Nieodpowiednie treści

Aby zagwarantować, że platforma Google Play jest bezpiecznym i tolerancyjnym miejscem, stworzyliśmy standardy, które definiują i blokują materiały szkodliwe lub nieodpowiednie dla naszych użytkowników.

ZWIŃ WSZYSTKO ROZWIŃ WSZYSTKO

 

Treści o charakterze seksualnym i wulgaryzmy

Zabraniamy publikowania aplikacji zawierających lub promujących treści o charakterze seksualnym i wulgaryzmy, w tym pornografię, oraz wszelkie treści i usługi mające na celu wzbudzenie satysfakcji seksualnej. Zabraniamy publikowania aplikacji i ich treści, które mogą być interpretowane jako promujące akt seksualny lub zachęcające do niego w zamian za wynagrodzenie. Zabraniamy publikowania aplikacji, które zawierają lub promują treści związane z agresywnymi zachowaniami seksualnymi lub rozpowszechniają treści o charakterze seksualnym bez zgody przedstawionych w nich osób. Treści zawierające nagość mogą być dozwolone, o ile mają charakter edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny i nie są użyte w sposób nieuzasadniony.

Aplikacje z katalogami, które wyświetlają tytuły książek/filmów w ramach katalogu treści, mogą rozpowszechniać książki (w tym zarówno e-booki, jak i audiobooki) lub filmy zawierające treści o charakterze seksualnym, o ile spełniają te wymagania:

 • Książki/filmy z treściami o charakterze seksualnym stanowią niewielką część ogólnego katalogu aplikacji.
 • Aplikacja nie promuje aktywnie książek/filmów z treściami o charakterze seksualnym. Te tytuły mogą nadal pojawiać się w rekomendacjach opartych na historii użytkowników lub podczas ogólnych promocji cenowych.
 • Aplikacja nie rozpowszechnia żadnych książek/filmów zawierających treści związane z wykorzystywaniem i krzywdzeniem dzieci, pornografię lub inne treści o charakterze seksualnym niezgodne z obowiązującym prawem.
 • Aplikacja chroni nieletnich, ograniczając dostęp do książek/filmów z treściami o charakterze seksualnym.

Jeśli aplikacja zawiera treści, które naruszają te zasady, ale są uznawane za odpowiednie w konkretnym regionie, może ona być dostępna dla użytkowników w tym regionie, ale nie będzie dostępna w innych regionach.

Przykłady częstych naruszeń
 • przedstawianie nagości w kontekście erotycznym lub póz o charakterze jednoznacznie seksualnym, jeśli osoba jest w pełni naga, ma zamazane miejsca intymne lub jest tylko nieznacznie okryta ubraniem w sposób, który byłby nie do przyjęcia w miejscu publicznym;
 • przedstawianie, również za pomocą animacji i ilustracji, aktów seksualnych lub póz o charakterze jednoznacznie seksualnym bądź przedstawianie części ciała w kontekście seksualnym;
 • treści przedstawiające lub stanowiące gadżety bądź poradniki erotyczne oraz ukazujące nielegalne czynności seksualne i fetysze;
 • treści lubieżne lub wulgarne – w tym między innymi wulgaryzmy, obelgi, przekleństwa oraz słowa kluczowe nawiązujące do treści dla dorosłych / treści erotycznych zamieszczone w informacjach o aplikacji lub w samej aplikacji;
 • treści przedstawiające, opisujące lub promujące zoofilię;
 • aplikacje promujące rozrywkę związaną z seksem, usługi towarzyskie lub inne usługi, które mogą zostać zinterpretowane jako świadczenie lub zachęcanie do usług seksualnych za pieniądze, w tym między innymi sponsoring lub układy seksualne, w których jedna z osób oczekuje lub sugeruje, że druga będzie przekazywać jej pieniądze, prezenty lub zapewniać pomoc finansową (tzw. sugardating);
 • aplikacje poniżające lub uprzedmiotawiające inne osoby, np. aplikacje, które oferują rzekomo możliwość rozbierania innych, nawet jeśli opisuje się je jako aplikacje żartobliwe lub rozrywkowe;
 • treści lub zachowania, które mają na celu zastraszenie lub wykorzystanie innych osób w sposób seksualny, takie jak zdjęcia z ukrycia, ukryte kamery, uzyskane bez zgody treści o charakterze seksualnym tworzone za pomocą technologii deepfake lub podobnej bądź treści związane z napaściami.

 

Szerzenie nienawiści

Zabraniamy publikowania aplikacji promujących przemoc lub szerzących nienawiść do poszczególnych osób lub grup osób z powodu ich pochodzenia rasowego lub etnicznego, wyznania, niepełnosprawności, wieku, narodowości, statusu weterana, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, kasty, statusu imigranta lub innego aspektu wiążącego się z systemową dyskryminacją lub marginalizacją.

W niektórych krajach zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi możemy blokować aplikacje zawierające treści edukacyjne, dokumentalne, naukowe lub artystyczne dotyczące nazizmu.

Przykłady częstych naruszeń
 • treści lub wypowiedzi mające na celu udowodnienie, że chroniona grupa osób jest nieludzka, gorsza lub zasługuje na nienawiść;
 • aplikacje zawierające nienawistne wypowiedzi, obelgi, stereotypy lub teorie na temat chronionej grupy osób, przedstawiające te osoby jako wyróżniające się negatywnymi cechami (np. złymi intencjami, zepsuciem czy nikczemnością) albo w sposób bezpośredni lub pośredni mówiące o tym, że dana grupa osób stanowi zagrożenie;
 • treści lub wypowiedzi nakłaniające do nienawiści bądź dyskryminacji grupy osób tylko dlatego, że należą one do grupy chronionej;
 • treści promujące symbolikę kojarzoną z nienawiścią, np. flagi, symbole, insygnia lub inne przedmioty albo zachowania związane z grupami szerzącymi nienawiść.

 

Przemoc

Zabraniamy publikowania aplikacji przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub inne niebezpieczne czynności oraz umożliwiających ich wykonanie. Generalnie dopuszczamy aplikacje przedstawiające fikcyjną przemoc w kontekście gry, np. w formie kreskówki, a także treści dotyczące polowań i wędkarstwa. 
 

Przykłady częstych naruszeń
 • Drastyczne przedstawianie lub realistyczne opisy przemocy albo gróźb brutalnej przemocy względem ludzi bądź zwierząt
 • Aplikacje promujące samookaleczanie się, samobójstwo, zaburzenia odżywiania, zabawy w duszenie lub inne czynności, które mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

 

Brutalny ekstremizm

Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym ani innym niebezpiecznym organizacjom i ruchom społecznym, które zaangażowały się w akty przemocy wobec ludności cywilnej, przygotowywały się do nich lub przyznały się do nich, na publikowanie aplikacji w Google Play w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji.

Zabronione jest publikowanie aplikacji związanych z brutalnym ekstremizmem lub treści dotyczących planowania, przygotowywania i gloryfikowania aktów przemocy przeciwko ludności cywilnej, na przykład zawierających treści promujące akty terroru, podżegające do przemocy czy pochwalające ataki terrorystyczne. Jeśli treści związane z brutalnym ekstremizmem są publikowane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać odpowiednie informacje, które pomogą użytkownikom zrozumieć ich kontekst.

 

Dramatyczne wydarzenia

Zabraniamy publikowania aplikacji, które nie wykazują odpowiedniej wrażliwości w odniesieniu do ważnych wydarzeń społecznych, kulturalnych lub politycznych, takich jak zagrożenia dla ludności cywilnej, klęski żywiołowe, zagrożenia dla zdrowia publicznego, konflikty, śmierć lub inne tragiczne sytuacje, bądź czerpią z takich wydarzeń korzyści. Aplikacje zawierające treści związane z dramatycznymi wydarzeniami są zwykle dozwolone, jeśli są to materiały edukacyjne, dokumentalne, naukowe lub artystyczne albo mają na celu ostrzeżenie użytkowników przed dramatycznym wydarzeniem lub poinformowanie ich o nim.

Przykłady naruszeń
 • brak wrażliwości w obliczu śmierci jakiejś osoby bądź grupy osób na skutek samobójstwa, przedawkowania, choroby itp.;
 • zaprzeczanie wystąpieniu poważnego tragicznego wydarzenia, które zostało dobrze udokumentowane;
 • prawdopodobne czerpanie korzyści ze zdarzenia o charakterze wrażliwym bez wyraźnej korzyści dla jego ofiar.

 

Dokuczanie i nękanie

Zabronione jest publikowanie aplikacji zawierających groźby, nękanie lub dokuczanie bądź umożliwiających wykonanie takich działań.

Przykłady częstych naruszeń
 • Dręczenie ofiar konfliktów międzynarodowych i religijnych.
 • treści, które mają służyć do wykorzystywania innych osób – wyłudzanie, szantaż itp.;
 • udostępnianie treści w celu publicznego upokorzenia innej osoby;
 • Nękanie ofiar tragicznych wydarzeń bądź ich przyjaciół i rodzin.

 

Produkty niebezpieczne

Zabronione jest publikowanie aplikacji służących do sprzedawania materiałów wybuchowych, broni palnej, amunicji lub niektórych akcesoriów do broni palnej.

 • Objęte zakazem są akcesoria, które umożliwiają symulowanie ognia ciągłego lub przerobienie broni pozwalające prowadzić ogień ciągły (np. kolby typu „bump”, spusty typu „gatling”, automatyczne zaczepy spustowe, zestawy części do przerabiania), oraz magazynki i taśmy nabojowe na ponad 30 nabojów.

Zabronione jest publikowanie aplikacji dostarczających instrukcje na temat wytwarzania materiałów wybuchowych, broni palnej, amunicji, akcesoriów do broni palnej, do których dostęp jest ograniczony, lub innych rodzajów broni. Obejmuje to instrukcje przerabiania broni palnej w celu uzyskania możliwości prowadzenia ognia ciągłego lub symulacji ognia ciągłego.

 

Marihuana

Zabronione jest publikowanie aplikacji ułatwiających sprzedaż marihuany i produktów z marihuaną (niezależnie od ich legalności).

Przykłady częstych naruszeń
 • umożliwianie użytkownikom zamawiania marihuany z użyciem funkcji koszyka w aplikacji;
 • pomaganie użytkownikom w organizowaniu dostawy lub odbioru marihuany;
 • ułatwianie sprzedaży produktów z THC (tetrahydrokannabinolem), w tym produktów takich jak oleje konopne zawierające THC.

 

Tytoń i alkohol

Zabraniamy publikowania aplikacji ułatwiających sprzedaż tytoniu lub produktów zawierających nikotynę (takich jak e-papierosy, waporyzatory, woreczki nikotynowe) oraz zachęcających do nielegalnego lub niewłaściwego wykorzystania alkoholu, tytoniu czy nikotyny.

Informacje dodatkowe
 • Przedstawianie albo zachęcanie do spożywania alkoholu lub używania tytoniu przez osoby nieletnie albo do sprzedaży takich produktów nieletnim jest zabronione.
 • Sugerowanie, że używanie tytoniu może poprawić status społeczny, życie seksualne bądź zawodowe, intelekt lub kondycję fizyczną, jest zabronione.
 • Przedstawianie nadmiernego spożywania alkoholu w sposób korzystny, m.in. przedstawianie w pozytywnym świetle spożywania dużych ilości alkoholu, upijania się i zawodów w piciu, jest zabronione.
 • Reklamowanie, promowanie lub eksponowanie wyrobów tytoniowych (poprzez reklamy, banery, kategorie i linki prowadzące do witryn sprzedających wyroby tytoniowe) jest zabronione.
 • W niektórych regionach możemy zezwolić na ograniczoną sprzedaż wyrobów tytoniowych w aplikacjach umożliwiających zakup żywności/artykułów spożywczych z dostawą, pod warunkiem weryfikacji wieku i zastosowania środków ochrony (takich jak kontrola tożsamości przy dostawie).
 • Możemy zezwolić na sprzedaż produktów reklamowanych jako preparaty ułatwiające rzucenie nikotyny, które podlegają środkom ochrony wymagającym weryfikacji wieku.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne