Förbered appen för granskning

Senast den 20 juli 2022 måste du
 • inkludera en länk till integritetspolicyn eller inkludera integritetspolicyn i appen och
 • lägga till en länk till integritetspolicyn i avsnittet Integritetspolicy på sidan Appinnehåll (Policy > Appinnehåll) på Play Console.

Läs avsnittet Integritetspolicy i vår policy om användaruppgifter om du vill se alla krav för integritetspolicyn.

På sidan Appinnehåll tillhandahåller och hanterar du den information vi behöver för att säkerställa att appen är säker för de avsedda användarna och att den följer Google Plays programpolicy för utvecklare och uppfyller de rättsliga kraven.

Du kan använda sidan Appinnehåll om du vill 

Ange appinformation

Integritetspolicy

Genom att lägga till en integritetspolicy i appens butiksuppgifter informerar du användarna om hur du behandlar känsliga användaruppgifter och data på enheten.

Integritetspolicyn ska, tillsammans med eventuella redogörelser i appen, tydligt beskriva hur appen samlar in, använder och delar användaruppgifter, inklusive vilket slags parter som de delas med. Du bör rådfråga ditt juridiska ombud om vilka krav som finns.

 • För appar som begär åtkomst till känsliga behörigheter eller känslig data (enligt definitionen i policyerna för användaruppgifter): Det måste finnas en länk till en integritetspolicy i appens butiksuppgifter och i själva appen. Se till att integritetspolicyn finns tillgänglig via en aktiv webbadress, att den gäller appen i fråga samt att den specifikt handlar om användarens integritet.
 • För appar som riktar sig till barn: Det måste finnas en länk till en integritetspolicy i appens butiksuppgifter och i appen, oavsett om appen har åtkomst till känsliga behörigheter eller uppgifter. Se till att integritetspolicyn finns tillgänglig via en aktiv webbadress, att den gäller appen i fråga samt att den specifikt handlar om användarens integritet. Observera att även appar som inte får åtkomst till personliga eller känsliga användaruppgifter måste ange en integritetspolicy. 

Lägga till en integritetspolicy

 1. Öppna Play Console och sidan Appinnehåll (Policy >Appinnehåll).
 2. Välj Starta under Integritetspolicy. 
  • Obs! Om du redan har lagt till en integritetspolicy och vill göra ändringar väljer du Hantera som visas i stället för Starta.
 3. Ange webbadressen där integritetspolicyn finns online.
 4. Spara ändringarna.

Annonser 

Du måste ange om appen innehåller annonser eller inte. Detta gäller även annonser via ett programutvecklingspaket (SDK) från tredje part, displayannonser, integrerade annonser och/eller bannerannonser. Appar som innehåller annonser är märkta med Innehåller annonser på sidan med butiksuppgifter. Etiketten visas för alla Play Butik-användare.

Obs! Syftet med annonsmärkningen är inte att ange om kommersiellt innehåll av annat slag finns i en app, som betalda produktplaceringar eller erbjudanden om att köpa produkter i appen eller göra uppgraderingar i appen. Se till att du följer lokal lagstiftning om appen innehåller betalda produktplaceringar.

Ange om appen innehåller annonser

 1. Öppna Play Console och sidan Appinnehåll (Policy > Appinnehåll).
 2. Välj Starta under Annonser.
  • Obs! Om du tidigare har angett om din app innehåller annonser eller inte och vill göra ändringar väljer du Hantera som visas i stället för Starta.
 3. Granska annonspolicyn och kontrollera om appen uppfyller kraven och välj sedan Ja eller Nej
 4. Spara ändringarna.

Exempel

Här är några exempel på när du ska svara Ja på frågan om appen har annonser och därför ska ha märkningen Innehåller annonser. Listan är inte fullständig, utan bara några exempel utifrån de vanligaste annonstyperna.

 • Bannerannonser och mellansidesannonser: Ett SDK för annonser har integrerats med appen så att bannerannonser och/eller mellansidesannonser visas. Annonsformaten används för att tjäna pengar på och/eller göra reklam för mina egna produkter eller appar.
 • Integrerade annonser: Appen innehåller annonser som integrerats med den, och som inte går att skilja från innehållet i övrigt (t.ex. sponsrade artiklar, annonser i ett flöde o.s.v.).
 • Egna annonser: En liten annonsbanner, en mellansidesannons, en annonsvägg och/eller -widget med reklam för mina andra appar visas i appen.

Du ska svara Nej på frågan om appen innehåller annonser och därför ska ha märkningen Innehåller annonser om du endast gör reklam för dina andra appar på följande sätt:

 • Appen har ett avsnitt med Fler appar* i huvudmenyn där användarna kan komma vidare till dina andra appar.
 • Alternativet Fler appar* stör inte spelet.
 • Alternativet Fler appar* är inte inbäddat i spelet på ett sätt som förvirrar användaren.

* Andra godkända alternativ till Fler appar är Fler spel, Mer att utforska, Fullständig version, Mer, Om oss eller din utvecklarikon.

Ytterligare granskning

Du ansvarar för att redovisa hur annonser används i dina appar, men Google kan när som helst kontrollera saken och lägga till märkningen Innehåller annonser om det är befogat.

Om du anser att vårt system har märkt din app fel kontaktar du vårt supportteam.

