Създаване на персонализирани малки обяви в магазина за насочване към конкретни държави

Функцията за персонализирани малки обяви в магазина ви дава възможност да направите малката обява за приложението си интригуваща за определени потребителски сегменти в избраните от вас държави.

Ако приложението ви има глобална аудитория, можете да използвате персонализирани малки обяви, за да представите точно функциите му и да изтъкнете предимствата му по начини, които да привлекат вниманието на потребителите в различните държави. Можете също да използвате персонализирани малки обяви в магазина специално за вашите кампании за предварителна регистрация.

Забележка: Функцията за персонализирани малки обяви в магазина е един от двата начина, по които Play Console може да ви помогне да предоставяте диференцирана практическа работа на потребителите в различни местоположения. За да предлагате малката обява в магазина и съдържанието на дадено приложение въз основа на езиковите предпочитания на потребителя (или езиковите предпочитания и пазара), препоръчваме да добавите преводи за приложението си.

Вижте примери как можете да използвате персонализирани малки обяви в магазина

За да ви помогнем да измислите креативни начини, по които да използвате персонализирани малки обяви в магазина, ето няколко различни примера за възможна употреба:

Пример 1: Откройте функции за англоговорещи потребители в различни държави

Да приемем, че имате приложение за поточно предаване на видео с потенциално голяма аудитория в САЩ и Сингапур – две държави с висок процент англоговорещи потребители.

За да рекламирате ефективно малката си обява в магазина на потребителите и в двете държави, искате да откроите различно съдържание, като например популярни телевизионни предавания, и функции, които да допаднат най-много на потребителите във всяка от тях. Ето как можете да направите това чрез обявата си:

 • Създаване на основна малка обява в магазина на английски език: Тъй като Съединените щати са главният ви пазар, създавате основна малка обява в магазина за потребителите в САЩ и други държави, които използват английски (en-US) като език по подразбиране. Включвате в екранните си снимки знаменитости, които са популярни в Съединените щати, а в краткото си описание споменавате „режима за гледане офлайн“ на приложението си, тъй като това е популярна функция в САЩ.
 • Създаване на персонализирана малка обява в магазина за Сингапур: За да рекламирате приложението си в Сингапур, създавате персонализирана малка обява в магазина, която е насочена към потребителите в тази държава. Тъй като е вероятно целевите ви потребители да са англоговорещи, можете да зададете английски (en-US) за езика ѝ по подразбиране. Включвате в екранните си снимки знаменитости, които са популярни в Сингапур, а в краткото си описание споменавате видеосъдържание с качество 4K, тъй като това е популярна функция в тази държава.

Резултати

Основна малка обява в магазина Персонализирана малка обява в магазина
 • Потребителите в САЩ, които използват английски език, виждат основната ви малка обява в магазина с познати за тях знаменитости и прочитат за „режима за гледане офлайн“.
 • Потребителите в САЩ, които използват испански език, виждат основната ви малка обява в магазина със същото съдържание и автоматични преводи на испански.
 • Потребителите в Сингапур, които използват английски език, виждат персонализираната ви малка обява в магазина с познати за тях знаменитости и прочитат за видеосъдържанието с качество 4K.
 • Потребителите в Сингапур, които използват малайски език, виждат персонализираната ви малка обява в магазина на английски, защото тези обяви не включват автоматични преводи. Ако искате да я виждат на малайски, можете да добавите превод.

Пример 2: Използвайте няколко езика по подразбиране, за да популяризирате приложението си

Да приемем, че имате приложение за готварска книга, което е популярно в САЩ и държавите в Латинска Америка, по-специално в Аржентина, Бразилия и Мексико.

За да привлечете потребителите с рецепти и описания, които да им допаднат, препоръчваме да персонализирате малката си обява в магазина за конкретни пазари. Ето как можете да направите това чрез обявата си:

 • Създаване на основна малка обява в магазина на английски език: Тъй като Съединените щати са най-големият ви пазар, създавате основна малка обява в магазина на английски език (en-US), която е предназначена както за потребителите в САЩ, така и за глобална аудитория.
 • Създаване на персонализирана малка обява в магазина на испански и бразилски португалски, предназначена за държавите в Латинска Америка: За да рекламирате приложението си в Аржентина, Бразилия и Мексико, създавате персонализирана малка обява в магазина, наречена „Латинска Америка“, която е насочена към потребителите в тези държави. Задавате латиноамерикански испански (es-419) като език по подразбиране и добавяте превод на бразилски португалски (pt-br). Включвате екранни снимки и описания, които да допаднат на потребителите в Латинска Америка.

Резултати

Основна малка обява в магазина Персонализирана малка обява в магазина
 • Потребителите в САЩ и държавите без Аржентина, Бразилия и Мексико, които използват английски език, виждат основната ви малка обява в магазина.
 • Потребителите в САЩ, които използват латиноамерикански испански, виждат основната ви малка обява в магазина с автоматични преводи на испански език, защото не сте добавили превод за тази обява.
 • Потребителите в Аржентина, Бразилия и Мексико, които използват латиноамерикански испански, виждат персонализираната ви малка обява в магазина на испански – езикът по подразбиране за обявата.
 • Потребителите в Аржентина, Бразилия и Мексико, които използват бразилски португалски, виждат персонализираната ви малка обява в магазина на бразилски португалски, тъй като сте добавили превод на езика им.
 • Потребителите в Аржентина, Бразилия и Мексико, които използват английски, виждат персонализираната ви малка обява в магазина на езика ѝ по подразбиране – латиноамерикански испански, тъй като тези обяви не включват автоматични преводи. Ако искате да я виждат на английски, можете да добавите превод.

Указания

Можете да създадете до пет персонализирани малки обяви в магазина. Ако вече сте разработили приложение с малка обява, тя ще бъде зададена като основна и ще се показва на потребителите в държави, към които не насочвате персонализирани малки обяви.

Преди да създадете първата си персонализирана малка обява в магазина, ето някои важни неща, които трябва да знаете:

Какво можете да персонализирате
 • Всяка персонализирана малка обява в магазина може да има различни заглавие, икона, описания и графични активи на приложението ви.
 • Данните за връзка, декларацията за поверителност и категорията на приложението са едни и същи във всички версии на малката му обява в магазина.
Насочване по държави
 • Можете да насочите една персонализирана малка обява в магазина към няколко държави, но не и да насочите повече от една малка обява към дадена държава.
 • Ако например имате персонализирана малка обява в магазина, която е насочена към Съединените щати и Канада, не можете да насочите други малки обяви към тези две държави.
Преводи
 • Персонализираните малки обяви в магазина не се превеждат автоматично. Затова трябва да изберете стандартен език при създаването им.
 • Ако не добавите преводи за персонализираните си малки обяви в магазина, потребителите в избраните от вас държави ще ги виждат на съответния стандартен език.
 • Добре е да добавите преводи за всички езици, говорени в държавите, към които насочвате персонализирана малка обява в магазина.

Създаване на персонализирана малка обява в магазина

За да създадете персонализирана малка обява в магазина:

 1. Отворете Play Console.
 2. Изберете приложение.
 3. В менюто отляво изберете Растеж > Присъствие в Google Play Магазин > Персонализирани малки обяви в магазина.
  • Ако нямате основна малка обява в магазина за приложението си, ще трябва да създадете такава и да публикувате приложението си, преди да можете да създадете персонализирана обява.
 4. Изберете Създаване на персонализирана малка обява в магазина.
 5. В секцията „Подробности за малката обява“ въведете име за персонализираната си малка обява в магазина.
  • Съвет: Името на персонализираната ви малка обява в магазина служи само за ваша справка и не се показва на потребителите. Изберете такова, което е полезно за вас, като например „Северна Америка“ или „Държави в Азия“. Името не може да се редактира, след като бъде създадено.
 6. До „Насочване“ изберете сегментите, към които искате да насочите персонализираната си малка обява в магазина, като изберете „Държава“ и/или „Състояние на инсталиране“ за потребителите с предварителна регистрация.
  • Забележка: Настройките за разпространение и тестване на приложението ви може да засегнат възможността ви да избирате определени опции или комбинации от опции. Ето някои често срещани примери за това защо определени сегменти може да не са налице:
   • Използва се в друга персонализирана малка обява в магазина: Държавата/регионът не е налице, тъй като вече насочвате към нея/него друга персонализирана малка обява в магазина.
   • Предварителна регистрация: Насочването по предварителна регистрация ви дава възможност да показвате на потребителите различна малка обява в магазина в държавите/регионите, в които приложението ви използва съответната функция. Потребителите няма да виждат тази малка обява, ако се намират в държава/регион, където приложението ви е публикувано в стандартния канал или в такъв за отворено или затворено тестване.
   • Приложението още не е публикувано в стандартния канал: Държавата/регионът не е налице, тъй като още не сте публикували приложението си в съответния стандартен канал.
   • Не е налице в Google Play: Държавата не е налице, тъй като не разпространявате приложението там.
 7. В секцията „Подробности за приложението“ изберете стандартен език, като кликнете върху Управление на преводите > Промяна на езика по подразбиране.
  • Забележка: Ако не добавите преводи, потребителите в избраните от вас държави ще виждат малката ви обява в магазина на стандартния език. В случай че искате да добавите преводи за приложението си, изберете Управление на преводите ви.
 8. До „Подробности за приложението“ въведете име, кратко и пълно описание. 
 9. Качете графичните си активи в секцията „Графични елементи“.
 10. Изберете Създаване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false