Identifiera problem med hjälp av en förlanseringsrapport

Den här artikeln innehåller information om hur du konfigurerar och kör en förlanseringsrapport. Om du har kört en förlanseringsrapport och vill veta hur du ska tolka resultaten läser du Förstå förlanseringsrapporten.

En förlanseringsrapport genereras automatiskt när du publicerar en app i en intern, sluten eller öppen testkanal. På så vis kan du identifiera problem innan appen når användare. Den innehåller tester för

 • stabilitetsproblem
 • problem med Android-kompatibilitet
 • prestandaproblem
 • tillgänglighetsproblem
 • säkerhetsbrister
 • integritetsproblem.

Så här fungerar förlanseringsrapporten

När du har laddat upp och publicerat en testversion av ett AAB-arkiv installeras den på en uppsättning Android-enheter i Test Lab. Därefter startar och genomsöker vi appen automatiskt på testenheterna under några minuter. Sökroboten utför grundläggande åtgärder som att skriva, trycka och svepa. Du kan också tillhandahålla anpassade tester eller användaruppgifter till testkonton som kan användas av sökroboten.

När genomsökningen har slutförts sammanställer vi resultaten i förlanseringsrapporten. Vi avinstallerar även appen från alla enheter.

Ta reda på om förlanseringsrapporter kan användas med appen

Förlanseringsrapporten fungerar så länge vi kan installera och genomsöka appen. Mindre kodändringar kan dock behövas för vissa appar. Detta är till exempel vanligt för appar som kräver verifiering av land eller installation. Läs mer i våra vanliga frågor.

Tänk på att appar som saknar en primär startaktivitet inte går att testa på testenheterna. Det gäller t.ex. startprogram, widgets, tangentbord och urtavlor.

Komprimera alla Utöka alla

Köra en förlanseringsrapport

Testa appen

Publicera appen i en öppen, sluten eller intern testkanal om du vill generera förlanseringsrapporten.

Du får en förlanseringsrapport automatiskt för alla appar som du publicerar i en testkanal om du inte väljer bort det. Testresultaten brukar bli färdiga inom en timme efter att du har laddat upp AAB-arkivet. I vissa fall får du resultaten några timmar efter uppladdningen.

Anmäla sig till e-post om förlanseringsrapporten

Om du vill ha e-postaviseringar när det finns tillgängliga förlanseringsrapporter följer du dessa steg:

 1. Öppna Play Console > Aviseringar.
 2. Scrolla ned till Förlanseringsrapport och markera rutan bredvid den. Du kan ange att du vill ha e-postmeddelanden om alla test eller endast om test med problem.
Inaktivera förlanseringsrapporter

Förlanseringsrapporter genereras automatiskt när du publicerar en app i en kanal för slutet eller öppet test. Så här inaktiverar du förlanseringsrapporter för appen:

 1. Öppna Play Console> Förlanseringsrapport > Inställningar.
 2. Scrolla ned till Inställningar och avmarkera kryssrutan Aktivera förlanseringsrapporten om du vill inaktivera rapporten för appen.
 3. Klicka på Spara.

Anpassa testerna

Du kan anpassa testen så att förlanseringsrapporten blir mer omfattande och relevant för appen.

Steg 1: Om appen har en inloggningsskärm anger du användaruppgifter för testkontot

Du måste ange kontouppgifter om appen har en inloggningsskärm och du vill att sökroboten ska testa inloggningsprocessen eller innehållet bakom skärmen.

Obs! Du behöver inte ange användaruppgifter om appen har stöd för Logga in med Google (vilket gör att sökroboten kan logga in automatiskt) eller om du redan har angett användaruppgifter på sidan Appinnehåll.

Här är några saker att tänka på när du testar användaruppgifter:

 • De angivna användaruppgifterna används endast i testsyfte.
 • Vi gör vårt bästa för att skydda testanvändaruppgifterna, men rekommenderar att inga officiella användaruppgifter används för förlanseringsrapporter. Skapa i stället ett testkonto med användarnamn och lösenord.
 • Användaruppgifter läggs endast in automatiskt i Android-appar med standardwidgetar för Android. De kan dessutom inte användas i appar med OpenGL för rendering av anpassade kontroller eller i appar med WebView för webbaserad autentisering.
 • Google loggar in automatiskt om appen har stöd för Logga in med Google.
Ange användaruppgifter
 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Testa i menyn till vänster > Förlanseringsrapport > Inställningar.
 4. Välj Lämna användaruppgifter i avsnittet Användaruppgifter för testkonto.
 5. Ange följande:
  • Användarnamn: Användarnamnet som är kopplat till testkontot.
  • Lösenord: Lösenordet som är kopplat till testkontot.
 6. Klicka på Spara. Dessa användaruppgifter används vid alla framtida test om de inte ändras.
Ändra eller ta bort användaruppgifter
 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Testa i menyn till vänster > Förlanseringsrapport > Inställningar.
 4. Gör ändringarna:
  • Så här ändrar du användaruppgifterna: I avsnittet Användaruppgifter för testkonto anger du de uppdaterade användaruppgifterna i fälten för användarnamn och lösenord.
  • Så här tar du bort användaruppgifterna: Välj Lämna inte användaruppgifter i avsnittet Användaruppgifter för testkonto.
   • Obs! Om du tar bort appens användaruppgifter för testning måste du lägga till nya användaruppgifter innan framtida tester, annars går det inte att logga in i appen.
 5. Klicka på Spara. Dessa användaruppgifter används vid alla framtida test om de inte ändras.

Steg 2: Bifoga ett Robo-skript eller en spelloop

Om du vill styra vilka steg sökroboten utför under testet kan du ange ett Robo-skript eller en spelloop.

Ange ett Robo-skript för att anpassa testsökvägen för en Java-app

Du kan styra vilka steg sökroboten ska utföra när appen testas genom att tillhandahålla ett Robo-skript så att specifika åtgärder utförs, till exempel att testa en typisk användares användning eller nya avsnitt i appen.

När du kör ett test med ett bifogat skript kör sökroboten de förinställda åtgärderna först och sedan undersöks appen som vanligt.

Så här laddar du upp ett skript till förlanseringsrapporten:

 1. Spela in skriptet med hjälp av Firebase-verktyget i Android Studio (Android Studio > Verktyg > Firebase > Test Lab > Spela in Robo-skript). Du kan läsa mer i hjälpcentret för Firebase.
  • Obs! Du behöver inget Firebase-konto för att skapa ett Robo-skript.
 2. När skriptet är klart öppnar du Play Console.
 3. Välj en app.
 4. Välj Testa > Förlanseringsrapport > Inställningar. Ladda upp skriptet i avsnittet Styr hur appen undersöks med förlanseringsrapporten. Du kan dra och släppa filen eller välja Ladda upp.
 5. Klicka på Spara.
Tillhandahåll en spelloop för att testa en app eller ett spel som använder OpenGL

Om du testar ett spel eller en app som använder OpenGL måste du ange en spelloop för att få en bra förlanseringsrapport. Med en spelloop definieras vilka åtgärder du vill att sökroboten ska utföra. Du kan testa fler än en spelloop i samma app.

Så här använder du spelloopar i förlanseringsrapporten:

 1. Ändra spelet så att det gör följande:
  • Startar loopen
  • Kör loopen
  • Stänger loopen (valfritt). Du gör dessa ändringar i utvecklingsmiljön. Du kan läsa mer i hjälpcentret för Firebase.
   • Obs! Du behöver inte ha ett Firebase-konto för att använda spelloopar i förlanseringsrapporten.
 2. Publicera spelversionen med spelloopen i en sluten eller öppen testkanal. Sökroboten identifierar och kör spelloopen automatiskt.

Steg 3: Anpassa testets startpunkt med djuplänkar

Du kan lägga till upp till tre djuplänkar i förlanseringsrapporten om du vill testa fler startpunkter för appen.

Sökroboten jobbar som vanligt i flera minuter och stänger sedan appen och besöker varje djuplänk och genomsöker dem i ytterligare 30 sekunder. Alla problem som upptäcks under dessa extra genomsökningar inkluderas som vanligt i rapporten.

Läs mer om hur du skapar och testar djuplänkar för appen på webbplatsen för Android-utvecklare.

Steg 4: Visa testrapporter för specifika språk

Om du vill visa testresultat för specifika språk kan du ange språkinställningar på sidan Inställningar för förlanseringsrapporten. Du kan välja högst fem språk.

Tips! Du kan endast ange språkinställningar efter att det första testet är slutfört eftersom förlanseringsrapporten körs automatiskt när du laddar upp en testversion av ett AAB-arkiv.

Ange språkinställningar
 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Testa i menyn till vänster > Förlanseringsrapport > Inställningar.
 4. Välj + Lägg till språk under Testa appen på vissa språk.
 5. Välj högst fem språk. Du kommer endast att se testresultat från de här språken i framtida tester.
  • Obs! Om du inte väljer några språk väljer vi automatiskt de språk som används i flest installationer av appen.
 6. Klicka på Spara.

Visa förlanseringsrapporten

När förlanseringsrapporten är tillgänglig kan du visa en testöversikt som innehåller antalet fel, varningar och mindre problem som hittades under testningen, indelat efter problemtyp. Du får även en rekommendation för lanseringen utifrån appens testresultat.

Visa sammanfattning av förlanseringsrapporten

Så här visar du en sammanfattning av förlanseringsrapporten:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Testa > Förlanseringsrapport > Översikt.
 4. Gå igenom alla avsnitt:
  • Stabilitet
  • Prestanda
  • Tillgänglighet
  • Säkerhet och förtroende.
 5. Om det finns problem i något av avsnitten väljer du Visa sammanfattning för att utöka avsnittet.
 6. Välj Visa information om du vill ha mer detaljerad information om problemen.
 7. Om du vill visa tidigare förlanseringsrapporter scrollar du till tabellen i avsnittet Information om förlanseringsrapporten längst ned på sidan.

Obs! Om meddelandet Test pågår visas är det senaste testet inte avslutat ännu. Om det senaste testet inte gick att köra kan det stå att testet misslyckades. Publicera ett annat AAB-arkiv om du vill köra ett till test.

Visa information om förlanseringsrapporten

Så här visar du detaljerade resultat om förlanseringsrapporten:

 1. Öppna Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Testa > Förlanseringsrapport > Detaljer.
 4. Gå igenom flikarna Stabilitet, Prestanda, Tillgänglighet, Skärmbilder och Säkerhet och förtroende. På var och en av sidorna hittar du alla resultat från det senaste testet, inklusive stackspårningar, skärmbilder och diagram.

Obs! Om meddelandet Test pågår visas är det senaste testet inte avslutat ännu. Om det senaste testet inte gick att köra kan det stå att testet misslyckades. Publicera ett annat AAB-arkiv om du vill köra ett till test.

Vanliga frågor

Komprimera alla Utöka alla

Apptester

Hur lång tid ska testet ta?

Testresultaten brukar bli färdiga inom en timme efter att du har laddat upp AAB-arkivet. I vissa fall får du resultaten några timmar efter uppladdningen. Om rapporten inte är klar efter två dagar kan du försöka ladda upp biprodukten igen. Då skapas en ny rapport.

Appar som kör en verifieringsprocess vid lanseringen

Kan jag köra en förlanseringsrapport för en app som utför en verifieringsprocess för länder?

Du kan fortfarande få en förlanseringsrapport om du är villig att göra mindre ändringar i koden.

Testenheterna finns i USA. Om geolokalisering används i appen eller om innehållet har landsbegränsningar visas bara det lokalt tillgängliga innehållet på testenheterna.

Om du behöver testa appen på en annan geolokalisering än den där testenheterna finns kan du publicera ett AAB-arkiv där platsbegränsningarna har tagits bort i testsyfte. Du kan se om förlanseringsrapporterna körs i Test Lab på två sätt:

Kan jag få en förlanseringsrapport för en app som söker efter enheter med särskilda användarrättigheter?

Appar som kontrollerar om en enhet har privilegierad styrning (rotåtkomst) på Android stöds inte på testplattformen.

Appar som innehåller annonser eller köpalternativ

Annonser visas i min app. Hur säkerställer jag att förlanseringsrapportens test inte räknas som exponeringar och klick (vilket annonsnätverket kanske skulle registrera eller se som ett problem)?

Med Google-annonser utesluts redan trafik från förlanseringsrapportens adressintervall. För andra annonsnätverk måste du ange vilka IP-adressintervall som ska uteslutas.

Finns det något jag behöver veta om att testa appar med displayannonser?

Mer information om hur du minskar bedrägliga annonsintäkter med automatisk apptestning finns på webbplatsen Google Developers.

Inkluderas köp av prenumerationer eller produkter i appar i testerna?

Det går inte att köpa något med testenheterna. Om delar av appen bara är tillgängliga för prenumeranter eller kräver produkter i appen kan testet bli ofullständigt.

Andra beteenden i appen

Min kod är obfuskerad (Java) eller avskalad (integrerad). Kan jag använda förlanseringsrapporten ändå?

Ja. Förlanseringsrapportens test körs oavsett.

Om koden är obfuskerad eller avskalad kommer dock alla stackspårningar av krascher eller ANR-fel som påträffas vid testet också att vara obfuskerade eller avskalade. Du kan göra stackspårningar enklare att felsöka genom att ladda upp en deobfuskerings- eller symbolifieringsfil.

Du kan läsa mer om hur du laddar upp deobfuskerings- eller symbolifieringsfiler.

Går det att läsa in testenheter med media eller ytterligare förinstallerade appar i förväg?

Nej. Det finns inte stöd för att läsa in mediefiler i förväg på enheterna eller att förinstallera appar på testplattformen.

Om du vill köra tester på en app med data som har lästs in i förväg kan du dock publicera en testversion av appen där mediefilerna är inbäddade i AAB-arkivet.

Vad händer om Google Plays licenstjänst används i appen?

Om appen har publicerats i en öppen testkanal eller om appen har publicerats i produktionskanalen används ett id av testet av förlanseringsrapporten. Detta id fungerar som licensiering för appen.

Om appen varken har publicerats i en öppen testkanal eller har ett aktivt AAB-arkiv som har publicerats i produktionskanalen godkänns inte appen i licensieringskontrollen. Du får fortfarande resultat från förlanseringsrapporten, men appen befinner sig i ett olicensierat tillstånd. Du kan testa sådana appar genom att publicera en sluten version av dem där licenstjänsterna har inaktiverats.

Kan testenheter köra tester i appar som är avsedda för liggande skärm?

Testenheterna är konfigurerade så att alla tester körs i stående läge som standard. Om appen är låst i liggande läge visas dock videor och skärmbilder i liggande läge.

Enhetsval

Hur bestämmer ni på vilka enheter appen testas?

Vi väljer testenheter som ger täckning i hela ekosystemet och tar hänsyn till enhetens popularitet, hur ofta de kraschar, skärmarnas upplösning, tillverkare, Android OS-version, med mera. Vilka testenheter som väljs kan variera.

Vad händer om jag har uteslutit vissa enheter från inriktning i appmanifestet?

Om du har uteslutit vissa enheter från inriktning i appmanifestet utesluts dem även i förlanseringsrapportens test, men förlanseringsrapporten blir inte inriktad på ytterligare enheter för appen.

Kan jag anpassa vilka testenheter som används?

Förlanseringsrapporten drivs av Firebase Test Lab. Om du vill anpassa vilka enheter som testas kan du göra egna tester i Firebase-konsolen.

Kan jag köra förlanseringsrapporter i appar som har kompilerats för x86-enheter?

Ja, vi kör appen på en emulator och genomsöker den på samma sätt som med en fysisk enhet.

Vilka formfaktorer kan jag testa appen på?

Våra testenheter omfattar telefoner, surfplattor, Wear OS-enheter och stationära enheter som Chromebook-enheter. Det går inte att testa appar direkt på Android Auto- eller Android TV-enheter.

Kan jag testa appen på äldre Android-versioner?

Våra testenheter inkluderar enheter med Android 9 och senare.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
7047555980417691833
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true