Přidání podkladů s náhledy k představení aplikace

Když na stránku záznamu v obchodu přidáte podklady náhledů s ukázkou funkcí aplikace, může to k ní na Google Play přilákat nové uživatele.

Hlavní grafika, snímky obrazovky krátké popisy a videa se používají ke zvýraznění a propagaci aplikace na Google Play a v jiných propagačních kanálech od Googlu.

Správa podkladů s náhledy

Než k záznamu aplikace v obchodu přidáte podklady s náhledy, zvažte toto:

 • Jakmile do záznamu v obchodu přidáte podklady s náhledy, budou se v něm zobrazovat ve všech testovacích kanálech.
 • Pokud propagaci aplikace ve službách Google chcete omezit, můžete na její stránce Nastaven obchodu (Růst > Přítomnost v Obchodě > Nastavení obchodu) zrušit zaškrtnutí políčka Externí marketing.

Podklady s náhledy aplikace můžete spravovat na stránce Hlavní záznam v obchodu (Růst > Přítomnost v Obchodě > Hlavní záznam v obchodu) ve službě Play Console. V sekci Grafika můžete nahrát obrázky a přidat video s náhledem.

Využití podkladů s náhledy a pokyny pro obsah

Různé podklady s náhledy mají různé požadavky. Přečtěte si následující text, abyste věděli, jak budou podklady používány a na co je třeba při přidávání podkladů do záznamu v obchodu Google Play pamatovat.

Pokyny k obsahu: požadavky a doporučení

 • „Požadavky“ uvedené na této stránce jsou povinné. Nesplnění požadavků může vést k odstranění nebo pozastavení aplikace na Google Play.
 • Pokyny uvedené v části „Důrazně doporučeno“ na této stránce vám pomohou zajistit, aby vaše aplikace nebo hra měla vyšší pravděpodobnost, že se dostane do doporučení a propagace na Google Play. Nedodržení těchto pokynů nebude mít vliv na stránku záznamu v obchodu, ale může vést ke změnám způsobu zobrazování podkladů s náhledy na Google Play nebo k omezení propagačních příležitostí.
 • Veškerý obsah musí splňovat naše programové zásady pro vývojáře.

Náhled podkladů

Ikona aplikace

Ikonu aplikace musíte poskytnout, abyste záznamu v obchodu mohli publikovat. Ikona aplikace nenahrazuje ikonu spouštěče aplikace, ale mělo by se jednat o kvalitnější verzi ve vyšším rozlišení, která odpovídá specifikacím designu ikon Google Play.

Využití

Ikona aplikace se na Google Play zobrazuje na různých místech včetně záznamu v obchodu, výsledků vyhledávání a top žebříčků.

Pokyny pro obsah

Požadavky

 • 32bitový soubor PNG (s kanálem alfa)
 • Rozměry: 512 x 512 px
 • Maximální velikost souboru: 1024 kB
 • Splnění specifikací designu ikon Google Play
 • Nepoužívejte odznaky ani text, které naznačují hodnocení, cenu či kategorie na Google Play nebo jiným způsobem uvádějí uživatele v omyl. Další informace najdete v zásadách ohledně metadat.
Krátký popis

Krátký popis musíte poskytnout, abyste záznamu v obchodu mohli publikovat. Krátký popis je stručný souhrn, který má zaujmout uživatele vylíčením hlavní hodnoty vaší aplikace nebo hry.

Využití

Krátký popis je první text, který uživatelé uvidí při prohlížení stránky s podrobnostmi vaší aplikace v aplikaci Obchod Play, a mohou ho rozbalit do úplného popisu aplikace.

Krátký popis se může zobrazovat i mimo záznam v obchodu, proto by z něj měl každý uživatel rychle pochopit základní účel vaší aplikace nebo hry.

Pokyny pro obsah

Požadavky

 • Maximální délka je 80 znaků.

Důrazně doporučeno

 • Stručně a jednoduše shrňte hlavní funkci nebo účel aplikace či hry a zdůrazněte při tom všechny aspekty, které ji dělají jedinečnou. 
  • V případě aplikací to mohou být charakteristické prvky, funkce, obsah a výhody.
  • V případě her se může jednat o průběh hraní, herní mechanismus, režimy hráče, sociální funkce, využití IP adresy, motiv a nastavení, příběh a možnosti připojení (například offline/online).
  • Nepoužívejte hovorové výrazy ani žargon, pokud na takové vyjadřování nejsou cíloví uživatelé zvyklí.
 • Snažte se, aby krátký popis, snímky obrazovek, hlavní grafika a video vývojáře neobsahovaly duplicitní a nadbytečná sdělení. Nezapomeňte, že tyto podklady se mohou zobrazovat vedle sebe.
 • Popište aktuální stav aplikace nebo hry. 
  • Nepoužívejte aktuální obsah, který může rychle zastarat. Minimalizujete tak potřebu aktualizací.
 • Nepoužívejte sdělení, která nesouvisí s funkcí nebo účelem aplikace, včetně těchto: 
  • Sdělení, která vyjadřují nebo naznačují určitý výkon, hodnocení, vyznamenání nebo ocenění, prohlášení uživatelů nebo informace o ceně a propagaci na Google Play, například „Nejlepší“, „Jednička“, „Prvotřídní“, „Novinka“, „Sleva“, „Výprodej“ nebo „Milion stažení“.
  • Výzvy k akci, například „stáhněte ještě dnes“, „okamžitě si ji nainstalujte“, „přehrajte ihned“ nebo „vyzkoušejte“.
  • Nepotřebná klíčová slova s cílem vylepšit výsledky vyhledávání. Na hodnocení to nebude mít vliv, ale přinese špatný uživatelský dojem.
 • Popis podle potřeby lokalizujte pro různé trhy a jazyky.
 • Zajistěte, aby měl krátký popis správný formát:
  • Pokud krátký popis obsahuje více vět, používejte tečky pouze na konci věty.
  • Mezi slova a za tečky (.), čárky (,) a speciální znaky (například &) dávejte mezery.
  • Nepoužívejte speciální znaky, zalomení řádků, smajlíky, emotikony, opakovaná interpunkční znaménka (například ?, !!, ?!, !?!, <>, \\, --,***, +_+, …, ((, !!, $%^, ~&~, ~~~) ani symboly (například ★ nebo ☆).
   • Povoleny jsou jen znaky obvyklé v pravopisu, gramatice a stylu typickém pro váš jazyk (nepoužívejte například tyto znaky: ¿, æ, Ø, ¡).
   • V případě potřeby jsou povoleny výjimky v podobě znaků pro autorská práva (©), registrovanou ochrannou známku (®) a ochrannou známku (™).
  • Nezdůrazňujte slova velkými písmeny:
   • Velká písmena používejte způsobem, který je ve vašem jazyce standardní.
   • Akronymy můžete psát velkými písmeny.
   • Název aplikace pište velkými písmeny, jen pokud je velkými písmeny uveden také název aplikace v záznamu Google Play.
Hlavní grafika

Hlavní grafiku musíte poskytnout, abyste záznamu v obchodu mohli publikovat. Hlavní grafika je mocný nástroj, který umožňuje představit aplikaci nebo hru a přilákat nové uživatele.

Využití

Hlavní grafika se zobrazuje na různých místech v Obchodu Play, včetně těchto:

 • Jako úvodní snímek videa s náhledem (pokud je k dispozici).
 • V případě aplikací ukazujeme sbírku aplikací ve velkém formátu s hlavní grafikou, včetně reklam.
 • V případě her ukazujeme skupiny doporučených her ve velkém formátu s videi a snímky obrazovek s náhledy, na nichž zobrazujeme hlavní grafiku.

Pokyny pro obsah

Požadavky

 • JPEG nebo 24bitový PNG (bez kanálu alfa)
 • Rozměry: 1024 × 500 px

Důrazně doporučeno

 • Používejte grafiky, které vystihují prostředí v aplikaci nebo hře, a v případě potřeby zvýrazněte hlavní hodnotovou nabídku, relevantní kontext či prvky.
  • Nepoužívejte výraznou značku, která se podobá ikoně aplikace, protože by to způsobilo duplicitu při zobrazení značky v kontextu s ikonou aplikace. Optimální je použít prvky značky, které rozšiřují ikonu aplikace.
  • Nezahlťte grafiku drobnými detaily. Na displejích mnoha telefonů nebudou vidět.
 • Obsah umístěte tak, aby byly hlavní prvky v centru pozornosti a nezasahovaly do ořezových zón.
  • Hlavní vizuální sdělení a ústřední bod by se měly nacházet uprostřed grafiky:

  • Neumísťujte hlavní prvky (například logo značky, název aplikace, hlavní slogan nebo hlavní prvky uživatelského rozhraní) do ořezových zón (červené oblasti v příkladu níže), protože by mohly být v závislosti na formátu uživatelského rozhraní oříznuty.

  • Některé formáty mohou využívat další překryvné vrstvy uživatelského rozhraní. Pokud nedodržíte pravidla pro ústřední bod a ořezové zóny, v těchto formátech může být obsah nečitelný.
  • Prvky na pozadí omezte na okraje grafiky.
 • Zvažte použití výraznějších barev, které vzbudí zájem. Nepoužívejte čistě bílou a tmavě šedou barvu. Tyto barvy mohou splynout s pozadím Obchodu Play.
  • V hlavní grafice, ikoně aplikace a samotné aplikaci použijte podobné nebo vzájemně se doplňující barevné motivy, aby si je uživatelé ihned spojili s vaší aplikací a značkou.
  • Nepoužívejte čistě bílou, černou nebo tmavě šedou barvu, protože mohou snadno splynout s pozadím Google Play.
 • Brandingové obrázky a texty podle potřeby lokalizujte pro různé trhy a jazyky.
 • Nepoužívejte obsah, který vyjadřuje nebo naznačuje určitý výkon, hodnocení, prohlášení uživatelů, vyznamenání nebo ocenění nebo informace o ceně a propagaci na Google Play. Nepoužívejte například slova jako „Nejlepší“, „Jednička“, „Prvotřídní“, „Novinka“, „Sleva“, „Výprodej“ nebo „Milion stažení“.
 • Nepoužívejte aktuální obsah, který může rychle zastarat. Minimalizujete tak potřebu aktualizací.
  • Časově omezený obsah (např. aktuální informace ohledně svátků) byste měli včas aktualizovat.
 • Nepoužívejte nevhodné nebo opakující se grafické prvky, například:
  • ochranné znaky či loga třetích stran, k jejichž použití nemáte příslušné povolení,
  • snímky zařízení (mohou rychle zastarat a některé uživatele si jimi můžete znepřátelit),
  • odznak či ikonu Google Play nebo jiného obchodu.
 • U každého grafického podkladu přidejte alternativní text. Alternativní text je důležitý pro uživatele čteček obrazovky, kteří vaše nahrané podklady nevidí. Z tohoto důvodu používání alternativních textových popisů jednotlivých grafických podkladů výrazně zlepší viditelnost aplikace mezi uživateli asistenční technologie. Několik tipů k psaní alternativního textu:

  • Nepoužívejte výraz „fotka“ nebo „obrázek“; čtečky obrazovky tyto informace už poskytují.

  • Důležitou část obrázku označte na základě kontextu. Maximální délka je 140 znaků. Příklad: „Obrazovka s dokončením transakce“.

Snímky obrazovek

Pomocí snímků obrazovek uživatelům zprostředkujte funkce, vzhled a prostředí aplikace, aby ji uživatelé snáze našli. Pro každý z podporovaných typů zařízení lze přidat až osm snímků obrazovek. Mezi podporované typy zařízení patří telefony, tablety (7" a 10"), zařízení Android TV a hodinky Wear OS.

Pokud chcete nahrát snímky obrazovky pro různé typy zařízení, v části Grafika přejděte do sekce pro příslušné zařízení:

 • Velké obrazovky:
  • U Chromebooků a tabletů můžete přidat minimálně 4 snímky obrazovky s prostředím aplikace.
  • Nahrajte snímky obrazovky o velikosti od 1 080 do 7 680 pixelů.
  • Použijte poměr stran 16 : 9 na šířku a 9 : 16 na výšku.
  • Nepřidávejte text, který není součástí hlavního prostředí aplikace, protože na některých velikostech obrazovek na Google Play může být oříznut.
  • Nezapomeňte optimalizovat kvalitu aplikace pro velké obrazovky – projděte si kontrolní seznam kvality aplikací.
 • Wear OS: Pokud aplikaci distribuujete do zařízení se systémem Wear OS, musí záznam aplikace pro Wear OS na Google Play splňovat tyto požadavky:
  • Musí obsahovat alespoň jeden snímek obrazovky, který přesně zobrazuje aktuální verzi aplikace pro Wear OS.
  • Poskytněte snímky obrazovky zobrazující pouze rozhraní aplikace.
  • Neumisťujte snímky obrazovky do rámců zařízení ani nezahrnujte další text, grafiku nebo pozadí, které nejsou součástí rozhraní aplikace.
  • Zahrňte snímky obrazovky s poměrem stran 1 : 1 a minimální velikosti 384 × 384 pixelů.
  • Pokud aplikace nabízí karty, doporučujeme vám sdílet snímek obrazovky s funkcemi karet.
  • Nepoužívejte průhledné pozadí ani maskování.
 • Ciferníky Wear OS: Záznam ciferníku na Google Play musí splňovat tyto požadavky:
  • Musí obsahovat alespoň jeden snímek obrazovky, který přesně zobrazuje aktuální verzi ciferníku.
  • Pokud je ciferník přizpůsobitelný, je třeba ukázat více než jednu z dostupných variant.
  • Poskytněte snímky obrazovky zobrazující pouze ciferník.
  • Neumisťujte snímky obrazovky do rámců zařízení ani nezahrnujte další text, grafiku nebo pozadí, které nejsou součástí rozhraní aplikace.
  • Zahrňte snímky obrazovky s poměrem stran 1 : 1 a minimální velikosti 384 × 384 pixelů.
  • Nepoužívejte průhledné pozadí ani maskování.
 • Android TV: Pokud aplikaci distribuujete do zařízení Android TV, před publikováním bude nutné přidat alespoň jeden snímek obrazovky ze zařízení Android TV.
  • Je vyžadován také bannerový obrázek pro Android TV.
  • Snímky televizní obrazovky se budou zobrazovat pouze v zařízeních Android TV.

Využití

Kromě záznamu v obchodu se snímky obrazovky mohou zobrazovat i jinde na Google Play, například ve vyhledávání nebo na domovské stránce. Když Google Play zobrazuje společně s videem náhledu i snímky obrazovky, například na stránce záznamu v obchodu, a pokud je video s náhledem k dispozici, snímky obrazovky jsou zobrazeny po přehrání videa s náhledem, a to v pořadí zleva doprava (snímky budou seřazeny od nejvhodnějšího pro zařízení uživatele).

Pokyny pro obsah

Požadavky

Aby záznam v obchodě bylo možné publikovat, musíte poskytnout alespoň dva snímky obrazovky s různými faktory tvaru, které splňují následující požadavky:

 • JPEG nebo 24bitový PNG (bez kanálu alfa)
 • Nejmenší rozměr: 320 px
 • Maximální rozměr: 3840 px
  • Maximální rozměr snímku obrazovky může být maximálně dvakrát větší než minimální rozměr.

Důrazně doporučeno

 • V některých sekcích Google Play se zobrazují skupiny doporučených aplikací a her ve velkém formátu se snímky obrazovek. Pokud chcete být zařazeni do doporučení ve formátech, které používají snímky obrazovky, musíte splnit následující pokyny:
  • U aplikací musíte poskytnout minimálně čtyři snímky obrazovky s rozlišením alespoň 1080 px. Snímky musí mít poměr stran 16 : 9 při orientaci na šířku (minimálně 1920 × 1080 px) a 9 : 16 při orientaci na výšku (minimálně 1080 × 1920 px).
  • U her musíte poskytnout minimálně tři snímky obrazovky 16 : 9 na výšku (minimálně 1920 × 1080 px) nebo tři snímky obrazovky 9 : 16 na výšku (minimálně 1080 × ×1920 px). Zajistěte, aby snímky obrazovek zachycovaly herní prostředí a uživatelé si tak mohli udělat představu o tom, jak bude hra vypadat, pokud si ji stáhnou.
 • Snímky obrazovky musí ukazovat skutečné prostředí v aplikaci nebo ve hře a musí se zaměřovat na hlavní funkce a obsah, aby uživatelé dokázali vytušit, jak bude aplikace nebo hra vypadat.
  • Použijte záznam ze samotné aplikace nebo hry. Nezahrnujte interakci uživatelů se zařízením (například klepnutí na zařízení). Výjimkou jsou případy, kdy hraní hry nebo používání aplikace probíhá zejména mimo zařízení.
 • Je povoleno nahrát několik obrázků se stylizovanými snímky obrazovky, které přesně nezachycují uživatelské rozhraní. V prvních třech snímcích ale raději ukažte uživatelského rozhraní co nejvíce.

 

 • Popisy použijte, jen když je to nutné k vysvětlení klíčových vlastností aplikace nebo hry. Popisy nesmí zabírat více než 20 % obrázku.
  • Nezahrnujte obsah, který vyjadřuje nebo naznačuje určitý výkon, hodnocení, vyznamenání nebo ocenění, prohlášení uživatelů nebo informace o ceně a propagaci na Google Play.  Nepoužívejte například slova jako „Nejlepší“, „Jednička“, „Prvotřídní“, „Novinka“, „Sleva“, „Výprodej“ nebo „Milion stažení“. 
  • Nepřidávejte výzvy k akci, například „Stáhněte ještě dnes“, „Okamžitě si ji nainstalujte“, „Přehrajte ihned“ nebo „Vyzkoušejte“.
  • Nezahlcujte snímek obrazovky textem psaným malým písmem a nepoužívejte ani pozadí, které odvádí pozornost od textu. Na displejích mnoha telefonů nebudou vidět.
 • Nepoužívejte aktuální popis nebo obsah, který může rychle zastarat. Minimalizujete tak potřebu aktualizací.
  • Časově omezený obsah (např. aktuální informace ohledně svátků) byste měli včas aktualizovat.
 • Brandingové obrázky a texty podle potřeby lokalizujte pro různé trhy a jazyky.
  • Uživatelské rozhraní ve hře nemusí být lokalizováno pro jednotlivé trhy, ale všechny další popisy nebo překryvné texty by lokalizovány být měly.
 • Před odesláním upravte přebytečné prvky na panelu oznámení. Neukazujte zde poskytovatele služeb ani oznámení. Logo baterie, signálu Wi-Fi a mobilní služby by měla mít plnou kapacitu.

 

 • Používejte obrázky ve vysoké kvalitě se správným poměrem stran.
  • Nepoužívejte snímky obrazovky, které jsou rozmazané, zkreslené nebo kostičkované způsobem, který není záměrem vaší značky.
  • Nepřidávejte roztažené nebo stlačené obrázky.
  • Snímky obrazovky správně otočte. Nenahrávejte obrázky vzhůru nohama, špatně otočené ani jinak překroucené.
 • Nepoužívejte nevhodné nebo opakující se grafické prvky, například:
  • ochranné znaky či loga třetích stran, k jejichž použití nemáte příslušné povolení,
  • snímky zařízení (mohou rychle zastarat a některé uživatele si jimi můžete znepřátelit),
  • odznak či ikonu Google Play nebo jiného obchodu.
 • Ke každému snímku obrazovky přidejte alternativní text. Alternativní text je důležitý pro uživatele čteček obrazovky, kteří vaše nahrané snímky obrazovky nevidí. Z tohoto důvodu používání alternativních textových popisů výrazně zlepší viditelnost aplikace mezi uživateli asistenční technologie. Několik tipů k psaní alternativního textu:

  • Nepoužívejte výraz „fotka“ nebo „obrázek“; čtečky obrazovky tyto informace už poskytují.

  • Důležitou část obrázku označte na základě kontextu. Maximální délka je 140 znaků. Příklad: „Obrazovka s dokončením transakce“.

Náhled videa

Video s náhledem je efektivní způsob zobrazení možností, vzhledu a prostředí aplikace, aby ji potenciální uživatelé snáze našli a mohli se pro ni rozhodnout. Video s náhledem není povinné, ale zejména u her ho důrazně doporučujeme. K zobrazení hry v některých částech Google Play je video s náhledem vyžadováno.

Zadáním adresy URL z YouTube do pole videa s náhledem můžete do záznamu v obchodu přidat jedno video.

 • Použijte adresu URL videa na YouTube, ne adresu seznamu videí nebo kanálu.
 • Do adresy URL služby YouTube nepřidávejte další parametry, například časové kódy. 
 • Použijte úplný (nezkrácený) odkaz na video YouTube.
  • Správně: https://www.youtube.com/watch?v=idvidea
  • Nesprávně: https://youtu.be/idvidea
 • Poskytněte lokalizované video přizpůsobené uživatelům na různých trzích po celém světě.

Využití podkladů

V záznamu aplikace v obchodu na Google Play se video s náhledem zobrazuje před snímky obrazovky. Video s náhledem mohou uživatelé přehrát klepnutím na překryvné tlačítko Přehrát zobrazené v hlavní grafice.

Na zobrazení videa s náhledem na Google Play se mohou vztahovat také tyto situace:

 • Video s náhledem se může zobrazit také ve vyhledávání a na domovské stránce.
 • V závislosti na zařízení uživatele, nastavení, připojení k síti a místě prezentace se video s náhledem může až 30 sekund přehrávat automaticky bez zvuku. Když se video nepřehrává automaticky, zobrazuje se jako hlavní grafika s přidaným překryvným tlačítkem Přehrát.
 • V některých sekcích Google Play se zobrazují skupiny doporučených her ve velkém formátu s videi náhledu.

Pokyny pro obsah

Požadavky

 • Pokud chcete video zobrazovat na Google Play, vypněte reklamy. Chceme, aby uživatelé při procházení Google Play viděli video o vaší aplikaci, ne cizí reklamu. To by pro uživatele mohlo být matoucí. K vypnutí reklam je třeba:
  • vypnout zpeněžení nebo
  • nahrát jiné video bez nároku na zpeněžení a aktualizovat adresu URL ve službě Play Console.
   Důležité: Pokud je ve videu použit obsah chráněný autorskými právy, vypnutí zpeněžení u videa nemusí být k zablokování reklam dostačující. V takovém případě budete muset použít jiné video (bez obsahu chráněného autorskými právy s nároky na zpeněžení).
 • V nastavení soukromí videa vyberte možnost Veřejné nebo Neveřejné. Nenastavujte video jako soukromé.
 • Nepoužívejte video s věkovým omezením.
 • Zkontrolujte, zda video lze vložit na Google Play.

