Tworzenie niestandardowych informacji o aplikacji kierowanych do określonych segmentów użytkowników

Dzięki niestandardowym informacjom o aplikacji możesz dostosować ich treść pod kątem określonego segmentu użytkowników w wybranych przez Ciebie krajach, a także dla użytkowników, którzy odwiedzają niestandardową stronę aplikacji pod unikalnym adresem URL.

Jeśli z aplikacji korzystają użytkownicy na całym świecie, za pomocą niestandardowych informacji możesz przedstawić jej funkcje i zalety w sposób odpowiedni dla osób w różnych krajach. Możesz też używać niestandardowych informacji o aplikacji na potrzeby kampanii z wcześniejszą rejestracją.

Niestandardowych informacji o aplikacji możesz również używać, aby użytkownikom, którzy klikną unikalny adres URL, wyświetlała się specjalna wersja strony. W ten sposób możesz łatwo wyróżniać poszczególne funkcje aplikacji w zależności od tego, jak użytkownicy weszli na jej stronę w Sklepie.

Uwaga: niestandardowe informacje o aplikacji to jeden z dwóch sposobów, które zapewnia Konsola Play, żeby ułatwić dostarczanie zróżnicowanych treści użytkownikom w różnych lokalizacjach. Aby informacje o aplikacji i jej zawartość były dostosowywane do preferencji językowych użytkownika (lub par języka i rynku), możesz dodać tłumaczenia swojej aplikacji.
Przykłady wykorzystania niestandardowych informacji o aplikacji

Aby zainspirować Cię do kreatywnego wykorzystania niestandardowych informacji, przedstawiamy kilka przykładowych zastosowań.

Przykład 1. Wyróżnienie funkcji dla użytkowników anglojęzycznych w różnych krajach

Załóżmy, że masz aplikację do strumieniowego odtwarzania filmów i potencjalnie dużą liczbę odbiorców w Singapurze i Stanach Zjednoczonych. W obu tych krajach występuje duży odsetek użytkowników anglojęzycznych.

Aby skutecznie promować aplikację w każdym z tych krajów, warto wyróżnić odmienne treści, np. programy telewizyjne czy funkcje, które cieszą się większą popularnością w jednym kraju niż w drugim. Oto jak to zrobić:

 • Utwórz główną stronę z informacjami o aplikacji w języku angielskim: ponieważ Stany Zjednoczone są Twoim podstawowym rynkiem, językiem domyślnym głównej strony z informacjami dla tamtejszych użytkowników powinien być język angielski (en-US). Dotyczy to też innych krajów, w których używany jest ten język. Zrzuty ekranu powinny przedstawiać gwiazdy, które odnoszą sukcesy w USA, a w krótkim opisie warto wspomnieć o popularnej tam funkcji oglądania w trybie offline.
 • Utwórz stronę z niestandardowymi informacjami o aplikacji dla Singapuru: aby promować aplikację w Singapurze, przygotuj informacje kierowane do lokalnych użytkowników. Ponieważ spora część docelowych odbiorców będzie anglojęzyczna, jako domyślny język strony wybierz angielski (en-US). Zrzuty ekranu powinny przedstawiać gwiazdy, które odnoszą sukcesy w Singapurze, a w krótkim opisie warto wspomnieć o popularnych tam filmach w rozdzielczości 4K.

Wyniki

Główne informacje o aplikacji Niestandardowe informacje o aplikacji
 • Użytkownicy anglojęzyczni w Stanach Zjednoczonych zobaczą w głównych informacjach znane im nazwiska celebrytów i przeczytają o funkcji oglądania w trybie offline.
 • Użytkownicy hiszpańskojęzyczni w Stanach Zjednoczonych zobaczą tę samą treść głównych informacji o aplikacji z automatycznym tłumaczeniem na język hiszpański.
 • Użytkownicy anglojęzyczni w Singapurze zobaczą niestandardowe informacje ze znanymi im nazwiskami celebrytów i przeczytają o filmach w rozdzielczości 4K.
 • Użytkownicy posługujący się językiem malajskim w Singapurze zobaczą niestandardowe informacje o aplikacji w języku angielskim, ponieważ informacje te nie są tłumaczone automatycznie. Jeśli chcesz, by informacje były wyświetlane w języku malajskim, możesz dodać tłumaczenie.

Przykład 2. Korzystanie z wielu języków domyślnych do promowania aplikacji

Załóżmy, że masz aplikację kulinarną, która jest popularna w Stanach Zjednoczonych i krajach Ameryki Łacińskiej, w szczególności w Argentynie, Brazylii i Meksyku.

Aby zainteresować użytkowników atrakcyjnymi dla nich przepisami i opisami, możesz dostosować informacje o aplikacji do konkretnych rynków. Oto jak to zrobić:

 • Utwórz główną stronę z informacjami o aplikacji w języku angielskim: ponieważ Stany Zjednoczone są Twoim największym rynkiem, główna strona z informacjami powinna być utworzona w języku angielskim (en-US) dla tamtejszych użytkowników oraz odbiorców z całego świata.
 • Utwórz stronę z niestandardowymi informacjami o aplikacji dla krajów Ameryki Łacińskiej w języku hiszpańskim i w brazylijskiej odmianie portugalskiego: aby promować aplikację w Meksyku, Argentynie i Brazylii, przygotuj stronę z niestandardowymi informacjami o nazwie „Ameryka Łacińska”, która jest kierowana do użytkowników w tych krajach. Jako język domyślny strony ustaw hiszpański (es-419) i dodaj tłumaczenie w brazylijskim portugalskim (pt-br). Dołącz zrzuty ekranu i opisy, które przyciągną uwagę użytkowników z Ameryki Łacińskiej.

Wyniki

Główne informacje o aplikacji Niestandardowe informacje o aplikacji
 • Użytkownicy anglojęzyczni w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach poza Argentyną, Brazylią i Meksykiem zobaczą główne informacje o aplikacji.
 • Użytkownicy hiszpańskojęzyczni w Stanach Zjednoczonych zobaczą główne informacje z automatycznym tłumaczeniem na język hiszpański, ponieważ do tych informacji nie dodano tłumaczenia.
 • Użytkownicy hiszpańskojęzyczni w Meksyku, Argentynie i Brazylii zobaczą niestandardowe informacje o aplikacji w domyślnym języku strony, czyli hiszpańskim.
 • Użytkownicy posługujący się brazylijską odmianą portugalskiego w Meksyku, Argentynie i Brazylii zobaczą niestandardowe informacje o aplikacji w dodanym przez Ciebie tłumaczeniu na ten język.
 • Użytkownicy anglojęzyczni w Meksyku, Argentynie i Brazylii zobaczą niestandardowe informacje w domyślnym języku hiszpańskim, ponieważ informacje te nie są tłumaczone automatycznie. Jeśli chcesz, żeby informacje były wyświetlane w języku angielskim, możesz dodać tłumaczenie.

Przykład 3. Wyróżnianie funkcji aplikacji w zależności od tego, jak użytkownicy weszli na jej stronę w Sklepie

Załóżmy, że masz aplikację do fitnessu, która obsługuje różne formy aktywności – takie jak pływanie, bieganie, jazda na rowerze czy joga. Aktywności te są kierowane do różnych odbiorców poza Google Play.

Aby informacje o aplikacji były lepiej dopasowane do zainteresowań użytkowników, możesz wyróżnić konkretną aktywność na podstawie tego, czy użytkownik kliknął link bezpośrednio w Google Play, czy też na stronie, która zawiera informacje o danej aktywności.

 • Utwórz główne informacje o aplikacji w języku angielskim: będą one przeznaczone dla wszystkich użytkowników, którzy odwiedzają stronę bezpośrednio, bez klikania niestandardowego adresu URL. Może ona przedstawiać wszystkie rodzaje aktywności, które obsługuje aplikacja.
 • Utwórz niestandardowe informacje o aplikacji dla każdej aktywności: na każdej z niestandardowych stron dodaj zrzuty ekranu i opisy dotyczące wybranej aktywności. Ustaw unikalny parametr adresu URL odpowiadający aktywności opisanej na stronie aplikacji.
 • Udostępnij unikalny adres URL niestandardowych informacji o aplikacji: kiedy użytkownik kliknie taki link, wejdzie bezpośrednio na niestandardową stronę powiązaną z wybraną aktywnością. Umieść te unikalne adresy URL na odpowiednich stronach internetowych opisujących lub promujących poszczególne aktywności.

Wyniki

Główne informacje o aplikacji Niestandardowe informacje o aplikacji
Po wejściu na stronę aplikacji (bez klikania niestandardowych adresów URL) użytkownicy zobaczą zrzuty ekranu i opisy dotyczące wszystkich form aktywności dostępnych w aplikacji. Jeśli podczas czytania tekstu o wybranej aktywności użytkownicy klikną unikalny link do niestandardowych informacji o aplikacji, zobaczą zrzuty ekranu i opisy dotyczącej konkretnej aktywności, o której czytali.

 

Wskazówki

Możesz utworzyć do 50 niestandardowych stron aplikacji. Jeśli masz już stronę z informacjami o aplikacji, stanie się ona stroną główną i będzie wyświetlana użytkownikom w krajach, na które nie kierujesz informacji niestandardowych.

Zanim utworzysz pierwszą stronę z niestandardowymi informacjami o aplikacji, musisz wiedzieć o tych rzeczach:

Co możesz dostosować
 • Na każdej stronie z niestandardowymi informacjami o aplikacji możesz dostosować nazwę aplikacji, jej ikonę, opisy i zasoby graficzne.
 • Dane kontaktowe, polityka prywatności i kategoria aplikacji są takie same we wszystkich wersjach strony z informacjami.
Kierowanie na podstawie unikalnego adresu URL niestandardowych informacji o aplikacji
 • Aby zastosować kierowanie na podstawie unikalnego adresu URL, musisz podać parametr tekstowy, który będzie niepowtarzalny we wszystkich wersjach niestandardowych informacji o aplikacji.
 • Parametr może zawierać małe znaki alfanumeryczne oraz kropkę (.), kreskę (-), podkreślenie (_) i tyldę (~).
 • Niestandardowe informacje o aplikacji będą wtedy dostępne dla użytkowników pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=[nazwa_pakietu]&listing=[parametr]
Kierowanie na kraje
 • Niestandardowe informacje o aplikacji możesz kierować na wiele krajów, ale na każdy kraj możesz kierować tylko jedną stronę z takimi informacjami.
 • Jeśli na przykład masz niestandardowe informacje o aplikacji przeznaczone dla Stanów Zjednoczonych i Kanady, nie możesz kierować na te kraje innych stron z niestandardowymi informacjami.
Tłumaczenia
 • Niestandardowe informacje o aplikacji nie są automatycznie tłumaczone, więc podczas ich tworzenia musisz wybrać domyślny język.
 • Jeśli nie dodasz tłumaczeń niestandardowych informacji o aplikacji, użytkownicy w wybranych przez Ciebie krajach będą je widzieć w domyślnej wersji językowej.
 • Dobrym pomysłem jest dodanie tłumaczeń na wszystkie języki używane w kraju, na który kierujesz niestandardowe informacje o aplikacji.

Tworzenie niestandardowych informacji o aplikacji

Aby utworzyć niestandardowe informacje o aplikacji:

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie wybierz Rozwój > Obecność w sklepie > Niestandardowe informacje o aplikacji.
  • Jeśli jeszcze nie masz głównych informacji o aplikacji, musisz je utworzyć i opublikować aplikację przed dodaniem informacji niestandardowych.
 4. Wybierz Utwórz niestandardowe informacje o aplikacji.
 5. W sekcji „Szczegóły opisu” wpisz nazwę niestandardowych informacji o aplikacji.
  • Wskazówka: nazwa niestandardowych informacji o aplikacji jest widoczna tylko dla Ciebie, a nie dla użytkowników. Warto więc wybrać przydatną nazwę, na przykład „Ameryka Północna” lub „Kraje w Azji”. Po utworzeniu nazwy nie będzie można jej zmienić.
 6. Obok opcji „Kierowanie” wybierz segmenty użytkowników, którym mają wyświetlać się niestandardowe informacje o aplikacji – wybierz Kraj lub Stan instalacji (w przypadku wcześniej zarejestrowanych użytkowników).
  • Uwaga: możliwość wyboru określonych opcji lub ich kombinacji może zależeć od ustawień dystrybucji i testowania aplikacji. Oto kilka typowych przyczyn, dla których niektóre segmenty mogą być niedostępne:
   • Używany w innych niestandardowych informacjach o aplikacji: kraj/region jest niedostępny, ponieważ już kierujesz na niego inne niestandardowe informacje o aplikacji.
   • Wcześniejsza rejestracja: stosując kierowanie na stan wcześniejszej rejestracji, możesz wyświetlać różne informacje o aplikacji użytkownikom w krajach/regionach, w których jest ona oferowana w ramach wcześniejszej rejestracji. Informacji tych nie zobaczą użytkownicy w krajach/regionach, w których Twoja aplikacja jest dostępna w wersji produkcyjnej albo w ścieżce testów otwartych lub zamkniętych.
   • Aplikacja nie została jeszcze opublikowana w wersji produkcyjnej: kraj/region jest niedostępny, ponieważ nie została jeszcze wydana wersja produkcyjna aplikacji.
   • Niedostępny w Google Play: kraj jest niedostępny, ponieważ nie oferujesz w nim aplikacji.
 7. W sekcji „Szczegóły aplikacji” wybierz domyślny język – kliknij Zarządzaj tłumaczeniami > Zmień język domyślny.
  • Uwaga: jeśli nie dodasz tłumaczeń, użytkownicy w wybranych przez Ciebie krajach będą widzieć informacje o aplikacji w języku domyślnym. Aby dodać tłumaczenia aplikacji, wybierz Zarządzaj swoimi tłumaczeniami.
 8. W sekcji „Szczegóły aplikacji” wpisz nazwę oraz krótki i pełny opis. 
 9. W sekcji „Grafika” prześlij pliki graficzne.
 10. Wybierz Utwórz.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
92637
false