Príprava vydania a jeho uvedenie na trh

Od augusta 2021 musia byť nové aplikácie na Google Play zverejňované pomocou balíka Android App Bundle. Nové aplikácie väčšie ako 150 MB môžu použiť buď Play Asset Delivery, alebo Play Feature Delivery.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si tento príspevok na Blogu pre vývojárov Androidu.

V rámci vydania môžete spravovať balík Android App Bundle (alebo súbor APK, ak bol vytvorený pred augustom 2021) svojej aplikácie a uviesť ju na trh v konkrétnom kanáli.

1. krok: vytvorte vydanie

Vydanie je kombinácia jednej alebo viacerých verzií aplikácie, ktoré pripravíte na uvedenie aplikácie alebo jej aktualizácie na trh. Vydanie môžete vytvoriť v troch rôznych testovacích kanáloch alebo ostrej verzii:

 • Otvorené testovanie: Otvorené testovacie vydania majú testeri k dispozícii na Google Play. Používatelia sa môžu do testov pridať vo vašom zázname v obchode.
 • Uzatvorené testovanie: Uzatvorené testovacie vydania sú k dispozícii obmedzenému počtu testerov, ktorých vyberiete. Tí môžu testovať verziu vašej aplikácie na vydanie a odosielať spätnú väzbu.
 • Interné testovanie: Interné testovacie vydania sú k dispozícii až 100 testerom, ktorých vyberiete.
 • Ostrá verzia: Ostré vydania sú k dispozícii všetkým používateľom na Google Play vo vami vybraných krajinách.

Dôležité: Na vytváranie nových vydaní je potrebné povolenie Vydávanie aplikácií do testovacích kanálov.

Postup spustenia vydania:

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite do kanála, v ktorom chcete spustiť vydanie: 
 2. V pravom hornom rohu stránky vyberte Vytvoriť nové vydanie.
  • Poznámka: Ak je možnosť Vytvoriť nové vydanie zakázaná, možno ste ešte nedokončili úlohy nastavenia. Môžu byť uvedené na stránke Hlavný panel.

Tip: Viac o testovaní sa dozviete v článku Nastavenie otvoreného, uzatvoreného alebo interného testovania.

2. krok: pripravte vydanie aplikácie

 1. Pripravte svoje vydanie podľa pokynov na obrazovke: 
  • Ak ide o prvé vydanie aplikácie, postupujte podľa pokynov na konfiguráciu podpisovania aplikácií v službe Play.
  • Pridajte balíky aplikácie.
   • Poznámka: V prípade aplikácií vytvorených pred augustom 2021 je možné pridať balíky aplikácie alebo súbory APK pre aktualizácie aplikácie.
  • Nepovinné: Ak vytvárate vydanie prvý raz, môžete zmeniť podpisový kľúč aplikácie. V sekcii Integrita aplikácie kliknite na Zmeniť podpisový kľúč aplikácie. Pred zmenou kľúča vezmite do úvahy toto:
   • Používatelia interného a uzavretého kanála, ktorí si vašu aplikáciu nainštalovali, už nebudú dostávať aktualizácie. Ak chcú títo používatelia dostávať aktualizácie, musia aplikáciu odinštalovať a znova nainštalovať.
   • Nebudete môcť použiť žiadne verzie aplikácie nahrané v minulosti. Budete ich musieť znova nahrať.
  • Pomenujte vydanie. 
  • Uveďte poznámky k vydaniu.
  • Viac o týchto poliach sa dozviete po vybraní nadpisu zodpovedajúcej sekcie nižšie v časti Pripravte sa.
 2. Ak chcete uložiť zmeny vydania, vyberte Uložiť.
 3. Po dokončení prípravy vydania vyberte Skontrolovať vydanie.

Poznámka: Po zverejnení aplikácie do otvoreného kanála je jej kľúč pevný.

Pripravte sa

Viac sa dozviete po vybraní nadpisu príslušnej sekcie nižšie.