Důrazně doporučeno

 • Video by mělo navozovat správná očekávání a ukazovat hodnotu aplikace nebo hry oproti podobným titulům. 
  • Ukazujte skutečné prostředí v aplikaci nebo a co nejdříve (během prvních 10 sekund videa) se zaměřte na hlavní funkce a obsah.
  • Snažte se, aby alespoň 80 % videa znázorňovalo uživatelský dojem. 
   • Omezte úvodní obrazovky, loga, prostřihy nebo jiný předem vykreslený nebo propagační obsah.
   • Předem vykreslené záběry, prostřihy a grafické podklady by měly být podřízeny skutečnému prostředí ve hře a měly by ho podporovat.
  • Videa by měla být krátká a stručná, protože se automaticky přehraje pouze prvních 30 sekund. Klepnutím mohou uživatelé pokračovat ve sledování celého videa, ale doporučujeme, aby video bylo krátké.
  • Nezahrnujte interakci uživatelů se zařízením (například klepnutí na zařízení). Výjimkou jsou případy, kdy hraní hry nebo používání aplikace probíhá zejména mimo zařízení.
  • Zajistěte, aby video mělo vysokou produkční kvalitu a bylo dovedeno k dokonalosti. Video nemusí vytvořit profesionálové, ale jeho tempo, vizuální efekty, zvukové efekty a hudba, přechody a překryvné textové prvky by měly být plynulé a působit uceleně.
 • Video by mělo být orientováno na šířku, nikoliv na výšku. Bude se totiž přehrávat v přehrávači videí na šířku. 
  • I v případě, že se aplikace nebo hra používá v orientaci na výšku, vytvořte video na šířku s přiblížením dění v aplikaci či hře.
  • Na stranách videa na výšku nenechávejte černé okraje. 
 • Pokud se video přehrává bez zvuku (například při automatickém přehrávání), můžete uživatelům sdělit kontext pomocí textu. Při použití textu:
  • Nezahrnujte obsah, který vyjadřuje nebo naznačuje určitý výkon, hodnocení, vyznamenání nebo ocenění, prohlášení uživatelů nebo informace o ceně a propagaci na Google Play.Nepoužívejte například slova jako „Nejlepší“, „Jednička“, „Prvotřídní“, „Novinka“, „Sleva“, „Výprodej“ nebo „Milion stažení“. Ocenění z Google Play, například „To nejlepší z roku“, zobrazovat smíte.
  • Nepoužívejte výzvy k akci, například „Stáhněte ještě dnes“, „Okamžitě si ji nainstalujte“, „Přehrajte ihned“ nebo „Vyzkoušejte“.
  • Zajistěte, aby byl text čitelný. (Použijte vhodná písma a velikosti a nechte text zobrazený dostatečně dlouho, aby si ho uživatel mohl přečíst.)
 • Nepoužívejte aktuální obsah nebo popis, který může rychle zastarat. Minimalizujete tak potřebu aktualizací. 
  • Časově omezený obsah (např. aktuální informace ohledně svátků) byste měli včas aktualizovat.
 • Video lokalizujte (včetně uživatelského rozhraní, popisů a zvuku).
 • V náhledech videí používejte titulky, které pomůžou neslyšícím nebo nedoslýchavým uživatelům, ale i uživatelům v hlučném prostředí.

Televizní banner

K publikování aplikace vhodné pro zařízení Android TV je potřeba bannerový podklad. Při vytváření bannerového podkladu o něm uvažujte jako o ikoně aplikace na zařízení Android TV.

Poznámka: Bannerový podklad aplikace se bude zobrazovat pouze na zařízeních Android TV.

Pokyny pro obsah

Požadavky

 • JPEG nebo 24bitový PNG (bez kanálu alfa)
 • Rozměry: 1280 × 720 px
360° stereoskopický obrázek

Když chcete publikovat aplikaci pro platformu Daydream, je třeba na stránku záznamu v obchodu přidat 360° stereoskopický obrázek.

O tomto obrázku můžete uvažovat jako o pozadí aplikace v Obchodu Play nebo v zařízení Daydream.

Pokyny pro obsah

Požadavky

 • JPEG nebo 24bitový PNG (bez kanálu alfa)
 • Rozměry: 4096 × 4096 px
 • 360° stereografický obrázek
 • Maximální velikost souboru: 15 MB

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
11224992851681715596
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
92637