Opprett tilpassede butikkoppføringer for å målrette mot spesifikke brukersegmenter

Med tilpassede butikkoppføringer kan du skreddersy butikkoppføringen for appen din for å appellere til spesifikke brukersegmenter eller brukere som besøker oppføringen via en unik nettadresse.

Hvis appen din har en global målgruppe, kan du bruke tilpassede butikkoppføringer til å vise frem funksjonene i appen på en representativ måte og kommunisere hva som er bra med appen din, på måter som er relevante for brukere i forskjellige land. Du kan også bruke tilpassede butikkoppføringer spesielt for kampanjene dine for forhåndsregistrering eller inaktive brukere.

Du kan også bruke tilpassede butikkoppføringer til å vise en bestemt butikkoppføring til brukere som besøker den via en unik nettadresse. Dette kan være en effektiv måte å vise frem relevante appfunksjoner på, avhengig av hvor brukerne har besøkt butikkoppføringen din fra.

Merk: Tilpassede butikkoppføringer er ett av to alternativer i Play-konsollen du kan bruke til å tilby differensierte opplevelser til brukere på forskjellige steder. Du kan vise butikkoppføringer og appinnhold som er basert på brukeres språkinnstillinger (eller kombinasjon av språkinnstilling og marked), ved å legge til oversettelser for appen din
Se eksempler på hvordan du kan bruke tilpassede butikkoppføringer

For å hjelpe deg med å komme på kreative måter å bruke tilpassede butikkoppføringer på kan du se nedenfor for å få et par ulike eksempler på hvordan du kan bruke dem:

Eksempel 1: Fremhev funksjoner for engelskspråklige i forskjellige land

Tenk deg at du har en videostrømmeapp med en potensielt stor målgruppe i USA og Singapore – to land med en høy andel av engelskspråklige brukere.

For å markedsføre butikkoppføringen effektivt til brukere i begge landene bør du fremheve forskjellig innhold, for eksempel populære TV-serier og funksjonene som appellerer mest til brukerne i hvert av landene. Slik kan du gjøre dette ved hjelp av butikkoppføringen din:

 • Lag en hovedbutikkoppføring på engelsk: Siden USA er det primære markedet ditt, lager du en hovedbutikkoppføring for brukere i USA og andre land som bruker engelsk (en-US) som standardspråk. Du bruker kjendiser som er populære i USA, i skjermdumpene, og du nevner at man kan se videoer uten nett-tilkobling i den korte beskrivelsen fordi det er en populær funksjon i USA.
 • Lag en tilpasset butikkoppføring for Singapore: For å markedsføre appen i Singapore lager du en tilpasset butikkoppføring som målrettes mot brukere i Singapore. Siden målbrukerne dine sannsynligvis snakker engelsk, setter du standardspråket for den tilpassede butikkoppføringen til engelsk (en-US). Du bruker kjendiser som er populære i Singapore, i skjermdumpene, og du nevner 4K-video i den korte beskrivelsen fordi det er en populær funksjon i Singapore.

Resultater

Hovedbutikkoppføring Tilpasset butikkoppføring
 • Engelskspråklige brukere i USA ser hovedbutikkoppføringen med kjendiser de gjenkjenner, og leser om muligheten til å se videoer uten nett.
 • Spanskspråklige brukere i USA ser hovedbutikkoppføringen med det samme innholdet, men med automatiske oversettelser til spansk.
 • Engelskspråklige brukere i Singapore ser den tilpassede butikkoppføringen med kjendiser de gjenkjenner, og leser om 4K-video.
 • Malayiskspråklige brukere i Singapore ser den tilpassede butikkoppføringen på engelsk, fordi tilpassede butikkoppføringer ikke har automatiske oversettelser. Hvis du vil de skal se den tilpassede butikkoppføringen på malayisk, kan du legge til en oversettelse.

Eksempel 2: Bruk flere standardspråk i markedsføringen av appen din

Tenk deg at du har en kokebok-app som er populær i USA og latinamerikanske land, nærmere bestemt Mexico, Argentina og Brasil.

For å tiltrekke brukere med oppskrifter og beskrivelser som appellerer til dem, bør du tilpasse butikkoppføringen til bestemte markeder. Slik kan du gjøre dette ved hjelp av butikkoppføringen din:

 • Lag en hovedbutikkoppføring på engelsk: Siden USA er det største markedet ditt, lager du en hovedbutikkoppføring på engelsk (en-US) som er utformet både med tanke på brukere i USA og en global målgruppe.
 • Lag en tilpasset butikkoppføring for latinamerikanske land på spansk og brasiliansk portugisisk: For å markedsføre appen mot brukere i Mexico, Argentina og Brasil lager du en tilpasset butikkoppføring med tittelen «Latin-Amerika» som målrettes mot brukere i disse landene. Du gjør latinamerikansk spansk (es-419) til standardspråk, og du legger til en oversettelse til brasiliansk portugisisk (pt-br). Du bruker skjermdumper og beskrivelser som appellerer til latinamerikanske brukere.

Resultater

Hovedbutikkoppføring Tilpasset butikkoppføring
 • Engelskspråklige brukere i USA og i land utenfor Mexico, Argentina og Brasil ser hovedbutikkoppføringen.
 • Brukere i USA som snakker latinamerikansk spansk, ser hovedbutikkoppføringen med automatiske oversettelser til spansk, fordi du ikke har lagt til noen oversettelse av hovedbutikkoppføringen.
 • Brukere i Mexico, Argentina og Brasil som snakker latinamerikansk spansk, ser den tilpassede butikkoppføringen på spansk – standardspråket for den tilpassede butikkoppføringen.
 • Brukere i Mexico, Argentina og Brasil som snakker brasiliansk portugisisk, ser den tilpassede butikkoppføringen på brasiliansk portugisisk, siden du har lagt til en oversettelse til språket deres.
 • Engelskspråklige brukere i Mexico, Argentina og Brasil ser den tilpassede butikkoppføringen på standardspråket latinamerikansk spansk, fordi tilpassede butikkoppføringer ikke har automatiske oversettelser. Hvis du vil at de skal se den tilpassede butikkoppføringen på engelsk, kan du legge til en oversettelse.

Eksempel 3: Fremhev funksjoner i appen avhengig av hvordan brukerne besøker butikkoppføringen din

Tenk deg at du har en treningsapp som dekker mange forskjellige aktiviteter, for eksempel svømming, løping, sykling, yoga eller lignende. Disse ulike aktivitetene markedsføres til ulike målgrupper utenfor Google Play.

For å gjøre butikkoppføringen din mer relevant basert på hva brukerne dine kan være interessert i, kan det være lurt å fremheve en bestemt aktivitet basert på om brukere besøker butikkoppføringen via en innebygd Google Play-link på en side med informasjon om den aktuelle aktiviteten.

 • Lag en hovedbutikkoppføring på engelsk: Opprett en vanlig hovedbutikkoppføring for brukere som besøker den uten å navigere via en egendefinert nettadresse. Denne oppføringen kan inneholde aspekter av alle aktivitetene som tilbys i appen.
 • Lag en tilpasset butikkoppføring for hver av aktivitetene dine: For hver tilpassede butikkoppføring legger du til skjermdumper og beskrivelser som samsvarer med aktiviteten den gjelder for. Velg et unikt navn på nettadresseparameteren som samsvarer med aktiviteten i oppføringen.
 • Del den unike nettadressen til den tilpassede butikkoppføringen på relevante sider: Hver unike nettadresse viderekobler brukeren til den tilpassede butikkoppføringen for den tilknyttede aktiviteten. Bygg inn disse unike nettadressene for tilpassede butikkoppføringer på relevante nettsider som beskriver eller markedsfører hver aktivitet.

Resultater

Hovedbutikkoppføring Tilpasset butikkoppføring
Når noen besøker butikkoppføringen uten å bruke noen av de tilpassede nettadressene, vises det skjermdumper og beskrivelser med informasjon om en rekke aktiviteter som tilbys i appen. Brukere som leser om en bestemt aktivitet og klikker seg videre til butikkoppføringen via den innebygde nettadressen til den tilpassede butikkoppføringen, ser skjermdumper og beskrivelser som samsvarer med aktiviteten de nettopp leste om.

Retningslinjer

Du kan opprette opptil 50 tilpassede butikkoppføringssider. Hvis du allerede har opprettet en app med en butikkoppføring, blir den eksisterende butikkoppføringen appens hovedbutikkoppføring, som vises til brukere i land du ikke målretter mot med en tilpasset butikkoppføring.

Før du lager den første tilpassede butikkoppføringen din, er det noen viktige ting du bør vite:

Hva kan du tilpasse?
 • For hver tilpassede butikkoppføring kan du tilpasse appens tittel, ikon, beskrivelser og grafiske elementer.
 • Kontaktinformasjon, personvernregler og appkategori deles mellom alle versjonene av butikkoppføringen til appen.
Målretting via en unik nettadresse til en tilpasset butikkoppføring
 • Hvis du vil målrette ved hjelp av en unik nettadresse til en tilpasset butikkoppføring, må du oppgi en strengparameter som ikke brukes av noen av de andre tilpassede butikkoppføringene dine.
 • Gyldige inndata for parameteren inkluderer alfanumeriske tegn (små bokstaver) og følgende symboler: [«.», «-», «_», «~»].
 • Når den tilpassede butikkoppføringen er opprettet, finner brukerne den på nettadressen https://play.google.com/store/apps/details?id=[pakkenavn]&listing=[parameter]
Målretting mot land
 • Du kan målrette mot flere land med den samme tilpassede butikkoppføringen, men du kan bare målrette mot hvert land med én tilpasset butikkoppføring om gangen.
 • Hvis du for eksempel har en tilpasset butikkoppføring som målretter mot USA og Canada, kan du ikke målrette mot USA og Canada med andre tilpassede butikkoppføringer.
Oversettelser
 • Tilpassede butikkoppføringer oversettes ikke automatisk, så du må velge et standardspråk når du oppretter dem.
 • Med mindre du legger til oversettelser for de tilpassede butikkoppføringene dine, vises de til brukerne i landene du velger, på standardspråket for den tilpassede butikkoppføringen.
 • Vi anbefaler at du legger til oversettelser for alle språkene som blir snakket i landene du målretter mot, med en tilpasset butikkoppføring.

På forsøksstadiet: Få hjelp fra AI når du lager utkastet av en tilpasset butikkoppføring

Nå kan du få hjelp fra AI-hjelperen til Google (på forsøksstadiet) når du lager utkast til butikkoppføringer.

Dette er et hjelpemiddel for kreativ skriving som du kan bruke til å lage tilpassede butikkoppføringer mer effektivt. Den genererer beskrivelser basert på startsetninger du skriver inn, sammen med informasjon fra hovedbutikkoppføringen din.

Dette verktøyet er på forsøksstadiet og kan generere unøyaktig eller upassende informasjon om appen din. Du bør alltid gå nøye gjennom og eventuelt redigere de genererte beskrivelsene. Dette verktøyet er foreløpig bare tilgjengelig for oppretting av utkast til egendefinerte oppføringer på engelsk.

 1. Se etter App for Play-konsollen-banneret når du lager et utkast, og klikk på Prøv nå.

 2. For å generere oppføringen må du gi oss følgende tre startsetninger:

  • Opprett en butikkoppføring om: Dette er temaet, arrangementet eller funksjonen du vil den tilpassede oppføringen skal fokusere på. Eksempler: «halloween», «skolestart», «multiplayer» eller «nytt design».

  • Skriv dette i: Dette er tonen du vil oppføringen skal ha.

  • For: Dette er den tiltenkte målgruppen. Du kan for eksempel skrive «tidligere brukere». Merk at hvis du bruker den tilpassede oppføringen din for trafikk som er dyplinket eller annonselinket, kan du bruke denne startsetningen til å skape mer sømløse brukeropplevelser. For eksempel «medlemmer» hvis den kommer fra en e-postkampanje, eller «salgsentusiaster» hvis den kommer fra en annonsekampanje for det siste salget ditt.

 3. Klikk på Generer når startsetningene er klare. Nedenfor kan du se et eksempel på ferdige startsetninger: «Generer et utkast med puggetema. Skriv dette i en morsom tone for elever.»

 4. Gå gjennom det genererte utkastet. Du kan velge Legg til i oppføringen, Generer en ny versjon, Rediger forespørsler eller Avbryt.

 5. Hvis du legger til det genererte utkastet i oppføringen, kan du redigere teksten og klikke på Lagre.

  • Viktig: Du må alltid gå gjennom og eventuelt redigere utkast. Du har alltid kontroll over og ansvar for innholdet du sender til Google Play.

Ikke glem å fortelle oss om du likte den genererte teksten, ved å bruke Liker eller Liker ikke-tegnene, slik at vi kan gjøre dette verktøyet enda bedre i fremtiden.

Opprett en tilpasset butikkoppføring

Slik oppretter du en tilpasset butikkoppføring:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. I menyen til venstre velger du Vekst > Butikktilstedeværelse > Tilpassede butikkoppføringer.
  • Hvis du ikke allerede har en hovedbutikkoppføring for appen din, må du opprette en og publisere appen din før du kan opprette en tilpasset butikkoppføring.
 4. Velg Opprett tilpasset butikkoppføring.
 5. Velg et alternativ:
  • Opprett en ny oppføring: Du må oppgi alle elementene.
  • Dupliser en eksisterende oppføring: Du begynner med en kopi av elementene fra en av de eksisterende oppføringene dine (inkludert hovedbutikkoppføringen).
  • Opprett en ny oppføring i en gruppe: Oppføringen bruker som standard elementene som er tilgjengelige for gruppen. Du finner mer informasjon i Opprett en butikkoppføringsgruppe.
 6. I «Oppføringsinformasjon»-delen gir du den tilpassede butikkoppføringen et navn.
  • Tips: Siden navnet på den tilpassede butikkoppføringen bare er til referanse og ikke vises til brukerne, bør du vurdere å velge et navn som er nyttig for deg, for eksempel «Nord-Amerika» eller «Land i Asia». Navnet kan ikke endres etter at det er opprettet.
 7. Ved siden av «Målretting» velger du målrettingssegmentene du vil se i den tilpassede butikkoppføringen, ved å velge land, nettadresse og/eller brukerstatus.
  • Merk: Appens distribusjons- og testinnstillinger kan påvirke muligheten til å velge visse alternativer eller bestemte kombinasjoner av alternativer. Her er noen vanlige eksempler på hvorfor enkelte segmenter kanskje ikke er tilgjengelige:
   • Brukes i en annen tilpasset butikkoppføring: Landet eller regionen er utilgjengelig fordi du har målrettet mot landet med en annen tilpasset butikkoppføring.
   • Forhåndsregistrering: Med målretting mot brukerstatus kan du vise en annen butikkoppføring til brukere i land eller regioner der appen din er tilgjengelig for forhåndsregistrering. Brukere i land eller regioner der appen din er lansert til produksjon eller åpen eller lukket testing, ser ikke denne oppføringen.
   • Appen er ikke lansert for produksjon ennå: Landet eller regionen er utilgjengelig fordi du ikke har lansert appen for produksjon der ennå.
   • Utilgjengelig i Google Play: Landet er utilgjengelig fordi du ikke distribuerer appen der.
   • Inaktive brukere: Dette er brukere som
    • lastet ned appen din for over 28 dager siden
    • ikke har brukt appen i løpet av de siste 28 dagene eller har avinstallert den fra alle enhetene sine
 8. I «Appdetaljer»-delen velger du et standardspråk ved å velge Administrer oversettelser > Bytt standardspråk.
  • Merk: Med mindre du legger til oversettelser, ser brukerne i landene du velger, butikkoppføringen på dette standardspråket. Hvis du vil legge til oversettelser for appen din, velger du Administrer dine egne oversettelser.
 9. Ved siden av «Appdetaljer» skriver du inn et navn, en kort beskrivelse og en fullstendig beskrivelse.
 10. I «Grafikk»-delen laster du opp de grafiske elementene.
 11. Velg Opprett.

Lag en butikkoppføringsgruppe

Du kan opprette grupper basert på alt du synes er nyttig. Du kan for eksempel lage en gruppe med høytidstema og egendefinerte skjermdumper for hvert land.

Alle apper starter med en standardgruppe som heter «Hovedbutikkoppføring – gruppe», som er basert på elementene fra hovedbutikkoppføringen din. Med denne gruppen kan du raskt opprette varianter av den primære butikkoppføringen.

Når du oppretter en oppføring i en gruppe, arver oppføringen som standard ikonet, skjermdumpene, beskrivelsene og andre elementer fra gruppen. Deretter kan du legge til egendefinerte elementer for å tilpasse oppføringen. Hvis du oppdaterer et gruppeelement, oppdateres det i alle oppføringene i gruppen. Du kan for eksempel oppdatere ikonet for alle oppføringene i en gruppe ved å endre kun gruppens ikon.

Slik oppretter du en gruppe for tilpassede butikkoppføringer:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. I menyen til venstre velger du Vekst > Butikktilstedeværelse > Tilpassede butikkoppføringer.
  • Hvis du ikke allerede har en hovedbutikkoppføring for appen din, må du opprette en og publisere appen din før du kan opprette en tilpasset butikkoppføring.
 4. Velg Opprett gruppe.
 5. Velg et alternativ:
  • Opprett en ny gruppe: Du må oppgi alle elementene.
  • Dupliser en eksisterende gruppe: Du begynner med en kopi av elementene fra en av de eksisterende gruppene dine.
 6. Gi gruppen for tilpassede butikkoppføringer et navn i «Gruppeelementer»-delen.
  • Tips: Siden navnet på gruppen bare er til referanse og ikke vises til brukerne, bør du velge et navn som er nyttig for deg, for eksempel «Nord-Amerika» eller «Høytidsgruppe». Navnet kan ikke endres når det er opprettet.
 7. I «Detaljer om gruppen»-delen velger du et standardspråk ved å velge Administrer oversettelser > Bytt standardspråk.
  • Merk: Med mindre du legger til oversettelser, ser brukerne i landene du velger, butikkoppføringen på dette standardspråket. Hvis du vil legge til oversettelser for oppføringene til gruppen, velger du Administrer dine egne oversettelser.
 8. Ved siden av «Gruppeelementer» skriver du inn et navn, en kort beskrivelse og en fullstendig beskrivelse.
 9. I «Grafikk»-delen laster du opp de grafiske elementene.
 10. Velg Opprett gruppe.

 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
9660546863729834537
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true