Przygotowanie aplikacji do sprawdzenia

Na stronie Zawartość aplikacji podajesz informacje, dzięki którym możemy zagwarantować, że Twoja aplikacja jest bezpieczna dla docelowych użytkowników oraz zgodna z zasadami programu dla deweloperów w Google Play i wymaganiami prawnymi.

Informacje ogólne

Na stronie Zawartość aplikacji informujesz nas o tym, co zawiera Twoja aplikacja. Możesz tam wypełnić deklaracje zgodności z zasadami i podać inne informacje, na przykład specjalne instrukcje dostępu dla weryfikatorów. Oto co jeszcze możesz zrobić na stronie Zawartość aplikacji, aby mieć pewność, że Twoja aplikacja jest zgodna z zasadami Google Play:

 • dodać politykę prywatności, aby udostępniać informacje o tym, jak traktujesz poufne dane użytkowników i urządzeń;
 • określić, czy Twoja aplikacja zawiera reklamy;
 • umieścić i zmieniać instrukcje uzyskiwania dostępu do tych części aplikacji, do których jest on ograniczony;
 • podać szczegółowe informacje o docelowych odbiorcach i zawartości aplikacji;
 • opisać, w jaki sposób zamierzasz korzystać z uprawnień newralgicznych lub uprawnień wysokiego ryzyka, takich jak uprawnienia dostępu do SMS-ów i rejestru połączeń;
 • otrzymać oceny treści od oficjalnych organizacji oceniających;
 • podać informacje o zasadach bezpieczeństwa i ochrony prywatności w Twojej aplikacji.

Na stronie Zawartość aplikacji znajdują się 2 karty:

 • Wymaga uwagi: tutaj znajdziesz deklaracje zgodności z zasadami, które wymagają Twojej uwagi. Aby zachować zgodność z zasadami Google Play, musisz wypełnić deklaracje w odpowiednim terminie.
 • Zrealizowane: tutaj znajdziesz deklaracje dotyczące zasad, w związku z którymi podjęto już działania. Powiadomimy Cię, jeśli wykryjemy jakieś problemy. Aby zachować zgodność z zasadami Google Play, regularnie sprawdzaj, czy przesłane przez Ciebie informacje są aktualne.

Podawanie informacji o aplikacji

Polityka prywatności

Polityka prywatności na stronie z informacjami o aplikacji pomaga użytkownikom zorientować się, w jaki sposób traktujesz ich poufne dane (dotyczące ich samych i ich urządzeń).

Polityka prywatności w połączeniu z innymi objaśnieniami w aplikacji musi wyraźnie informować o tym, w jaki sposób aplikacja zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane użytkownika oraz komu są one udostępniane. Aby dowiedzieć się, co jest wymagane, porozmawiaj ze swoim przedstawicielem prawnym.

 • W przypadku aplikacji proszących o newralgiczne uprawnienia lub dostęp do poufnych danych (zgodnie z definicją w zasadach dotyczących danych użytkowników) link do polityki prywatności musisz umieścić na stronie z informacjami o aplikacji oraz w samej aplikacji. Zadbaj o to, aby polityka prywatności była dostępna pod aktywnym adresem URL, dotyczyła Twojej aplikacji i dokładnie określała zasady ochrony prywatności użytkowników.
 • W przypadku aplikacji skierowanych do dzieci link do polityki prywatności musisz umieścić na stronie z informacjami o aplikacji oraz w samej aplikacji – bez względu na to, czy aplikacja ma dostęp do newralgicznych uprawnień lub poufnych danych. Zadbaj o to, aby polityka prywatności była dostępna pod aktywnym adresem URL, dotyczyła Twojej aplikacji i dokładnie określała zasady ochrony prywatności użytkowników. Pamiętaj, że politykę prywatności musisz przesłać także w przypadku aplikacji, które nie mają dostępu do żadnych danych osobowych ani poufnych użytkowników.

Dodawanie polityki prywatności

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Zawartość aplikacji (Zasady > Zawartość aplikacji).
 2. W sekcji „Polityka prywatności” wybierz Rozpocznij.
  • Uwaga: jeśli masz już dodaną politykę prywatności i chcesz wprowadzić zmiany, zamiast opcji Rozpocznij zobaczysz opcję Zarządzaj.
 3. Wpisz adres URL, pod którym polityka prywatności jest dostępna online.
 4. Zapisz zmiany.

Reklamy 

Musisz zadeklarować, czy Twoja aplikacja zawiera reklamy. Dotyczy to też reklam wyświetlanych za pomocą pakietów SDK innych firm, reklam displayowych i natywnych oraz banerów reklamowych. Aplikacje zawierające reklamy będą miały na swoich stronach etykietę „Zawiera reklamy”. Etykiety te są widoczne dla wszystkich użytkowników Sklepu Play.

