Engedélyek és bizalmas információhoz hozzáférő API-k

Ez az irányelv hamarosan módosul!

A módosítások összefoglalóját és a frissített Fejlesztői irányelvek másolatát itt találod.

Az engedély- és a bizalmas információkhoz hozzáférő API-kéréseket közérthető módon kell megfogalmazni a felhasználó számára. Csak olyan engedélyeket és bizalmas információkhoz hozzáférő API-kat kérhetsz, amelyek az alkalmazás meglévő, Google Play-adatlapján ismertetett funkcióinak vagy szolgáltatásainak megvalósításához szükségesek. Nem használhatsz sem olyan engedélyeket, sem olyan bizalmas információkhoz hozzáférő API-kat, amelyek nem nyilvános, megvalósításra nem kerülő vagy nem engedélyezett funkciókhoz vagy célokra biztosítanak hozzáférést a felhasználói vagy eszközadatokhoz. Az engedélyeknek vagy a bizalmas információkhoz hozzáférő API-knak köszönhetően megismert személyes vagy bizalmas adatok értékesítése tilos.

Az adatokhoz való hozzáféréshez szükséges engedély- és a bizalmas információkhoz hozzáférő API-kéréseket összefüggéseiben, fokozatosan jelezd, hogy a felhasználó megértse, miért kér engedélyt az alkalmazás. Az adatok csak olyan célokra használhatók, amelyekhez a felhasználók hozzájárulásukat adták. Ha a fejlesztő később más célokra szeretné használni az adatokat, meg kell kérdeznie a felhasználókat, és gondoskodnia kell arról, hogy egyértelműen kifejezzék hozzájárulásukat az adatok további felhasználási módjaihoz.

Korlátozott engedélyek

A fentiek mellett a korlátozott engedélyek olyan engedélyek, amelyek veszélyesként, speciáliskéntjellegzetesként, illetve az alábbiak szerint vannak meghatározva. Ezekre az engedélyekre a következő kiegészítő követelmények és korlátozások is érvényesek:

 • A korlátozott engedélyeken keresztül megismert bizalmas felhasználói vagy eszközadatokat csak akkor lehet harmadik feleknek továbbítani, ha feltétlenül szükséges az adatgyűjtéshez használt alkalmazás funkcióinak, szolgáltatásainak biztosításához vagy fejlesztéséhez. Szükség esetén az adatok átvitele akkor is lehetséges, ha ezt jogszabály írja elő, vagy ha az átvitel egy cégegyesülés, -felvásárlás vagy -eladás részét képezi. Ilyen esetben a felhasználókat a törvényeknek megfelelően értesíteni kell. A felhasználói adatok minden egyéb jellegű átvitele vagy értékesítése tilos.
 • Ha a felhasználó elutasítja a korlátozott engedélyre vonatkozó kérést, tiszteletben kell tartani a döntését, emellett a felhasználókat nem lehet úgy manipulálni, illetve arra kényszeríteni, hogy elfogadjanak nem alapvető fontosságú engedélyeket. A fejlesztőknek észszerű keretek között lehetőséget kell biztosítaniuk azon felhasználóknak is az alkalmazás használatára, akik nem járulnak hozzá a bizalmas engedélyek használatához (pl. ha a felhasználó korlátozta a hívásnaplóhoz való hozzáférést, akkor lehetőséget kell neki adni a telefonszámok manuális bevitelére).
 • Kifejezetten tilos az engedélyeket az Android-fejlesztőknek összeállított, az alkalmazásengedélyekre vonatkozó hivatalos bevált gyakorlatok vagy a meglévő irányelvek megsértésével alkalmazni (ideértve a magasabb szintű hozzáféréssel való visszaélést is).

Egyes korlátozott engedélyekre az alább részletezett további követelmények is érvényesek lehetnek. E korlátozások célja a felhasználói adatok védelme. Korlátozott kivételeket biztosíthatunk e követelmények alól azokban az igen ritka esetekben, amikor az adott alkalmazás valamilyen rendkívül lenyűgöző vagy nagyon fontos funkcióval rendelkezik, és a funkció biztosítására pillanatnyilag nincs más módszer. A kivételkéréseket a felhasználókra gyakorolt lehetséges biztonsági vagy adatvédelmi hatásokat figyelembe véve mérlegeljük.

 

SMS-re és hívásnaplóra vonatkozó engedélyek

Az SMS-sel és a hívásnaplóval kapcsolatos engedélyek személyes és bizalmas felhasználói adatoknak minősülnek, amelyekre a személyes és bizalmas adatokra vonatkozó irányelv és a következő korlátozások érvényesek:

Korlátozott engedély Követelmény
Hívásnapló engedélycsoport (pl. READ_CALL_LOG, WRITE_CALL_LOG, PROCESS_OUTGOING_CALLS) Alapértelmezett telefon- vagy segédkezelőként aktívan regisztrálva kell lennie az eszközön.
SMS engedélycsoport (pl. READ_SMS, SEND_SMS, WRITE_SMS, RECEIVE_SMS, RECEIVE_WAP_PUSH, RECEIVE_MMS) Alapértelmezett SMS- vagy segédkezelőként aktívan regisztrálva kell lennie az eszközön.

 

Azok az alkalmazások, amelyek nem rendelkeznek alapértelmezett SMS-, telefon- vagy segédkezelői képességgel, nem deklarálhatják a fenti engedélyek használatát a manifest fájlban. Ide tartozik a manifestben szereplő helyőrző szöveg is. Emellett minden alkalmazásnak alapértelmezett SMS-, telefon- vagy segédkezelőnek kell lennie, mielőtt a felhasználót a fenti engedélyek bármelyikének elfogadására kérné, és haladéktalanul meg kell szakítania az engedély használatát, ha már nem alapértelmezett kezelő. Az engedélyezett használatról és a kivételekről szóló tájékoztatás ebben a súgócikkben található.

Az alkalmazások az engedélyt (és az engedélyből származó minden adatot) csak az alkalmazás jóváhagyott és alapvető funkcióinak biztosítására használhatják. Az alapvető funkció az alkalmazás elsődleges célját jelenti. Az elsődleges cél állhat több alapvető funkcióból is, melyek mindegyikét dokumentálni és jól láthatóan jelezni kell az alkalmazás leírásában. Az alapvető funkciók nélkül az alkalmazás „elromlik”, illetve nem használható. Az adatok továbbítására, megosztására vagy engedéllyel történő használatára csak az alkalmazáson belüli alapvető funkciók vagy szolgáltatások biztosítása érdekében van lehetőség, és használatuk ettől eltérő célra nem terjeszthető ki (például más alkalmazások vagy szolgáltatások javítására, illetve hirdetési vagy marketingcélokra). Nem használhatók alternatív megoldások (például más engedélyek, API-k vagy harmadik féltől származó források) a hívásnapló- vagy SMS-engedélyekhez társított adatok kinyerésére.

 

Helymeghatározási jogosultságok

Az Eszköz helye személyes és bizalmas felhasználói adatnak minősül, amelyre a személyes és bizalmas adatokra vonatkozó irányelvek, a háttérbeli helyadatok irányelve és a következő követelmények vonatkoznak:

 • Az alkalmazások nem férhetnek hozzá olyan adatokhoz, amelyeket helymeghatározási engedélyek védenek (pl. ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_BACKGROUND_LOCATION), ha már nincs szükség rájuk az alkalmazás meglévő funkcióinak vagy szolgáltatásainak biztosításához.
 • Soha ne kérjen helymeghatározási jogosultságokat a felhasználóktól kizárólag hirdetési vagy elemzési célból. Azoknak az alkalmazásoknak, amelyek kiterjesztik az ilyen adatok megengedett felhasználhatóságát hirdetések megjelenítésére, meg kell felelniük a hirdetési irányelveknek.
 • Az alkalmazásoknak a lehető legkisebb hatókört kell kérniük (azaz nem pontos, hanem hozzávetőleges adatokat, és az előtérben, nem a háttérben), amely ahhoz szükséges, hogy biztosítani tudják a helymeghatározást igénylő meglévő funkciót vagy szolgáltatást, és a felhasználók számára észszerűen elvárható kell legyen, hogy a helyadatok igényelt szintjére szüksége van az adott funkciónak vagy szolgáltatásnak. Elutasíthatjuk például azokat az alkalmazásokat, amelyek meggyőző indok nélkül kérnek vagy valósítanak meg hozzáférést a háttérbeli helyadatokhoz.
 • A háttérbeli helyhozzáférés csak arra használható, hogy az alkalmazás alapvető működéséhez kapcsolódó, a felhasználók számára előnyös funkciókat biztosítsanak.

Az alkalmazások hozzáférhetnek a tartózkodási helyhez előtérben futó szolgáltatásra vonatkozó engedély használatával (amikor az alkalmazás csak előtérbeli hozzáféréssel rendelkezik; például: „használat közben”), ha a felhasználás:

 • kezdeményezése az alkalmazáson belül, a felhasználó által indított művelet folytatásaként valósul meg; és
 • azonnal véget ér, amint az alkalmazás befejezi a felhasználó által indított művelethez kapcsolódó használatot.

A kifejezetten gyermekeknek szóló alkalmazásoknak meg kell felelniük Az egész családnak program irányelveinek.

Az irányelv követelményeiről ebben a súgócikkben található további információ.

 

A „Hozzáférés minden fájlhoz” engedély

A felhasználó eszközén található fájlok és könyvtárak attribútumai személyes és bizalmas felhasználói adatnak minősülnek, amelyekre a személyes és bizalmas adatokra vonatkozó irányelv és a következő követelmények érvényesek:

 • Az alkalmazások csak akkor kérhetnek hozzáférést az eszköztárhelyhez, ha elengedhetetlen az alkalmazás működéséhez, és nem kérhetnek hozzáférést az eszköztárhelyhez harmadik fél nevében olyan célból, amely nem kapcsolódik a felhasználók számára nyújtott alapvető alkalmazásfunkciókhoz.
 • Az Android R vagy újabb verzióját futtató eszközöknél a MANAGE_EXTERNAL_STORAGE engedélyre van szükség a megosztott tárhelyhez kapcsolódó hozzáférés kezeléséhez. Az R verziót célzó és a megosztott tárhelyre vonatkozó széles körű hozzáférést („Hozzáférés minden fájlhoz”) kérő alkalmazásoknak az alkalmazás közzététele előtt sikeresen teljesíteniük kell a megfelelő hozzáférési ellenőrzést. Az engedély használatára jogosult alkalmazásoknak egyértelműen kérniük kell a felhasználókat, hogy engedélyezzék az alkalmazás „Hozzáférés minden fájlhoz” beállítását a „Különleges alkalmazás-hozzáférés” szakaszban. Az Android R követelményeiről ebben a súgócikkben találhat további információt.

 

Csomagra (alkalmazás) vonatkozó láthatósági engedélyek

A bármely eszközről lekérdezett telepített alkalmazások készlete személyes és bizalmas felhasználói adatnak minősül, amelyre a személyes és bizalmas adatokra vonatkozó irányelv és az alábbi követelmények érvényesek.

Azok az alkalmazások, amelyeknek alapvető rendeltetése az eszközön található más alkalmazások elindítása, keresése vagy a velük való együttműködés, az engedély hatáskörének megfelelő láthatóságot kaphatnak az eszközön található egyéb telepített alkalmazásokhoz az alábbiak szerint:

 • Alkalmazások általános láthatósága: Általános láthatóság esetén az alkalmazás széleskörű (vagy „általános”) láthatósággal rendelkezik az eszközön lévő telepített alkalmazásokhoz („csomagok”).
  • A 30-as vagy újabb API-szintet célzó alkalmazások esetén a telepített alkalmazásokhoz a QUERY_ALL_PACKAGES engedélyen keresztül biztosított általános láthatóság meghatározott használati esetekre korlátozódik, amelyeknél az alkalmazás működéséhez szükség van az eszközön található alkalmazások ismeretére és a velük való kompatibilitásra.
  • Az alternatív módszerek használata a QUERY_ALL_PACKAGES engedélyhez kapcsolódó általános láthatósági szint megközelítéséhez szintén az alkalmazás felhasználók számára megjelenő, alapvető funkciójára és az ilyen módszerrel felfedezett alkalmazásokkal való kompatibilitásra korlátozódik.
  • Ebben a súgócikkben tájékozódhat a QUERY_ALL_PACKAGES engedély megengedhető használati eseteiről.
 • Alkalmazások korlátozott láthatósága: A korlátozott láthatóság azt jelenti, hogy az alkalmazás minimálisra csökkenti az adatokhoz való hozzáférést azáltal, hogy „általános” helyett célzottabb módszerekkel kérdezi le a konkrét alkalmazásokat (pl. olyan konkrét alkalmazásokat keres, amelyek megfelelnek az alkalmazás manifestnyilatkozatának). Ez a módszer használható arra, hogy alkalmazásokat kérdezzen le olyan esetekben, amikor az alkalmazás az irányelveknek megfelelő kompatibilitással vagy ezen alkalmazások feletti felügyelettel rendelkezik.
 • Az eszközön található telepített alkalmazások készlete láthatóságának közvetlenül kapcsolódnia kell ahhoz az alapvető célhoz vagy alapvető funkcióhoz, amelyhez a felhasználók hozzáférnek az alkalmazáson belül.

A Playen keresztül terjesztett alkalmazásokból lekérdezett, alkalmazáskészletekkel kapcsolatos adatokat tilos értékesíteni vagy megosztani elemzés vagy hirdetésekből származó bevételszerzés céljából.

 

Accessibility API

Az Accessibility API-t nem lehet a következőkre használni:

 • felhasználói beállítások engedély nélküli módosítása, kivéve, ha a szülő vagy gyám ezt engedélyezi egy szülőifelügyelet-alkalmazáson keresztül, vagy ha ezt erre jogosult rendszergazda engedélyezi vállalatirányítási rendszeren keresztül;
 • felhasználók megakadályozása abban, hogy kikapcsolhassanak vagy eltávolíthassanak bármilyen alkalmazást vagy szolgáltatást; 
 • az Android rendszer beépített adatvédelmi beállításainak és értesítéseinek megkerülése; vagy
 • a felhasználói felület megváltoztatása vagy kihasználása olyan módon, amely megtévesztő, vagy más módon sérti a Google Play fejlesztői irányelveket.

Az Accessibility API használatát jelezni kell a Google Play-adatlapon.

Az IsAccessibilityTool eszközre vonatkozó irányelvek

Az olyan alkalmazások, amelyek alapvető funkciói a fogyatékossággal élők közvetlen támogatását szolgálják, jogosultak az IsAccessibilityTool használatára annak érdekében, hogy megfelelő módon sorolhassák be magukat akadálymentes alkalmazásként a nyilvános oldalakon.

Azoknak az alkalmazásoknak, amelyek nem jogosultak az IsAccessibilityTool használatára, meg kell felelniük a jól látható helyen elhelyezett nyilatkozatra és hozzájárulásra vonatkozó követelményeknek a felhasználói adatokra vonatkozó irányelv értelmében, mivel a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatos funkcióik nem nyilvánvalóak a felhasználó számára.Erről bővebben az AccessibilityService API súgócikkében olvashatsz.

Az alkalmazásoknak a kívánt funkciók eléréséhez lehetőség szerint pontosabban megjelölt API-kat és engedélyeket kell használniuk az Accessiblity API helyett.

 

Csomagtelepítési engedély kérése

A REQUEST_INSTALL_PACKAGES engedély segítségével egy alkalmazás kérheti alkalmazácsomagok telepítését. Az engedély használatához az alkalmazásod alapvető funkciói közé kell tartozniuk az alábbiaknak:

 • alkalmazáscsomagok küldése vagy fogadása, illetve
 • az alkalmazáscsomag felhasználó által kezdeményezett telepítésének engedélyezése.

Az engedélyezett funkciók az alábbiak:

 • böngészés vagy keresés, vagy
 • mellékleteket támogató kommunikációs szolgáltatások, vagy
 • fájlmegosztás, -továbbítás vagy -kezelés, illetve
 • vállalatieszköz-kezelés.

Alapvető működésnek az alkalmazás elsődleges célját tekintjük. Az alapvető működést, valamint az alapvető működéshez tartozó összes alapvető funkciót dokumentálni és jól láthatóan jelezni kell az alkalmazás leírásában.

A REQUEST_INSTALL_PACKAGES engedély nem használható önfrissítések, módosítások elvégzésére, illetve az eszközfájlban található egyéb APK-k becsomagolására, kivéve, ha eszközkezelési célokról van szó. Minden frissítésnek és csomagtelepítésnek meg kell felelnie a Google Play Eszközzel és hálózattal való visszaélésre vonatkozó szabályzatának, illetve a frissítésekte és telepítéseket és a felhasználónak kell kezdeményeznie és végrehajtania.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
92637
false