Klargjør og publiser utgaver

Med utgaver kan du administrere appens Android-appsamling, som er det anbefalte publiseringsformatet på Google Play, eller APK-ene for appen, og deretter publisere appen til en bestemt målgruppe.

Trinn 1: Opprett en utgave

En utgave er en kombinasjon av ett eller flere delversjonsartefakter som du klargjør før du publiserer en app eller appoppdatering.

Slik kommer du i gang med utgaven:

 1. Gå til Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Apputgaver i menyen til venstre.
 4. Velg Administrer ved siden av utgavetypen du vil opprette. Du kan velge mellom disse alternativene:
  • Intern test: Opprett en intern testutgave for å raskt distribuerer appen din for intern testing og kvalitetskontroll.
  • Lukket: Opprett en lukket utgave for å teste forhåndsversjoner av appen din blant et større sett med testere. Etter at du har testet blant en mindre gruppe medarbeidere eller brukere du stoler på, kan du utvide testen til en åpen utgave. På Apputgaver-siden din er en alfamålgruppe tilgjengelig som den innledende lukkede testen. Om nødvendig kan du også opprette og sette navn på andre lukkede målgrupper.
  • Åpen: Opprett en åpen utgave etter at du har testet en lukket utgave. Den åpne utgaven kan inkludere et bredere spekter av brukere for testing, før du publiserer appen din til produksjon.
  • Produksjon: Når du oppretter en produksjonsutgave, blir denne versjonen av appen din tilgjengelig for alle brukere i landene du har målrettet mot.
 5. Velg Opprett utgivelse for å opprette en ny utgave.

Merk: For å få mer informasjon om testing, gå til Konfigurer en åpen, lukket eller intern test.

Trinn 2: Forbered apputgaven

 1. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til APK-er eller appsamlinger, beskrive hva som er nytt i denne utgaven, og gi utgaven et navn. Hvis du trenger mer informasjon om noen av disse feltene, kan du velge den aktuelle deloverskriften nedenfor.
 2. For å lagre endringer du gjør i utgivelsen, velg Lagre.
 3. Når du er ferdig med å forberede utgivelsen, velger du Gå gjennom.

Distribusjon per land

For å få mer informasjon om hvordan du administrerer tilgjengeligheten for hvert land for produksjonsutgaver samt åpne og lukkede utgaver av appen din, kan du lese Distribuer apputgaver i spesifikke land.

Utgaveinformasjon

Velg en deloverskrift nedenfor for å få mer informasjon.

Android-appsamlinger og APK-er som skal legges til

I denne delen finner du informasjon om appsamlinger eller APK-er som du har lagt til direkte i en utgave.

Android-appsamlinger og APK-er som skal deaktiveres

I denne delen finner du informasjon om appsamlinger eller APK-er fra den forrige utgaven din som ikke lenger blir levert til brukerne.

Ved å klikke på Behold blir et artefakt flyttet til listen over appsamlinger eller APK-er som fortsatt skal leveres til brukerne.

Android-appsamlinger og APK-er som skal beholdes

I denne delen finner du informasjon om appsamlinger eller APK-er fra den forrige utgaven din som fortsatt skal leveres til brukerne.

Ved å klikke på Deaktiver blir et artefakt flyttet til listen over appsamlinger eller APK-er som ikke lenger skal leveres til brukerne.

Erklær tillatelser for appen din (valgfritt)

Forespørsler om tillatelser evalueres i løpet av utgivelsesprosessen etter at du har lagt til APK-ene eller appsamlingene dine. Hvis appen din ber om å få bruke sensitive tillatelser eller tillatelser med høy risiko (f.eks. tillatelser for SMS- eller samtaleloggen), kan det hende du må fylle ut erklæringsskjemaet for tillatelser og få godkjenning fra Google Play.

Utgavenavn

Utgivelsesnavnet brukes bare i Play-konsollen. Det er ikke synlig for brukerne.

Vi fyller automatisk ut feltet med versjonsnavnet til den første APK-en eller appsamlingen som legges til i utgaven.

For å gjøre utgaven enklere å gjenkjenne i Play-konsollen, bruk et utgivelsesnavn som er meningsfullt for deg, for eksempel delversjonsnummeret («3.2.5-RC2») eller et internt kodenavn («Banan»).

Nyheter i denne versjonen:

Oversikt

Informer brukerne om de siste oppdateringene du har gjort i denne utgivelsen av appen din. «Dette er nytt»-beskrivelsen skal ikke brukes til markedsføring eller til å be brukerne om å utføre handlinger.

Legg til versjonsnotater og administrer oversettelser

I «Nyheter i denne versjonen»-delen legger du til beskrivelsen av apputgaven mellom de aktuelle språketikettene. Språketiketter vises i tekstfeltet for hvert språk appen din støtter.

For å endre hvilke språk appen sin støtter, må du først legge til oversettelser i butikkoppføringen din. Når du kommer tilbake til Klargjør versjon-siden, vises det nyeste settet med språk i tekstfeltet.

Når du skriver inn tekst, må du passe på at språktaggene ikke er på de samme linjene som versjonsnotatene. Bruk dette formatet:

<en-US>

Versjonsnotatene kan bestå av flere linjer.

</en-US>

Kopiér fra forrige versjon

For å kopiere versjonsnotater fra en tidligere versjon, velg Kopiér fra forrige versjon. Når du velger en versjon på neste skjermbilde, blir versjonsnotatene og eventuelle oversettelser kopiert til tekstfeltet, slik at du kan redigere dem. Dette erstatter eventuelle eksisterende versjonsnotater du har skrevet inn.

Trinn 3: Gjennomgå og publiser utgaven

Forhåndskrav: Før du kan publisere utgaven, må du ha fylt ut delene Butikkoppføring, Egnethet og Priser og distribusjon for appen din. Når hver del er fylt ut, ser du et grønt avmerkingssymbol ved siden av delen i menyen til venstre.

Når du er klar til å publisere appen din:

 1. Gå til Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Administrering av utgaver > Apputgaver i menyen til venstre.
 4. Velg Endre utgaven ved siden av utgaven du vil publisere.
 5. Gå gjennom utkastet av utgaven, og gjør eventuelle nødvendige endringer.
 6. Velg Gå gjennom. Du kommer til skjermbildet for gjennomgang og publisering av utgaven, der du kan sjekke at det ikke finnes noen problemer med utgaven før du publiserer den til brukerne.
 7. Gå gjennom eventuelle advarsler eller feilmeldinger.
 8. Hvis du oppdaterer en eksisterende app, velger du en oppdateringsprosent.
 9. Velg Bekreft oppdatering.
  • Hvis du publiserer den første utgaven av appen din til produksjon, publiserer du også appen til alle Google Play-brukerne i landene du har valgt, når du klikker på Bekreft oppdatering.

Trinn 4: Gå gjennom utgaveinformasjonen

Når du har opprettet en utgave, ser du den følgende informasjonen for den siste apputgaven du oppdaterte til hver målgruppe, på Apputgaver-siden.

 • Utgivelsesnavn: navnet som identifiserer utgaven utelukkende i Play-konsollen, for eksempel et internt kodenavn eller et delversjonsnummer.
 • Oppdateringsdetaljer: et tidsstempel som viser den siste oppdateringshendelsen for hver utgivelse.
 • Enhetsstøtte: et sammendrag av enhetskompatibiliteten for appen din, med enheter som støttes, enheter som ikke støttes, og enheter som er utelatt. Enhetsstøtte administreres for hver app i stedet for hver utgivelse eller hvert spor.
 • APK-detaljer: en liste over aktive versjonskoder som er lagt til i de nåværende og tidligere utgivelsene dine.
 • Oppdateringslogg: en tidslinje som viser tidsstempler for når utgivelsen av appen din ble stanset, gjenopptatt eller levert til en ny prosentandel av brukerne.
 • Versjonslogg: en liste over alle tidligere utgivelser med versjonskodeinformasjon, oppdateringslogg og versjonsnotater.

Tips

Utkast av utgivelser

Når du lagrer en utgivelse som et utkast, kan du skille forberedelsen av utgivelsen fra oppdateringen. Dette kan være nyttig mens du legger til eller endrer andre deler av appinformasjonen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?