Neprimjeren sadržaj

Kako bismo osigurali da Google Play i dalje bude sigurna i uljudna platforma, uspostavili smo standarde koji definiraju i zabranjuju sadržaj koji je štetan ili neprikladan za naše korisnike.

SAŽMI SVE PROŠIRI SVE

 

Seksualni sadržaj i vulgaran jezik

Ne dopuštamo aplikacije koje sadrže ili kojima se promiče seksualni sadržaj ili vulgaran jezik, uključujući pornografiju ili bilo koji sadržaj ili usluge namijenjene pružanju seksualnog zadovoljstva. Ne dopuštamo aplikacije ili sadržaj aplikacija koji se može protumačiti kao promicanje ili zahtijevanje seksualnih usluga u zamjenu za naknadu. Ne dopuštamo aplikacije koje sadrže ili kojima se promiče sadržaj povezan sa seksualno predatorskim ponašanjem ili koje distribuiraju sadržaj seksualne prirode za koji ne postoji pristanak da bude objavljen. Sadržaj koji obuhvaća golotinju može biti dopušten ako je njegova primarna svrha obrazovna, dokumentarna, znanstvena ili umjetnička i nije bezrazložna.

Aplikacije kataloga – aplikacije u kojima se u okviru šireg kataloga sadržaja navode naslovi knjiga/videozapisa – mogu distribuirati knjige (uključujući e-knjige i audioknjige) ili naslove videozapisa koji uključuju seksualni sadržaj pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • Naslovi knjiga/videozapisa sa seksualnim sadržajem predstavljaju manji dio ukupnog kataloga aplikacije.
 • Aplikacija ne promiče aktivno naslove knjiga/videozapisa koji uključuju seksualni sadržaj. Ti se naslovi i dalje mogu pojaviti u preporukama na temelju povijesti korisnika ili tijekom općih promocija cijena. 
 • Aplikacija ne distribuira naslove knjiga/videozapisa koji obuhvaćaju sadržaj koji se odnosi na ugrožavanje djece, pornografiju ili neki drugi seksualni sadržaj definiran mjerodavnim zakonodavstvom kao protuzakonit.
 • Aplikacija štiti maloljetnike ograničavanjem pristupa naslovima knjiga/videozapisa koji obuhvaćaju seksualni sadržaj.

Ako se u aplikaciji nalazi sadržaj koji krši ta pravila, ali se taj sadržaj smatra primjerenim u odgovarajućoj regiji, aplikacija može biti dostupna korisnicima u toj regiji, ali će ostati nedostupna korisnicima u drugim regijama.

Primjeri uobičajenih kršenja
 • Prikazi seksualne golotinje ili seksualno sugestivnih poza u kojima je subjekt gol, zamućen ili minimalno odjeven i/ili prikazi u kojima odjeća ne bi bila prihvatljiva u odgovarajućem javnom kontekstu.
 • Prikazi, animacije ili ilustracije seksualnih činova ili seksualno sugestivnih poza, ili seksualni prikazi dijelova tijela.
 • Sadržaj koji prikazuje seksualna pomagala, seksualne vodiče, nezakonite seksualne teme i fetiše ili koji funkcionalno služi kao navedeno.
 • Sadržaj koji je lascivan ili vulgaran, uključujući među ostalim sadržaj koji u unosu u trgovini ili u aplikaciji može sadržavati vulgaran jezik, uvrede, eksplicitan tekst, seksualne ključne riječi ili ključne riječi namijenjene odraslima.
 • Sadržaj koji prikazuje, opisuje ili potiče zoofiliju.
 • Aplikacije koje promiču seksualnu zabavu, usluge eskorta ili druge usluge koje se mogu tumačiti kao pružanje ili zahtijevanje seksualnih usluga u zamjenu za naknadu, uključujući među ostalim sponzorirano druženje ili seksualne usluge u kojima se očekuje ili podrazumijeva da će jedan sudionik dati novac, darove ili financijsku podršku drugom sudioniku ("sponzorske seksualne veze").
 • Aplikacije kojima se osobe ponižavaju ili objektiviziraju, kao što su aplikacije u kojima se tvrdi da razodijevaju osobe ili da mogu vidjeti kroz odjeću, čak i ako je navedeno da se radi o aplikacijama za šalu ili zabavu. 
 •  Sadržaj ili ponašanje kojim se osobe pokušava ugroziti ili seksualno iskoristiti, primjerice potajno snimljenim fotografijama na kojima su u fokusu seksualizirani dijelovi tijela, skrivenom kamerom, seksualnim sadržajem izrađenim manipuliranjem medijima ili sličnom tehnologijom, ili sadržajem povezanim s napadom.

 

Govor mržnje

Ne dopuštamo aplikacije koje promiču nasilje ili potiču mržnju protiv pojedinaca ili skupina na temelju njihovog rasnog ili etničkog porijekla, vjere, invaliditeta, dobi, nacionalnosti, veteranskog statusa, seksualne orijentacije, spola, rodnog identiteta, društvene klase, imigracijskog statusa ili bilo koje druge karakteristike koja se povezuje sa sustavnom diskriminacijom ili marginalizacijom.

Aplikacije koje sadrže obrazovni, dokumentarni, znanstveni ili umjetnički sadržaj povezan s nacistima mogu biti blokirane u određenim zemljama, u skladu s lokalnim zakonima i propisima.

Primjeri uobičajenih kršenja
 • Sadržaj ili govor kojim se tvrdi da je zaštićena skupina neljudska, inferiorna ili vrijedna mržnje.
 • Aplikacije koje sadrže uvrede temeljene na mržnji, stereotipe ili teorije o negativnim karakteristikama koje posjeduje određena zaštićena skupina (npr. da su zlonamjerni, pokvareni, zli itd.) ili koje eksplicitno ili implicitno tvrde da ta skupina predstavlja prijetnju.
 • Sadržaj ili govor koji pokušava potaknuti druge na vjerovanje kako se ljudi trebaju mrziti ili diskriminirati jer su članovi određene zaštićene skupine.
 • Sadržaj koji promiče simbole mržnje, poput zastava, simbola, oznaka, pribora ili ponašanja povezanih s grupama koje promiču mržnju.

 

Nasilje

Ne dopuštamo aplikacije koje prikazuju ili potiču bezrazložno nasilje ili druge opasne aktivnosti. Aplikacije koje prikazuju fiktivno nasilje u kontekstu igre, kao što su crtani filmovi, lov ili ribolov, uglavnom su dopuštene. 
 

Primjeri uobičajenih kršenja
 • grafički prikazi ili opisi realističnog nasilja ili prijetnji nasiljem prema osobama ili životinjama
 • Aplikacije koje promiču samoozljeđivanje, samoubojstvo, poremećaje prehrane, igre gušenja ili druge aktivnosti pri kojima može doći do teških ozljeda ili smrti.

 

Nasilni ekstremizam

Terorističkim organizacijama ili drugim opasnim organizacijama ili pokretima koji sudjeluju u činovima nasilja nad civilima, koji se pripremaju za takve činove ili preuzimaju odgovornost za njih ne dopuštamo objavljivanje aplikacija na Google Playu ni u koju svrhu, uključujući pridobivanje članova.

Ne dopuštamo aplikacije sa sadržajem koji je povezan s nasilnim ekstremizmom ili sadržajem koji je povezan s planiranjem, pripremom ili veličanjem nasilja nad civilima, kao što je sadržaj koji promiče terorističko djelovanje, potiče nasilje ili slavi terorističke napade. U slučaju objavljivanja sadržaja povezanog s nasilnim ekstremizmom u obrazovnom, dokumentarnom, znanstvenom ili umjetničkom kontekstu pazite da navedete relevantan EDSA kontekst.

 

Osjetljivi događaji

Ne dopuštamo aplikacije koje profitiraju na osjetljivim događajima od velikog društvenog, kulturnog ili političkog značaja poput izvanrednih stanja, prirodnih katastrofa, javnozdravstvenih kriza, sukoba, smrti ili drugih tragičnih događaja ili koje su neosjetljive prema navedenim događajima. Aplikacije sa sadržajem povezanim s osjetljivim događajem općenito su dopuštene ako taj sadržaj ima obrazovnu, dokumentarnu, znanstvenu ili umjetničku vrijednost ili ako se njime korisnike namjerava upozoriti na osjetljivi događaj ili podići svijest o njemu. 

