Sopimaton sisältö

Haluamme, että Google Play on jatkossakin turvallinen ja toisia kunnioittava käyttöympäristö. Siksi olemme luoneet standardit käyttäjiä vahingoittavan tai heille sopimattoman sisällön määrittelyä ja kieltämistä varten.

TIIVISTÄ KAIKKI LAAJENNA KAIKKI

 

Seksuaalinen sisältö ja hävyttömyydet

Emme salli sovelluksia, jotka sisältävät tai edistävät seksuaalista sisältöä tai hävyttömyyksiä. Tällainen sisältö kattaa esimerkiksi pornografian sekä muut sisällöt tai palvelut, joiden tarkoituksena on tarjota seksuaalista mielihyvää. Emme salli sovelluksia tai sovellussisältöä, jotka vaikuttavat mainostavan seksipalveluja korvausta vastaan. Alastomuutta sisältävä sisältö saattaa olla sallittua, jos sen ensisijainen tarkoitus on opetuksellinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai taiteellinen eikä se ole aiheetonta.

Jos sovellus sisältää käytännön vastaista sisältöä, mutta sisältö todetaan sopivaksi tietyllä alueella, sovellus voi olla käyttäjien saatavilla kyseisellä alueella mutta ei muualla.

Esimerkkejä tavallisista rikkomuksista
 • Seksuaalisen alastomuuden tai seksuaalisesti vihjailevien asentojen kuvaukset, joissa kohde on alasti, sumennettu tai hyvin vähäpukeinen ja/tai joissa näkyvät vaatteet eivät olisi hyväksyttäviä sopivassa julkisessa kontekstissa
 • Kuvaukset, animaatiot tai piirrokset seksiakteista, seksuaalisesti viettelevistä asennoista tai ruumiinosien seksuaaliset kuvaukset
 • Sisältö, jossa kuvataan seksuaalisia apuvälineitä, seksioppaita, laittomia seksuaalisia teemoja tai fetissejä tai joka käytännössä toimii jonakin näistä
 • Rivo tai hävytön sisältö, kuten esimerkiksi sisältö, joka saattaa sisältää hävyttömyyksiä, loukkauksia, voimakasta kielenkäyttöä tai seksuaalisia tai aikuisille suunnattuja avainsanoja sovelluksessa tai sen tietosivulla
 • Sisältö, jossa esitetään tai kuvataan eläimiin sekaantumista tai kannustetaan siihen
 • Sovellukset, jotka mainostavat seksiin liittyvää viihdettä, seuralaispalveluja tai muita palveluja, joiden voidaan tulkita tarjoavan seksipalveluja korvausta vastaan, mukaan luettuna deittailu rahasta tai seksuaaliset järjestelyt, joissa toisen osapuolen odotetaan tai oletetaan antavan rahaa, lahjoja, tai taloudellista tukea toiselle osapuolelle (esim. "sokerideittailu").
 • Sovellukset, jotka halventavat tai esineellistävät ihmisiä, esim. sovellukset, joiden väitetään riisuvan ihmisiä tai näkevän vaatteiden läpi, vaikka ne olisikin merkitty pila- tai viihdesovelluksiksi. 

 

Vihamielinen sisältö

Emme salli sovelluksia, jotka kannustavat väkivaltaan tai lietsovat vihaa ihmisiä tai ihmisryhmiä kohtaan rodun, etnisen alkuperän, uskonnon, vamman, iän, kansallisuuden, veteraaniaseman, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, kastin, maahanmuuttostatuksen tai muun sellaisen ominaisuuden perusteella, johon voi liittyä järjestelmällistä syrjintää tai marginalisointia.

Natseihin liittyvää dokumentaarista, tieteellistä, taiteellista tai opetussisältöä (EDSA-sisältö) sisältävät sovellukset voidaan estää tietyissä maissa paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.

Esimerkkejä tavallisista rikkomuksista
 • Sisältö tai väitteet, joiden mukaan suojeltu ihmisryhmä on epäinhimillinen, alempiarvoinen tai ansaitsee tulla vihatuksi
 • Sovellukset, jotka sisältävät vihamielisiä loukkauksia, stereotyyppejä tai teorioita, joiden mukaan suojellulla ihmisryhmällä on negatiivisia ominaisuuksia (esim. pahantahtoisuus, korruptoituneisuus, ilkeys), tai eksplisiittisiä tai implisiittisiä väitteitä siitä, että kyseinen ryhmä on uhka
 • Sisältö tai puhe, jonka tarkoitus on kannustaa muita uskomaan, että ihmisiä pitäisi vihata tai syrjiä sen perusteella, että he kuuluvat suojeltuun ryhmään
 • Sisältö, joka kannattaa vihamielisiä merkkejä, kuten lippuja, symboleja, tunnuksia, varusteita tai viharyhmiin yhdistettäviä toimintatapoja

 

väkivalta

Emme salli sovelluksia, joissa esitetään tai edistetään aiheetonta väkivaltaa tai muuta vaarallista toimintaa. Sallimme yleensä sovellukset, joissa kuvataan fiktiivistä väkivaltaa pelikontekstissa. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi sarjakuvamaiset sovellukset, metsästys ja kalastus. 
 

