Przygotowywanie i publikowanie wersji

Od sierpnia 2021 r. nowe aplikacje będą musiały być publikowane w Google Play jako pakiety Android App Bundle. Nowe aplikacje większe niż 150 MB będą mogły korzystać z funkcji Play Asset Delivery lub Play Feature Delivery.

Więcej informacji znajdziesz w tym poście na blogu dla deweloperów aplikacji na Androida.

Dzięki wersjom możesz zarządzać pakietem Android App Bundle (który jest zalecanym formatem publikowania w Google Play) lub plikiem APK i wdrażać aplikację na określonej ścieżce.

Krok 1. Utwórz wersję

Wersja składa się z artefaktów kompilacji, które musisz przygotować przed opublikowaniem aplikacji lub aktualizacji. Możesz utworzyć wersję na 3 różnych ścieżkach testów lub w wersji produkcyjnej:

 • Test otwarty: wersje do testów otwartych są dostępne dla testerów w Google Play. Użytkownicy mogą dołączyć do testów z poziomu informacji o aplikacji.
 • Test zamknięty: wersje do testów zamkniętych są dostępne dla ograniczonej liczby wybranych przez Ciebie testerów, którzy mogą testować przedpremierową wersję aplikacji i przesyłać swoją opinię na jej temat.
 • Test wewnętrzny: wersje do testów wewnętrznych są dostępne dla maksymalnie 100 wybranych przez Ciebie testerów.
 • Produkcyjna: wersje produkcyjne są dostępne dla wszystkich użytkowników Google Play w wybranych przez Ciebie krajach.

Ważne: aby utworzyć nową wersję, musisz mieć uprawnienie „Tworzenie wersji aplikacji do ścieżek testowych”.

Aby rozpocząć tworzenie wersji:

 1. Otwórz Konsolę Play i przejdź do ścieżki, na której chcesz utworzyć wersję: 
  • Test otwarty (Testowanie > Test otwarty)
  • Test zamknięty (Testowanie > Test zamknięty)
   • Uwaga: aby utworzyć wersję na ścieżce testów zamkniętych, wybierz Zarządzaj ścieżką. Aby utworzyć nową ścieżkę, kliknij Utwórz ścieżkę.
  • Test wewnętrzny (Testowanie > Test wewnętrzny)
  • Produkcyjna
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Utwórz nową wersję.
  • Uwaga: jeśli opcja Utwórz nową wersję jest wyłączona, możliwe, że masz nieukończone zadania związane z konfiguracją. Znajdziesz je na stronie Panel.

Wskazówka: więcej informacji o testowaniu znajdziesz w artykule Przygotowywanie testu otwartego, zamkniętego lub wewnętrznego.

Krok 2. Przygotuj wersję aplikacji

 1. Aby przygotować wersję, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:
  • Jeśli chcesz, abyśmy zabezpieczyli klucz podpisywania Twojej aplikacji, włącz podpisywanie aplikacji przez Google Play.
  • Dodaj pakiety aplikacji lub pliki APK.
  • Nazwij wersję.
  • Wpisz informacje o wersji.
  • Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych polach, kliknij odpowiadające im nagłówki sekcji „Przygotowanie” poniżej.
 2. Aby zapisać zmiany wprowadzone w wersji, kliknij Zapisz.
 3. Gdy skończysz przygotowywać nową wersję, kliknij Sprawdzanie wersji.

Przygotowanie

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij wybrany nagłówek sekcji poniżej.

Podpisywanie aplikacji przez Google Play

W tej sekcji możesz zdecydować się na korzystanie z podpisywania aplikacji przez Google Play. Jeśli to zrobisz, masz 3 możliwości:

 • Wyeksportowanie i przesłanie klucza z Androida Studio.
 • Wyeksportowanie i przesłanie klucza z magazynu kluczy Java.
 • Wyeksportowanie i przesłanie klucza (bez użycia magazynu kluczy Java).

Dowiedz się więcej o używaniu podpisywania aplikacji przez Google Play.

Pakiety aplikacji i pliki APK

W tej sekcji możesz przesłać nowe pakiety aplikacji lub pliki APK albo dodać je z biblioteki. Możesz też kliknąć ikonę z 3 kropkami, by:

 • przesłać plik mapowania ReTrace (.txt),
 • przesłać symbole do debugowania kodu natywnego (.zip),
 • przesłać plik rozszerzający (.obb),
 • usunąć plik APK.

Więcej informacji o przesyłaniu plików mapowania ReTrace i symboli do debugowania kodu natywnego znajdziesz w artykule Usuwanie zaciemnienia kodu i symbolizacja zrzutów stosu w przypadku awarii.

Uwzględnione (pakiety aplikacji i pliki APK)

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje o pakietach aplikacji lub plikach APK z poprzedniej wersji, które zostaną uwzględnione w nowej wersji.

Kliknięcie Usuń spowoduje usunięcie wybranego pakietu aplikacji lub pliku APK z tej wersji. Ten pakiet aplikacji lub plik APK będzie nadal dostępny w bibliotece artefaktów.

Nieuwzględnione (pakiety aplikacji i pliki APK)

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje o pakietach aplikacji lub plikach APK z poprzedniej wersji, które nie zostaną uwzględnione w nowej wersji.

Kliknięcie Uwzględnij spowoduje dodanie wybranego pakietu aplikacji lub pliku APK do tej wersji.

Deklarowanie uprawnień aplikacji (opcjonalnie)

Prośby o przyznanie uprawnień są rozpatrywane podczas publikowania wersji po dodaniu pakietów aplikacji lub plików APK. Jeśli Twoja aplikacja prosi o przyznanie uprawnień newralgicznych lub uprawnień wysokiego ryzyka (np. dostępu do rejestru połączeń lub SMS-ów), może być konieczne wypełnienie formularza deklaracji uprawnień i otrzymanie zgody od Google Play.

Nazwa wersji

Nazwa wersji jest używana tylko w Konsoli Play i jest niewidoczna dla użytkowników.

Automatycznie wypełniamy to pole nazwą wersji pierwszego pliku APK lub pakietu aplikacji dodanego do wersji.

Aby łatwo rozpoznawać daną wersję, nadaj jej zrozumiałą nazwę – na przykład numer kompilacji („3.2.5-RC2”) czy wewnętrzny kryptonim („Banan”).

Co nowego w tej wersji?

Omówienie

Poinformuj użytkowników o najnowszych zmianach wprowadzonych w danej wersji aplikacji. Informacji o wersji nie należy używać w celach promocyjnych ani do zachęcania użytkowników do podejmowania działań.

Dodawanie informacji o wersji i zarządzanie tłumaczeniami

Dodaj opis aktualnej wersji aplikacji, umieszczając go w tagach odpowiedniego języka. Tagi języka będą wyświetlane w polu tekstowym dla każdego języka, który obsługuje Twoja aplikacja.

Aby zmienić obsługiwane przez aplikację języki, musisz najpierw dodać tłumaczenia. Gdy ponownie otworzysz stronę Przygotuj wersję, aktualne języki będą widoczne w polu tekstowym.

Podczas wpisywania tekstu pamiętaj, by informacje o wersji nie znajdowały się w tym samym wierszu co tagi języka. Oto prawidłowy format:

<pl-pl>

Opis wersji może zajmować kilka wierszy.

</pl-pl>

Kopiowanie z poprzedniej wersji

Aby skopiować informacje z poprzedniej wersji, wybierz Skopiuj z poprzedniej wersji. Wybór wersji na kolejnym ekranie sprawi, że informacje o wersji i wszystkie tłumaczenia zostaną skopiowane do pola tekstowego, gdzie będzie można je edytować. Spowoduje to zastąpienie informacji o wersji, które zostały już wpisane.

Krok 3. Przejrzyj wersję i opublikuj ją

Warunek wstępny: zanim opublikujesz nową wersję, podaj informacje o aplikacji, na stronie Zawartość aplikacji przygotuj aplikację do sprawdzeniaustal ceny.

Gdy wszystko będzie gotowe do opublikowania aplikacji:

 1. Otwórz Konsolę Play i przejdź do strony Przegląd wersji.
 2. Obok wersji, którą chcesz opublikować, kliknij strzałkę w prawo, by otworzyć stronę Szczegóły wersji.
  • Wskazówka: jeśli nie możesz znaleźć danej wersji, użyj paska wyszukiwania.
 3. W sekcji „Ogólne informacje o wersji” wybierz Wyświetl panel wersji.
 4. Wybierz kartę Wersje, a potem Edytuj.
 5. Sprawdź wersję roboczą, wprowadź niezbędne zmiany i kliknij Zapisz.
 6. Wybierz Sprawdzanie wersji. Wyświetli się ekran „Sprawdź i opublikuj”, na którym przed udostępnieniem aplikacji użytkownikom możesz upewnić się, że wszystko jest w porządku.
 7. Jeśli u góry strony widzisz nagłówek „Podsumowanie błędów”, kliknij Pokaż więcej, by zapoznać się ze szczegółami i rozwiązać ewentualne problemy.
  • Uwaga: jeśli takie informacje są dostępne, możesz też sprawdzić zalecane lub wymagane działania. Zanim opublikujesz aplikację, musisz usunąć wszystkie błędy. Jeśli widzisz tylko ostrzeżenia, drobne problemy lub oba te rodzaje komunikatów, możesz opublikować aplikację, ale zalecamy wcześniejsze rozwiązanie tych problemów.
 8. Jeśli aktualizujesz dotychczasową aplikację, wybierz odsetek użytkowników, którym będzie ona udostępniona.
 9. Kliknij Rozpocznij wdrożenie.
  • Jeśli wdrażasz pierwszą wersję produkcyjną aplikacji, kliknięcie Rozpocznij wdrażanie do wersji produkcyjnej spowoduje też opublikowanie aplikacji wszystkim użytkownikom Google Play w wybranych przez Ciebie krajach.

Krok 4. Przejrzyj szczegóły wersji

Gdy utworzysz nową wersję, w tabeli w sekcji „Najnowsze wersje” na stronie Przegląd wersji zobaczysz te informacje o najnowszej wersji aplikacji wdrożonej na każdej ścieżce.

 • Wersja: nazwa identyfikująca wersję tylko w Konsoli Play, taka jak wewnętrzny kryptonim czy numer kompilacji.
 • Ścieżka: ścieżka, na której wdrożono wersję.
 • Stan wersji: bieżący stan wersji.
 • Ostatnia aktualizacja: data i sygnatura czasowa, która wskazuje ostatnie wdrożenie danej wersji.
 • Kraje/regiony: liczba krajów lub regionów, w których dostępna jest ostatnia wdrożona wersja aplikacji.

Aby wyświetlić więcej szczegółów, kliknij strzałkę w prawo. Otworzy się strona Szczegóły wersji z tymi informacjami:

 • Ogólne informacje o wersji: zestaw danych na temat liczby instalacji i aktualizacji aplikacji, problemów z wydajnością oraz ocen w porównaniu z poprzednimi wersjami.
 • Pakiety aplikacji i pliki APK: lista nowych, zachowanych i dezaktywowanych pakietów aplikacji oraz plików APK powiązanych z daną wersją.
 • Informacje o wersji: lista poprzednich informacji o wersji.
 • Historia wdrożenia: oś czasu z sygnaturami czasowymi zdarzeń dotyczących wersji aplikacji – wstrzymań, wznowień lub udostępnień nowemu odsetkowi użytkowników.

Śledzenie wersji i zarządzanie nimi na stronie Przegląd wersji

Jeśli opublikujesz kilka wersji, informacje o każdej z nich znajdziesz na stronie Przegląd wersji (na karcie „Wersje”, w menu po lewej stronie). Jest to miejsce, w którym możesz monitorować dostępność aplikacji na różnych ścieżkach, wyświetlać kraje lub regiony, w których dana wersja jest dostępna, i wybierać poszczególne wersje, aby zobaczyć określone szczegóły na ich temat.

Powiązane artykuły

 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem