten keresztül elért adatok felhasználásának meg kell felelnie az alábbi követelményeknek is. Ezek a követelmények a Health Connectből nyert nyers adatokra, valamint az összesített, azonosításra nem alkalmas vagy a nyers adatokból származtatott adatokra vonatkoznak.

 • A Health Connect adatok felhasználását az engedélyt kérő alkalmazás felhasználói felületén szembetűnően megjelenített, indokolt használati esetek vagy funkciók rendelkezésre bocsátására vagy fejlesztésére kell korlátoznod.
 • Felhasználói adatot kizárólag a következő esetben adhatsz át harmadik félnek:
  • a kérelmező alkalmazás felhasználói felületén egyértelműen feltüntetett, indokolt használati esetek vagy funkciók biztosítása vagy fejlesztése érdekében, és csak a felhasználó beleegyezésével;
  • ha a biztonsággal kapcsolatos célból (például visszaélések kivizsgálása érdekében) szükséges;
  • a vonatkozó jogszabályoknak és/vagy előírásoknak való megfelelés érdekében; vagy,
  • a fejlesztő eszközeit magában foglaló vállalati összeolvadás, felvásárlás vagy vállalateladás részeként, a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulását követően.
 • Csak abban az esetben engedheted a felhasználói adatok ember általi olvasását, ha:
  • rendelkezésre áll a felhasználó kifejezett, a meghatározott adatok olvasásába való beleegyezése;
  • az a biztonsággal kapcsolatos célból (például visszaélések kivizsgálása érdekében) szükséges;
  • a vonatkozó jogszabályoknak és/vagy előírásoknak megfelelés érdekében szükséges; vagy,
  • az adatokat (ideértve a belőlük való levezetéseket is) a vonatkozó adatvédelmi követelményekkel és az adott joghatóság egyéb jogszabályi követelményeivel összhangban összesítik, és használják fel belső műveletekhez.

A Health Connect-adatok minden más egyéb átadása, felhasználása és értékesítése tilos, ideértve a következőket:

 • A felhasználói adatok harmadik fél, így például hirdetési platform, adatbróker vagy bármilyen információ-viszonteladó részére történő átadása vagy értékesítése.
 • A felhasználói adatok hirdetések, többek között személyre szabott vagy érdeklődésen alapuló hirdetések megjelenítése céljából történő átadása, értékesítése vagy felhasználása.
 • A felhasználói adatoknak a hitelképesség megállapítása vagy hitelezés céljára való átadása, értékesítése vagy felhasználása.
 • A felhasználói adatok átadása, értékesítése vagy felhasználása olyan termékkel vagy szolgáltatással együtt, amely az Amerikai Egyesült Államok élelmiszertermékekről, gyógyszerkészítményekről és kozmetikai termékekről szóló szövetségi törvényének 201. (h) szakasza szerint orvostechnikai eszköznek minősülhet, ha a felhasználói adatokat az orvostechnikai eszköz a szabályozás alá vont funkciójának ellátására használja.
 • A felhasználói adatoknak (a HIPAA meghatározása szerinti) védett egészségügyi adatokat érintő célra vagy módon történő átadása, értékesítése vagy felhasználása, kivéve, ha a Google előzetesen írásban jóváhagyja az ilyen felhasználást.

A Health Connecthez való hozzáférés nem használható a jelen irányelvet vagy a Health Connectre vonatkozó egyéb általános szerződési feltételeket vagy irányelveket sértő módon, így a következő célokra sem:

 • Nem használható a Health Connect olyan alkalmazások, környezetek vagy tevékenységek fejlesztéséhez (vagy olyan alkalmazásokba, környezetekbe vagy tevékenységekbe való beépítés céljára), amelyek esetében a Health Connect használata vagy meghibásodása észszerűen feltételezhető módon vezethet halálhoz, személyi sérüléshez, környezeti vagy anyagi kárhoz (így például nem használható nukleáris létesítmények, légiforgalmi irányító rendszerek, életfenntartó rendszerek vagy fegyverrendszerek létrehozásához vagy működtetéséhez).
 • Grafikus felhasználói felület nélküli alkalmazásokkal nem megengedett hozzáférni a Health Connecten keresztül megszerzett adatokhoz. Az alkalmazásoknak egyértelműen azonosítható ikont kell megjeleníteniük az alkalmazástálcán, az eszköz alkalmazásbeállításai között, az értesítési felületen és minden egyéb hasonló területen.
 • Nem használható a Health Connect olyan alkalmazásokkal, amelyek inkompatibilis eszközök vagy platformok között szinkronizálják az adatokat.
 • Nem csatlakozhat a Health Connect olyan alkalmazásokhoz, szolgáltatásokhoz vagy funkciókhoz, amelyek kizárólag gyermekeket céloznak meg. A Health Connect nem használható elsődlegesen gyermekeknek szóló szolgáltatásokban.

Alkalmazásodban vagy a webes szolgáltatásodhoz vagy alkalmazásodhoz tartozó webhelyen közzé kell tenni egy megerősítő nyilatkozatot arról, hogy az Health Connect adatainak általad történő felhasználása megfelel az adatok korlátozott felhasználhatóságával kapcsolatos korlátozásoknak – ilyen megoldás lehet például egy kezdőlapon az e célra szolgáló, a következőket közlő oldalra vagy adatvédelmi irányelvekre mutató link: „A Health Connecttől kapott adatok felhasználása megfelel a Health Connect-engedélyekre vonatkozó irányelvnek, így az adatok korlátozott felhasználhatóságával kapcsolatos korlátozásoknak is.”

A hatókör minimalizálása

Csak olyan engedélyekhez kérhetsz hozzáférést, amelyek döntő fontosságúak az alkalmazás vagy szolgáltatás funkcióinak megvalósítása szempontjából.

Ez a következőket jelenti:

 • Ne kérj hozzáférést olyan információhoz, amelyre nincs szükséged. Csak azokhoz az engedélyekhez kérj hozzáférést, amelyek a terméked funkcióinak vagy szolgáltatásainak implementálásához szükségesek. Ha a terméked nem igényel hozzáférést bizonyos engedélyekhez, akkor nem kérhetsz hozzáférést ezekhez az engedélyekhez.

Átlátható és pontos értesítés és vezérlés

A Health Connect egészségi és fitneszadatokat kezel, amelyek között személyes és érzékeny információk is szerepelnek. Minden alkalmazásnak és szolgáltatásnak adatvédelmi irányelveket kell tartalmaznia, amelyeknek átfogó jelleggel kell közölniük, hogy az alkalmazás vagy szolgáltatás hogyan gyűjti, használja és osztja meg a felhasználói adatokat. Ki kell térnie arra is, hogy milyen jellegű harmadik felek kapják meg a felhasználói adatokat, hogy hogyan használod fel az adatokat, hogyan tárolod az adatokat és gondoskodsz a biztonságukról, továbbá hogy mi történik az adatokkal a fiókjuk inaktiválásakor és/vagy törlésekor.

A vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeken túlmenően a következő követelményeket is be kell tartanod:

 • Gondoskodnod kell az azt közlő nyilatkozatról, hogy adatokhoz férsz hozzá, adatokat gyűjtesz és közölsz. A nyilatkozatnak:
  • pontosan kell feltüntetnie, hogy melyik az az alkalmazás vagy szolgáltatás, amely hozzáférést szeretne a felhasználói adatokhoz;
  • egyértelmű és pontos tájékoztatással kell szolgálnia arról, hogy milyen jellegű adatokat érint a hozzáférés, igénylés és/vagy gyűjtés;
  • ismertetnie kell, hogy az adatokat hogyan fogják felhasználni és/vagy megosztani: ha az adatokat egy bizonyos okból kéred, de az adatokat valamilyen másodlagos célra is felhasználod, akkor mindkét felhasználási esetről értesítened kell a felhasználókat.
 • Olyan felhasználói súgódokumentációt kell biztosítanod, amely elmagyarázza, hogy a felhasználók hogyan kezelhetik és törölhetik adataikat az alkalmazásodból.

Az adatok biztonságos kezelése

Valamennyi felhasználói adatot biztonságosan kell kezelned. A Health Connect platformot használó valamennyi alkalmazásnak vagy rendszernek a jogosulatlan vagy jogellenes hozzáféréssel, felhasználással, megsemmisítéssel, elvesztéssel, módosítással vagy közléssel szembeni védelmére szolgáló, észszerű és megfelelő lépéseket kell tenned.

Az ajánlott biztonsági gyakorlatok közé tartozik az ISO/IEC 27001 szabványban ismertetett információbiztonsági irányítási rendszer bevezetése és fenntartása, valamint annak biztosítása, hogy az alkalmazás vagy webes szolgáltatás robusztus kialakítású, és az OWASP Top 10 által meghatározott általános biztonsági problémáktól mentes legyen.

A használatban lévő API-tól és a felhasználói engedélyek vagy a felhasználók számától függően megköveteljük, hogy amennyiben terméked a felhasználó saját eszközén kívülre továbbít adatokat, alkalmazásod vagy szolgáltatásod egy kijelölt harmadik fél által végzett időszakos biztonsági értékelésen essen át, és erről a harmadik féltől értékelő bizonyítványt kapjon.

A Health Connecthez csatlakozó alkalmazásokra vonatkozó követelményekkel kapcsolatos további információt ebben a súgócikkben találhatsz.

 

VPN-szolgáltatás

A VpnService olyan alaposztály, amellyel az alkalmazások saját VPN-megoldásokat bővíthetnek és építhetnek. Csak azok az alkalmazások hozhatnak létre biztonságos, eszközszintű alagutat valamely távoli szerverhez, amelyek a VpnService-t használják, és a VPN az alapvető funkciójuk. A kivételek közé tartoznak azok az alkalmazások, amelyek alapvető funkciójukhoz távoli szervert igényelnek, így például a következők:

 • szülői felügyeleti és vállalatirányítási funkciójú alkalmazások;
 • alkalmazáshasználatot nyomon követő alkalmazások;
 • eszközbiztonsági alkalmazások (például vírusirtó, mobileszközök kezelésére szolgáló, tűzfalalkalmazás);
 • hálózattal kapcsolatos eszközök (például a távoli hozzáférés);
 • böngészőalkalmazások;
 • szolgáltatói alkalmazások, amelyek VPN-funkció használatát igénylik a telefonos vagy csatlakozási szolgáltatások biztosításához.

A VpnService nem használható a következőre:

 • személyes és érzékeny felhasználói adatok gyűjtése jól látható nyilatkozat és beleegyezés nélkül;
 • az eszközön lévő más alkalmazások felhasználói forgalmának átirányítása vagy manipulálása bevételszerzési céllal (például hirdetési forgalom átirányítása a felhasználóétól eltérő országon keresztül);
 • a hirdetések manipulálása olyan módon, amely befolyással lehet az alkalmazások bevételszerzésére.

A VpnService szolgáltatást használó alkalmazásoknak:

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
false
false
true
true
92637
false
false