Netinkamas turinys

Siekdami užtikrinti, kad „Google Play“ būtų saugi ir tinkama platforma, sukūrėme standartus, apibrėžiančius ir draudžiančius naudotojams žalingą ar netinkamą turinį.

SUTRAUKTI VISKĄ IŠSKLEISTI VISKĄ

 

Seksualinis turinys ir nešvankybės

Neleidžiame programų, kuriose teikiamas ar reklamuojamas seksualinis turinys ar nešvankybės, įskaitant pornografiją, arba turinys ar paslaugos, skirti seksualiniam malonumui teikti. Neleidžiame programų ar jų turinio, kurie atrodo kaip reklamuojantys ar siūlantys seksualinių paslaugų teikimą už atlygį. Neleidžiame programų, kuriose teikiamas ar reklamuojamas turinys, susijęs su seksualiai grobuoniška elgsena, ar platinamas santykių, nesant abiejų partnerių sutikimo, seksualinis turinys. Turinys, kuriame yra nuogybių, gali būti teikiamas, jei jo pagrindinis tikslas yra mokomojo, dokumentinio, mokslinio ar meninio pobūdžio ir jei toks turinys teikiamas pagrįstai.

Katalogų programose (programose, kuriose knygų ir (arba) vaizdo įrašų pavadinimų sąrašai teikiami kaip platesnio turinio katalogo dalis) gali būti platinami knygų (įskaitant el. knygas ir garsines knygas) ar vaizdo įrašų pavadinimai, kuriuose yra seksualinio turinio, jei atitinkami toliau pateikti reikalavimai.

 • Knygų ir (arba) vaizdo įrašų pavadinimai, kuriuose yra seksualinio turinio, sudaro nedidelę dalį viso programos katalogo.
 • Programoje nėra aktyviai reklamuojami knygų ir (arba) vaizdo įrašų pavadinimai, kuriuose yra seksualinio turinio. Tokie pavadinimai vis tiek gali būti rodomi rekomendacijose, teikiamose pagal naudotojo istoriją arba per įprastus nuolaidų laikotarpius. 
 • Programoje neplatinami knygų ir (arba) vaizdo įrašų pavadinimai, kuriuose yra pavojų vaikui vaizduojančio turinio, pornografinio ar kitokio seksualinio turinio, pagal taikomus įstatymus apibūdinamo kaip neteisėtas.
 • Programoje nepilnamečiai saugomi ribojant prieigą prie knygų ir (arba) vaizdo įrašų pavadinimų, kuriuose yra seksualinio turinio.

Jei programoje yra turinio, kuris pažeidžia šią politiką, bet konkrečiame regione laikomas tinkamu, programa gali būti pasiekiama naudotojams tame regione ir būti nepasiekiama naudotojams kituose regionuose.

Dažnų pažeidimų pavyzdžiai
 • Nuogybių ar seksualinio pobūdžio pozų vaizdai, kai subjektas yra nuogas, sulietas arba minimaliai apsirengęs ir (arba) kai apranga nepriimtina esant atitinkamam viešajam kontekstui.
 • Lytinių aktų vaizdavimas, animacijos ar iliustracijos, seksualinio pobūdžio pozos ar seksualinio pobūdžio kūno dalių vaizdai.
 • Turinys, kuriame vaizduojamos arba teikiamos funkcinės pagalbinės sekso priemonės, sekso vadovai, nelegalios seksualinės temos ir fetišas.
 • Nepadorus ar nešvankus turinys, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) turinį, kuriame parduotuvės įraše arba programoje gali būti nešvankybių, užgauliojimų, nepadoraus teksto, suaugusiesiems skirtų ir (arba) seksualinio pobūdžio raktinių žodžių.
 • Turinys, kuriame vaizduojama, aprašoma ar skatinama zoofilija.
 • Programos, reklamuojančios ar siūlančios seksualinio pobūdžio pramogas, palydovų (-ių) paslaugas ar kitas paslaugas, kurios gali būti laikomos seksualinėmis paslaugomis už atlygį, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) pasimatymus už atlygį ar lytinius aktus, kai tikimasi ar numanoma, kad vienas dalyvis sumokės, nupirks dovanų, teiks finansinę paramą kitam dalyviui (santykiai su pagyvenusiais turtingais jaunų partnerių garbintojais).
 • Programos, kuriose žeminami ar įžeidžiami žmonės, pvz., programos, kurios nurodomos kaip nurengiančios žmones ar matančios per drabužius, net jei jos pažymimos kaip pokštų ar pramogų programos. 
 •  Turinys ar elgsena, kuriais bandoma grasinti žmonėms ar juos seksualiai išnaudoti, pvz., slapta darytos nuotraukos, paslėpta kamera, santykių, nesant abiejų partnerių sutikimo, seksualinis turinys, sukurtas naudojant sintetinės vaizdakaitos ar panašią technologiją, arba seksualinės prievartos turinys.

 

Neapykanta

Neleidžiame teikti programų, kuriose skatinamas smurtas ar neapykanta asmenims ar grupėms dėl jų rasės ar etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus, tautybės, veterano statuso, seksualinės orientacijos, lyties, lytinės tapatybės, kastos, imigracijos būsenos ar kitų savybių, susijusių su sistemine diskriminacija ar menkinimu.

Programos, kuriose yra su naciais susijusio EDSA (mokomojo, dokumentinio, mokslinio ar meninio) turinio, gali būti blokuojamos tam tikrose šalyse pagal vietinius įstatymus ir nuostatas.

Dažnų pažeidimų pavyzdžiai
 • Turinys ar kalba, kuriuose tvirtinama, kad saugoma grupė yra nežmogiška, žemesnio lygio arba nusipelniusi būti nekenčiama.
 • Programos, kuriose pateikiama neapykantą skatinančių užgauliojimų, stereotipų ar teorijų apie saugomos grupės turimus neigiamus bruožus (pvz., piktybinė, korumpuota, žalinga ir pan.) arba aiškius ar numanomus tvirtinimus, kad grupė kelia grėsmę.
 • Turinys arba kalba, kuria kiti žmonės skatinami patikėti, kad tam tikrų žmonių reikėtų nekęsti ar juos reikėtų diskriminuoti, nes jie yra saugomos grupės nariai.
 • Turinys, kuriuo reklamuojama neapykantos simbolika, pvz., vėliavos, simboliai, skiriamieji ženklai, atributika, ar su neapykantos grupėmis susijusi elgsena.

 

Smurtas

Neleidžiame teikti programų, kuriose vaizduojamas ar skatinamas nepagrįstas smurtas ar kita pavojinga veikla. Programos, kuriose žaidžiant vaizduojamas išgalvotas smurtas, pvz., animaciniai filmai, medžioklė ar žvejyba, paprastai leidžiamos. 
 

Dažnų pažeidimų pavyzdžiai
 • Tikroviški smurto ar grasinimų smurtu asmeniui ar gyvūnui vaizdai ar aprašai.
 • Programos, kuriose skatinamas savęs žalojimas, savižudybė, valgymo sutrikimai, dusinimo žaidimai ar kiti veiksmai, dėl kurių galima rimtai susižeisti ar mirti.

 

Smurtinis ekstremizmas

Neleidžiame teroristinių organizacijų bei kitų pavojingų organizacijų ar judėjimų atstovams, susijusiems su smurto prieš civilius veiksmais, rengiantiems tokius veiksmus ar prisiimantiems už juos atsakomybę, skelbti programų sistemoje „Google Play“ bet kokiais tikslais, įskaitant verbavimą.

Neleidžiame programų, kurių turinys yra susijęs su smurtiniu ekstremizmu arba kuriame reklamuojami teroristiniai veiksmai, skatinamas smurtas ar šlovinamos teroristinės atakos. Jei su smurtiniu terorizmu susijusį turinį skelbiate turėdami švietėjiškų, mokslinių ar meninių tikslų arba siekdami kurti dokumentiką, nepamirškite pateikti atitinkamą ŠDMM kontekstą.

 

Delikatūs įvykiai

Neleidžiame programų, kuriose bandoma pasipelnyti iš visuomenę jaudinančio, su socialine, kultūrine ar politine veikla itin susijusio įvykio, pvz., civilinės kritinės padėties, stichinių nelaimių, visuomenės sveikatos krizių, konfliktų, mirčių ar kitų tragiškų įvykių, ar kuriose netinkamai pateikiami tokie įvykiai. Programos, kurių turinys susijęs su visuomenę jaudinančiu įvykiu, paprastai leidžiamos, jei tas turinys yra ŠDMM (švietėjiško, dokumentinio, mokslinio ar meninio) pobūdžio arba kai siekiama įspėti naudotojus apie visuomenę jaudinantį įvykį ar didinti žinomumą apie jį. 

Pažeidimų pavyzdžiai
 • Jautrumo stoka mirus realiam žmogui ar grupei žmonių, kai nusižudoma, perdozuojama, yra natūralios priežastys ir pan.
 • Tinkamai dokumentuoto, svarbaus tragiško įvykio neigimas.
 • Siekiama pasipelnyti iš visuomenę jaudinančio įvykio nieko realaus nesuteikiant aukoms.

 

Patyčios ir priekabiavimas

Neleidžiame teikti programų, kuriose grasinama, priekabiaujama ar tyčiojamasi ar skatinamas toks elgesys.

Dažnų pažeidimų pavyzdžiai
 • Tyčiojimasis iš tarptautinių ar religinių konfliktų aukų.
 • Turinys, kuriuo siekiama išnaudoti kitus, įskaitant prievartavimą, šantažą ir pan.
 • Turinio skelbimas siekiant ką nors viešai pažeminti.
 • Priekabiavimas prie tragiško įvykio aukų ar jų draugų ir šeimos narių.

 

Pavojingi produktai

Neleidžiame teikti programų, kuriomis lengviau parduoti sprogmenis, šaunamuosius ginklus, šaudmenis ar tam tikrus šaunamųjų ginklų priedus.

 • Ribojami priedai apima tuos, kuriais galima šaunamaisiais ginklais simuliuoti automatinę ugnį ar paversti šaunamąjį ginklą automatiniu (pvz., smūgiams skirti apsodai, automatiniai paleidikliai, automatiniai nuleistukai, keitimo rinkiniai), ir dėtuvės bei diržai, kuriuose telpa daugiau nei 30 šovinių.

Neleidžiame teikti programų, kuriose pateikiamos instrukcijos, kaip pasigaminti sprogmenis, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, ribojamus šaunamųjų ginklų priedus ar kitus ginklus. Tai apima instrukcijas, kaip paversti šaunamąjį ginklą automatiniu ar simuliuotu automatiniu, keičiant šaudymo galimybes.

 

Marihuana

Neleidžiame teikti programų, kuriomis skatinamas marihuanos ar marihuanos produktų pardavimas, neatsižvelgiant į teisėtumą.

Dažnų pažeidimų pavyzdžiai
 • Leidimas naudotojams užsisakyti marihuanos naudojant prekių krepšelio programoje funkciją.
 • Pagalba naudotojams planuojant marihuanos pristatymą ar pasiėmimą.
 • Produktų, kuriuose yra tetrahidrokanabinolio, įskaitant produktus, pvz., kanabidiolį, kuriuose yra tetrahidrokanabinolio, pardavimo palengvinimas.

 

Tabakas ir alkoholis

Neleidžiame teikti programų, kuriomis lengviau parduoti tabaką (įskaitant elektronines cigaretes ir garintuvus) ar skatinamas neatsakingas alkoholio arba tabako vartojimas.

Papildoma informacija
 • Neleidžiama vaizduoti ar skatinti alkoholio ar tabako naudojimo ar pardavimo nepilnamečiams.
 • Neleidžiama teigti, kad vartojant tabaką gali pagerėti socialinė, seksualinė, profesinė padėtis, intelektas ar fizinis pasirengimas.
 • Neleidžiama skatinti nesaikingo alkoholio vartojimo, įskaitant palankų besaikio gėrimo, išgertuvių arba gėrimo varžybų vaizdavimą.
 • Neleidžiama rodyti tabako produktų skelbimų, reklamų ar reikšmingų funkcijų (įskaitant skelbimus, reklamjuostes, kategorijas ir nuorodas į tabaką parduodančias svetaines).
 • Galime leisti ribotą tabako produktų pardavimą maisto prekių pristatymo programose tam tikruose regionuose, taikant amžiaus tikrinimo apsaugos priemones (pvz., asmens tapatybės dokumentų patikrą pristatant).

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Išbandykite kitus toliau nurodytus veiksmus.

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
12332332336129760441
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
92637