Klargjør og publiser utgaver

Med utgaver kan du administrere appens Android-appsamling (Android App Bundle) (eller APK-er for apper som ble laget før august 2021), og deretter publisere appen til en bestemt målgruppe.

Trinn 1: Opprett en utgave

En utgave er en kombinasjon av én eller flere appversjoner som du klargjør før du lanserer en app eller publiserer en appoppdatering. Du kan opprette en utgave på tre forskjellige testmålgrupper eller som produksjonsversjon:

 • Åpen testing: Åpne testutgaver er tilgjengelige for testere på Google Play. Brukere kan bli med i tester fra butikkoppføringen din.
 • Lukket testing: Lukkede testutgaver er tilgjengelige for et begrenset antall testere du velger, som kan teste en forhåndsversjon av appen din og sende inn tilbakemeldinger.
 • Intern testing: Interne testutgaver er tilgjengelige for opptil 100 testere du velger.
 • Produksjon: Produksjonsutgaver er tilgjengelige for alle Google Play-brukere i landene du har valgt.

Viktig:

 • Du må ha tillatelsen Gi ut apper til testmålgrupper for å opprette en ny utgave.
 • Utviklere med personlige kontoer som er opprettet etter 13. november 2023, må oppfylle spesifikke testkrav før de kan gjøre appene sine tilgjengelige på Google Play. Du kan finne ut mer ved å lese denne brukerstøtteartikkelen.
 • Du kan ikke opprette en ny utgivelse når du har utestående utgivelser. Lanser trinnvise utgaver til 100 %, eller fjern endringene i publiseringsoversikten og forkast eventuelle upubliserte utgaver først.

Slik kommer du i gang med utgaven:

 1. Åpne Play-konsollen, og gå til målgruppen du vil starte utgaven i: 
  • Åpen testing (Testing > Åpen testing)
  • Lukket testing (Testing > Lukket testing)
   • Merk: For å opprette en utgave i en eksisterende lukket testmålgruppe, velg Administrer målgruppen. For å opprette en ny målgruppe, klikk på Opprett målgruppe.
  • Intern testing (Testing > Intern testing)
  • Produksjon
 2. Øverst til høyre på siden velger du Opprett ny utgave.
  • Merk: Hvis Opprett en ny utgave-alternativet er deaktivert, kan du ha utestående konfigureringsoppgaver du må fullføre. De kan være oppført på Oversikt-siden.

Hvis du vil endre en eksisterende utgave, kan du gå til siden for den aktuelle utgaven – som beskrevet i trinn 1 ovenfor – og klikke på Endre utgaven.

Tips: For å få mer informasjon om testing, gå til Konfigurer en åpen, lukket eller intern test.

Trinn 2: Forbered apputgaven

 1. Følg veiledningen på skjermen for å klargjøre utgaven: 
  • Hvis dette er den første utgaven for denne appen, følger du veiledningen for å konfigurere Play-appsignering.
  • Legg til appsamlingene dine.
   • Merk: Apper som ble laget før august 2021, kan legge til appsamlinger eller APK-er for appoppdateringer.
  • Valgfritt: Hvis dette er første gang du oppretter en utgave, kan du endre appsigneringsnøkkelen. Klikk på Endre appsigneringsnøkkelen i «Appintegritet»-delen. Før du endrer nøkkelen må du være klar over følgende:
   • Brukere i interne og lukkede målgrupper som allerede har installert appen din, får ikke oppdateringer lenger. Disse brukerne må avinstallere appen og installere den igjen for å få oppdateringer.
   • Du kan ikke bruke tidligere opplastede appversjoner. Du må laste opp appversjoner på nytt.
  • Gi utgaven et navn. 
  • Skriv inn versjonsnotater.
  • Du finner mer informasjon om disse feltene ved å velge den aktuelle deloverskriften under «Forberedelser» nedenfor.
 2. For å lagre endringer du gjør i utgaven, velg Lagre som utkast.
 3. Velg Neste når du er ferdig med å forberede utgaven.

Merk: Når du har publisert en app til en åpen målgruppe, er nøkkelen låst.

Forberedelser

Velg en deloverskrift nedenfor for å få mer informasjon.

Appintegritet

Denne delen viser statusen for Play-appsignering. Finn ut mer om bruk av Play-appsignering.

Appsamlinger

I denne delen kan du laste opp nye appsamlinger eller legge dem til fra biblioteket ditt. Du kan også klikke på ikonet med tre prikker for å

 • laste opp en ReTrace-tilordningsfil (.txt)
 • laste opp integrerte feilsøkingssymboler (.zip)
 • laste opp en utvidelsesfil (.obb)
 • fjerne en appsamling

Merk: Apper som ble laget før august 2021, kan bruke appsamlinger eller APK-er i utgaver.

For å finne ut mer om hvorfor det kan være en god idé å laste opp ReTrace-tilordningsfiler og integrerte feilsøkingssymboler, gå til Deobfusker stabelspor for krasj.

Inkludert

I denne delen kan du se informasjon om appsamlinger fra den forrige utgaven din, som skal inkluderes i denne utgaven.

Hvis du klikker på Fjern, fjernes appsamlingen fra denne utgaven. Du finner appsamlingen eller APK-en igjen i Utforsker for appsamlinger.

Ikke inkludert

I denne delen kan du se informasjon om appsamlinger fra den forrige utgaven din, som ikke inkluderes i denne utgaven.

Hvis du klikker på Inkluder, legges appsamlingen til denne utgaven.

Erklær tillatelser for appen din (valgfritt)

Forespørsler om tillatelser evalueres i løpet av utgivelsesprosessen etter at du har lagt til appsamlingene eller APK-ene dine. Hvis appen din ber om å få bruke sensitive tillatelser eller tillatelser med høy risiko (f.eks. tillatelser for SMS- eller samtaleloggen), kan det hende du må fylle ut skjemaet for tillatelseserklæringer og få godkjenning fra Google Play.

Utgivelsesnavn

Utgavenavnet brukes bare i Play-konsollen. Det er ikke synlig for brukerne.

Vi fyller automatisk ut feltet med versjonsnavnet til den første appsamlingen eller APK-en som legges til i utgaven.

For å gjøre utgaven enklere å gjenkjenne, bruk et utgavenavn som er meningsfullt for deg, for eksempel delversjonsnummeret («3.2.5-RC2») eller et internt kodenavn («Banan»).

Nyheter i denne versjonen:

Oversikt

Fortell brukerne dine om hvilke oppdateringer du har gjort i denne utgaven av appen din. Versjonsnotater skal ikke brukes til markedsføring eller til å be brukerne om å gjøre noe.

Legg til versjonsnotater og administrer oversettelser

Legg til beskrivelsen av apputgaven mellom de aktuelle språketikettene. Språketiketter vises i tekstfeltet for hvert språk appen din støtter.

Du må legge til oversettelser før du kan endre språkene appen støtter. Når du kommer tilbake til Klargjør utgaven-siden, vises det nyeste settet med språk i tekstfeltet.

Når du skriver inn tekst, må du sørge for at språketikettene ikke er på de samme linjene som versjonsnotatene. Bruk dette formatet:

<en-US>

Versjonsnotatene kan bestå av flere linjer.

</en-US>

Merk: Du kan skrive versjonsnotater med opptil 500 Unicode-tegn per språk.

Kopier fra forrige versjon

For å kopiere versjonsnotater fra en tidligere utgave, velg Kopiér fra en tidligere utgave. Når du velger en utgave på neste skjermbilde, kopieres versjonsnotatene og eventuelle oversettelser til tekstfeltet, slik at du kan redigere dem. Dette erstatter eventuelle eksisterende versjonsnotater du har skrevet inn.

Trinn 3: Gjennomgå og lansér utgaven

Forhåndskrav: Før du kan lansere utgaven, må du ha konfigurert appens butikkoppføring, klargjort appen for gjennomgangAppinnhold-siden og angitt prisene for appen

Viktig: Når du forbereder utgaven, kan du muligens velge om du vil lagre eller publisere den, avhengig av om endringene du har gjort i appen, må gjennomgås eller ikke. Når du publiserer utgaven, blir endringene gjort aktive med en gang. Når du lagrer endringene, legges de til i «Endringene kan sendes inn for gjennomgang» på Publiseringsoversikt-siden, hvor du kan bestemme når du vil sende endringene til gjennomgang. Finn ut mer om hvordan du administrerer når endringer skal publiseres.

