Добавяне на активи за визуализация с цел представяне на приложението ви

Чрез добавянето на активи за визуализация, които представят функциите и функционалността на приложението ви на страницата на малката му обява в магазина, можете да помогнете то да привлече нови потребители в Google Play.

Графиката за представяне, екранните снимки, краткото описание и видеоклиповете служат за открояване и популяризиране на приложението ви в Google Play и други наши рекламни канали.

Управление на активите за визуализация

Преди да добавите активи за визуализация към малката обява в магазина за приложението ви, имайте предвид следното:

 • След като добавите активите за визуализация към малката си обява в магазина, те се показват в нея във всички тестови канали.
 • Можете да премахнете отметката от квадратчето „Външен маркетинг“ на страницата Настройки за магазина на приложението си (Растеж > Присъствие в Google Play Магазин > Настройки за магазина), при което то ще се популяризира само в продуктите на Google.

Можете да управлявате активите за визуализация на приложението си на страницата Основна малка обява в магазина (Растеж > Присъствие в Google Play Магазин > Основна малка обява в магазина) в Play Console. Можете да качвате изображения и да добавите видеоклип в YouTube в секцията „Графични елементи“.

Използване на активите за визуализация и указания за съдържанието

Различните активи за визуализация ще се показват на различни платформи. Изискванията варират според типа на актива. Моля, прочетете информацията по-долу, за да разберете как се използват активите и да се запознаете с изискванията за добавяне на активи към малката си обява в Google Play Магазин.

Указания за съдържанието: изисквания и препоръки

 • Изискванията на тази страница са задължителни. Ако не ги спазвате, това може да доведе до премахване или спиране от Google Play.
 • С помощта на указанията, посочени в секцията „Силно препоръчително“ на тази страница, можете да промените приложението или играта си така, че да отговарят в по-голяма степен на условията за препоръки и популяризиране в Google Play. Неспазването на тези указания няма да засегне страницата на малката ви обява в магазина, но може да промени начина, по който активите ви за визуализация се показват в Google Play, или да ограничи възможностите за популяризиране.
 • Цялото съдържание трябва да спазва програмните ни правила за програмистите.

Използване на активите за визуализация

Икона на приложението

За да публикувате малката си обява в магазина, трябва да предоставите икона на приложението. Тя не заменя иконата на приложението ви в стартовия панел, а трябва да е по-висококачествена и по-детайлна нейна версия и да спазва спецификациите на Google Play за дизайна на иконите.

Използване

Иконата на приложението се използва на различни места в Google Play, включително малката ви обява в магазина, резултатите от търсенето и водещите диаграми.

Указания за съдържанието

Изисквания

Кратко описание

За да публикувате малката си обява в магазина, трябва да предоставите кратко описание. Това е кратко резюме, което има за цел да предизвика интереса на потребителите, като обрисува основната стойност на приложението или играта ви.

Използване

Краткото описание е първият текст, който потребителите ще видят, когато разглеждат страницата с подробности за приложението ви в Google Play Магазин. Те могат да го разгънат, за да видят пълното описание на приложението ви.

Краткото описание може да се показва и на други места освен в малката обява в магазина. Всеки потребител трябва да е състояние да разбере бързо основната цел на приложението или играта ви с негова помощ.

Указания за съдържанието

Изисквания

 • Максимално 80 знака

Силно препоръчително

 • Опишете основната функция или цел на приложението или играта си кратко и ясно, като откроите аспектите, които ги правят уникални. 
  • За приложенията уникалните аспекти може да са отличаващите ги функции, функционалности, съдържание и предимства.
  • За игрите уникалните аспекти може да са начинът на игра, механиката, режимите за играча, социалните функции, интелектуалната собственост, темата и обстановката, историята и свързаността (като например офлайн/онлайн).
  • Избягвайте жаргонни думи, освен ако те няма да звучат естествено за целевите ви потребители.
 • Избягвайте дублирането и повтарянето на посланията в краткото описание, екранните снимки, графиката за представяне или видеоклипа за програмиста. Имайте предвид, че тези активи може да се показват един до друг.
 • Отразете най-актуалното състояние на приложението или играта си. 
  • За да актуализирате по-рядко, избягвайте ограничено във времето съдържание, което скоро може да стане неактуално.
 • Не използвайте език, който не е свързан с функцията или целта на приложението ви, включително:
  • език, който отразява или споменава информация за ефективността в Google Play, класирането, одобренията, наградите, потребителските мнения или цените и промоциите, напр. „Най-добро“, „№1“, „Водещо“, „Ново“, „Отстъпка“, „Разпродажба“ или „Милион изтегляния“.
  • подканващи фрази, като например „Изтеглете сега“, „Инсталирайте сега“, „Играйте сега“ или „Изпробвайте сега“.
  • ненужни ключови думи в опит за подобряване на резултатите от търсенето. Това няма да се отрази на класирането и ще доведе до лоша практическа работа на потребителите.
 • Локализирайте описанието си по подходящ начин за различните пазари и езици.
 • Уверете се, че краткото ви описание е форматирано правилно:
  • Използвайте точки само в края на изреченията, ако краткото ви описание съдържа няколко изречения.
  • При необходимост използвайте интервали между думите, точките (.), запетаите (,) и специалните знаци (например &).
  • Не включвайте специални знаци, знаци за нов ред, емоджи, емотикони, повтарящи се препинателни знаци (например ?, !!, ?!, !?!, <>, \\, --, ***, +_+, …, ((, !!, $%^, ~&~, ~~~) или символи (например ★ или ☆).
   • Допускат се само стандартните знаци, които се използват в езика ви (например ¿, æ, Ø или ¡).
   • Ако е приложимо, се допускат изключения поради причини, свързани с авторски права (©), регистрирана запазена марка (®) и запазена марка (™).
  • Не използвайте главни букви за акцентиране:
   • Използвайте главни букви по общоприетия начин за езика, на който пишете.
   • Изписването на акронимите може да бъде с главни букви.
   • Използвайте главни букви за името на приложението си само ако името му в малката обява в Google Play също е с главни букви.
Графика за представяне

За да публикувате малката си обява в магазина, трябва да предоставите графика за представяне. Тя е мощен инструмент за демонстриране на практическата работа с приложението или играта и за привличане на нови потребители.

Използване

Графиката за представяне се показва на различни места в Google Play, включително:

 • като изображение на корицата на видеоклипа ви за визуализация, ако има такъв;
 • за приложенията: заедно с графиката ви за представяне показваме колекция от приложения в голям формат, включително реклами;
 • за игрите: до графиката ви за представяне показваме групи препоръчани игри в голям формат, който включва видеоклипове за визуализация и екранни снимки.

Указания за съдържанието

Изисквания

 • JPEG или 24-битов PNG файл (без алфа-канал)
 • Размери: 1024 на 500 пиксела

Силно препоръчително

 • Използвайте графики, които демонстрират практическата работа с приложението или играта, и откройте основното стойностно предложение, подходящия контекст или разказвателни елементи, ако е необходимо.
  • Не използвайте ясно видима марка, която е подобна на иконата на приложението ви, тъй като това ще доведе до дублиране, когато двете се показват заедно. Оптимизирайте с елементи на марката, които служат като продължение на иконата на приложението ви.
  • Не претрупвайте графиката с малки детайли. Те няма да се виждат на много телефонни екрани.
 • Поставяйте съдържание, което да даде приоритет на ключовите елементи, и избягвайте зоните на изрязване.
  • Важните визуални елементи и фокусът трябва да са в центъра на графиката:

  • Избягвайте да поставяте ключови елементи (например лого на марката, име на приложението, основен девиз и основен потребителски интерфейс) в зоните на изрязване (червените области в примера по-долу). Възможно е те да бъдат изрязани в зависимост от формата на потребителския интерфейс.

  • Някои формати може да използват допълнителни наслагвания на потребителския интерфейс. Ако указанията за фокуса и зоните на изрязване не са спазени, възможно е в резултат от това елементите да не отговарят на условията за показване в тези формати.
  • Ограничете фоновите елементи до краищата на графиката.
 • Добре е да използвате по-ярки цветове в графиките си, за да предизвикате интереса и любопитството, и да избягвате чисто бялото и тъмносивото. Тези цветове могат да се слеят с фона на Google Play Магазин.
  • Използвайте подобни или допълващи се цветове и стил в графиката за представяне, самото приложение и иконата му, така че потребителите незабавно да ги свържат с него и марката ви.
  • Избягвайте бялото, челното и тъмносивото, тъй като тези цветове лесно могат да се слеят с фона на Google Play.
 • Локализирайте текста за графиката и търговската си марка по подходящ начин за различните пазари и езици.
 • Избягвайте съдържание, което отразява или споменава информация за ефективността в Google Play, класирането, потребителските мнения, одобренията, наградите или цените и промоциите. Например не използвайте думи като „Най-добро“, „№1“, „Водещо“, „Ново“, „Безплатно“, „Отстъпка“, „Разпродажба“ или „Милион изтегляния“.
 • За да актуализирате по-рядко, избягвайте ограничено във времето съдържание, което скоро може да стане неактуално.
  • Ограниченото във времето съдържание (като например актуализации за конкретни празници) трябва да се добавя и премахва своевременно.
 • Избягвайте неподходящи или повтарящи се графични елементи, като например:
  • защитени със запазена марка знаци или логотипи на трети страни, използвани без съответното разрешение.
  • изображения на устройства (тъй като те бързо могат да станат неактуални или да отблъснат някои потребители).
  • значка или икона на Google Play или друг магазин.
Екранни снимки

Използвайте екранни снимки, за да покажете на потенциалните потребители възможностите и облика на приложението си, както и практическата работа с него. Това ще улесни откриването му и вземането на решение. Можете да добавите до 8 екранни снимки за всеки поддържан тип устройство – телефон, таблет (7- и 10-инчов), Android TV и Wear OS.

За да качите отделни снимки за различните типове устройства, кликнете върху съответния раздел под „Екранни снимки“:

 • Таблет: За да оптимизирате малката си обява в магазина по съответния начин, прегледайте контролния списък за качеството на приложенията за таблети.
 • Wear OS: Ако разпространявате приложение за устройства с Wear OS, трябва да добавите поне една екранна снимка в раздела Wear OS за него. Ето някои от най-добрите практики при качване на такива екранни снимки:
  • Качете екранни снимки за кръгли и квадратни устройства. При избирането им имайте предвид, че повечето устройства с Wear OS са кръгли.
  • Не включвайте повече от две екранни снимки в един графичен файл.
  • Google Play е с тъмен фон на устройствата с Wear OS, така че препоръчваме да добавяте екранни снимки с прозрачен фон.
 • Android TV: Ако разпространявате приложение за устройства с Android TV, трябва да добавите поне една екранна снимка в раздела TV за него, за да можете да го публикувате.
  • Също така се изисква изображение за банер за Android TV.
  • Екранните снимки за телевизори ще се показват само на устройства с Android TV.

Използване

Освен в малката ви обява в магазина в Google Play екранните снимки може да се показват навсякъде в услугата, например в търсенето или на началната страница. Когато Google Play показва видеоклипа ви за визуализация и екранните ви снимки заедно, например на страницата на малката ви обява в магазина, видеоклипът ще се показва на първо място. Вдясно от него ще бъдат екранните снимки, които са най-подходящи за използваното от потребителя устройство.

Указания за съдържанието

Изисквания

За да публикувате малката си обява в магазина, трябва да предоставите поне две екранни снимки за всички типоразмери, които отговарят на следните изисквания:

 • JPEG или 24-битов PNG файл (без алфа-канал);
 • минимален размер: 320 пиксела;
 • максимален размер: 3840 пиксела;
  • съотношението между по-дългата и по-късата страна на екранната ви снимка трябва да е най-много 2:1;
 • за приложенията и игрите се изискват най-малко четири екранни снимки.

Силно препоръчително

 • В някои секции в Google Play се използват екранни снимки, за да се показват групи от препоръчани приложения и игри в голям формат. За да отговаряте на условията за препоръки във форматите, които използват екранни снимки, трябва да бъдат спазени следните указания:
  • За приложенията трябва да предоставите поне четири екранни снимки с минимална разделителна способност 1080 пиксела. Хоризонталните трябва да са със съотношение 16:9 (минимум 1920 x 1080 пиксела), а вертикалните – 9:16 (минимум 1080 x 1920 пиксела).
  • За игрите трябва да предоставите поне три хоризонтални екранни снимки със съотношение 16:9 (минимум 1920 x 1080 пиксела) или три вертикални със съотношение 9:16 (минимум 1080 x 1920 пиксела). Тези екранни снимки трябва да показват кадри от играта, така че потребителите да добият представа какво да очакват, ако я изтеглят и изпробват.
 • Екранните снимки трябва да демонстрират действителната практическа работа в приложението или играта, като се фокусират върху основните функции и съдържание, така че потребителите да знаят какво да очакват от нея.
  • Използвайте заснет материал от самото приложение или игра. Не включвайте хора, които взаимодействат с устройството (например докосването му с пръст), освен ако основният начин на игра или на използване на приложението не е извън рамките на устройството.
 • Разрешават се стилизирани екранни снимки, които разделят потребителския интерфейс между няколко качени изображения, но трябва да го приоритизирате възможно най-много в първите три.

 

 • Добавяйте кратки представяния само ако са необходими за предаване на основните характеристики на приложението или играта. Те не трябва да заемат повече от 20% от изображението.
  • Не включвайте съдържание, което отразява или споменава информация за ефективността в Google Play, класирането, одобренията, наградите, потребителските мнения или цените и промоциите. Например не използвайте думи като „Най-добро“, „№1“, „Водещо“, „Ново“, „Отстъпка“, „Разпродажба“ или „Милион изтегляния“.
  • Избягвайте да добавяте каквито и да било форми на подканващи фрази, като например „Изтеглете сега“, „Инсталирайте сега“, „Играйте сега“ или „Изпробвайте сега“.
  • Не претрупвайте екранната снимка с текст с малък размер на шрифта или фон, който се конкурира с текста. Те няма да се виждат на много телефонни екрани.
 • За да актуализирате по-рядко, избягвайте ограничено във времето съдържание или кратки представяния, които скоро може да станат неактуални.
  • Ограниченото във времето съдържание (като например актуализации за конкретни празници) трябва да се добавя и премахва своевременно.
 • Локализирайте текста за графиката и търговската си марка по подходящ начин за различните пазари и езици.
  • Не е необходимо потребителският интерфейс на играта да се локализира за всеки отделен пазар, но всички допълнителни кратки представяния или текстови наслагвания трябва да бъдат локализирани.
 • Преди да изпратите, редактирайте излишните елементи в лентата за известия. Не показвайте информация за доставчици на услуги или известия. Иконите за батерията, Wi-Fi и мобилната услуга трябва да са пълни.

 

 • Използвайте висококачествени изображения с правилния формат.
  • Не включвайте екранни снимки, които са замъглени, изкривени или пикселизирани по начин, който не представлява целенасочен аспект на марката ви.
  • Не включвайте изображения, които са разтегнати или свити.
  • Завъртете екранните снимки по подходящ начин. Не качвайте изображения, които са обърнати наопаки, странично или изкривени по друг начин.
 • Избягвайте неподходящи или повтарящи се графични елементи, като например:
  • защитени със запазена марка знаци или логотипи на трети страни, използвани без съответното разрешение;
  • изображения на устройства (тъй като те бързо могат да станат неактуални или да отблъснат някои потребители);
  • значка или икона на Google Play или друг магазин.
Видеоклип за визуализация

Видеоклипът за визуализация е ефективно средство, с което да покажете на потенциалните потребители възможностите и облика на приложението си, както и практическата работа с него. Така хората по-лесно ще откриват приложението и ще вземат решение. Той не е задължителен, но силно препоръчваме да предоставите такъв – особено за игрите. Този видеоклип е задължително условие играта ви да се показва в определени части от Google Play.

Можете да добавите видеоклип за визуализация към малката си обява в магазина, като въведете URL адрес от YouTube в съответното поле.

 • Използвайте URL адрес на видеоклип в YouTube, а не на плейлист или канал в сайта.
 • Не добавяйте в URL адреса в YouTube допълнителни параметри, като например времеви код. 
 • Използвайте пълната връзка към видеоклипа в YouTube вместо съкратена.
  • Използвайте: https://www.youtube.com/watch?v=yourvideoid
  • Не използвайте: https://youtu.be/yourvideoid
 • Предоставете локализиран видеоклип, предназначен специално за потребителите в различни пазари по света.

Използване на активите

Видеоклипът за визуализация се показва преди екранните снимки в малката обява в магазина за приложението ви в Google Play. Потребителите могат да го гледат, като натиснат бутона за пускане върху графиката за представяне.

Освен това за показването на видеоклипа за визуализация в Google Play може да е приложимо и следното:

 • Видеоклипът ви за визуализация може също да се показва на началната страница, както и на тази за търсене.
 • Той може да се пуска автоматично в приложението без звук и да се възпроизвежда до 30 секунди в зависимост от устройството на потребителя, настройката, връзката с мрежата и използваната платформа. Когато видеоклипът не стартира автоматично, бутонът за пускане е насложен върху графиката за представяне.
 • За игрите: в някои секции в Google Play се използват видеоклипове за визуализация, за да се показват групи от препоръчани игри в голям формат.

Указания за съдържанието

Изисквания

 • Деактивирайте показването на реклами за видеоклипа ви в Google Play. Когато потребителите сърфират в Google Play, искаме да виждат видеоклип за приложението ви, а не нечия реклама, тъй като това може да е объркващо за тях. За да деактивирате рекламите, трябва да направите следното:
  • Изключете осигуряването на приходи за видеоклипа.
  • Качете друг видеоклип без възможност за приходи и актуализирайте URL адреса в Play Console.
   Важно: Ако във видеоклипа ви се използва съдържание с авторски права, изключването на възможността за приходи може да не е достатъчно, за да спрат рекламите. В такъв случай трябва да използвате друг видеоклип (в който няма защитено с авторски права съдържание със заявени права с цел осигуряване на приходи).
 • Задайте за настройката за поверителност видеоклипът ви да е обществен или скрит. Не задавайте да е частен.
 • Не използвайте видеоклип с възрастово ограничение.
 • Уверете се, че видеоклипът може да се вгражда в Google Play.

Силно препоръчително

 • Видеоклипът трябва да информира потребителите какво точно да очакват и да демонстрира стойността на приложението или играта спрямо подобни заглавия. 
  • Демонстрирайте действителната практическа работа в приложението или играта, като се фокусирате върху основните функции и съдържание възможно най-рано през първите 10 секунди.
  • Стремете се поне 80% от видеоклипа да представят практическата работа на потребителите. 
   • Ограничете екраните със заглавия, логотипите, сцените без участие на играча, както и другото предварително генерирано или рекламно съдържание.
   • Използването на такива материали трябва да подпомага и поддържа действителната игра.
  • Видеоклиповете трябва да са кратки, тъй като само първите 30 секунди се възпроизвеждат автоматично. Потребителите могат да продължат да гледат целия видеоклип, като го докоснат. Препоръчваме обаче той да е кратък.
  • Не включвайте хора, които взаимодействат с устройството (например докосването му с пръст), освен ако основният начин на игра или на използване на приложението не е извън рамките на устройството.
  • Уверете се, че видеоклипът е с високо качество и добра обработка. Не е необходимо да е професионален, но темпото, визуалните ефекти, звуковите ефекти/музиката, преходите и текстовите наслагвания трябва да са плавни и да работят добре заедно.
 • Създайте видеоклип в хоризонтална ориентация, а не във вертикална, тъй като съдържанието ви ще се показва в хоризонтален видеоплейър. 
  • Дори приложението или играта ви да са във вертикална ориентация, създайте хоризонтален видеоклип, който показва практическата работа с тях при увеличен мащаб.
  • Не оставяйте черни ленти от двете страни на вертикалния видеоклип.
 • Помислете дали да не използвате текст, за да предоставите контекст на потребителя, ако видеоклипът е със спрян звук (например при автоматично пускане). Когато използвате текст:
  • Не включвайте съдържание, което отразява или споменава информация за ефективността в Google Play, класирането, одобренията, наградите, потребителските мнения или цените и промоциите. Например не използвайте думи като „Най-добро“, „№1“, „Водещо“, „Ново“, „Отстъпка“, „Разпродажба“ или „Милион изтегляния“. Допуска се показването на награди от Google Play, като например за най-добро приложение в определена категория.
  • Не използвайте подканващи фрази, като например „Изтеглете сега“, „Инсталирайте сега“, „Играйте сега“ или „Изпробвайте сега“.
  • Уверете се, че текстът е четим, като използвате четливи шрифтове и подходящ размер на шрифта и го показвате достатъчно дълго, за да бъде прочетен от потребителя.
 • За да актуализирате по-рядко, избягвайте ограничено във времето съдържание или кратки представяния, които скоро може да станат неактуални. 
  • Ограниченото във времето съдържание (като например актуализации за конкретни празници) трябва да се добавя и премахва своевременно.
 • Локализирайте видеоклипа по съответния начин, включително потребителския интерфейс, краткото представяне и аудиосъдържанието.
Телевизионен банер

За да публикувате приложение, съвместимо с Android TV, се изисква банерен актив. При създаването на това изображение гледайте на него като на предназначена за Android TV икона на приложението.

Забележка: Банерният актив на приложението ви ще се показва само на устройства с Android TV.

Указания за съдържанието

Изисквания

 • JPEG или 24-битов PNG файл (без алфа-канал)
 • Размери: 1280 на 720 пиксела
360-градусово стереоскопично изображение

За да публикувате активирано за Daydream приложение, ще трябва да добавите 360-градусово стереоскопично изображение на страницата „Малка обява в магазина“.

Когато създавате съответното изображение, мислете за него като за фон на приложението, който ще се показва в Google Play Магазин на устройствата, поддържащи Daydream.

Указания за съдържанието

Изисквания

 • JPEG или 24-битов PNG файл (без алфа-канал)
 • Размери: 4096 на 4096 пиксела
 • 360-градусово стереоизображение
 • Максимален размер на файла: 15 МБ

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false