Tillämpning

Om du inte sanningsenligt redovisar hur annonser används i dina appar bryter du mot Google Plays policy, och detta kan leda till att apparna stängs av.

Appåtkomst

Om åtkomst till hela eller delar av appen är begränsad genom att man måste logga in, vara medlem, vara på en viss plats eller autentisera sig på annat sätt måste du tillhandahålla alla uppgifter som krävs för att aktivera åtkomst till appen.

Lägga till anvisningar för appåtkomst

 1. Öppna Play Console och sidan Appinnehåll (Policy > Appinnehåll).
 2. Välj Starta under Appåtkomst.
  • Obs! Om du redan har lagt till anvisningar för appåtkomst och vill göra ändringar väljer du Hantera som visas i stället för Starta.
 3. Klicka på + Lägg till nya anvisningar och ange dina åtkomstanvisningar.
  • Obs! Om det är något särskilt med inloggningen som vi behöver känna till, t.ex. användning av engångslösenord, flerfaktorsautentisering eller inloggning med fler än två fält, anger du det i fältet Övriga anvisningar.
 4. Spara ändringarna.

Om uppdateringen avvisas eller om appen tas bort följer du anvisningarna nedan för att skicka in appen för granskning igen. Du kan slutföra de här stegen utan att kontakta eller vänta på svar från supportteamet för policyfrågor.

 1. Öppna Play Console och sidan Appåtkomst.
 2. Uppdatera informationen om appåtkomst och klicka på Spara.
 3. Om uppdateringsstatusen är Klar att skickas för granskning eller om sidan Publiceringsöversikt har statusen Ändringarna är redo att skickas in för granskning måste du klicka på Skicka in för granskning på sidan Publiceringsöversikt för att skicka in ändringarna för granskning.

Anmärkningar:

 • Du kan lägga till upp till fem anvisningar.
 • Om dina inloggningsuppgifter inte är numeriska eller alfanumeriska (t.ex. en QR-kod eller streckkod) genererar du en statisk webbadress och laddar upp den till Play Console.
 • Om appen normalt kräver en kod för tvåstegsverifiering eller ett engångslösenord förser du oss med återanvändbara inloggningsuppgifter som inte löper ut.
 • Om appen normalt använder ett lösenord som är platsberoende (till exempel geo-gate) ska du ange inloggningsuppgifter som är giltiga oavsett var användaren befinner sig (till exempel master-inloggningsuppgifter).
 • Om dina inloggningsuppgifter normalt är på ett annat språk än engelska ska du tillhandahålla en engelskspråkig version av alla nödvändiga inloggningsuppgifter via Play Console.

Målgrupp och innehåll

Du måste ange vilken åldersgrupp appen riktar sig till. Alla appar som riktar sig till en målgrupp där barn ingår måste uppfylla kraven i familjepolicyn för Google Play.

Det är viktigt att ange korrekt information om appen. Utifrån de val av målgrupp som du gör kan appen omfattas av ytterligare policyer för Google Play. Du kan bekanta dig med dessa policyer och läsa om hur du fyller i avsnittet Målgrupp och innehåll på sidan Appinnehåll

Läs hur det går till och gå igenom den interaktiva checklistan på Academy for App Success.

Behörighetsdeklaration

När du har lagt till AAB-arkivet under lanseringen av en app utvärderas de behörigheter som appen efterfrågar. Om appen begär att få använda känsliga behörigheter och behörigheter som är förknippade med hög risk(t.ex. Sms eller Samtalshistorik) kan du behöva fylla i en behörighetsdeklaration och få användningen godkänd av Google Play.

Här kan du läsa mer om hur det går till och hur du fyller i behörighetsdeklarationen på sidan Appinnehåll.

Innehållsklassificeringar

Du kan informera användare om bekanta och lokalt relevanta innehållsklassificeringar samt hjälpa till att förbättra engagemanget kring appen genom att rikta dig till rätt målgrupp för innehållet.

Förhindra att apparna visas med klassificeringen Ingen åldergräns satt genom att logga in på Play Console och fylla i frågeformuläret för var och en av dina appar så snart som möjligt. Appar utan satt åldersgräns kan tas bort från Google Play.

I artikeln Innehållsklassificeringar för appar och spel kan du läsa mer om specifika klassificeringsorganisationer med beskrivningar. Du hittar även anvisningar om hur du fyller i det här avsnittet på sidan Appinnehåll.

Appar för kontaktspårning och status för covid-19

Du måste tala om för oss om din app innehåller funktioner för kontaktspårning och/eller status för covid-19. 

Läs kraven på appar som berör covid-19 (coronavirus 2019) innan du fyller i det här avsnittet.

Så här fyller du i deklarationen för appar för kontaktspårning och status för covid-19:

 1. Öppna Play Console och sidan Appinnehåll (Policy > Appinnehåll).
 2. Välj Starta under Appar för kontaktspårning och status för covid-19
  • Obs! Om du har fyllt i deklarationen och vill göra ändringar väljer du Hantera i stället för Starta.
 3. Markera alla påståenden som stämmer för din app.
 4. Spara ändringarna.

Om appen innehåller funktioner för kontaktspårning eller status för covid-19 måste du informera granskningsteamet för appar på Google Play i förväg.

Relaterat innehåll

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
92637
false
false