Primjeri kršenja
 • Nedostatak osjetljivosti u vezi sa smrću stvarne osobe ili grupe ljudi zbog samoubojstva, predoziranja, prirodnih uzroka itd.
 • Poricanje dobro dokumentiranog tragičnog događaja.
 • Sumnja na zaradu od osjetljivog događaja bez vidljive koristi za žrtve.

 

Zastrašivanje i uznemiravanje

Ne dopuštamo aplikacije koje sadrže ili potiču prijetnje, uznemiravanje ili zastrašivanje.

Primjeri uobičajenih kršenja
 • zlostavljanje žrtava međunarodnih ili vjerskih sukoba
 • sadržaj kojemu je cilj iskoristiti druge, što podrazumijeva iznudu, ucjenu itd.
 • objavljivanje sadržaja u svrhu javnog poniženja druge osobe
 • uznemiravanje žrtava tragičnog događaja ili njihovih prijatelja i obitelji.

 

Opasni proizvodi

Ne dopuštamo aplikacije koje omogućuju prodaju eksploziva, vatrenog oružja, streljiva ili određenih dodataka za vatreno oružje.

 • Ograničeni dodaci uključuju one pomoću kojih vatreno oružje može simulirati automatsku paljbu ili koji služe za preinaku vatrenog oružja u automatsko vatreno oružje (na primjer "bump stock" uređaji, gatling okidači, mehanizmi za uklanjanje blokade automatskog okidanja, oprema za preinaku) i spremnike ili okvire s više od 30 komada streljiva.

Ne dopuštamo aplikacije koje pružaju upute o proizvodnji eksploziva, vatrenog oružja, streljiva, ograničenih dodataka za vatreno oružje ili drugog oružja. To uključuje i upute o preinaci vatrenog oružja u automatsko oružje ili oružje koje simulira automatsku paljbu.

 

Marihuana

Ne dopuštamo aplikacije koje omogućuju prodaju marihuane ili proizvoda od marihuane bez obzira na njezin zakonski status.

Primjeri uobičajenih kršenja
 • Dopuštanje korisnicima naručivanje marihuane putem značajke košarice u aplikaciji.
 • Pomaganje korisnicima u organiziranju dostave ili preuzimanja marihuane.
 • Omogućavanje prodaje proizvoda koji sadrže THC (tetrahidrokanabinol), uključujući proizvode kao što su CBD ulja koja sadrže THC.

 

Duhan i alkohol

Ne dopuštamo aplikacije koje omogućuju prodaju duhana (uključujući e-cigarete i vape olovke) ili koje potiču nezakonitu ili neprikladnu upotrebu alkohola ili duhana.

Dodatne informacije
 • Nije dopušteno prikazivanje konzumacije alkohola ili duhana maloljetnicima, poticanje maloljetnika na konzumaciju alkohola ili duhana ili njihova prodaja maloljetnicima.
 • Nije dopušteno impliciranje da konzumacija duhana može poboljšati socijalni, seksualni, profesionalni, intelektualni ili atletski položaj.
 • Nije dopušteno prikazivanje prekomjerne konzumacije alkohola u pozitivnom svjetlu, uključujući pozitivan prikaz prekomjerne konzumacije alkohola, pijančevanja ili natjecanja u ispijanju alkohola.
 • Nije dopušteno oglašavanje, promoviranje ili uočljivo isticanje duhanskih proizvoda (uključuje oglase, natpise, kategorije i veze na web-lokacije za prodaju duhana).
 • U određenim regijama možemo dopustiti ograničenu prodaju duhanskih proizvoda u aplikacijama za dostavu hrane ili namirnica, ali ona podliježe zaštitnim mjerama provjeri dobi (kao što je provjera osobnog dokumenta pri isporuci).

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
6652421696778083290
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
92637