Vytvoření vlastních záznamů v obchodu zacílených na konkrétní země

Pomocí vlastních záznamů v obchodu můžete záznam aplikace v obchodu přizpůsobit pro konkrétní segmenty uživatelů v zemích dle svého výběru.

Pokud je vaše aplikace určena lidem z celého světa, můžete pomocí vlastních záznamů v obchodu přesně prezentovat její funkce a informovat uživatele o jejích výhodách různými způsoby, které jsou relevantní pro uživatele v různých zemích. Můžete také použít vlastní záznamy v obchodu určené konkrétně pro kampaně předběžné registrace.

Poznámka: Vlastní záznamy v obchodu jsou jedním ze dvou způsobů, jak vám služba Play Console může pomoci nabízet uživatelům na různých místech odlišné služby. Chcete-li záznam v obchodu a obsah aplikace zpřístupnit na základě jazykových předvoleb uživatele (nebo páru jazyk-trh), můžete přidat překlady aplikace.

Zobrazit příklady použití vlastních záznamů v obchodu

Abychom vám pomohli s vymýšlením kreativních způsobů, jak vlastní záznamy v obchodu využít, níže uvádíme několik příkladů použití:

Příklad 1: Zvýraznění funkcí pro anglicky mluvící uživatele v různých zemích

Představte si, že máte aplikaci na streamování videa s potenciálně velkým publikem v USA a Singapuru, dvou zemích s vysokým podílem anglicky mluvících uživatelů.

Aby byl záznam v obchodu v obou zemích marketingově efektivní, chcete v každé z nich zdůraznit jiný obsah (např. oblíbené televizní pořady) a funkce, které místní uživatele nejvíce zajímají. Pomocí záznamu v obchodu to můžete provést takto:

 • Vytvoření hlavního záznamu v obchodu v angličtině: Vzhledem k tomu, že vaším primárním trhem jsou USA, vytvoříte hlavní záznam v obchodu pro uživatele z USA a dalších zemí, kde se jako výchozí jazyk používá angličtina (en-US). Použijete snímky obrazovek s celebritami, které jsou populární v USA, a v krátkém popisu zmíníte funkci sledování offline, protože je v USA oblíbená.
 • Vytvoření vlastního záznamu v obchodu pro Singapur: K propagaci aplikace v Singapuru vytvoříte vlastní záznam v obchodu zacílený na uživatele v Singapuru. Protože cíloví uživatelé budou pravděpodobně mluvit anglicky, výchozí jazyk vlastního záznamu v obchodu nastavíte na angličtinu (en-US). Použijete snímky obrazovek s celebritami, které jsou populární v Singapuru, a v krátkém popisu zmíníte funkci sledování v kvalitě 4K, protože je v Singapuru oblíbená.

Výsledky

Hlavní záznam v obchodu Vlastní záznam v obchodu
 • Anglicky mluvícím uživatelům v USA se zobrazí hlavní záznam v obchodu s celebritami, které znají, a informacemi o funkci sledování offline.
 • Španělsky mluvícím uživatelům v USA se zobrazí hlavní záznam v obchodu se stejným obsahem automaticky přeloženým do španělštiny.
 • Anglicky mluvícím uživatelům v Singapuru se zobrazí váš vlastní záznam v obchodu s celebritami, které znají, a informacemi o funkci sledování v kvalitě 4K.
 • Malajsky mluvícím uživatelům v Singapuru se zobrazí váš vlastní záznam v obchodu v angličtině, protože vlastní záznamy v obchodu nezahrnují automatické překlady. Pokud chcete, aby se jim váš vlastní záznam v obchodu zobrazil v malajštině, můžete přidat překlad.

Příklad 2: Použití více výchozích jazyků k propagaci aplikace

Představte si, že máte kuchařskou aplikaci, která je populární v USA a latinskoamerických zemích, zejména v Mexiku, Argentině a Brazílii.

Abyste uživatele přilákali prostřednictvím receptů a popisů, které jsou pro ně zajímavé, chcete záznam v obchodu přizpůsobit pro konkrétní trhy. Pomocí záznamu v obchodu to můžete provést takto:

 • Vytvoření hlavního záznamu v obchodu v angličtině: Vzhledem k tomu, že vaším největším trhem jsou USA, vytvoříte hlavní záznam v obchodu v angličtině (en-US), a ten bude určen pro uživatele z USA i z celého světa.
 • Vytvoření vlastního záznamu v obchodu ve španělštině a brazilské portugalštině pro země Latinské Ameriky: Za účelem nabízení aplikace uživatelům v Mexiku, Argentině a Brazílii vytvoříte vlastní záznam v obchodu s názvem „Latinská Amerika“ zacílený na uživatele v těchto zemích. Jako výchozí jazyk nastavíte latinskoamerickou španělštinu (es-419) a přidáte překlad v brazilské portugalštině (pt-br). Použijete snímky obrazovky a popisy zajímavé pro latinskoamerické uživatele.

Výsledky

Hlavní záznam v obchodu Vlastní záznam v obchodu
 • Anglicky mluvícím uživatelům v USA a v zemích mimo Mexiko, Argentinu a Brazílii se zobrazí váš hlavní záznam v obchodu.
 • Latinskoamerickou španělštinou mluvícím uživatelům v USA se zobrazí hlavní záznam v obchodu s automatickými překlady do španělštiny, protože jste pro hlavní záznam v obchodu nepřidali překlad.
 • Latinskoamerickou španělštinou mluvícím uživatelům v Mexiku, Argentině a Brazílii se zobrazí váš vlastní záznam v obchodu ve španělštině, výchozím jazyce vašeho vlastního záznamu v obchodu.
 • Brazilskou portugalštinou mluvícím uživatelům v Mexiku, Argentině a Brazílii se zobrazí váš vlastní záznam v obchodu v brazilské portugalštině, protože jste pro jejich jazyk přidali překlad.
 • Anglicky mluvícím uživatelům v Mexiku, Argentině a Brazílii se zobrazí váš vlastní záznam v obchodě v latinskoamerické španělštině, protože vlastní záznamy v obchodu nezahrnují automatické překlady. Pokud chcete, aby se jim váš vlastní záznam v obchodu zobrazil v angličtině, můžete přidat překlad.

Pokyny

Můžete vytvořit až pět stránek vlastních záznamů v obchodu. Pokud jste již vytvořili aplikaci se záznamem v obchodu, její existující záznam bude hlavním záznamem v obchodu a bude se zobrazovat v zemích, na které jste nezacílili žádný vlastní záznam v obchodu.

Než vytvoříte svůj první vlastní záznam v obchodu, měli byste si přečíst tyto důležité informace:

Co můžete upravit
 • U každého vlastního záznamu v obchodu můžete upravit název aplikace, ikonu, popisy a grafické podklady.
 • Kontaktní údaje, zásady ochrany soukromí a kategorie aplikace jsou pro všechny verze záznamu v obchodu společné.
Cílení na země
 • Jeden vlastní záznam v obchodu můžete zacílit na několik zemí, ale na každou zemi může být zacílen pouze jeden.
 • Máte-li například vlastní záznam v obchodu, který cílí na Spojené státy americké a Kanadu, žádné další záznamy v obchodu na Spojené státy americké a Kanadu zacílit nemůžete.
Překlady
 • Vlastní záznamy v obchodu se automaticky nepřekládají. Při jejich vytváření je třeba zvolit výchozí jazyk.
 • Pokud pro vlastní záznamy v obchodu nepřidáte překlady, budou se uživatelům v zemích, které vyberete, zobrazovat ve výchozím jazyce vašeho vlastního záznamu v obchodu.
 • Doporučujeme přidat překlady pro všechny jazyky, jimiž se mluví v zemích, na které vlastní záznam v obchodu zacílíte.

Vytvoření vlastního záznamu v obchodu

Postup vytvoření vlastního záznamu v obchodu:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Růst > Přítomnost v Obchodě > Vlastní záznam v obchodu.
  • Pokud pro aplikaci hlavní záznam v obchodu zatím nemáte, před vytvořením vlastního záznamu v obchodu je potřeba jej vytvořit.
 4. Vyberte Vytvořit vlastní záznam v obchodu.
 5. V sekci Podrobnosti o záznamu zadejte název vlastního záznamu v obchodu.
  • Tip: Název vlastního záznamu v obchodu uvidíte pouze vy, uživatelé ho neuvidí. Doporučujeme vám proto zvolit název, který pro vás bude užitečný, například „Severní Amerika“ nebo „Asijské země“. Vytvořený název už upravit nelze.
 6. Vedle položky Cílení vyberte segmenty cílení, pro které je vlastní záznam v obchodu určen: Vyberte Země nebo Strav instalace pro uživatele s předběžnou registrací.
  • Poznámka: Nastavení distribuce a testování aplikace může mít vliv na dostupnost určitých možností nebo jejich kombinací. Níže naleznete běžné příklady, proč některé segmenty nemusí být k dispozici:
   • Použito v jiném vlastním záznamu v obchodu: Na zemi/oblast nelze cílit, protože na ni už cílíte pomocí jiného vlastního záznamu v obchodu.
   • Předběžná registrace: Předběžně zaregistrovaní uživatelé nejsou v určité zemi/oblasti k dispozici, protože aplikace v dané lokalitě už byla vydána.
   • Aplikace zatím nebyla vydána v produkční verzi: Země/oblast není k dispozici, protože jste v ní dosud nepublikovali aplikaci v produkční verzi.
   • Nedostupné na Google Play: Na zemi nelze cílit, protože v ní aplikaci nedistribuujete.
 7. V sekci Podrobnosti o aplikaci zvolte výchozí jazyk výběrem možnosti Spravovat překlady > Změnit výchozí jazyk.
  • Poznámka: Pokud nepřidáte překlady, bude se uživatelům ve vybraných zemích záznam v obchodu zobrazovat v tomto výchozím jazyce. Chcete-li pro aplikaci přidat překlady, vyberte Spravovat vlastní překlady.
 8. V sekci Podrobnosti o aplikaci zadejte název a krátký a úplný popis.
 9. V sekci Grafika nahrajte grafické podklady.
 10. Klikněte na Vytvořit.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory