Sử dụng báo cáo trước khi ra mắt để xác định những vấn đề xảy ra với ứng dụng

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thiết lập và chạy báo cáo trước khi ra mắt. Nếu bạn đã chạy báo cáo trước khi ra mắt và muốn biết cách diễn giải kết quả, hãy chuyển đến nội dung Hiểu rõ về báo cáo trước khi ra mắt.

Hệ thống sẽ tự động tạo một báo cáo trước khi ra mắt mỗi khi bạn phát hành một ứng dụng lên kênh thử nghiệm nội bộ, khép kín hoặc công khai. Việc này giúp bạn chủ động phát hiện vấn đề trước khi ứng dụng đến tay người dùng. Báo cáo này gồm các thử nghiệm về những vấn đề sau:

 • Các vấn đề về độ ổn định
 • Các vấn đề về khả năng tương thích với Android
 • Các vấn đề về hiệu suất
 • Các vấn đề về hỗ trợ tiếp cận
 • Các lỗ hổng bảo mật
 • Các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư

Cách thức hoạt động của báo cáo trước khi ra mắt

Sau khi bạn tải lên và phát hành một tệp Android App Bundle thử nghiệm, tệp đó sẽ được chúng tôi cài đặt trên một tập hợp các thiết bị Android trong phòng thử nghiệm. Sau đó, chúng tôi sẽ tự động chạy và thu thập thông tin của ứng dụng trong vài phút. Trình thu thập thông tin sẽ thực hiện những thao tác cơ bản như nhập liệu, nhấn và vuốt. Bạn cũng có thể cung cấp thử nghiệm tùy chỉnh hoặc thông tin đăng nhập vào tài khoản thử nghiệm cho trình thu thập thông tin.

Sau khi thu thập xong thông tin, chúng tôi sẽ tổng hợp kết quả và đưa vào báo cáo trước khi ra mắt. Chúng tôi cũng sẽ gỡ cài đặt ứng dụng của bạn khỏi tất cả thiết bị.

Đánh giá mức độ phù hợp của ứng dụng đối với báo cáo trước khi ra mắt

Chỉ cần chúng tôi có thể cài đặt và "thu thập dữ liệu" về ứng dụng là báo cáo trước khi ra mắt có thể tạo được. Tuy nhiên, một số ứng dụng có thể phải điều chỉnh mã một chút. Chẳng hạn, một số ứng dụng đòi hỏi việc xác thực thông tin quốc gia hoặc xác thực việc cài đặt. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập vào phần câu hỏi thường gặp.

Hãy lưu ý rằng thiết bị thử nghiệm không thể chạy thử nghiệm trên các ứng dụng không có một hoạt động khởi động chính, chẳng hạn như trình chạy, tiện ích, bàn phím và mặt đồng hồ.

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Chạy báo cáo trước khi ra mắt

Thử nghiệm ứng dụng

Để tạo báo cáo trước khi ra mắt cho ứng dụng của bạn, hãy phát hành ứng dụng lên một kênh thử nghiệm kín hoặc mở.

Bạn sẽ tự động nhận được báo cáo trước khi ra mắt cho tất cả ứng dụng mà bạn phát hành lên kênh thử nghiệm, trừ phi bạn chọn không tham gia. Thông thường, bạn sẽ nhận được kết quả thử nghiệm trong vòng một giờ kể từ khi tải gói ứng dụng lên. Trong một số trường hợp, có thể sẽ mất vài giờ sau khi bạn tải lên.

Đăng ký nhận báo cáo trước khi ra mắt qua email

Bạn có thể nhận thông báo qua email về các báo cáo trước khi ra mắt hiện có bằng cách làm theo những bước sau:

 1. Mở Play Console > Thông báo.
 2. Di chuyển xuống phần "Báo cáo trước khi ra mắt" rồi đánh dấu vào hộp bên cạnh. Bạn có thể chọn nhận email cho tất cả thử nghiệm hoặc chỉ những thử nghiệm gặp vấn đề.
Tắt báo cáo trước khi ra mắt

Báo cáo trước khi ra mắt được tạo tự động khi bạn xuất bản ứng dụng lên kênh kiểm thử khép kín hoặc công khai. Để tắt tất cả báo cáo trước khi ra mắt cho ứng dụng, bạn có thể thực hiện như sau:

 1. Mở Play Console> Báo cáo trước khi ra mắt > Cài đặt.
 2. Di chuyển xuống phần "Lựa chọn ưu tiên" rồi bỏ đánh dấu hộp "Bật báo cáo trước khi ra mắt" để tắt báo cáo cho ứng dụng.
 3. Nhấp vào Lưu.

Điều chỉnh thử nghiệm của bạn

Bạn có thể điều chỉnh thử nghiệm để báo cáo trước khi ra mắt trở nên toàn diện và phù hợp hơn với ứng dụng.

Bước 1: Cung cấp thông tin đăng nhập vào tài khoản thử nghiệm nếu ứng dụng có màn hình đăng nhập

Nếu ứng dụng của bạn có màn hình đăng nhập và bạn muốn trình thu thập thông tin thử nghiệm quá trình đăng nhập hoặc nội dung phía sau quá trình đăng nhập thì bạn cần phải cung cấp thông tin đăng nhập vào tài khoản.

Lưu ý: Bạn không cần cung cấp thông tin đăng nhập nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ tính năng "Đăng nhập bằng Google" (tính năng này cho phép trình thu thập thông tin tự động đăng nhập) hoặc nếu bạn đã cung cấp thông tin đăng nhập trên trang Nội dung ứng dụng.

Sau đây là một số nội dung quan trọng cần lưu ý khi cung cấp thông tin đăng nhập cho mục đích thử nghiệm:

 • Thông tin đăng nhập do bạn cung cấp chỉ được sử dụng cho mục đích thử nghiệm.
 • Tuy chúng tôi luôn nỗ lực bảo mật thông tin đăng nhập thử nghiệm nhưng bạn không nên thêm bất kỳ thông tin đăng nhập chính thức nào vào báo cáo trước khi ra mắt. Thay vào đó, hãy tạo mật khẩu và tên người dùng dành cho tài khoản thử nghiệm.
 • Thông tin đăng nhập chỉ có thể được tự động chèn vào các ứng dụng Android sử dụng tiện ích Android tiêu chuẩn. Không thể sử dụng thông tin đăng nhập trong những ứng dụng sử dụng OpenGL để kết xuất chức năng điều khiển tùy chỉnh hoặc những ứng dụng sử dụng WebView cho luồng xác thực dựa trên web.
 • Google sẽ tự động đăng nhập nếu ứng dụng hỗ trợ tính năng "Đăng nhập bằng Google".
Thiết lập thông tin đăng nhập
 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, chọn Thử nghiệm > Báo cáo trước khi ra mắt > Cài đặt.
 4. Trong phần "Thông tin đăng nhập cho tài khoản thử nghiệm", hãy chọn Cung cấp thông tin đăng nhập.
 5. Nhập những thông tin sau:
  • Tên người dùng: Tên người dùng liên kết với tài khoản thử nghiệm của bạn.
  • Mật khẩu: Mật khẩu liên kết với tài khoản thử nghiệm của bạn.
 6. Nhấp vào Lưu. Trừ phi được chỉnh sửa, thông tin đăng nhập này sẽ được sử dụng cho tất cả thử nghiệm sau này.
Chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đăng nhập
 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Thử nghiệm > Báo cáo trước khi ra mắt > Cài đặt.
 4. Thực hiện thay đổi:
  • Để chỉnh sửa thông tin đăng nhập: Trong phần “Thông tin đăng nhập cho tài khoản thử nghiệm”, hãy nhập thông tin đăng nhập đã cập nhật vào trường tên người dùng và mật khẩu.
  • Để xoá thông tin đăng nhập: Trong phần “Thông tin đăng nhập cho tài khoản thử nghiệm”, hãy chọnKhông cung cấp thông tin đăng nhập.
   • Lưu ý: Nếu bạn xóa thông tin đăng nhập dùng để thử nghiệm ứng dụng của bạn thì bạn sẽ phải thêm thông tin đăng nhập mới trước khi những thử nghiệm về sau có thể đăng nhập vào ứng dụng.
 5. Nhấp vào Lưu. Trừ phi được chỉnh sửa, thông tin đăng nhập này sẽ được sử dụng cho tất cả thử nghiệm sau này.

Bước 2: Cung cấp tập lệnh Robo hoặc vòng lặp trò chơi

Nếu muốn kiểm soát các bước mà trình thu thập thông tin thực hiện khi thử nghiệm ứng dụng, thì bạn có thể cung cấp tập lệnh Robo hoặc vòng lặp trò chơi.

Cung cấp tập lệnh Robo để tùy chỉnh lộ trình thử nghiệm của ứng dụng Java

Bạn có thể kiểm soát các bước mà trình thu thập thông tin thực hiện khi thử nghiệm ứng dụng bằng cách cung cấp tập lệnh Robo nhằm thực hiện một số hành động như thử nghiệm hành trình thông thường của người dùng hoặc thử nghiệm một phần mới của ứng dụng.

Khi bạn chạy thử nghiệm bằng một tập lệnh đính kèm, trình thu thập thông tin sẽ chạy các hành động có trong tập lệnh trước rồi mới tiến hành thử nghiệm ứng dụng như thường lệ.

Để tải tập lệnh lên báo cáo trước khi ra mắt, bạn có thể thực hiện như sau:

 1. Ghi lại tập lệnh của bạn bằng công cụ Firebase trong Android Studio (Android Studio > Tools (Công cụ) > Firebase > Test Lab (Phòng thử nghiệm) > Record Robo Script (Ghi lại tập lệnh Robo)). Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp của Firebase.
  • Lưu ý: Bạn không cần có tài khoản Firebase để tạo tập lệnh Robo.
 2. Khi tập lệnh của bạn đã sẵn sàng, hãy mở Play Console.
 3. Chọn ứng dụng.
 4. Chọn Thử nghiệm > Báo cáo trước khi ra mắt > Cài đặt. Trong phần "Kiểm soát cách báo cáo trước khi ra mắt thử nghiệm ứng dụng của bạn", hãy tải tập lệnh lên. Bạn có thể kéo và thả tệp hoặc chọn Tải lên.
 5. Nhấp vào Lưu.
Cung cấp vòng lặp trò chơi để thử nghiệm ứng dụng hoặc trò chơi OpenGL

Nếu bạn chuẩn bị thử nghiệm trò chơi hoặc ứng dụng sử dụng OpenGL, bạn cần cung cấp vòng lặp trò chơi để nhận báo cáo trước khi ra mắt một cách hiệu quả. Vòng lặp trò chơi xác định những hành động mà bạn muốn trình thu thập thông tin thực hiện. Bạn có thể thử nghiệm nhiều vòng lặp trò chơi trong cùng một ứng dụng.

Cách sử dụng vòng lặp trò chơi trong báo cáo trước khi ra mắt:

 1. Sửa đổi trò chơi để thực hiện những thao tác sau:
  • Mở vòng lặp
  • Chạy vòng lặp
  • Đóng vòng lặp (không bắt buộc). Bạn thực hiện những sửa đổi này trong môi trường phát triển của mình. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp Firebase.
   • Lưu ý: Bạn không cần có tài khoản Firebase để sử dụng vòng lặp trò chơi trong báo cáo trước khi ra mắt.
 2. Xuất bản phiên bản trò chơi có vòng lặp trên kênh thử nghiệm khép kín hoặc kênh thử nghiệm công khai. Trình thu thập thông tin sẽ tự động phát hiện và thực thi vòng lặp trò chơi.

Bước 3: Tuỳ chỉnh điểm xuất phát của thử nghiệm bằng liên kết sâu

Bạn có thể thêm tối đa 3 đường liên kết sâu vào báo cáo trước khi ra mắt để thử nghiệm các điểm xuất phát khác cho ứng dụng của mình.

Trình thu thập thông tin hoạt động như bình thường trong vài phút rồi đóng ứng dụng, truy cập lần lượt từng đường liên kết sâu rồi thu thập thông tin thêm 30 giây. Bất kỳ vấn đề nào phát hiện được trong những lần thu thập thông tin bổ sung này đều được đưa vào báo cáo như bình thường.

Để tìm hiểu cách tạo và thử nghiệm đường liên kết sâu cho ứng dụng, hãy truy cập Trang web dành cho nhà phát triển Android.

Bước 4: Xem báo cáo thử nghiệm bằng các ngôn ngữ cụ thể

Nếu muốn xem kết quả thử nghiệm bằng ngôn ngữ cụ thể, bạn có thể thiết lập chế độ ưu tiên về ngôn ngữ trên trang Cài đặt báo cáo trước khi ra mắt. Bạn có thể chọn tối đa 5 ngôn ngữ.

Mẹo: Báo cáo trước khi ra mắt sẽ tự động chạy khi bạn tải gói ứng dụng thử nghiệm lên. Vì vậy, bạn chỉ có thể thêm chế độ ưu tiên về ngôn ngữ sau khi thử nghiệm ban đầu hoàn tất.

Thiết lập chế độ ưu tiên về ngôn ngữ
 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Thử nghiệm > Báo cáo trước khi ra mắt > Cài đặt.
 4. Trong phần "Thử nghiệm ứng dụng của bạn bằng các ngôn ngữ cụ thể", hãy chọn + Thêm ngôn ngữ.
 5. Chọn tối đa năm ngôn ngữ. Đối với các thử nghiệm sau này, bạn sẽ chỉ thấy kết quả thử nghiệm bằng những ngôn ngữ đã chọn.
  • Lưu ý: Nếu bạn chưa chọn bất kỳ ngôn ngữ nào, chúng tôi sẽ tự động chọn những ngôn ngữ mà ứng dụng của bạn có nhiều lượt cài đặt nhất.
 6. Nhấp vào Lưu.

Xem báo cáo trước khi ra mắt

Khi có báo cáo trước khi ra mắt, bạn có thể xem thông tin tóm tắt về kết quả thử nghiệm với các nội dung như số lỗi, cảnh báo và vấn đề nhỏ phát hiện trong quá trình thử nghiệm. Các nội dung này được phân loại theo loại vấn đề. Bạn cũng sẽ thấy đề xuất phát hành dựa trên kết quả thử nghiệm của ứng dụng.

Xem bản tóm tắt báo cáo trước khi ra mắt

Để xem bản tóm tắt báo cáo trước khi ra mắt, bạn có thể thực hiện như sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn Thử nghiệm > Báo cáo trước khi ra mắt > Tổng quan.
 4. Xem xét nội dung trong từng phần sau:
  • Độ ổn định
  • Hiệu suất
  • Hỗ trợ tiếp cận
  • Tính bảo mật và độ tin cậy
 5. Nếu phần nào có vấn đề, hãy chọn Hiển thị bản tóm tắt để mở rộng.
 6. Chọn Xem chi tiết để xem thêm thông tin chi tiết về các vấn đề bạn gặp phải.
 7. Để xem các báo cáo trước khi ra mắt trước đây, hãy di chuyển xuống bảng trong phần "Chi tiết báo cáo" ở cuối trang.

Lưu ý: Nếu bạn thấy thông báo "Đang thử nghiệm", thì tức là quá trình thử nghiệm mới nhất của bạn vẫn chưa hoàn tất. Nếu thử nghiệm mới nhất không chạy được, thì có thể bạn sẽ thấy thông báo "Thử nghiệm không thành công". Để chạy thêm thử nghiệm, hãy phát hành một gói ứng dụng khác.

Xem thông tin chi tiết về báo cáo trước khi ra mắt

Để xem thông tin chi tiết về kết quả của báo cáo trước khi ra mắt, bạn có thể thực hiện như sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Chọn ứng dụng.
 3. Chọn Thử nghiệm > Báo cáo trước khi ra mắt > Thông tin chi tiết.
 4. Xem xét các thẻ Độ ổn định, Hiệu suất, Hỗ trợ tiếp cận, Ảnh chụp màn hình, và Tính bảo mật và độ tin cậy. Trên mỗi trang, bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về kết quả của lần thử nghiệm mới nhất với những thông tin về dấu vết ngăn xếp, ảnh chụp màn hình và biểu đồ.

Lưu ý: Nếu bạn thấy thông báo "Đang thử nghiệm", thì tức là quá trình thử nghiệm mới nhất của bạn vẫn chưa hoàn tất. Nếu thử nghiệm mới nhất không chạy được, thì có thể bạn sẽ thấy thông báo "Thử nghiệm không thành công". Để chạy thêm thử nghiệm, hãy phát hành một gói ứng dụng khác.

Câu hỏi thường gặp

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Thử nghiệm ứng dụng

Quá trình thử nghiệm sẽ diễn ra trong bao lâu?

Thông thường, bạn sẽ nhận được kết quả thử nghiệm trong vòng một giờ kể từ khi tải gói ứng dụng lên. Trong một số trường hợp, có thể sẽ mất vài giờ sau khi bạn tải lên. Nếu báo cáo không hoàn tất sau hai ngày, hãy thử tải lại cấu phần mềm. Thao tác này sẽ giúp kích hoạt một báo cáo mới.

Ứng dụng chạy tính năng xác thực khi mở

Tôi có thể chạy báo cáo trước khi ra mắt đối với ứng dụng thực hiện quá trình xác thực thông tin quốc gia không?

Bạn vẫn có thể nhận được báo cáo trước khi ra mắt nếu bạn sẵn lòng thực hiện một số sửa đổi nhỏ về mã.

Các thiết bị thử nghiệm được đặt tại Hoa Kỳ. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng chế độ định vị vị trí hoặc hạn chế nội dung theo quốc gia, thì thiết bị thử nghiệm chỉ có thể cho thấy những nội dung hiện có ở vị trí của thiết bị.

Nếu cần thử nghiệm ứng dụng tại một vị trí địa lý bên ngoài vị trí đặt thiết bị thử nghiệm, bạn có thể xuất bản một gói ứng dụng nhằm xoá yêu cầu về vị trí cho mục đích thử nghiệm. Có hai cách giúp bạn phát hiện liệu các báo cáo trước khi ra mắt của mình có đang chạy trong Phòng thử nghiệm hay không:

Tôi có thể nhận báo cáo trước khi ra mắt cho ứng dụng kiểm tra thiết bị bị can thiệp hệ thống được không?

Nền tảng thử nghiệm không hỗ trợ những ứng dụng thực hiện việc kiểm tra xem thiết bị có đặc quyền kiểm soát (quyền truy cập gốc) trên Android hay không.

Ứng dụng có chứa quảng cáo hoặc tùy chọn mua hàng

Ứng dụng của tôi có chứa quảng cáo. Làm cách nào để đảm bảo rằng thử nghiệm báo cáo trước khi ra mắt không làm tăng số lượt hiển thị và lượt nhấp của tôi (mạng quảng cáo của tôi có thể phát hiện hoặc không hài lòng khi xảy ra tình trạng đó)?

Google Ads đã loại trừ sẵn lưu lượng truy cập xuất phát từ dải địa chỉ dành cho báo cáo trước khi ra mắt. Đối với mạng quảng cáo khác, bạn phải chỉ định dải địa chỉ IP cần loại trừ.

Có điều gì tôi cần phải biết về việc thử nghiệm ứng dụng có chứa quảng cáo hiển thị không?

Để biết thông tin chi tiết về cách giảm thiểu doanh thu quảng cáo gian lận qua quy trình kiểm thử ứng dụng tự động, hãy tham khảo trên trang web Google Developers.

Thử nghiệm có chứa giao dịch mua gói đăng ký hoặc sản phẩm trong ứng dụng không?

Thiết bị thử nghiệm không thể thực hiện giao dịch mua trong quá trình thử nghiệm. Nếu ứng dụng của bạn cung cấp gói đăng ký hoặc sản phẩm trong ứng dụng để truy cập vào một số phần trong ứng dụng, các kịch bản thử nghiệm có thể bị giới hạn.

Các hành vi khác của ứng dụng

Mã của tôi bị làm rối mã nguồn (Java) hoặc bị xóa (gốc). Tôi vẫn có thể sử dụng báo cáo trước khi ra mắt phải không?

Đúng. Báo cáo trước khi ra mắt sẽ vẫn chạy.

Tuy nhiên, nếu mã của bạn bị xáo trộn hoặc bị xóa, thì sự cố hoặc lỗi ANR nào được tìm thấy trong quá trình thử nghiệm cũng sẽ có dấu vết ngăn xếp bị xáo trộn hoặc bị xóa. Để việc gỡ lỗi cho dấu vết ngăn xếp trở nên dễ dàng hơn, bạn nên tải tệp gỡ rối mã nguồn hoặc tệp thay thế bằng biểu tượng lên.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách dùng tệp gỡ rối mã nguồn hoặc tệp thay thế bằng biểu tượng để tải lên.

Có cách nào để tải trước thiết bị thử nghiệm có phương tiện hoặc ứng dụng bổ sung được cài đặt sẵn không?

Không. Nền tảng thử nghiệm không hỗ trợ các thiết bị tải trước có sẵn ứng dụng hoặc nội dung phương tiện.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn chạy thử nghiệm trên ứng dụng có dữ liệu được tải trước, bạn có thể phát hành phiên bản thử nghiệm của ứng dụng cùng với các tệp phương tiện được nhúng trong gói ứng dụng.

Nếu ứng dụng của tôi sử dụng dịch vụ cấp phép của Google Play thì sao?

Nếu ứng dụng của bạn đang trong một thử nghiệm công khai hoặc đã được xuất bản chính thức thì thử nghiệm báo cáo trước khi ra mắt sẽ sử dụng một mã nhận dạng như thể mã đó được cấp phép cho ứng dụng của bạn.

Nếu ứng dụng của bạn hiện không trong thử nghiệm công khai nào và chưa có gói ứng dụng nào đang hoạt động được xuất bản chính thức, thì tức là ứng dụng không đáp ứng được quá trình kiểm tra để cấp phép. Bạn sẽ vẫn nhận được kết quả báo cáo trước khi ra mắt, nhưng ứng dụng của bạn sẽ ở trạng thái chưa được cấp phép. Để chạy thử nghiệm trên những ứng dụng này, bạn có thể phát hành phiên bản thử nghiệm kín khi đã tắt dịch vụ cấp phép.

Thiết bị thử nghiệm có thể chạy thử nghiệm trên những ứng dụng sử dụng cấu hình ngang được không?

Theo mặc định, thiết bị thử nghiệm chỉ chạy thử nghiệm theo hướng dọc cố định của trang. Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn bị khóa theo chiều ngang, thì bạn nên xem video và ảnh chụp màn hình ở chế độ ngang.

Lựa chọn thiết bị

Việc chọn thiết bị sử dụng cho quá trình thử nghiệm ứng dụng được thực hiện như thế nào?

Chúng tôi chọn các thiết bị thử nghiệm có phạm vi tương thích tốt trên toàn hệ sinh thái. Ngoài ra, chúng tôi còn tính đến mức phổ biến, tần suất xảy ra sự cố, độ phân giải màn hình, nhà sản xuất, phiên bản hệ điều hành Android của thiết bị và các yếu tố khác. Việc lựa chọn thiết bị thử nghiệm có thể thay đổi.

Nếu tôi loại bỏ một số thiết bị khỏi danh sách mục tiêu trong tệp kê khai ứng dụng thì sao?

Nếu bạn loại bỏ một số thiết bị khỏi danh sách mục tiêu trong tệp kê khai ứng dụng thì báo cáo trước khi ra mắt cũng sẽ loại bỏ những thiết bị này khỏi quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, báo cáo trước khi ra mắt sẽ không nhắm đến thêm thiết bị nào khác cho ứng dụng của bạn.

Tôi có thể tuỳ chỉnh tập hợp thiết bị thử nghiệm không?

Báo cáo trước khi ra mắt sử dụng công nghệ của Phòng thử nghiệm Firebase. Để tùy chỉnh các thiết bị thử nghiệm, hãy xem xét tiến hành thử nghiệm của riêng bạn trong bảng điều khiển của Firebase.

Tôi có thể chạy báo cáo trước khi ra mắt trên những ứng dụng được biên dịch cho thiết bị x86 được không?

Có, chúng tôi sẽ chạy ứng dụng trên trình mô phỏng và thu thập dữ liệu ứng dụng tương tự như với một thiết bị thực tế.

Tôi có thể thử nghiệm ứng dụng của mình trên những kiểu dáng nào?

Chúng tôi hỗ trợ điện thoại, máy tính bảng, Wear OS và các thiết bị máy tính như Chromebook. Bạn không thể thử nghiệm ứng dụng trực tiếp trên thiết bị Android Auto hoặc Android TV.

Tôi có thể thử nghiệm ứng dụng của mình trên các phiên bản Android cũ hơn không?

Chúng tôi hỗ trợ các thiết bị chạy Android 9 trở lên.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính