Villedende atferd

Denne artikkelen blir snart endret

Denne artikkelen oppdateres med nylig kunngjorte endringer.

Vi oppdaterer retningslinjene om manipulerte medier for å inkludere lyd som et eksempel på en medietype som omfattes av retningslinjene. (trer i kraft 31.august 2024)

For å se en forhåndsversjon av den oppdaterte artikkelen om villedende atferd, gå til denne siden.

Vi tillater ikke apper som har som hensikt å villede brukere eller legge til rette for uærlig atferd, inkludert, men ikke begrenset til, apper som regnes som umulige å bruke. Apper må ha nøyaktige opplysninger, beskrivelser og bilder/video tilknyttet appenes funksjonalitet i alle delene med metadata. Apper skal ikke etterligne funksjonalitet eller advarsler fra operativsystemer eller andre apper. Eventuelle endringer av enhetsinnstillinger skal bare gjennomføres hvis brukeren er klar over og har samtykket i endringene, og hvis de kan reverseres av brukeren.

 

RUNTUHKAN SEMUA KEMBANGKAN SEMUA

Villedende påstander

Vi tillater ikke apper som inneholder falske eller villedende opplysninger eller påstander i beskrivelsen, tittelen, ikonet eller skjermdumpene.
Contoh pelanggaran biasa
 • Apper som gir en feilaktig fremstilling eller unøyaktig eller uklar beskrivelse av funksjonaliteten i dem:
  • en app som hevder å være et racingspill i beskrivelsen og skjermdumpene, men som egentlig er et hjernetrimspill som bruker et bilde av en bil
  • en app som hevder å være en antivirus-app, men som bare inneholder en tekstguide for hvordan virus kan fjernes
 • apper som hevder de kan gjøre ting det ikke er mulig å implementere, f.eks. apper som skal skremme bort insekter, selv om det er presentert som en skøyerstrek, etterligning, vits eller lignende
 • apper som er kategorisert på feil måte, inkludert, men ikke begrenset til, appvurderinger eller appkategorier
 • apper med beviselig villedende eller usant innhold som kan påvirke prosesser knyttet til stemmegivning ved valg, eller med beviselig feilaktig innhold om resultatet av et valg
 • apper som feilaktig hevder å være tilknyttet offentlige myndigheter eller å tilby eller tilrettelegge for offentlige tjenester som de ikke har nødvendig autorisasjon for
 • apper som feilaktig hevder å være den offisielle appen for en etablert tredjepart – titler som «Justin Bieber – offisielt» kan ikke brukes uten de nødvendige tillatelsene eller rettighetene

(1) Denne appen inneholder medisinsk eller helserelatert informasjon (kur for kreft) som er villedende.
(2) Denne appen hevder at den kan gjøre ting det ikke er mulig å implementere (bruk av telefonen som promillemåler).

 

Villedende endringer av enhetsinnstillinger

Vi tillater ikke apper som endrer brukeres enhetsinnstillinger eller -funksjoner utenfor appen, uten at brukeren vet om og har samtykket i endringene. Enhetsinnstillinger og -funksjoner inkluderer system- og nettleserinnstillinger, bokmerker, snarveier, ikoner, moduler og presentasjonen av apper på startskjermen.

Vi tillater heller ikke

 • apper som endrer enhetsinnstillinger eller -funksjoner med brukerens samtykke, men på en måte som ikke er lett å reversere
 • apper eller annonser som endrer enhetsinnstillinger eller -funksjoner som en tjeneste for tredjeparter eller for markedsføringsformål
 • apper som villeder brukere til å fjerne eller slå av tredjepartsapper, eller som endrer enhetsinnstillinger eller -funksjoner
 • Apper som oppfordrer eller oppmuntrer brukere til å fjerne eller slå av tredjepartsapper, eller som endrer enhetsinnstillinger eller -funksjoner – med mindre det er en del av en sikkerhetstjeneste som kan bekreftes.

 

Innhold som muliggjør uærlig atferd

Vi tillater ikke apper som bidrar til å villede andre, eller som er villedende på andre måter, inkludert, men ikke begrenset til, apper som genererer eller tilrettelegger for generering av ID-kort, personnumre, pass, diplomer, kredittkort, bankkontoer eller førerkort. Apper må ha nøyaktige opplysninger, titler, beskrivelser og bilder/video tilknyttet appenes funksjonalitet og/eller innhold, og de skal oppleves på en måte som brukeren med rimelighet kan forvente.

Tilleggsressurser for appen (for eksempel spillelementer) kan kun lastes ned hvis det er nødvendig for at brukere skal kunne bruke appen. Nedlastede ressurser må overholde alle retningslinjene for Google Play, og før nedlastingen starter, skal appen informere brukerne og tydelig oppgi størrelsen på nedlastingen.

Eventuelle påstander om at en app er «humor», «for underholdningsformål» eller andre synonymer, fritar ikke appen fra å overholde retningslinjene våre.

Contoh pelanggaran biasa
 • apper som etterligner andre apper eller nettsteder for å lure brukere til å avsløre personopplysninger eller autentiseringsinformasjon
 • apper som viser ubekreftede eller ekte telefonnumre, kontakter, adresser eller personlig identifiserende informasjon som tilhører personer eller enheter som ikke har gitt samtykke
 • apper med ulik kjernefunksjonalitet basert på brukerens geografiske plassering, enhetsparametere eller andre brukeravhengige data der disse forskjellene ikke er gjort tydelige for brukere i butikkoppføringen  
 • apper med betydelige endringer i ulike versjoner uten varsling av brukere (f.eks. «Dette er nytt»-delen) og oppdatering av butikkoppføringen
 • apper som prøver å endre eller obfuskere atferd under gjennomgangen
 • apper med innholdsleveringsnettverk (ILN) som er tilrettelagt for nedlastinger som ikke varsler brukeren og opplyser om størrelsen på nedlastingen før den starter

 

Manipulerte medier

Vi tillater ikke apper som fremmer eller bidrar til å opprette falsk eller villedende informasjon eller påstander formidlet gjennom bilder, videoer og/eller tekst. Vi tillater ikke apper som fremmer eller vedlikeholder villedende bilder, videoer og/eller tekst, som kan forårsake skade med hensyn til sensitive hendelser, politikk, sosiale problemer eller andre offentlige saker.

Apper som manipulerer eller endrer medier, utover konvensjonelle og redaksjonelt godkjente justeringer for tydelighet eller kvalitet, må tydelig opplyse om eller legge til vannmerke på endrede medier når det kan være uklart for vanlige brukere at mediene er endret. Unntak kan godkjennes i situasjoner tilknyttet offentlig interesse eller tydelig satire eller parodier.

Contoh pelanggaran biasa
 • Apper som legger til offentlige figurer i demonstrasjoner under politiske arrangementer.
 • apper som bruker offentlige figurer eller medier fra en sensitiv hendelse for å markedsføre funksjonalitet for endring av medier i appenes butikkoppføring
 • apper som endrer medieklipp for å etterligne nyhetskringkastinger

  (1) Denne appen har funksjonalitet som gjør det mulig å endre medieklipp for å etterligne nyhetssendinger og legge til kjente eller offentlige personer i klippet uten vannmerke.

 

Åpenhet om funksjonalitet

Appens funksjonalitet skal være rimelig tydelig for brukerne – ikke inkluder skjulte, inaktive eller udokumenterte funksjoner i appen. Teknikker for å unngå appanmeldelser er ikke tillatt. For noen apper kan vi be om mer informasjon for å ivareta brukernes sikkerhet, systemintegriteten og overholdelse av retningslinjene.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
2132557018736901081
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
92637