Gjør dette når du er klar til å lansere apputgaven:

 1. Åpne Play-konsollen og gå til Oversikt over utgaver-siden.
 2. Ved siden av utgaven du vil publisere, velger du høyrepilen for å åpne Utgaveinformasjon-siden. 
  • Tips: Bruk søkefeltet hvis du ikke finner utgaven. 
 3. Velg Se utgaveoversikten i «Utgaveoversikt»-delen.
 4. Velg Utgaver-fanen og deretter Rediger.
 5. Gå gjennom utkastet til utgaven, gjør eventuelle nødvendige endringer, og velg Neste. Da kommer du til «Se forhåndsvisning og bekreft»-skjermen, hvor du kan sjekke at det ikke finnes noen problemer med utgaven, før du publiserer den til brukerne.
 6. Hvis du ser overskriften «Feilsammendrag» øverst på siden, klikker du på Vis mer for å se gjennom informasjonen og fikse eventuelle problemer. 
  • Merk: Hvis en anbefalt eller obligatorisk løsning er tilgjengelig, kan du også se den. Du kan ikke publisere appen før feilene er rettet opp. Hvis du bare har advarsler, mindre problemer eller en kombinasjon av disse to, kan du fortsatt publisere appen, men vi anbefaler at du løser problemene før du publiserer.
 7. Hvis du oppdaterer en eksisterende app, velger du en oppdateringsprosent.
 8. Velg Begynn publisering.
  • Hvis du publiserer den første produksjonsversjonen av appen din, kan du også publisere den for alle Google Play-brukere i landene du har valgt, ved å klikke på Start lansering til produksjonsversjon.

Trinn 4: Gå gjennom utgaveinformasjonen

Når du har opprettet en utgave, ser du følgende informasjon for den siste apputgaven du publiserte til hver målgruppe, i en tabell under «Nyeste utgaver» på Utgaveoversikt-siden.

 • Utgave: navnet som identifiserer utgaven utelukkende i Play-konsollen, for eksempel et internt kodenavn eller et delversjonsnummer.
 • Målgruppe: målgruppen utgaven er publisert til.
 • Utgavestatus: status for utgaven.
 • Sist oppdatert: datoen og tidsstempelet for den siste lanseringsdatoen for utgaven.
 • Land/regioner: antall land/regioner den siste lanseringen av utgaven din er tilgjengelig for. Når du har publisert apputgaven til målgruppene for produksjon, åpen testing eller lukket testing, kan du målrette utgaven i hver målgruppe mot brukere i bestemte land. Gå gjennom denne artikkelen for å finne ut hvordan du administrerer tilgjengeligheten for appen din i ulike land/regioner.

Du kan se mer detaljert informasjon ved å velge høyrepilen for å åpne Utgaveinformasjon-siden for utgaven, som inkluderer følgende:

 • Utgaveoversikt: et sett med verdier tilknyttet antallet installasjoner og oppdateringer av appen, ytelsesproblemer og vurderinger målt i forhold til tidligere utgaver.
 • Appsamlinger og APK-er: en liste over nye, oppbevarte og deaktiverte appsamlinger og APK-er som er tilknyttet utgaven din.
 • Versjonsnotater: en liste over tidligere versjonsnotater.
 • Oppdateringslogg: en tidslinje som viser tidsstempler for når apputgaven din ble stanset, gjenopptatt eller levert til en ny prosentandel av brukerne.

Valgfritt: Forkast en utgave

Hvis du under konfigureringen av utgaven finner ut at du ikke vil fortsette med den lenger, kan du forkaste den. Prosessen for å forkaste utgaver varierer avhengig av tilstanden utgaven er i:

 • Utkast: Klikk på Forkast utkast til utgivelse øverst til høyre på siden. Hvis du gjør dette, mister du endringene du har gjort i utgaven.
 • Klar til å sendes inn til gjennomgang: Klikk på Forkast utgaven i sammendraget av utgaven. Utgaven din blir fjernet fra publiseringsoversikten og inkluderes ikke i endringene som sendes til gjennomgang.
 • Til gjennomgang eller Klar for publisering: Først må du fjerne endringer som er til gjennomgang eller klare for publisering, i publiseringsoversikten. Når endringene er fjernet, kan du klikke på Forkast utgaven i sammendraget av utgaven.
 • Merk: Du kan bare forkaste den siste utgaven i en målgruppe, inkludert utkast til utgivelser. Utgaver som er del av en avvist oppdatering, kan ikke forkastes.

Spor og administrer utgaver på Utgaveoversikt-siden

Hvis du har lansert flere utgaver, kan du holde oversikt over alle utgavene på ett sted ved å gå til Oversikt over utgaver-siden (under «Utgave» i menyen til venstre). Her kan du overvåke tilgjengeligheten til appen din for ulike målgrupper, se hvilke land/regioner den er tilgjengelig i, og velge enkeltutgaver for å se informasjon om dem.

Spor og administrer appendringer i publiseringsoversikten

Du kan bruke publiseringsoversikten til å kontrollere når bestemte endringer i appen skal sendes til gjennomgang og publisering. Finn ut mer om publiseringsoversikten.

Relatert innhold

 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny