Подготвяне и разпространение на версии

От август 2021 г. новите приложения трябва да бъдат публикувани в Google Play посредством Android App Bundle. Тези, които са по-големи от 150 МБ, могат да използват или Play Asset Delivery, или Play Feature Delivery.

За да научите повече, прочетете статията The Future of Android App Bundles is here в блога за програмисти под Android.

С помощта на публикувана версия можете да управлявате Android App Bundle за приложението си (или APK файла за приложения, създадени преди август 2021 г.) и след това да разпространите приложението в конкретен канал.

Стъпка 1: Създаване на версия

Публикуваната версия представлява комбинация от една или повече версии на приложението, които ще подготвите за пускане на дадено приложение или за разпространяване на актуализация. Можете да създадете публикувана версия в три различни тестови канала или в стандартния канал:

 • Отворено тестване: Версиите за отворено тестване са достъпни за изпитателите в Google Play. Потребителите могат да се присъединят към тестовете от малката ви обява в магазина.
 • Затворено тестване: Версиите за затворено тестване са достъпни за ограничен брой избрани от вас изпитатели, които могат да тестват предварителна версия на приложението ви и да изпращат отзиви.
 • Вътрешно тестване: Версиите за вътрешно тестване са достъпни за до 100 избрани от вас изпитатели.
 • Стандартен канал: Стандартните версии са достъпни за всички потребители на Google Play в избраните от вас държави.

Важно: За да създадете нова версия, трябва да имате разрешението Пускане на приложения в тестовите канали.

За да стартирате версията си:

 1. Отворете Play Console и изберете канала, в който искате да стартирате версията си: 
 2. Горе вдясно на страницата кликнете върху Създаване на нова версия.
  • Забележка: Ако не можете да кликнете върху Създаване на нова версия, може да имате недовършени задачи по настройването. Те може да са изброени на страницата Табло за управление.

Съвет: За повече информация относно тестването вижте Настройване на отворен, затворен или вътрешен тест.

Стъпка 2: Подготвяне на версията на приложението ви

 1. Изпълнете инструкциите на екрана, за да подготвите версията си:
  • Ако това е първата публикувана версия на това приложение, изпълнете инструкциите за конфигуриране на подписването на приложения в Google Play.
  • Добавете пакетите с приложения.
   • Забележка: За приложенията, създадени преди август 2021 г., могат да се добавят пакети с приложения или APK файлове за актуализации.
  • По избор: Ако за първи път създавате версия, имате възможност да промените ключа си за подписване на приложение. В секцията „Цялост на приложението“ кликнете върху Промяна на ключа за подписване на приложение. Преди да промените ключа, имайте предвид следното:
   • Вътрешните потребители и тези на затворения канал, които вече са инсталирали приложението ви, повече няма да получават актуализации. Тези потребители ще трябва да деинсталират и инсталират отново приложението, за да получават актуализации.
   • Няма да можете да използвате вече качени версии на приложението. Ще трябва да качите повторно версиите на приложението.
  • Дайте име на версията си.
  • Въведете бележки по версията.
  • За повече информация относно някое от тези полета изберете заглавието на съответната секция под „Подготовка“ по-долу.
 2. За да запазите промените, които направите във версията си, изберете Запазване.
 3. Когато приключите с подготвянето на версията си, изберете Преглед на публикуваната версия.

Забележка: След като публикувате приложение в отворен канал, ключът му е фиксиран.

Подготовка

За повече информация изберете заглавие на секция по-долу.

Цялост на приложението

Тази секция показва състоянието на функцията за подписване на приложения в Google Play. Научете повече за използването на функцията за подписване на приложения в Google Play.

Пакети с приложения

В тази секция можете да качите нови пакети с приложения или да ги добавите от библиотеката си. Имате възможност също да кликнете върху иконата с три точки, за да:

 • качите файл за съответствия в ReTrace (.txt);
 • качите файл със символи за отстраняване на грешки при директно изпълнение (.zip);
 • качите разширителен файл (.obb);
 • премахнете Android App Bundle.

Забележка: За приложенията, създадени преди август 2021 г., в публикуваните версии могат да се използват пакети с приложения или APK файлове.

За да научите повече за причините за качване на файл за съответствия в ReTrace и такъв със символи за отстраняване на грешки при директно изпълнение, вижте Опростяване на трасиранията на стека, свързани със сривове.

Включени

В тази секция прегледайте подробности за пакетите с приложения от предишната версия, които ще бъдат включени в настоящата.

При кликване върху Премахване ще премахнете пакета с приложения от тази версия. Можете отново да намерите пакета с приложения или APK файла в инструмента за разглеждане на Android App Bundle.

Невключени

В тази секция прегледайте подробности за пакетите с приложения от предишната версия, които няма да бъдат включени в настоящата.

Кликвайки върху Включване, ще добавите пакета с приложения към тази версия.

Деклариране на разрешения за приложението ви (незадължително)

Заявките за разрешения се разглеждат в процеса на публикуване на съответната версия, след като добавите пакетите с приложения или APK файловете си. Ако приложението ви изисква използването на разрешения с високо ниво на риск или с поверителен характер (напр. за достъп до SMS или списъка с обажданията), може да се наложи да попълните формуляра за деклариране на разрешения и да получите одобрение от Google Play.

Име на версията

Името на версията се използва само в Play Console и няма да бъде видимо за потребителите.

Ще попълним полето автоматично с името на версията на първия пакет с приложения или APK файл, добавен към публикуваната версия.

За да разпознавате по-лесно публикуваната версия, добавете име, което има смисъл за вас, като например версия на компилация (3.2.5-RC2) или вътрешно кодово име (Banana).

Новите неща в тази версия

Общ преглед

Уведомете потребителите си за промените, които сте направили в тази версия на приложението си. Бележките по версията не трябва да се използват с промоционална цел или за изискване на действия от страна на потребителите.

Добавяне на бележки по версията и управление на преводите

Добавете описанието на версията на приложението между съответните езикови маркери. Те ще се показват в текстовото поле за всеки поддържан от приложението ви език.

За да промените поддържаните езици за приложението си, трябва първо да добавите преводи. Когато се върнете на страницата Подготвяне на версията, в текстовото поле ще се показва най-новият набор езици.

Когато въвеждате текст, уверете се, че езиковите маркери и бележките по версията са на отделни редове. Спазвайте следния формат:

<en-US>

Описанието на бележките по версията може да заема няколко реда.

</en-US>

Копиране от предишна версия

За да копирате бележките от предишна версия, изберете Копиране от предишна версия. Когато изберете версия от следващия екран, бележките по нея и всички преводи ще се копират в текстовото поле за по-нататъшно редактиране. Така ще замените съществуващите бележки, в случай че сте въвели такива.

Стъпка 3: Преглед и разпространение на версията ви

Необходимо условие: За да можете да разпространявате версията си, трябва да настроите малката обява в магазина за приложението си, да го подготвите за преглед от страницата Съдържание на приложението и да зададете цени за него.

Когато имате готовност да стартирате разпространението на приложението си:

 1. Отворете страницата Общ преглед на публикуваните версии в Play Console.
 2. До версията, която искате да разпространявате, изберете стрелката надясно, за да отворите страницата Подробности за публикуваната версия
  • Съвет: Ако не можете да намерите версията си, използвайте лентата за търсене.
 3. В секцията „Общ преглед на публикуваната версия“ изберете Преглед на таблото за управление на версията.
 4. Изберете раздела Версии, след което – Редактиране.
 5. Прегледайте черновата на версията си, направете необходимите допълнителни промени и изберете Запазване.
 6. Изберете Преглед на публикуваната версия. Ще се отвори екранът „Преглед и версия“, където можете да се уверите, че с версията ви няма проблеми, преди да я разпространите за потребителите.
 7. Ако виждате заглавието „Обобщена информация за грешките“ в горната част на страницата, кликнете върху Показване на още, за да прегледате подробностите и да решите проблемите. 
  • Забележка: Когато е налице, можете също да видите препоръчителната или необходимата разделителна способност. Не е възможно да публикувате приложението си, докато грешките не бъдат отстранени. Ако се показват само предупреждения, малки проблеми или комбинация от двете, пак можете да публикувате приложението си, но ви препоръчваме преди това да ги отстраните.
 8. Ако актуализирате съществуващо приложение, изберете процент за разпространение.
 9. Изберете Стартиране на разпространението.
  • Ако за първи път разпространявате версия на приложението си в стандартния канал, кликването върху Стартиране на разпространението за изпитателите на стандартната версия ще я публикува и за всички потребители на Google Play в избраните от вас държави.

Стъпка 4: Преглед на подробностите за версията

След като създадете версия, ще видите следната информация за най-новата версия на приложението, която сте разпространили във всеки канал, в таблица под „Най-нови версии“ на страницата Общ преглед на публикуваните версии.

 • Версия: Име за идентифициране на версията само в Play Console, например вътрешно кодово име или версия на компилацията.
 • Канал: Каналът, в който се разпространява версията.
 • Състояние на версията: Текущото състояние на версията ви.
 • Последна актуализация: Дата и час на последното събитие на разпространение, свързано с версията ви.
 • Държави/региони: Броят държави или региони, в които е достъпна последната разпространена от вас версия.

Можете да прегледате по-подробна информация, като изберете стрелката надясно, за да отворите страницата Подробности за публикуваната версия, която включва:

 • Общ преглед на публикуваната версия: Набор от показатели, свързани с броя инсталирания и актуализации на приложението ви, проблемите с ефективността му и сравнение между оценката на настоящата и предишните версии.
 • Пакети с приложения и APK файлове: Списък с новите, запазените и деактивираните пакети Android App Bundle и APK файлове, свързани с версията ви.
 • Бележки по версията: Списък с предишните бележки по версията.
 • История на разпространението: Хронология с датите и часовете, когато разпространението на версията на приложението ви е спряно, възобновено или разширено до по-голям процент от потребителите.

Проследяване и управление на версиите от страницата „Общ преглед на публикуваните версии“

Ако сте стартирали разпространението на няколко версии, страницата Общ преглед на публикуваните версии (в менюто вляво под „Версия“ ) ви помага да ги следите от едно място. Оттам можете да наблюдавате наличността на приложенията си в различните канали, да преглеждате държавите/регионите, в които се предлагат, и да избирате отделни версии, за да преглеждате конкретните подробности за тях.

Сродно съдържание

 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false