Klargjør appen din for gjennomgang

På siden for appinnhold kan du oppgi og administrere informasjonen vi trenger for å sikre at appen din er trygg for de tiltenkte brukerne, overholder programretningslinjene for Google Play-utviklere og oppfyller juridiske krav.

Oversikt

Appinnhold-siden får vi informasjon om innholdet i appen din. Du kan fylle ut erklæringer om retningslinjer og oppgi annen informasjon, for eksempel spesielle tilgangsinstrukser for kontrollører, på denne siden. Her er noen flere eksempler på ting du kan gjøre på Appinnhold-siden for å sikre at appen din overholder retningslinjene for Google Play: 

 • legge til personvernreglene dine for å dele hvordan du behandler sensitive bruker- og enhetsdata 
 • deklarere om appen din inneholder annonser eller ikke
 • oppgi og administrere en veiledning for hvordan man får tilgang til begrensede deler av appen din
 • oppgi informasjon om appens målgruppe og innhold
 • Beskriv hvordan du har tenkt å bruke eventuelle sensitive tillatelser eller tillatelser med høy risiko, slik som tillatelser for SMS-/samtaleloggen.
 • få egnethetsvurderinger fra offisielle vurderingsinstanser
 • fortelle oss om fremgangsmåtene for personvern og sikkerhet for appen din

Appinnhold-siden har to faner: 

 • Handling kreves: Erklæringer om retningslinjer som krever handlinger, vises her. Du må fylle ut erklæringene før de relevante fristene for å overholde retningslinjene for Google Play.
 • Tiltak utført: Her ser du erklæringer som er relatert til retningslinjer, og som du har iverksatt tiltak for. Vi sier fra hvis vi finner problemer. For å overholde Google Play-retningslinjene må du jevnlig gjennomgå informasjonen du har lagt inn, og sørge for at den holdes oppdatert.

Oppgi appinformasjon

Personvernregler

Hvis du legger til personvernregler i butikkoppføringen for appen din, gjør du det lettere for andre å se hvordan du behandler sensitive bruker- og enhetsdata.

Personvernreglene må, sammen med all informasjon i appen, på en utfyllende måte opplyse om hvordan appen din samler inn, bruker og deler brukerdata. Dette omfatter hvilke typer tredjeparter dataene deles med. Du bør kontakte en juridisk representant for å få råd om hva som kreves.

 • For apper som ber om tilgang til sensitive tillatelser eller data (som definert i retningslinjene for brukerdata): Du må ha en link til personvernreglene på butikkoppføringssiden for appen din og i selve appen. Sørg for at personvernreglene er tilgjengelige på en aktiv nettadresse, at de gjelder for appen din, og at de spesifikt omhandler brukernes personvern.
 • For apper som er målrettet mot barn: Du må ha en link til personvernreglene på butikkoppføringssiden for appen din og i selve appen. Dette gjelder uansett om appen har tilgang til sensitive tillatelser/data eller ikke. Sørg for at personvernreglene er tilgjengelige på en aktiv nettadresse, at de gjelder for appen din, og at de spesifikt omhandler brukernes personvern. Vær oppmerksom på at apper må ha personvernregler selv om de ikke har tilgang til personlige og sensitive data. 

Legg til personvernregler

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Appinnhold-siden (Retningslinjer > Appinnhold).
 2. Under «Personvernregler» velger du Start
  • Merk: Hvis du tidligere har lagt til personvernregler og vil gjøre endringer, ser du Administrer og velger det i stedet for Start.
 3. Skriv inn nettadressen der personvernreglene ligger.
 4. Lagre endringene.

Annonser 

Du må deklarere om appen din inneholder annonser eller ikke. Dette omfatter annonser som leveres via tredjeparts SDK-er (utviklingssett for programvare) for annonser (programvareutviklingssett), bannerannonser, integrerte annonser og/eller bannerannonser. Apper som inneholder annonser, får en «Inneholder annonser»-etikett på butikkoppføringen. Denne etiketten er synlig for alle Play Butikk-brukere.

Merk: «Inneholder annonser»-etiketten er ikke ment å vise hvorvidt appen inneholder andre former for kommersielt innhold, for eksempel produktplasseringer som koster penger, eller tilbud om kjøp og oppgraderinger i appen. Hvis appen din inneholder produktplasseringer som koster penger, må du sørge for at de er i samsvar med lokal lov og rett.

Deklarer om appen din inneholder annonser eller ikke

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Appinnhold-siden (Retningslinjer > Appinnhold)
 2. Under «Annonser» velger du Start.
  • Merk: Hvis du tidligere har deklarert om appen din inneholder annonser eller ikke, og du vil gjøre endringer, ser du Administrer og velger det i stedet for Start.
 3. Gå gjennom annonseretningslinjene for å sørge for at appen din overholder dem, og velg Ja eller Nei
 4. Lagre endringene.

Eksempler

Her er noen eksempler på når du bør svare «ja» på at du har annonser, i henhold til formålet med «Inneholder annonser»-etiketten. Dette er ikke en fullstendig liste, men bare noen få eksempler basert på de vanligste annonsetypene.

 • Bannerannonser og interstitial-annonser: hvis appen din integreres med en annonse-SDK for å vise bannerannonser og/eller interstitial-annonser og du bruker annonseformat til å tjene penger på og/eller promotere egne produkter eller apper.
 • Integrerte annonser: hvis appen din inneholder tilpassede annonser som ikke kan skilles fra annet innhold (f.eks. sponsede artikler, annonser i en feed med mer).
 • Egenannonser: hvis appen din viser en liten bannerannonse, interstitial-annonse, annonsevegg og/eller modul for å markedsføre andre apper du har.

Du bør svare «nei» på at du har annonser, i henhold til formålet med «Inneholder annonser»-etiketten, hvis du bare krysspromoterer de andre appene dine på følgende måter:

 • Appen din viser en Flere apper*-del i hovedmenyen, noe som fører brukere til de andre appene dine.
 • Alternativet Flere apper* forstyrrer ikke gameplay.
 • Alternativet Flere apper* vises ikke i gameplay og forvirrer dermed ikke brukere.

*Andre godkjente erstatninger for Flere apper inkluderer Flere spill, Mer å utforske, Full versjon, Mer, Om oss eller utviklerikonet ditt.

Tilleggsovervåking

Selv om du er ansvarlig for å opplyse om eventuelle annonser i appene dine, kan Google bekrefte dette når som helst og velge å vise «Inneholder annonser»-etiketten der det passer.

Hvis du mener at appen din er feilaktig merket i systemet vårt, kan du ta kontakt med brukerstøtteteamet vårt for å få hjelp.

Sanksjon

Hvis du gir en feilaktig fremstilling av tilstedeværelsen av annonser i appene dine, anses dette som et brudd på retningslinjene for Google Play, noe som kan føre til at appene blir suspendert.

Apptilgang

Hvis hele appen din eller deler av den er begrenset basert på påloggingslegitimasjon, medlemskap, posisjon eller andre typer autentisering, må du oppgi alle nødvendige detaljer for å gi tilgang til appen.

Legg til veiledning for apptilgang

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Appinnhold-siden (Retningslinjer > Appinnhold).
 2. Under «Apptilgang» velger du Start.
  • Merk: Hvis du tidligere har lagt til veiledning for apptilgang og vil gjøre endringer, ser du Administrer og velger det i stedet for Start.
 3. Klikk på + Legg til ny veiledning, og oppgi tilgangsinformasjonen din.
  • Merk: Bruk «Andre veiledningstrinn»-feltet for å opplyse om det er noe spesielt med påloggingsmekanismene dine, for eksempel bruk av engangspassord, flertrinnsbekreftelse eller pålogging med mer enn to felt.
 4. Lagre endringene.

Hvis oppdateringen din blir avvist eller appen blir fjernet, kan du følge veiledningen nedenfor for å sende inn appen til ny gjennomgang.  Du kan fullføre disse trinnene uten å kontakte eller vente på svar fra brukerstøtteteamet for retningslinjer.

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til Apptilgang-siden. 
 2. Oppdater informasjonen om apptilgangen din, og klikk på Lagre.
 3. Hvis oppdateringsstatusen er «Klar til å sendes inn til gjennomgang», eller hvis Publiseringsoversikt-siden din har meldingen «Endringene kan sendes inn for gjennomgang», må du klikke på Send inn for gjennomgangPubliseringsoversikt-siden for å sende inn endringene dine for gjennomgang.

Merknader: 

 • Du kan legge til opptil fem ulike veiledninger.
 • Hvis påloggingslegitimasjonen din ikke er numerisk eller alfanumerisk (for eksempel en QR-kode eller strekkode), genererer du en statisk nettadresse og laster den opp til Play-konsollen.
 • Hvis appen din vanligvis krever en kode for totrinnsbekreftelse eller et engangspassord, må du gi oss påloggingslegitimasjon som kan brukes flere ganger, og som ikke utløper.
 • Hvis appen din vanligvis bruker et posisjonsavhengig passord (for eksempel geo-gate), må du oppgi påloggingslegitimasjon som er gyldig uavhengig av hvor brukeren er (for eksempel «hovedlegitimasjon» for pålogging).
 • Hvis påloggingslegitimasjonen din vanligvis er på et annet språk enn engelsk, må du oppgi en engelsk versjon av all nødvendig påloggingslegitimasjon via Play-konsollen.

Målgruppe og innhold

Du må oppgi appens målaldersgruppe. Alle apper som inkluderer barn i målgruppen, må overholde familieretningslinjene for Google Play.

Det er viktig å oppgi nøyaktig informasjon om appen din. Avhengig av hvilke målgrupper du velger, kan appen din være underlagt ytterligere Google Play-retningslinjer. Du kan gjøre deg kjent med disse retningslinjene og finne ut hvordan du kan fylle ut «Målgruppe og innhold»-delensiden for appinhold

Du kan også finne ut mer om prosessen og gå gjennom den interaktive sjekklisten i App-akademiet.

Erklæringsskjemaet for tillatelser

Forespørsler om tillatelser evalueres i løpet av utgivelsesprosessen etter at du har lagt tilAndroid-appsamlingen (Android App Bundle). Hvis appen din ber om å bruke sensitive tillatelser eller tillatelser med høy risiko (f.eks. tillatelser for SMS- eller samtaleloggen), kan det hende du må fylle ut erklæringsskjemaet for tillatelser og få godkjenning fra Google Play.

Her kan du finne ut mer om prosessen og hvordan du fyller ut erklæringsskjemaet for tillatelsersiden for appinnhold.

Egnethet

Du kan formidle kjent og lokalt relevant informasjon om egnethet til brukerne og bidra til større engasjement for appene dine ved å målrette mot den riktige målgruppen for innholdet ditt.

For å forhindre at appene dine vises med «Ingen aldersgrense», logg på Play-konsollen og fyll ut spørreundersøkelsen for hver av appene dine så snart som mulig. Apper med «Ingen aldersgrense» kan bli fjernet fra Google Play.

Gå til Egnethet for apper og spill for å finne ut mer om spesifikke vurderingsinstanser og -beskrivelser, og for å få veiledning om hvordan du fullfører denne delen av Appinhold-siden.

Apper for covid-19-kontaktsporing og -status

Du må gi oss beskjed om appen din inneholder funksjonalitet for covid-19-kontaktsporing og/eller -status. 

Les kravene til apper tilknyttet koronavirussykdommen 2019 (covid-19) før du fyller ut denne delen.

Slik fyller du ut erklæringen om «app for covid-19-kontaktsporing og -status»:

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Appinnhold-siden (Retningslinjer > Appinnhold).
 2. Under «Apper for covid-19-kontaktsporing og -status» velger du Start.
  • Merk: Hvis du tidligere har fylt ut erklæringen og vil gjøre endringer, ser og velger du Administrer i stedet for Start.
 3. Velg alle utsagnene som gjelder for appen din.
 4. Lagre endringene

Hvis appen inneholder funksjonalitet for covid-19-kontaktsporing eller -status, må du sende forhåndsvarsel til Google Play-teamet for appgjennomgang.

Relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
9911513573511121312
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
92637