แปลภาษาแอปของคุณ

คุณเพิ่มคำแปลให้หน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอป, ไฟล์ APK, สตริง หรือไอเทมที่ซื้อในแอปได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้มีประสบการณ์การใช้งานแอปในแบบที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น คุณจะเพิ่มคำแปลด้วยตนเองหรือจะสั่งซื้อและนำไปใช้ผ่าน Play Console ก็ได้

เพิ่มคำแปลสำหรับแอปของคุณ

หากค่ากำหนดภาษาของผู้ใช้ตรงกับภาษาแปลที่คุณเพิ่มไว้ ผู้ใช้จะเห็นแอปเวอร์ชันที่แปลแล้ว และคุณยังเพิ่มเนื้อหากราฟิกที่แปลแล้วในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ได้อีกด้วย

เมื่อเพิ่มคำแปลข้อความโดยไม่มีเนื้อหากราฟิกที่แปลแล้ว เนื้อหากราฟิกของแอปจะแสดงโดยใช้ภาษาเริ่มต้น

หมายเหตุ: การแปลข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store เป็น 1 ใน 2 วิธีที่ Play Console ช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ที่แตกต่างกันให้แก่ผู้ใช้ในแต่ละประเทศได้ หากต้องการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่แตกต่างกันตามประเทศ/ภูมิภาค (เทียบกับตามภาษา) เราขอแนะนำให้สร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่กำหนดเอง

เพิ่มคำแปลข้อความของคุณเองและเนื้อหากราฟิกที่แปลแล้ว
 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าข้อมูลหลักของผลิตภัณฑ์ใน Store (เติบโต > การแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > ข้อมูลหลักของผลิตภัณฑ์ใน Store)
 2. ที่ด้านบนของหน้า ให้คลิกเพิ่มคำแปล และเลือกเพิ่มข้อความคำแปลของคุณเองในเมนูแบบเลื่อนลง
  • หมายเหตุ: หากเคยเพิ่มคำแปลไว้แล้ว คุณจะเห็นจัดการคำแปลและจัดการข้อความคำแปลของคุณเองในเมนูแบบเลื่อนลง
 3. ในส่วน "เพิ่มหรือนำภาษาออก" ให้เลือกภาษาที่ต้องการเพิ่มในรายการ 
 4. คลิกนำไปใช้
 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ดูรายการภาษาที่มีให้บริการ

หากจะเพิ่มคำแปลของคุณเอง คุณทำได้ในภาษาต่อไปนี้

 • แอฟริคานส์ – af
 • แอลเบเนีย – sq
 • อัมฮาริก – am
 • อาหรับ – ar
 • อาร์เมเนีย – hy-AM
 • อาเซอร์ไบจัน – az-AZ
 • บังกลา – bn-BD
 • บาสก์ – eu-ES
 • เบลารุส – be
 • บัลแกเรีย – bg
 • พม่า – my-MM
 • คาตาลัน – ca
 • จีน (ฮ่องกง) – zh-HK
 • จีน (ตัวย่อ) – zh-CN
 • จีน (ดั้งเดิม) – zh-TW
 • โครเอเชีย – hr
 • เช็ก – cs-CZ
 • เดนมาร์ก – da-DK
 • ดัตช์ – nl-NL
 • อังกฤษ – en-IN
 • อังกฤษ – en-SG
 • อังกฤษ – en-ZA
 • อังกฤษ (ออสเตรเลีย) – en-AU
 • อังกฤษ (แคนาดา) – en-CA
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) – en-GB
 • อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) – en-US
 • เอสโตเนีย – et
 • ฟิลิปปินส์ – fil
 • ฟินแลนด์ – fi-FI
 • ฝรั่งเศส (แคนาดา) – fr-CA
 • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส) – fr-FR
 • กาลิเซีย – gl-ES
 • จอร์เจีย – ka-GE
 • เยอรมัน – de-DE
 • กรีก – el-GR
 • คุชราต – gu
 • ฮีบรู – iw-IL
 • ฮินดี – hi-IN
 • ฮังการี – hu-HU
 • ไอซ์แลนด์ – is-IS
 • อินโดนีเซีย – id
 • อิตาลี – it-IT
 • ญี่ปุ่น – ja-JP
 • กันนาดา – kn-IN
 • คาซัค – kk
 • เขมร – km-KH
 • เกาหลี – ko-KR
 • คีร์กีซ – ky-KG
 • ลาว – lo-LA
 • ลัตเวีย – lv
 • ลิทัวเนีย – lt
 • มาซิโดเนีย – mk-MK
 • มลายู – ms
 • มลายู (มาเลเซีย) – ms-MY
 • มาลายาลัม – ml-IN
 • มาราฐี – mr-IN
 • มองโกเลีย – mn-MN
 • เนปาล – ne-NP
 • นอร์เวย์ – no-NO
 • เปอร์เซีย – fa
 • เปอร์เซีย – fa-AE
 • เปอร์เซีย – fa-AF
 • เปอร์เซีย – fa-IR
 • โปแลนด์ – pl-PL
 • โปรตุเกส (บราซิล) – pt-BR
 • โปรตุเกส (โปรตุเกส) – pt-PT
 • ปัญจาบ – pa
 • โรมาเนีย – ro
 • โรมานช์ – rm
 • รัสเซีย – ru-RU
 • เซอร์เบีย – sr
 • สิงหล – si-LK
 • สโลวัก – sk
 • สโลวีเนีย – sl
 • สเปน (ลาตินอเมริกา) – es-419
 • สเปน (สเปน) – es-ES
 • สเปน (สหรัฐอเมริกา) – es-US
 • สวาฮีลี – sw
 • สวีเดน – sv-SE
 • ทมิฬ – ta-IN
 • เตลูกู – te-IN
 • ไทย – th
 • ตุรกี – tr-TR
 • ยูเครน – uk
 • อูรดู – ur
 • เวียดนาม – vi
 • ซูลู – zu
ซื้อและใช้คำแปล

ซื้อบริการแปล

เมื่อใช้บริการแปลแอปของเรา คุณสั่งซื้อคำแปลคุณภาพสูงจากนักแปลสำหรับสตริงในแอป ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store และไอเทมที่ซื้อในแอปจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นมืออาชีพได้ การสั่งซื้อใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ในราคาเพียงคำละ 0.07 USD และจะได้รับคำแปลภายใน 7 วัน

หมายเหตุ

 • คุณจะได้ประสานงานกับผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อจัดการคำแปล ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ ที่เราให้ความช่วยเหลือ
 • คำแปลยังไม่พร้อมให้บริการสำหรับคู่ภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมายบางคู่

วิธีซื้อบริการแปลผ่าน Play Console

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าบริการแปลภาษา (เติบโต > การแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > บริการแปลภาษา)
 2. คลิกสร้างคำสั่งซื้อ
 3. ในหน้าเลือกภาษา ให้ทำดังนี้ 
  • ระบุภาษาต้นฉบับที่ใช้ในข้อความต้นฉบับ
  • เลือกภาษาเป้าหมายของการแปล 
  • เมื่อเลือกภาษาเสร็จแล้ว ให้คลิกถัดไป
 4. ในหน้าเลือกสิ่งที่ต้องการแปล ให้เลือกรายการที่คุณต้องการแปล ดังนี้
  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store: ระบุชื่อ คำอธิบายแบบย่อ และคำอธิบายแบบเต็มของแอปซึ่งแสดงต่อผู้ใช้ใน Google Play
  • สตริงในแอป: เพิ่มข้อความจากแอปของคุณที่เป็นไฟล์ XML หรือ CSV
  • ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มภาพหน้าจอหรือเอกสารอื่นเป็นไฟล์ GIF, JPEG, PNG หรือ ZIP การเพิ่มภาพหน้าจอจะช่วยให้นักแปลเข้าใจบริบทว่าข้อความจะแสดงในแอปของคุณอย่างไร
  • นำสตริงที่เคยแปลแล้วจากคำสั่งซื้อก่อนหน้ามาใช้ซ้ำ: เลือกช่องนี้เพื่อนำสตริงที่เคยแปลแล้วมาใช้ซ้ำเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าแปลสตริงใหม่เท่านั้นและคุณจะเห็นราคารวมก่อนสั่งซื้อ
  • เมื่อเลือกสิ่งที่ต้องการแปลเสร็จแล้ว ให้คลิกตรวจสอบคำสั่งซื้อ

   หมายเหตุ
  • ราคาค่าแปลโดยประมาณที่อยู่ใกล้กับด้านขวาบนของหน้าจะอัปเดตเมื่อคุณเลือกสิ่งที่ต้องการแปล คุณคลิกดูรายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดของภาษาที่แปล ราคาต่อคำ และยอดรวมของค่าแปลโดยประมาณได้ 
  • คุณคลิกดูผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อดูรายชื่อและราคาค่าบริการของผู้ให้บริการแปลรายอื่นได้
    
 5. ในหน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อ ให้ทำดังนี้ 
  • ตรวจสอบสรุปรายการคำสั่งซื้อการแปลและนำรายการที่ไม่ต้องการออก 
  • ดูข้อมูลวันที่ที่คาดว่าจะได้รับคำแปล
  • ป้อนรหัสบัตรกำนัลหากมี
 6. คลิกยืนยันและชำระเงินเพื่อสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินและจะได้รับอีเมลอีกฉบับเมื่อคำแปลพร้อมแล้ว

นำคำแปลไปใช้

เมื่อได้รับคำแปลแล้ว ก็นำไปใช้ได้โดยทำดังนี้

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าบริการแปลภาษา (เติบโต > การแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > บริการแปลภาษา)
 2. ในตาราง ให้เลือกแถวสำหรับภาษาที่คุณต้องการใช้ 
 3. คลิกดาวน์โหลดเพื่อบันทึกไฟล์แปลไว้ในเครื่อง
 4. ข้างภาษาที่ต้องการนำไปใช้ ให้คลิกนำไปใช้

เมื่อเพิ่มคำแปลสำหรับสตริงในแอปแล้ว จะอัปโหลดไฟล์ APK ที่แปลแล้วไปยัง Google Play ได้ หากค่ากำหนดภาษาของผู้ใช้ตรงกับภาษาของคำแปลที่คุณเพิ่มไว้ ผู้ใช้จะเห็นแอปเวอร์ชันที่แปลแล้ว

หากคุณไม่ได้เพิ่มคำแปลหรือซื้อบริการแปล

แม้ว่าการใช้คำแปลจากเจ้าของภาษาเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ผู้ใช้ Google Play ใช้คำแปลอัตโนมัติของข้อมูลผลิตภัณฑ์ในสโตร์ของแอปได้

หากผู้ใช้เข้าชมหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ของแอปบน Google Play เป็นภาษาที่คุณไม่ได้ใส่คำแปลไว้ ผู้ใช้จะเลือกดูหน้าของแอปที่ผ่านการแปลอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตาม ที่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจะมีข้อความแจ้งให้ทราบว่าคำแปลดังกล่าวมาจากการแปลอัตโนมัติ พร้อมมีตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกดูรายชื่อร้านค้าในภาษาเริ่มต้นแทนได้

หมายเหตุ: คำแปลอัตโนมัติไม่พร้อมใช้ให้บริการในภาษาอาร์เมเนีย เรโต-โรแมนซ์ ตากาล็อก และซูลู

คำแนะนำด้านภาษา

ในบางกรณีคุณอาจสังเกตเห็นแบนเนอร์ใน Play Console พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการแปลซึ่งอาจช่วยเพิ่มยอดการติดตั้งได้ 

เมื่อมีข้อมูลเพียงพอ คำแนะนำเหล่านี้จะอิงตามข้อมูลต่อไปนี้

 • การกระจายยอดการติดตั้งแอปในปัจจุบันสำหรับแต่ละภาษาจะเปรียบเทียบกับแอปอื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน
 • การเพิ่มขึ้นของยอดการติดตั้งแอปในปัจจุบันสำหรับแต่ละภาษาจะเปรียบเทียบกับแอปอื่นๆ ในหมวดหมู่เดียวกัน
 • หมวดหมู่ของแอปและค่ากำหนดภาษาสำหรับหมวดหมู่ดังกล่าว
 • อัตรา Conversion ในปัจจุบันสำหรับแต่ละภาษา
 • ตลาดที่มีโอกาสสร้างรายได้สำหรับแต่ละภาษา

คำแปลที่อัปเดต

หากคุณส่งคำขอการแปลแอปที่มีคำแปลก่อนหน้า โปรดทราบว่า

 • คุณควรแปลข้อความที่มีการอัปเดตจากรุ่นก่อนหน้า โดยไม่ต้องส่งสตริงที่แปลแล้วก่อนหน้านี้
 • เมื่อสั่งซื้อบริการแปล เราจะเปรียบเทียบข้อความกับคำสั่งซื้อก่อนหน้า และจะยกเว้นข้อความที่มีอยู่จากคำสั่งซื้อเพื่อให้คุณชำระเงินเฉพาะข้อความใหม่เท่านั้น
 • หากคุณต้องการส่งข้อความทั้งหมดสำหรับการแปล (รวมถึงสตริงที่แปลก่อนหน้านี้) ให้ยกเลิกการเลือกช่องที่อยู่ข้าง "ใช้สตริงที่แปลแล้วจากคำสั่งซื้อก่อนหน้า" ในหน้าเลือกสิ่งที่ต้องการแปลขณะซื้อบริการแปล

ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ

วิธีตรวจสอบสถานะของการสั่งซื้อบริการแปล

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าบริการแปลภาษา (เติบโต > การแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > บริการแปลภาษา)
 2. สำหรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ คุณจะเห็นวันที่สั่งซื้อ ภาษาที่สั่งแปล สถานะ และราคาที่ชำระ คุณเลือกแถวเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ติดต่อผู้ให้บริการแปล

วิธีติดต่อผู้ให้บริการแปล

 1. เปิด Play Console แล้วไปที่หน้าบริการแปลภาษา (เติบโต > การแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store > บริการแปลภาษา)
 2. ถัดจากคำสั่งซื้อ ให้คลิกไอคอน 3 จุด > ติดต่อผู้ให้บริการ

ดูและตรวจสอบคำแปล

หากต้องการดูแอปเป็นอีกภาษาหนึ่งและตรวจสอบคำแปลของแอป คุณจะต้องเปลี่ยนภาษาในอุปกรณ์ Android โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในอุปกรณ์
 2. เลือกภาษาและการป้อนข้อมูล > ภาษา
 3. เลือกภาษาที่ต้องการดู
 4. ตรวจสอบแอป

ขอใบกำกับภาษี

คุณขอใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับคำสั่งซื้อการแปลได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google Payments

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
92637
false
false