Esimerkkejä tavallisista rikkomuksista
 • Realistisen väkivallan tai eläimiin tai ihmisiin kohdistuvien väkivaltaisten uhkausten havainnollinen esittäminen tai kuvailu
 • Sovellukset, jotka kannustavat käyttäjää itsensä vahingoittamiseen, itsemurhaan, syömishäiriöihin, kuristusleikkeihin tai muihin toimiin, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan

Terrorismiin liittyvä sisältö

Terroristijärjestöt eivät saa julkaista sovelluksia Google Playssa mitään tarkoitusta varten. Tämä koskee myös rekrytointia.

Terrorismiin liittyvä sisältö on kiellettyä. Tällaista sisältöä on esimerkiksi terroritekoihin tai väkivaltaan kannustaminen tai terrori-iskujen ylistäminen. Jos julkaiset terrorismiin liittyvää sisältöä opetuksellisessa, dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa tarkoituksessa, lisää asiaankuuluva EDSA-konteksti.

Vaaralliset liikkeet ja organisaatiot

Liikkeet tai organisaatiot, jotka ovat osallistuneet siviileihin kohdistuneeseen väkivaltaan, valmistelleet sellaista tai ottaneet sellaisesta vastuun, eivät saa julkaista sovelluksia Google Playssa mitään tarkoitusta varten. Tämä koskee myös rekrytointia. 

Emme salli sovelluksia, joiden sisältö liittyy siviileihin kohdistuneen väkivallan suunnitteluun, valmisteluun tai ihannointiin. Jos sovelluksesi sisältää tällaista sisältöä EDSA-käyttötarkoitusta varten, sisällön mukana täytyy olla asiaankuuluva EDSA-konteksti.

 

Arkaluontoiset tapahtumat

Emme salli sovelluksia, jotka käsittelevät epäkunnioittavasti luonnonkatastrofeja, hirmutekoja, terveyskriisejä, konflikteja, kuolemaa tai muita traagisia aiheita tai yrittävät hyötyä niistä. Sallimme yleensä sovelluksen, jos sen arkaluontoiseen tapahtumaan liittyvällä sisällöllä on opetuksellista, dokumentaarista, tieteellistä tai taiteellista arvoa (EDSA-sisältö) tai jos se yrittää varoittaa käyttäjiä arkaluontoisesta tapahtumasta tai lisätä heidän tietoisuuttaan siitä. 
 

Esimerkkejä rikkomuksista

 

Kiusaaminen ja häirintä

Emme salli sovelluksia, jotka sisältävät tai edistävät uhkailua, häirintää tai kiusaamista.

Esimerkkejä tavallisista rikkomuksista
 • Kansainvälisistä tai uskonnollisista konflikteista kärsivien uhrien kiusaaminen
 • Sisältö, jolla pyritään hyödyntämään toisia esimerkiksi riistämällä tai kiristämällä
 • Sisällön julkaiseminen toisen henkilön julkiseksi nöyryyttämiseksi
 • Tragedian uhrien tai näiden ystävien ja perheiden ahdistelu

 

Vaaralliset tuotteet

Emme salli sovelluksia, jotka edistävät räjähteiden, tuliaseiden, ammusten tai tiettyjen asetarvikkeiden myyntiä.

 • Rajoitettuihin asetarvikkeisiin kuuluvat sellaiset, jotka saavat tuliaseen simuloimaan automaattista ampumista tai muuntavat aseen automaattiaseeksi (esim. bump stock ‑lisävarusteet, sarjatuliaseen liipaisimet, lisättävät automaattiset pidättimet, muunnospaketit) sekä yli 30 ammusta sisältävät lippaat ja vyöt.

Emme salli sovelluksia, joissa annetaan ohjeita räjähteiden, tuliaseiden, ammusten, rajoitettujen asetarvikkeiden tai muiden aseiden valmistukseen. Tämä sisältää ohjeet, joilla tuliaseen voi muuntaa automaattiaseeksi tai sellaista simuloivaksi aseeksi.

 

Kannabis

Emme salli sovelluksia, jotka edistävät kannabiksen tai kannabistuotteiden myyntiä, riippumatta sen laillisuudesta.

Esimerkkejä tavallisista rikkomuksista
 • Kannabiksen tilaamisen mahdollistaminen sovelluksen sisäisen ostoskoritoiminnon kautta
 • Kannabiksen toimitus- tai noutamisjärjestelyn helpottaminen
 • THC:tä eli tetrahydrokannabinolia sisältävien tuotteiden (esim. CBD-öljyt, joissa on THC:tä) myynnin helpottaminen

 

Tupakka ja alkoholi

Emme salli sovelluksia, jotka edistävät tupakan (esim. sähkösavukkeiden) myyntiä tai jotka kannustavat alkoholin tai tupakan laittomaan tai sopimattomaan käyttöön.

Esimerkkejä tavallisista rikkomuksista
 • Alaikäisten alkoholin tai tupakan käytön tai heille myynnin kuvaaminen tai siihen kannustaminen
 • Vihjailu, että tupakan käyttö voi parantaa sosiaalista, seksuaalista, ammatillista, älyllistä tai urheilullista asemaa
 • Liiallisen alkoholin käytön kuvaaminen positiivisesti, esim. liiallisen tai humalahakuisen alkoholin nauttimisen tai alkoholin käyttöön liittyvän kilvoittelun esittäminen positiivisessa valossa
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
92637
false