Příprava a publikování vydání

Od srpna 2021 je u nových aplikací na Google Play vyžadováno publikování pomocí balíčků Android App Bundle. U nových aplikací větších než 150 MB lze použít buď funkci Play Asset Delivery, nebo Play Feature Delivery.

Další informace najdete v článku o budoucnosti balíčků Android App Bundle na blogu Android Developers.

Prostřednictvím vydání můžete spravovat balíčky Android App Bundle (nebo APK u aplikací vytvořených před srpnem 2021) aplikace a publikovat aplikaci do konkrétního kanálu.

Krok 1: Vytvoření vydání

Vydání je tvořeno kombinací jedné nebo více verzí aplikace které si připravíte před vydáním aplikace nebo aktualizace. Vydání můžete vytvořit ve třech různých testovacích kanálech nebo v produkčním kanálu:

 • Otevřené testování: Otevřená testovací vydání jsou dostupná testerům na Google Play. Uživatelé se do testů mohou zapojit ze záznamu v obchodě.
 • Uzavřené testování: Uzavřená testovací vydání jsou dostupná pouze omezenému počtu testerů, které vyberete. Ti mohou otestovat verzi aplikace určenou k vydání a odeslat zpětnou vazbu.
 • Interní testování: Interní testovací vydání jsou dostupná až pro 100 testerů, které vyberete.
 • Produkce: Produkční vydání jsou dostupná všem uživatelům Google Play v zemích, které vyberete.

Důležité: K vytvoření nového vydání potřebujete oprávnění Vydávání aplikací v testovacích kanálech.

Postup vytvoření vydání:

 1. Otevřete Play Console a přejděte do kanálu, ve kterém chcete zahájit vydání: 
  • Otevřené testování (Testování > Otevřené testování)
  • Uzavřené testování (Testování > Uzavřené testování)
   • Poznámka: Pokud chcete vytvořit vydání v existujícím kanálu uzavřeného testování, vyberte Spravovat kanál. Pokud chcete vytvořit nový kanál, klikněte na Vytvořit kanál.
  • Interní testování (Testování > Interní testování)
  • Produkce
 2. V pravé horní části stránky klikněte na Vytvořit nové vydání.
  • Poznámka: Pokud není možnost Vytvořit nové vydání k dispozici, může to znamenat, že nejprve musíte provést určitá nastavení. Najdete je na stránce Hlavní panel.

Tip: Další informace o testování naleznete v článku o nastavení otevřeného, uzavřeného nebo interního testování.

Krok 2: Příprava vydání aplikace

 1. Připravte se na vydání podle pokynů na obrazovce: 
  • Pokud se jedná o první vydání této aplikace, postupujte podle pokynů ke konfiguraci podepisování aplikací ve službě Play.
  • Přidejte balíčky aplikace.
   • Poznámka: Za účelem aktualizace aplikací vytvořených před srpnem 2021 lze přidávat balíčky App Bundle nebo APK.
  • Volitelné: Pokud vytváříte vydání poprvé, můžete podpisový klíč aplikace změnit. V sekci Integrita aplikace klikněte na Změnit podpisový klíč aplikace. Co změna klíče obnáší:
   • Uživatelé v interním a uzavřeném kanálu, kteří si aplikaci nainstalovali, už nebudou dostávat aktualizace. Aby tito uživatelé mohli dostávat aktualizace, musí aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat.
   • Dříve nahrané verze aplikace nelze použít. Budete muset nahrát verze aplikace znovu.
  • Zadejte název vydání. 
  • Zadejte poznámky k vydání.
  • Další informace o těchto polích naleznete níže, když v sekci Příprava vyberete záhlaví odpovídající sekce.
 2. Uložte změny vydání pomocí možnosti Uložit.
 3. Až přípravu vydání dokončíte, vyberte Kontrola vydání.

Poznámka: Jakmile aplikaci publikujete v otevřeném kanálu, její klíč bude opraven.

Příprava

Chcete-li zobrazit další informace, vyberte některé ze záhlaví sekcí níže.

Integrita aplikace

Tato sekce ukazuje stav podepisování aplikací ve službě Play. Další informace o programu podepisování aplikací ve službě Play

Balíčky aplikací

V této sekci můžete nahrát nové balíčky aplikací nebo je přidat z knihovny. Také můžete kliknout na ikonu se třemi tečkami. Zobrazí se tyto možnosti:

 • Nahrát mapovací soubor ReTrace (.txt)
 • Nahrát nativní ladicí symboly (.zip)
 • Nahrát rozšiřující soubor (.obb)
 • Odstranit balíček aplikace

Poznámka: Aplikace vytvořené před srpnem 2021 lze vydávat pomocí balíčků App Bundle nebo APK.

Další informace o tom, v jakých případech byste měli nahrát mapovací soubory ReTrace a nativní ladicí symboly, najdete v článku Deobfuskace trasování zásobníku při selhání.

Zahrnuto

V této sekci zobrazíte podrobnosti o balíčcích aplikací z předchozích vydání, které budou v tomto vydání zahrnuty.

Balíček aplikace nebo z tohoto vydání odstraníte kliknutím na Odstranit. Balíček App Bundle nebo APK lze znovu najít v Průzkumníku balíčků aplikací.

Nezahrnuto

V této sekci zobrazíte podrobnosti o balíčcích aplikací z předchozích vydání, které nebudou v tomto vydání zahrnuty.

Balíček aplikace do tohoto vydání přidáte kliknutím na Zahrnout.

Deklarování oprávnění aplikace (volitelné)

Žádosti o oprávnění se posuzují při procesu vydávání, poté co přidáte soubory APK nebo balíčky aplikace. Pokud aplikace vyžaduje použití vysoce rizikových nebo citlivých oprávnění (např. SMS nebo Seznam hovorů), nejspíš budete muset vyplnit formulář deklarace oprávnění a získat souhlas od služby Google Play.

Název vydání

Název vydání se používá pouze ve službě Play Console a pro uživatele nebude viditelný.

Toto pole bude automaticky vyplněno názvem verze prvního balíčku aplikace přidaného do vydání.

Chcete-li vydání snadno rozpoznat, přidejte název vydání, který pro vás bude srozumitelný, například verzi sestavení („3.2.5-RC2“) nebo interní kódové označení („Banán“).

Co je nového v tomto vydání?

Přehled

Informujte uživatele o změnách, které jste v této verzi aplikace provedli. Poznámky k vydání nepoužívejte k propagaci ani k vyzývání uživatelů, aby provedli nějakou akci.

Přidání poznámek k vydání a správa překladů

Mezi značky relevantního jazyka přidejte popis verze aplikace. Značky jazyka budou zobrazeny v textovém poli pro každý jazyk, který vaše aplikace podporuje.

Pokud chcete změnit jazyky, které aplikace podporuje, musíte nejdřív přidat překlady. Když se vrátíte na stránku Příprava vydání, v textovém poli se zobrazí nejnovější sada jazyků.

Při zadávání textu se ujistěte, zda jsou značky jazyků umístěny na řádcích samostatně od poznámek k vydání. Musí mít následující formát:

<en-US>

Popis poznámek k vydání může zabírat několik řádků.

</en-US>

Kopírovat z předchozího vydání

Chcete-li poznámky k vydání okopírovat z předchozí verze, vyberte Kopírovat z předchozího vydání. Na další obrazovce výběrem vydání zkopírujete poznámky k vydání a všechny překlady do textového pole pro účely dalších úprav. Pokud jste dříve přidali jiné poznámky k vydání, budou nahrazeny.

Krok 3: Kontrola a publikování vydání

Předpoklad: Před publikováním vydání zkontrolujte, zda jste u aplikace nastavili záznam v obchodu, připravili aplikaci ke kontrole na stránce Obsah aplikacenastavili ceny aplikace

Až budete připraveni k publikování aplikace:

 1. Otevřete Play Console a přejděte na stránku Přehled vydání.
 2. Vedle vydání, které chcete publikovat, vyberte šipku vpravo. Otevře se stránka Podrobnosti o vydání
  • Tip: Pokud vydání nemůžete najít, použijte vyhledávací pole. 
 3. V sekci Přehled vydání vyberte Zobrazit panel vydání.
 4. Vyberte kartu Vydání a potom Upravit.
 5. Zkontrolujte vydání ve fázi konceptu, proveďte případné další změny a vyberte Uložit.
 6. Vyberte Kontrola vydání. Budete přeneseni na obrazovku Kontrola a vydání, kde můžete ověřit, zda vydání před publikováním neobsahuje chyby.
 7. Pokud se v horní části stránky zobrazí záhlaví „Přehled chyb“, kliknutím na Zobrazit více přejděte na podrobnosti a vyřešte všechny problémy. 
  • Poznámka: V některých případech může být uvedeno i doporučené nebo požadované řešení. Dokud nebudou opraveny chyby, aplikaci nelze publikovat. Pokud vidíte pouze upozornění, méně závažné problémy nebo kombinaci obou, aplikaci je možné publikovat. Doporučujeme je však nejprve vyřešit.
 8. Pokud aktualizujete stávající aplikaci, vyberte procento pro vydávání.
  • Pokud publikujete první vydání, možnost výběru procenta pro vydávání nebude k dispozici.  
  • Podrobné informace o tom, jak na konkrétní země zacílit vydávání po etapách, naleznete v článku o vydávání aktualizací aplikací po etapách.
 9. Vyberte Zahájit vydávání.
  • Pokud publikujete první vydání aplikace, kliknutím na Zahájit vydávání v produkčním kanálu zpřístupníte aplikaci všem uživatelům Google Play v zemích, které jste vybrali.

Krok 4: Kontrola podrobností o vydání

Jakmile vytvoříte vydání, na stránce Přehled vydání v tabulce v sekci Poslední vydání uvidíte u nejnovějších vydání, která jste publikovali v jednotlivých kanálech, následující informace.

 • Vydání: Název určený pouze k identifikaci vydání ve službě Play Console (například interní kódové označení nebo verze sestavení).
 • Kanál: Kanál, do kterého bylo vydání publikováno.
 • Stav vydání: Aktuální stav vydání.
 • Poslední aktualizace: Datum a časové razítko označující poslední událost publikování určitého vydání.
 • Země/oblasti: Počet zemí nebo oblastí, ve kterých je poslední verze daného vydání k dispozici.

Kliknutím na šipku doprava otevřete podrobnější informace na stránce Podrobnosti o vydání, která obsahuje následující informace:

 • Přehled vydání: Sada metrik, které se týkají počtu instalací a aktualizací aplikace, problémů s výkonem a hodnocení a které jsou měřeny v porovnání s předchozími vydáními.
 • Balíčky aplikací a APK: Seznam nových, uchovávaných a deaktivovaných balíčků aplikací a souborů APK přidružených k vašemu vydání.
 • Poznámky k vydání: Seznam předchozích poznámek k vydání.
 • Historie vydávání: Časová osa s časovými razítky událostí, jako je pozastavení a obnovení vydávání aplikace nebo zpřístupnění aplikace dalšímu procentu uživatelů.

Sledování a správa vydání na stránce Přehled vydání

Pokud jste publikovali různá vydání, najdete jejich přehled na stránce Přehled vydání (v sekci Vydání v nabídce vlevo). Na jednom místě tak můžete sledovat dostupnost aplikace v jednotlivých kanálech, zobrazit, ve kterých zemích a oblastech je dostupná, a výběrem konkrétního vydání zobrazit jeho podrobnosti.

Související obsah

 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false