Integrita aplikácie

V tejto sekcii nájdete stav podpisovania aplikácií v službe Play. Ďalšie informácie o podpisovaní aplikácií v službe Play

Balíky aplikácie

V tejto sekcii môžete nahrať nové balíky aplikácie alebo ich pridať zo svojej knižnice. Môžete tiež kliknúť na ikonu s troma bodkami a tak:

 • nahrať mapovací súbor ReTrace (.txt),
 • nahrať natívne symboly ladenia (.zip),
 • nahrať rozširujúci súbor (.obb),
 • odstrániť balík aplikácie.

Poznámka: V prípade aplikácií vytvorených pred augustom 2021 je možné v jednotlivých vydaniach použiť balíky aplikácie alebo súbory APK.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, prečo by ste mali nahrať mapovacie súbory ReTrace a natívne symboly ladenia, prečítajte si článok Rozjasnenie sledovania zásobníka pred pádom.

Zahrnuté

V tejto sekcii si môžete zobraziť podrobnosti o balíkoch aplikácie z predchádzajúceho vydania, ktoré budú zahrnuté aj v tomto vydaní.

Kliknutím na Odstrániť odstránite balík aplikácie z tohto vydania. Príslušný balík aplikácie alebo súbor APK nájdete v prieskumníkovi balíkov aplikácie.

Nezahrnuté

V tejto sekcii si môžete zobraziť podrobnosti o balíkoch aplikácie z predchádzajúceho vydania, ktoré nebudú zahrnuté v tomto vydaní.

Kliknutím na Zahrnúť pridáte balík aplikácie do tohto vydania.

Deklarácia povolení pre aplikáciu (nepovinné)

Žiadosti o povolenie sa posudzujú počas procesu vydávania po pridaní balíkov aplikácie alebo súborov APK. Ak vaša aplikácia vyžaduje používanie vysoko rizikových alebo citlivých povolení (napr. pre SMS alebo zoznam hovorov), zrejme budete musieť vyplniť formulár na deklaráciu povolení a získať schválenie službou Google Play.

Názov vydania

Názov vydania sa používa iba v službe Play Console a používateľom sa nezobrazuje.

Systém automaticky vyplní pole pre názov verzie prvého balíka aplikácie alebo súboru APK pridaného do príslušného vydania.

Pridajte názov vydania, ktorý je pre vás relevantný, napríklad verziu zostavy (3.2.5‑RC2) alebo interný kódový názov (Jablko). Umožní vám to vydanie ľahšie identifikovať.

Novinky v tomto vydaní

Prehľad

Informujte používateľov o najaktuálnejších novinkách v tomto vydaní aplikácie. Poznámky k vydaniu by sa nemali používať na propagačné účely ani na žiadanie akcií od používateľov.

Pridávanie poznámok k vydaniu a správa prekladov

Pridajte medzi relevantné značky jazyka popis vydania svojej aplikácie. V textovom poli pre každý jazyk, ktorý vaša aplikácia podporuje, budú uvedené značky jazyka.

Ak chcete zmeniť podporované jazyky aplikácie, musíte najprv pridať preklady. Keď sa vrátite na stránku Príprava vydania, v textovom poli bude uvedená najnovšia skupina jazykov.

Pri zadávaní textu musia byť značky jazyka v samostatných riadkoch, nie v rovnakom riadku ako poznámky k vydaniu. Formát by mal zodpovedať nasledujúcemu príkladu:

<sk-SK>

Popis poznámok k vydaniu môže mať viac riadkov.

</sk-SK>

Kopírovať z predchádzajúceho vydania

Ak chcete skopírovať poznámky k vydaniu z predchádzajúceho vydania, vyberte Skopírovať z predchádzajúceho vydania. Na ďalšej obrazovke môžete vybrať požadované vydanie a skopírovať tak poznámky k vydaniu a všetky príslušné preklady do textového poľa, v ktorom ich budete môcť následne upraviť. Nahradia sa tým všetky existujúce poznámky k vydaniu, ktoré ste zadali.

3. krok: skontrolujte vydanie a uveďte ho na trh

Nevyhnutná požiadavka: Pred uvedením vydania na trh je potrebné nastaviť záznam aplikácie v obchode, pripraviť aplikáciu na kontrolu na stránke Obsah aplikácienastaviť ceny aplikácie

Keď budete chcieť aplikáciu uviesť na trh:

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Prehľad vydaní.
 2. Vedľa vydania, ktoré chcete uviesť na trh, vyberte šípku doprava a otvorte tak stránku Podrobnosti o vydaní
  • Tip: Ak vydanie nemôžete nájsť, použite vyhľadávací panel. 
 3. V sekcii Prehľad vydania vyberte Zobraziť panel vydania.
 4. Vyberte kartu Vydania a potom Upraviť.
 5. Skontrolujte svoju pripravovanú novinku, vykonajte všetky potrebné zmeny a vyberte Uložiť.
 6. Vyberte Skontrolovať vydanie. Prejdete na obrazovku Kontrola a zverejnenie, kde môžete skontrolovať, či pred uvedením vydania na trh nenastali problémy.
 7. Ak v hornej časti stránky uvidíte nadpis Súhrn chýb, kliknite na Zobraziť viac, skontrolujte podrobnosti a vyriešte všetky problémy 
  • Poznámka: Ak je k dispozícii odporúčané alebo povinné rozlíšenie, môžete si zobraziť aj to. Aplikáciu môžete zverejniť až po odstránení chýb. Ak máte iba upozornenia, menšie problémy alebo ich kombináciu, svoju aplikáciu môžete stále zverejniť, ale odporúčame ich pred zverejnením vyriešiť.
 8. Ak aktualizujete existujúcu aplikáciu, vyberte percento uvádzania na trh.
 9. Vyberte Spustiť uvádzanie.
  • Ak ako ostrú verziu uvádzate prvé vydanie svojej aplikácie, kliknutím na Spustiť uvádzanie do produkčného kanála aplikáciu tiež zverejníte všetkým používateľom služby Google Play v krajinách, ktoré ste vybrali.

4. krok: skontrolujte podrobnosti o vydaní

Po vytvorení vydania sa v tabuľke Posledné vydania na stránke Prehľad vydaní zobrazia nasledujúce informácie o poslednom vydaní aplikácie uvedenom v každom kanáli.

 • Vydanie: názov určený iba na identifikáciu vydania v službe Play Console (napríklad interné kódové označenie alebo verzia zostavy).
 • Kanál: kanál, do ktorého bolo vydanie uvedené.
 • Stav vydania: aktuálny stav vydania.
 • Posledná aktualizácia: dátum a časová pečiatka označujúce poslednú udalosť uvedenia vášho vydania na trh.
 • Krajiny alebo regióny: počet krajín alebo regiónov, v ktorých bolo vaše posledné vydanie uvedené na trh.

Podrobnejšie informácie zobrazíte výberom šípky doprava a otvorením stránky Podrobnosti o vydaní, ktorá zahrnuje:

 • Prehľad vydania: skupina metrík súvisiacich s počtom inštalácií a aktualizácií aplikácie, výkonnostnými problémami a hodnotením v porovnaní s predchádzajúcimi vydaniami.
 • Balíky aplikácie a súbory APK: zoznam nových, uchovaných a deaktivovaných balíkov aplikácie a súborov APK spojených s vaším vydaním.
 • Poznámky k vydaniu: zoznam predchádzajúcich poznámok k vydaniu.
 • História uvádzania na trh: časová os s časovými pečiatkami, ktoré označujú, kedy bolo vydanie aplikácie zastavené, znova spustené či sprístupnené pre nové percento používateľov.

Sledovanie a správa vydaní na stránke Prehľad vydaní

Ak ste na trh uviedli viacero vydaní, na stránke Prehľad vydaní (v sekcii Vydanie v ponuke vľavo) nájdete prehľad všetkých vydaní na jednom mieste. Môžete tu sledovať dostupnosť svojich aplikácií v rámci rôznych kanálov, zobraziť krajiny alebo regióny, v ktorých sú k dispozícii, a vybrať jednotlivé vydania na posúdenie konkrétnych podrobností.

Súvisiaci obsah

 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
92637
false