Uwaga: etykieta „Zawiera reklamy” nie służy do informowania o innych rodzajach komercyjnych treści, takich jak płatne lokowanie produktu czy oferty zachęcające do zakupów w aplikacji lub przejścia na inną wersję. Jeśli aplikacja zawiera płatne lokowanie produktu, pamiętaj, aby było ono zgodne z lokalnymi przepisami prawa.

Określ, czy Twoja aplikacja zawiera reklamy

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Zawartość aplikacji (Zasady > Zawartość aplikacji).
 2. W sekcji „Reklamy” wybierz Rozpocznij.
  • Uwaga: jeśli kwestia reklam w aplikacji została już wcześniej określona i chcesz wprowadzić zmiany, zobaczysz opcję Zarządzaj, a nie Rozpocznij.
 3. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi reklam, aby mieć pewność, że aplikacja jest zgodna z wymaganiami, a następnie wybierz Tak lub Nie.
 4. Zapisz zmiany.

Przykłady

Oto kilka przykładów, kiedy musisz potwierdzić, że w Twojej aplikacji występują reklamy uzasadniające oznaczenie jej etykietą „Zawiera reklamy”. Ta lista zawiera tylko kilka podstawowych przykładów dotyczących najczęstszych typów reklam.

 • Banery i reklamy pełnoekranowe: moja aplikacja jest zintegrowana z pakietem SDK do wyświetlania banerów lub reklam pełnoekranowych. Korzystam z formatów reklam do generowania przychodów lub promowania moich własnych produktów bądź aplikacji.
 • Reklamy natywne: moja aplikacja zawiera reklamy natywne, których nie da się odróżnić od innych treści (np. artykuły sponsorowane czy reklamy w źródle treści).
 • Autoreklamy: moja aplikacja renderuje mały baner, reklamę pełnoekranową, ścianę reklam lub widżet do promowania innych moich aplikacji.

Na pytanie, czy w Twojej aplikacji są reklamy, od których zależy pojawienie się etykiety „Zawiera reklamy”, odpowiedz „Nie”, jeśli inne swoje aplikacje promujesz tylko w taki sposób:

 • W głównym menu pojawia się sekcja Więcej aplikacji* kierująca użytkownika do innych Twoich aplikacji.
 • Opcja Więcej aplikacji* nie wpływa na przebieg rozgrywki.
 • Opcja Więcej aplikacji* nie wprowadza w błąd użytkownika przez to, że jest umieszczona w rozgrywce.

* Inne dopuszczalne nazwy opcji Więcej aplikacji to Więcej gier, Więcej do odkrycia, Pełna wersja, Więcej, O nas lub ikona dewelopera.

Dodatkowe monitorowanie

Obecność reklam w swoich aplikacjach musisz samodzielnie określić zgodnie z rzeczywistością. Niezależnie od tego Google może w dowolnym momencie sprawdzić aplikację i w razie potrzeby dodać etykietę „Zawiera reklamy”.

Jeśli Twoim zdaniem nasz system niewłaściwie oznaczył Twoją aplikację, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy.

Egzekwowanie zasad

Określenie obecności reklam niezgodnie z prawdą jest uważane za naruszenie zasad Google Play i może skutkować zawieszeniem aplikacji.

Dostęp do aplikacji

Jeśli dostęp do aplikacji lub jej części jest ograniczony i wymaga danych logowania, subskrypcji, lokalizacji lub innych form uwierzytelniania, musisz podać wszystkie wymagane informacje, które pozwolą uzyskać taki dostęp.

Dodawanie instrukcji dostępu do aplikacji

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Zawartość aplikacji (Zasady > Zawartość aplikacji).
 2. W sekcji „Dostęp aplikacji” wybierz Rozpocznij.
  • Uwaga: jeśli instrukcje dostępu do aplikacji zostały już dodane i chcesz wprowadzić zmiany, zobaczysz opcję Zarządzaj, a nie Rozpocznij.
 3. Kliknij + Dodawanie nowych instrukcji i podaj szczegóły dotyczące dostępu.
  • Uwaga: w polu „Inne instrukcje” możesz zamieścić informacje o nietypowych elementach mechanizmu logowania, takich jak użycie hasła jednorazowego, uwierzytelnianie wielopoziomowe czy logowanie z więcej niż 2 polami.
 4. Zapisz zmiany.

W przypadku odrzucenia aktualizacji lub usunięcia aplikacji wykonaj poniższe czynności, aby ponownie przesłać aplikację do sprawdzenia. Możesz wykonać te czynności bez kontaktowania się z zespołem pomocy ds. zasad i bez oczekiwania na odpowiedź.

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Dostęp aplikacji.
 2. Zaktualizuj informacje o dostępie do aplikacji i kliknij Zapisz.
 3. Jeśli stan aktualizacji to „Gotowa do wysłania w celu sprawdzenia” lub jeśli na stronie Przegląd publikowanych zmian pojawiła się sekcja „Zmiany są gotowe do sprawdzenia”, musisz kliknąć Wyślij do sprawdzenia na stronie Przegląd publikowanych zmian.

Uwagi:

 • Możesz dodać maksymalnie 5 zestawów instrukcji.
 • Jeśli Twoje dane logowania nie składają się z liczb ani znaków alfanumerycznych (np. są w postaci kodu QR lub kodu kreskowego), wygeneruj statyczny URL i prześlij go do Konsoli Play.
 • Jeśli Twoja aplikacja zwykle wymaga podania kodu w ramach weryfikacji dwuetapowej lub hasła jednorazowego, podaj nam dane do wielokrotnego logowania, które nie wygasają.
 • Jeśli Twoja aplikacja zwykle używa hasła zależnego od lokalizacji (np. geo-gate), podaj dane logowania, które są ważne niezależnie od lokalizacji użytkownika (np. „główne” dane logowania).
 • Jeśli Twoje dane logowania są zwykle w języku innym niż angielski, za pomocą Konsoli Play podaj angielską wersję wszystkich niezbędnych danych logowania.

Docelowi odbiorcy i treści

Musisz określić docelową grupę wiekową odbiorców aplikacji. Wszystkie aplikacje, których docelowi odbiorcy to także dzieci, muszą spełniać wymagania opisane w zasadach dotyczących aplikacji dla rodzin.

Ważne jest, aby podać dokładne informacje o aplikacji. W zależności od wybranych odbiorców docelowych Twoja aplikacja może podlegać dodatkowym zasadom Google Play. Aby zapoznać się z tymi zasadami i dowiedzieć się, jak wypełnić sekcję „Docelowi odbiorcy i treści”, wejdź na stronę Zawartość aplikacji.

Możesz też dowiedzieć się więcej o tym, jak dostosować się do wymagań, a także przejrzeć interaktywną listę kontrolną na stronie Akademii dla deweloperów aplikacji.

Formularz deklaracji uprawnień

Prośby o przyznanie uprawnień są rozpatrywane podczas publikowania wersji po dodaniu pakietu Android App Bundle. Jeśli Twoja aplikacja prosi o przyznanie uprawnień newralgicznych lub uprawnień wysokiego ryzyka, (np. dostępu do rejestru połączeń lub SMS-ów), może być konieczne wypełnienie formularza deklaracji uprawnień i otrzymanie zgody od Google Play.

Kliknij link, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przebiega procedura wydawania zgody, i aby sprawdzić, jak wypełnić formularz deklaracji uprawnień na stronie Zawartość aplikacji.

Oceny treści

Możesz w prosty sposób przekazać informacje o ocenie treści, aby były one zrozumiałe i przydatne dla użytkowników z danego kraju lub regionu. W ten sposób wzrośnie zainteresowanie Twoimi aplikacjami, ponieważ będą one prezentowane odpowiednim odbiorcom.

Aby uniknąć sklasyfikowania aplikacji jako „Bez oceny”, zaloguj się w Konsoli Play i jak najszybciej wypełnij kwestionariusz o każdej aplikacji. Aplikacje sklasyfikowane jako „Bez oceny” mogą zostać usunięte z Google Play.

W sekcji Oceny treści w aplikacjach i grach znajdziesz informacje o konkretnych organizacjach zajmujących się ocenianiem treści i o opisach oraz instrukcje wypełniania tej sekcji na stronie Zawartość aplikacji.

Aplikacje do ustalania kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 lub weryfikacji wyniku badania na koronawirusa

Musisz nas poinformować, czy Twoja aplikacja zawiera funkcje służące do ustalania kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 lub weryfikacji wyniku badania na koronawirusa. 

Zanim wypełnisz tę sekcję, przeczytaj Wymagania dotyczące aplikacji związanych z chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19).

Aby wypełnić deklarację dotyczącą aplikacji do ustalania kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 lub weryfikacji wyniku badania na koronawirusa:

 1. Otwórz Konsolę Play i wejdź na stronę Zawartość aplikacji (Zasady > Zawartość aplikacji).
 2. W sekcji „Aplikacje do ustalania kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 lub weryfikacji wyniku badania na koronawirusa” kliknij Rozpocznij.
  • Uwaga: jeśli chcesz wprowadzić zmiany w wypełnionej już wcześniej deklaracji, kliknij opcję Zarządzaj, która pojawi się zamiast Rozpocznij.
 3. Zaznacz wszystkie oświadczenia dotyczące Twojej aplikacji.
 4. Zapisz zmiany.

Jeśli Twoja aplikacja zawiera funkcje służące do ustalania kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 lub weryfikacji wyniku badania na koronawirusa, musisz przesłać zapowiedź do zespołu Google Play ds. sprawdzania aplikacji.

Powiązane materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne