Неподходящо съдържание

За да поддържаме Google Play като безопасна и уважавана платформа, създадохме стандарти, дефиниращи и забраняващи съдържание, което е опасно или неуместно за потребителите ни.

СВИВАНЕ НА ВСИЧКИ РАЗГЪВАНЕ НА ВСИЧКИ

 

Сексуално съдържание и непристоен език

Не допускаме приложения, които включват или популяризират сексуално съдържание или непристоен език, включително порнография, нито материали или услуги, предназначени да предизвикат сексуално удовлетворение. Не допускаме приложения или съдържание в тях, които изглежда, че популяризират сексуален акт срещу възнаграждение. Може да допуснем съдържание с актови изображения, ако основната му цел е образователна, документална, научна или художествена и те не се използват безпричинно.

Ако дадено приложение включва съдържание, което нарушава настоящите правила, но се смята за подходящо в конкретен регион, то може да бъде достъпно за потребителите там, но няма да е налице за потребителите в други региони.

Примери за често срещани нарушения
 • Актови сексуални изображения или показване на пози, предизвикващи сексуални асоциации, в които обектът е гол, замъглен или с оскъдно облекло, което не би било приемливо в определен обществен контекст;
 • Изображения, анимации или илюстрации на сексуални актове, пози, предизвикващи неприлични сексуални асоциации, или показване на части от тялото по сексуален начин;
 • Материали, които изобразяват или представляват функционални сексуални помагала, сексуални ръководства, незаконни сексуални теми и фетиши;
 • Съдържание, което е нецензурно или непристойно, включително, но не само, съдържание, което може да включва непристоен език, обиди, нецензурен текст, сексуални ключови думи или такива за пълнолетни в малката обява в магазина или в приложението;
 • Съдържание, което изобразява, описва или насърчава към содомия;
 • Приложения, популяризиращи развлечения, свързани със секс, компаньонски или други услуги, които могат да се тълкуват като предлагане на сексуални актове срещу възнаграждение, включително, но не само подаръци или заплащане срещу услуги на компаньонка или сексуални договорености, при които се подразбира или очаква единият участник да предостави пари, подаръци или финансова подкрепа на друг участник;
 • Приложения, които унижават или обективират хората, като например такива, които заявяват, че събличат хора или че хората са с прозрачно облекло, дори ако са означени като приложения за развлечения или за шега.

 

Насаждане на омраза

Не допускаме приложения, които популяризират насилие или насаждат омраза спрямо човек или група от хора въз основа на тяхната раса, етнически произход, религия, увреждания, възраст, националност, военна служба, сексуална ориентация, пол, полова идентичност, каста, имиграционен статут или друга характеристика, свързана със системна дискриминация или маргинализиране.

Приложенията, които включват съдържание за нацизма с образователен, документален, научен или художествен характер, може да бъдат блокирани в определени държави съгласно местни закони и разпоредби.

Примери за често срещани нарушения
 • Съдържание или думи, които имат за цел да докажат, че защитена група хора са нисши, нечовеци или заслужаващи омраза;
 • Приложения, които съдържат насаждащи омраза забележки, стереотипи или теории за защитена група с отрицателни характеристики (например злонамереност, корумпираност и др.) или изрично или косвено твърдят, че групата представлява заплаха;
 • Съдържание или думи, които се опитват да насърчат други хора да вярват, че определени лица трябва да бъдат мразени или дискриминирани, защото са членове на защитена група;
 • Съдържание, което популяризира символи за насаждане на омраза, като например флагове, символи, емблеми, принадлежности или поведение, свързани с насаждащи омраза групи.

 

Насилие

Не допускаме приложения, които изобразяват или улесняват безпричинно насилие или други опасни дейности. Обикновено се допускат приложения, които изобразяват въображаемо насилие в контекста на игра, като например анимационни филми, лов или риболов. 
 

Примери за често срещани нарушения
 • Графично изобразяване или описание на реалистично насилие или на заплахи за насилие над хора или животни.
 • Приложения, които популяризират самонараняване, самоубийство, разстройства на храненето, игри със задушаване или други действия, които може да доведат до сериозни наранявания или смърт.

Терористично съдържание

Не разрешаваме на терористични организации да публикуват приложения в Google Play за каквито и да е цели, включително за набиране на членове.

Не допускаме приложения, чието съдържание е свързано с тероризъм, като например такова, което популяризира или възхвалява терористични нападения или подстрекава към насилие. Ако публикувате свързано с тероризъм съдържание с образователна, документална, научна или художествена цел, не забравяйте да посочите съответен подходящ контекст.

Опасни движения и организации

Не разрешаваме движения или организации, които са участвали в актове на насилие срещу граждани, подготвили са такива или са поели отговорност за тях, да публикуват приложения в Google Play с каквато и да било цел, включително набиране на членове.

Не разрешаваме приложения със съдържание, свързано с планиране, подготовка или възхвала на насилие срещу граждани. Ако приложението ви включва такова съдържание с образователна, документална, научна или художествена цел, то трябва да е предоставено заедно със съответния подходящ контекст.

 

Деликатни събития

Не допускаме приложения, в които липсва достатъчно деликатно отношение към или се извлича изгода от природни бедствия, зверства, здравни кризи, конфликти, смърт или други трагични събития. Обикновено се допускат приложения, чието съдържание е свързано с деликатно събитие, ако съдържанието е с образователен, документален, научен или художествен характер или има за цел да предупреди потребителите за събитието или да повиши информираността им. 
 

Примери за нарушения

 

Малтретиране и тормоз

Не допускаме приложения, които съдържат или улесняват заплахи, тормоз или малтретиране.

Примери за често срещани нарушения
 • Малтретиране на жертвите на международни или религиозни конфликти;
 • Съдържание, което има за цел да експлоатира други хора, включително изнудване, шантаж и др.;
 • Публикуване на съдържание с цел публично унижаване на човек;
 • Тормоз спрямо жертвите на трагично събитие или на техните приятели и семейства.

 

Опасни продукти

Не допускаме приложения, които улесняват продажбата на взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси или определени оръжейни принадлежности.

 • Ограничените принадлежности включват приспособления за импровизиране на автоматична стрелба или за преправяне на огнестрелно оръжие в автоматично (напр. устройства за ускоряване на стрелбата, спусъци и приставки за автоматична стрелба, комплекти за преправяне), както и пълнители или ленти с над 30 патрона.

Не допускаме приложения, които дават указания за производството на взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси, ограничени оръжейни принадлежности или други оръжия. Това включва инструкции за преправяне на огнестрелно оръжие в автоматично или за импровизиране на автоматична стрелба.

 

Марихуана

Не допускаме приложения, които улесняват продажбата на марихуана или продукти от марихуана независимо от тяхната законност.

Примери за често срещани нарушения
 • Даване на възможност на потребителите да поръчват марихуана чрез функцията за пазарска кошница в приложението.
 • Подпомагане на потребителите при организирането на доставка или получаване на марихуана.
 • Улесняване на продажбата на продукти, които съдържат тетрахидроканабинол (THC), включително продукти като конопено масло (канабидиол) със съдържание на THC.

 

Тютюневи изделия и алкохол

Не допускаме приложения, които улесняват продажбата на тютюневи изделия (включително електронни цигари и вейп устройства) или насърчават незаконната или неуместната употреба на алкохол или тютюневи изделия.

Примери за често срещани нарушения
 • Изобразяване или насърчаване на употребата на алкохол или тютюневи изделия от непълнолетни или продажбата им на такива лица;
 • Внушаване, че употребата на тютюневи изделия може да подобри представянето в социално, сексуално, професионално, интелектуално или спортно отношение;
 • Представяне на прекомерната употреба на алкохол в благоприятна светлина, включително изобразяване, насърчаващо прекомерно и прекалено пиене или надпиване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false