Förbereda och lansera en version

Från och med augusti 2021 måste nya appar publiceras med AAB-arkiv på Google Play. Nya appar som är större än 150 MB kan använda antingen Play Asset Delivery eller Play Feature Delivery.

Läs det här inlägget på Android Developers Blog om du vill veta mer.

Med versioner kan du hantera en apps AAB-arkiv, som är det rekommenderade publiceringsformatet på Google Play, eller APK-fil och lansera appen via önskad kanal.

Steg 1: Skapa en version

En version är en kombination av en eller flera versionsartefakter som du förbereder inför lanseringen eller uppdateringen av en app. Du kan skapa en version via tre olika testkanaler eller i produktionskanalen:

 • Öppet test: Öppna testversioner är tillgängliga för testare på Google Play. Användare kan gå med i testet via dina butiksuppgifter.
 • Slutet test: Slutna testversioner är tillgängliga för ett begränsat antal testare som väljs ut av dig. De kan testa förhandsversionen av appen och skicka feedback.
 • Internt test: Interna testversioner är tillgängliga för upp till 100 testare som väljs ut av dig.
 • Produktionskanal: Produktionsversioner är tillgängliga för alla Google Play-användare i de utvalda länderna.

Viktigt! Du måste ha behörigheten Publicera appar i testkanaler för att kunna skapa en ny version.

Så här kommer du igång med en ny version:

 1. Öppna Play Console och navigera till det spår du vill lansera versionen i: 
  • Öppet test (Test > Öppet test)
  • Slutet test (Test > Slutet test)
   • Obs! Om du vill skapa en version i en befintlig sluten testkanal väljer du Hantera kanal. Klicka på Skapa kanal om du vill skapa en ny kanal.
  • Internt test (Test > Internt test)
  • Produktion
 2. Klicka på Skapa ny version uppe till höger på sidan.
  • Obs! Om Skapa ny version är inaktiverat kanske du inte har slutfört vissa uppgifter i konfigureringen. De kanske visas på sidan Översikt.

Tips! Läs artikeln om att konfigurera öppna, slutna eller interna test om du vill veta mer om de olika testtyperna.

Steg 2: Förbered appversionen

 1. Förbered din version genom att följa anvisningarna på skärmen: 
  • Om du vill att Google ska skydda appens nyckel för appsignering väljer du att använda appsignering via Play.
  • Lägg till AAB-arkiv eller APK-filer.
  • Ge versionen ett namn. 
  • Ange viktig information.
  • Om du vill ha mer information om något av dessa fält väljer du motsvarande avsnittsrubrik under Förbered nedan.
 2. Spara det du har ändrat genom att välja Spara.
 3. När du är klar med förberedelserna väljer du Granska version.

Förbered

Välj rubriken på det avsnitt som du vill läsa mer om nedan.

Appsignering via Play

I det här avsnittet kan du välja att använda appsignering via Play. Om du väljer appsignering via Play har du tre alternativ:

 • Exportera och ladda upp en nyckel från Android Studio.
 • Exportera och ladda upp en nyckel från ett Java-nyckellager.
 • Exportera och ladda upp en nyckel (inte från ett Java-nyckellager).

Läs mer om appsignering via Play.

ABB-arkiv och APK-filer

I det här avsnittet kan du ladda upp nya AAB-arkiv eller APK-filer eller lägga till dem från biblioteket. Du kan också klicka på ikonen med tre punkter om du vill

 • ladda upp en ReTrace-mappningsfil (.txt)
 • ladda upp integrerade felsökningssymboler (.zip)
 • ladda upp en expansionsfil (.obb)
 • ta bort en APK-fil. 

Du kan läsa mer om varför du ska ladda upp ReTrace-mappningsfiler och integrerade felsökningssymboler i Förenkla stackspårningen efter krascher.

Inkluderade (AAB-arkiv och APK-filer)

I det här avsnittet kan du se information om AAB-arkiv eller APK-filer från tidigare versioner som inkluderas i den här versionen.

Om du klickar på Ta bort tas AAB-arkivet eller APK-filen bort från den här versionen. Du hittar AAB-arkivet eller APK-filen igen i biproduktsbiblioteket.

Inte inkluderade (AAB-arkiv och APK-filer)

I det här avsnittet kan du se information om AAB-arkiv eller APK-filer från tidigare versioner som inte inkluderas i den här versionen.

Om du klickar på Inkludera läggs AAB-arkivet eller APK-filen till i den här versionen.

Deklarera behörigheter som appen behöver (gäller inte alla)

När du har lagt till APK-filer eller AAB-arkiv under lanseringen av en app utvärderas de behörigheter som appen efterfrågar. Om känsliga behörigheter och behörigheter som är förknippade med hög risk (till exempel Sms eller Samtalshistorik) efterfrågas kan du behöva fylla i en behörighetsdeklaration och få användningen godkänd av Google Play.

Versionsnamn

Versionens namn visas inte för användarna. Det används bara i Play Console.

Fältet fylls i automatiskt med versionsnamnet på den första APK-filen eller det första AAB-arkivet som läggs till.

Det blir lättare att identifiera versionen om du använder ett namn som är meningsfullt för dig. Det kan till exempel vara versionsnumret (som 3.2.5-RC2) eller ett internt kodnamn (som Banan).

Nyheter i den här versionen

Översikt

Informera användarna om de senaste uppdateringarna i den här versionen av appen. Viktig information ska inte användas i marknadsföringssyfte eller till att uppmana användarna att göra något.

Lägga till viktig information och hantera översättningar

Lägg till en beskrivning av appversionen mellan de relevanta språktaggarna. Språktaggar visas i textrutan för varje språk som appen har stöd för.

Du måste lägga till översättningar innan du kan ändra vilka språk som stöds i appen. När du återgår till sidan Förbereda ny version visas den senaste uppsättningen språk i textrutan.

Se till att språktaggarna är på andra rader än den viktiga informationen när du skriver text. Formatet ska vara följande:

<sv-SE>

Den viktiga informationen kan vara flera rader lång.

</sv-SE>

Kopiera från en tidigare version

Om du vill kopiera viktig information från en föregående version väljer du Kopiera från en tidigare version. När du väljer en version på nästa skärm kopieras den viktiga informationen och eventuella översättningar till textrutan så att du kan redigera dem ytterligare. Eventuell information du redan har skrivit ersätts.

Steg 3: Granska och lansera versionen

Förutsättningar: Kontrollera att du har konfigurerat appensbutiksuppgifter, förberett appen för granskning på sidan Appinnehåll och angett priser för appen innan du lanserar versionen. 

Gör så här när du är klar att lansera appen:

 1. Öppna Play Console och sidan Versionsöversikt.
 2. Välj högerpilen bredvid den version du vill lansera för att öppna sidan Versionsinformation
  • Tips! Använd sökfältet om du inte hittar versionen. 
 3. Välj Visa versionsöversikten i avsnittet Versionsöversikt.
 4. Välj fliken Versioner och sedan Redigera.
 5. Granska utkastversionen, gör eventuella ändringar och välj Spara.
 6. Välj Granska version. Skärmen Granska och lansera öppnas. Där kan du förvissa dig om att det inte är några problem med versionen innan den lanseras till användarna.
 7. Om rubriken Felöversikt visas högst upp på sidan klickar du på Visa mer för att se mer information och åtgärda eventuella problem. 
  • Obs! Den lösning som rekommenderas eller krävs kan också visas i tillämpliga fall. Du kan inte publicera appen förrän felen har åtgärdats. Om det bara visas varningar eller mindre problem (eller både och) kan du publicera appen, men vi rekommenderar att du åtgärdar dem innan du publicerar.
 8. Om du uppdaterar en app väljer du en procentandel av användarna.
 9. Välj Starta lanseringen.
  • Om du lanserar den första versionen av appen i produktionskanalen publiceras appen även för alla Google Play-användare i de länder du har valt när du klickar på Starta produktionslanseringen.

Steg 4: Granska versionsinformationen

När du har skapat en version visas följande information om den senaste appversionen som har lanserats i de olika kanalerna i en tabell under Senaste versioner på sidan Versionsöversikt.

 • Version: Ett namn som identifierar versionen i Play Console, till exempel ett internt kodnamn eller ett versionsnummer.
 • Kanal: Kanalen som versionen har lanserats i.
 • Versionsstatus: Aktuell status för versionen.
 • Senast uppdaterad: Ett datum och en tidsstämpel som visar den senaste lanseringshändelsen för versionen.
 • Länder/regioner: Antalet länder/regioner där den senaste lanseringen av versionen är tillgänglig.

Du kan visa mer detaljerad information genom att klicka på högerpilen och öppna sidan Versionsinformation för versionen, som innehåller följande:

 • Versionsöversikt: En uppsättning mätvärden om antal installationer för appen och appens uppdateringar, prestandaproblem och betyg jämfört med tidigare versioner.
 • AAB-arkiv och APK-filer: En lista över nya, behållna och inaktiverade AAB-arkiv och APK-filer som är kopplade till versionen.
 • Viktig information: En lista över tidigare viktig information.
 • Lanseringshistorik: En tidslinje med tidsstämplar för när utgivningen av appen stoppades, återupptogs eller utökades till en ny procentandel av användarna.

Spåra och hantera versioner på sidan Versionsöversikt

Om du har lanserat flera versioner kan du hålla koll på alla versioner på ett och samma ställe på sidan Versionsöversikt (under Version i menyn till vänster). Där kan du se tillgängligheten för dina appar i olika spår, se i vilka länder/regioner de är tillgängliga i och välja att visa specifika uppgifter för enskilda versioner.

Relaterat innehåll

 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt