Bruk en rapport før lansering til å identifisere problemer

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer og kjører en rapport før lansering. Hvis du har kjørt en rapport før lansering og vil vite hvordan du tolker resultatene, kan du gå til Forstå rapporten før lansering.

Rapporter før lansering genereres automatisk når du publiserer apper til lukket eller åpen testing. Det bidrar til at du kan identifisere problemer proaktivt før appen din blir tilgjengelig for brukere. Rapportene inneholder tester for

 • stabilitetsproblemer
 • Android-kompatibilitetsproblemer
 • problemer med ytelsen
 • tilgjengelighetsproblemer
 • sikkerhetsproblemer
 • personvernproblemer

Hvordan fungerer rapporten før lansering?

Når du har lastet opp og publisert en testversjon av en Android-appsamling (App Bundle), installerer vi den på et sett med Android-enheter i Testlab. Vi starter deretter appen din automatisk og gjennomsøker den i flere minutter. Søkeroboten utfører enkle handlinger som å skrive, trykke og sveipe. Du kan også angi egendefinerte tester eller legitimasjon for en testkonto som søkeroboten skal bruke.

Når gjennomsøkingen er ferdig, kompilerer vi resultatene dine i rapporten før lansering. Vi avinstallerer også appen din fra alle enheter.

Vurder om appen din er egnet for en rapport før lansering

Rapporten før lansering fungerer så lenge vi kan installere og «gjennomsøke» appen din. Enkelte apper kan imidlertid kreve mindre kodeendringer. Vanlige eksempler omfatter apper som krever validering av land eller installering. Gå gjennom vanlige spørsmål for å finne ut mer.

Vær oppmerksom på at testenheter ikke kan kjøre tester på apper som ikke har noen hovedaktivitet for oppstart, for eksempel appoversikter, moduler, tastaturer eller klokkebakgrunner.

 

Skjul alle Vis alle

Kjør en rapport før lansering

Test appen din

For å generere appens rapport før lansering må du publisere appen på en lukket eller åpen testmålgruppe.

Du mottar automatisk en rapport før lansering for alle apper du publiserer i en testmålgruppe, med mindre du velger bort dette alternativet. Du får vanligvis testresultatene innen en time etter at du har lastet opp en appsamling. I noen tilfeller får du resultatene flere timer etter opplastingen.

Registrer deg for å motta e-poster med rapporter før lansering

Du kan motta e-postvarsler for tilgjengelige rapporter før lansering ved å følge disse trinnene:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Klikk på Konfigurering > Varsler.
 3. Rull ned til Rapport før lansering, og merk av i boksen ved siden av. Du kan velge å motta e-poster for alle tester eller bare for tester med problemer.
Slå av rapporter før lansering

Rapporter før lansering genereres automatisk når du publiserer en app til lukket eller åpen testing. Sånn slår du av alle rapporter før lansering for appen din:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Testing > Rapport før lansering > Innstillinger.
 4. Rull ned til «Innstillinger», og fjern avmerkingen i boksen Slå på rapport før lansering for å deaktivere rapporten for appen din.
 5. Klikk på Lagre.

Tilpass testene dine

Du kan tilpasse testene dine for å gjøre rapporten før lansering mer omfattende og relevant for appen din.

Trinn 1: Oppgi legitimasjon for en testkonto hvis appen din har en påloggingsskjerm

Hvis appen din har en påloggingsskjerm og du vil at søkeroboten skal teste påloggingsprosessen eller innholdet bak den, må du oppgi kontolegitimasjon. Vær oppmerksom på at du ikke trenger å oppgi legitimasjon hvis appen støtter «Logg på med Google», noe som gjør at søkeroboten kan logge på automatisk.

Her er noen viktige ting å huske på når du tester legitimasjon:

 • Legitimasjonen du oppgir, brukes bare til testformål.
 • Selv om vi gjør vårt beste for å holde testlegitimasjonen sikker, anbefaler vi at du ikke legger inn noen offisiell legitimasjon i rapporten før lansering. Lag i stedet et brukernavn og passord for testkontoen.
 • Legitimasjon kan bare settes inn automatisk i Android-apper som bruker standard Android-moduler. Legitimasjon kan ikke brukes i apper som bruker OpenGL til å gjengi tilpassede kontroller, eller apper som bruker WebView for en nettbasert autentiseringsprosess.
 • Google logger på automatisk hvis appen din støtter «Logg på med Google».
Konfigurer legitimasjon
 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. I menyen til venstre velger du Testing > Rapport før lansering > Innstillinger.
 4. I delen «Legitimasjon for testkonto» velger du Oppgi legitimasjon.
 5. Skriv inn følgende: 
  • Brukernavn: brukernavnet som er tilknyttet testkontoen. 
  • Passord: Passordet som er tilknyttet testkontoen.
 6. Klikk på Lagre. Denne legitimasjonen brukes for alle fremtidige tester, med mindre den endres.
Endre eller fjern legitimasjon
 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. I menyen til venstre velger du Testing > Rapport før lansering > Innstillinger.
 4. Endre det du vil:
  • Slik redigerer du legitimasjonen: I delen «Legitimasjon for testkonto» skriver du inn den oppdaterte legitimasjonen din i feltene for brukernavn og passord.
  • Slik fjerner du legitimasjon: I delen «Legitimasjon for testkonto» velger du Ikke oppgi legitimasjon
   • Merk: Hvis du fjerner testlegitimasjonen for appen din, må du legge til ny legitimasjon før eventuelle fremtidige tester kan logge på appen.
 5. Klikk på Lagre. Denne legitimasjonen brukes for alle fremtidige tester, med mindre den endres.

Trinn 2: Oppgi et Robo-skript eller en spill-løkke

Hvis du vil kontrollere trinnene søkeroboten utfører når appen din testes, kan du oppgi et Robo-skript eller en spill-løkke.

Oppgi et Robo-skript for å tilpasse testbanen for en Java-app

Du kan kontrollere trinnene søkeroboten utfører ved testing av appen din, ved å oppgi et Robo-skript til å utføre bestemte handlinger, for eksempel teste rekker med handlinger brukere ofte utfører, eller en ny del av appen.

Når du kjører en test med et skript vedlagt, kjører søkeroboten de forhåndsdefinerte handlingene først, og så utforsker den appen som normalt.

Slik laster du opp et skript til rapporten før lansering:

 1. Registrer skriptet ditt med Firebase-verktøyet i Android Studio (Android Studio > Verktøy > Firebase > Testlab > Registrer Robo-skript). Gå til brukerstøtten for Firebase for nærmere informasjon.
  • Merk: Du trenger ikke Firebase-konto for å opprette Robo-skript.
 2. Når skriptet er klart, åpner du Play-konsollen.
 3. Velg en app.
 4. Velg Testing > Rapport før lansering > Innstillinger. Last opp skriptet i delen «Velg hvordan rapporten før lansering utforsker appen din». Du kan dra og slippe filen, eller du kan velge Last opp.
 5. Klikk på Lagre.
Oppgi en spill-løkke for å teste OpenGL-apper eller -spill

Hvis du tester et spill eller en app som bruker OpenGL, må du oppgi en spill-løkke for å få en god rapport før lansering. En spill-løkke definerer handlingene du vil at søkeroboten skal utføre. Du kan teste mer enn én spill-løkke i den samme appen.

Slik bruker du spill-løkker i rapporten før lansering:

 1. Endre spillet ditt slik at det gjør følgende:
  • Start løkken
  • Kjør løkken
  • Lukk løkken (valgfritt). Du gjør disse endringene i utviklingsmiljøet ditt. Gå til brukerstøtten for Firebase for nærmere informasjon.
   • Merk: Du trenger ikke Firebase-konto for å bruke spill-løkker i rapporten før lansering.
 2. Publiser versjonen av spillet ditt med spill-løkken til en lukket eller åpen testmålgruppe. Søkeroboten oppdager og kjører spill-løkken automatisk.

Trinn 3: Tilpass teststartpunktet med dyplinker

Du kan legge til opptil tre dyplinker i rapporten før lansering for å teste flere inngangspunkter for appen din. 

Søkeroboten fungerer som vanlig i flere minutter. Deretter lukker den appen og besøker hver dyplink etter tur, før den gjennomsøker i 30 sekunder til. Eventuelle problemer som oppdages under disse ekstra gjennomsøkingene, inkluderes som normalt i rapporten.

For å finne ut hvordan du oppretter og tester dyplinker for appen din, gå til Android-Developers-nettstedet.

Trinn 4: Se testrapporter for bestemte språk

Hvis du vil se testresultater for bestemte språk, kan du konfigurere språkinnstillinger på siden Innstillinger for rapport før lansering. Du kan velge opptil fem språk. 

Tips: Siden rapporten før lansering kjøres automatisk når du laster opp en testversjon av en appsamling, kan du bare legge til språkinnstillinger etter at den første testen er fullført. 

Konfigurer språkinnstillinger
 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. I menyen til venstre velger du Testing > Rapport før lansering > Innstillinger.
 4. Under «Test appen din på bestemte språk», velger du + Legg til språk.
 5. Velg opptil fem språk. For fremtidige tester får du bare se testresultater fra disse språkene.
  • Merk: Hvis du ikke velger noen språk, velger vi automatisk språkene med flest installeringer av appen din.
 6. Klikk på Lagre.

Se rapporten før lansering

Når rapporten før lansering er tilgjengelig, kan du se et testsammendrag som inkluderer antall feil, varsler og mindre problemer som ble funnet under testingen, kategorisert etter problemtype. Du ser også en lanseringsanbefaling basert på appens testresultater.

Se et sammendrag av rapporten før lansering

Slik ser du et sammendrag av rapporten før lansering:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Testing > Rapport før lansering > Oversikt.
 4. Gå gjennom hver del: 
  • Stabilitet 
  • Ytelse 
  • Tilgjengelighet
  • Sikkerhet og tillit 
 5. Hvis det er et problem med en del, velger du Vis sammendrag for å se mer informasjon. 
 6. Velg Se detaljer for å se mer detaljert informasjon om problemene dine. 
 7. Hvis du vil se tidligere rapporter før lansering, ruller du ned til tabellen under «Rapportdetaljer» nederst på siden. 

Merk: Hvis du ser «Testing pågår», er ikke den siste testen ferdig ennå. Hvis den siste testen ikke kunne kjøres, ser du kanskje meldingen «Testen mislyktes». For å kjøre en ny test, publiser en ny appsamling.

Se detaljer fra rapporten før lansering

Slik ser du detaljerte resultater fra rapporten før lansering:

 1. Åpne Play-konsollen.
 2. Velg en app.
 3. Velg Testing > Rapport før lansering > Detaljer.
 4. Gå gjennom fanene Stabilitet, Ytelse, Tilgjengelighet, Skjermdumper og Sikkerhet og tillit. På hver side ser du fullstendig informasjon om resultatene for den nyeste testen, inkludert stabelspor, skjermdumper og diagrammer.

Merk: Hvis du ser «Testing pågår», er ikke den siste testen ferdig ennå. Hvis den siste testen ikke kunne kjøres, ser du kanskje meldingen «Testen mislyktes». For å kjøre en ny test, publiser en ny appsamling.

Vanlige spørsmål

Skjul alle Vis alle

Apptester

Hvor lang tid tar testen?

Du får vanligvis testresultatene innen en time etter at du har lastet opp en appsamling. I noen tilfeller får du resultatene flere timer etter opplastingen. Hvis rapporten ikke er ferdig etter to dager, kan du prøve å laste opp artefakten på nytt. Dette fører til at det opprettes en ny rapport.

Apper som kjører validering ved lansering

Kan jeg kjøre en rapport før lansering for en app som utfører landvalidering?

Du kan fortsatt få en rapport før lansering hvis du vil gjøre små endringer i koden.

Testenhetene er plassert i USA. Hvis appen din bruker geolokalisering eller har innholdsrestriksjoner basert på land, kan testenhetene bare vise det som er tilgjengelig der de befinner seg.

Hvis du må teste appen på en geolokalisering som ikke omfatter stedet hvor testenhetene befinner seg, kan du publisere en appsamling som fjerner posisjonskravene for testformål. Du kan finne ut om rapportene dine før lansering kjøres på to måter i Testlab: 

Kan jeg få en rapport før lansering for en app som sjekker om enheter har rottilgang?

Testplattformen støtter ikke apper som sjekker om en enhet har privilegert kontroll (rottilgang) på Android.

Apper med annonser eller kjøpsalternativer

Appen min inneholder annonser. Hvordan sikrer jeg at testing av rapporter før lansering ikke telles med i antall visninger og klikk (som annonsenettverket mitt kan finne ut av eller kan være misfornøyd med)?

Google-annonser ekskluderer allerede trafikk fra adresseområdene for rapporter før lansering. For andre annonsenettverk må du spesifisere IP-adresseområdene som skal ekskluderes.

Er det noe jeg trenger å vite om testing av apper med bannerannonser?

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du reduserer problemet med falske annonseinntekter med automatisk apptesting, kan du gå til Google Developers-nettstedet.

Inkluderer tester kjøp av abonnementer eller produkter i apper?

Testenheter kan ikke kjøpe noe under testingen. Hvis det kreves kjøp av abonnementer eller produkter i appen for å åpne deler av appen, kan testscenarioene bli begrenset.

Annen appatferd

Koden min er obfuskert (Java) eller behandlet (integrert). Kan jeg fortsatt bruke rapporter før lansering?

Ja. Tester av rapporten før lansering kjøres uansett.

Hvis koden din er obfuskert eller behandlet, har eventuelle krasj eller ANR-feil som oppdages under testingen, stabelspor som også er obfuskert eller behandlet. For at vi skal kunne gjøre det lettere for deg å feilsøke stabelsporene dine, anbefaler vi at du laster du opp en deobfuskerings- eller symboliseringsfil.

Du kan finne ut mer om opplasting av deobfuskerings- eller symboliseringsfiler.

Er det mulig å forhåndsinnlaste testenheter med medier eller andre forhåndsinstallerte apper?

Nei. Testplattformen støtter ikke forhåndsinnlastede enheter med medier eller forhåndsinstallerte apper.

Hvis du imidlertid vil kjøre tester på en app med forhåndsinnlastede data, kan du publisere en testversjon av appen med mediefilene innebygd i appsamlingen.

Hva om appen min bruker en lisensieringstjeneste for Google Play?

Hvis appen din er i en åpen test eller er publisert som produksjonsversjon, bruker testingen for rapporten før lansering en ID som fungerer som om den er lisensiert for appen din.

Hvis appen din ikke er i åpen test og ikke har noen aktiv appsamling som er publisert som produksjonsversjon, består ikke appen lisensieringskontrollen. Du får likevel resultater fra rapporten før lansering, men appen er ikke lisensiert. For å kjøre tester på slike apper kan du publisere en lukket versjon av appen med lisensieringstjenestene slått av.

Kan testenheter kjøre tester på apper som bruker konfigurasjoner med liggende sideretning?

Testenhetene er forhåndsdefinert til å kjøre tester med fast stående sideretning som standard. Hvis appen din er låst til å bruke liggende sideretning, skal du se videoer og skjermdumper i liggende retning.

Enhetsutvalg

Hvordan avgjøres det hvilke enheter som skal brukes til å teste appen min?

Vi velger testenheter som gir god dekning i hele økosystemet, og tar hensyn til blant annet popularitet, krasjfrekvens, skjermoppløsninger, produsenter, Android OS-versjon. Utvalget av testenheter kan variere.

Hva om jeg har utelatt enkelte enheter fra målretting i appmanifestet mitt?

Hvis du har utelatt enkelte enheter fra målretting i appmanifestet ditt, utelater rapporten før lansering dem også i tester, men rapporten målretter ikke mot tilpassede enheter for appen din.

Kan jeg tilpasse settet med testenheter?

Rapporten før lansering er basert på Firebase Testlab. For å tilpasse enhetene som testes, bør du vurdere å utføre dine egne tester i Firebase-konsollen.

Kan jeg kjøre rapporter før lansering for apper som er kompilert for x86-enheter?

Enhetssettet vårt er begrenset til ARM-enheter. Appversjoner for x86-enheter vises som inkompatible med alle testenhetene.

Kan jeg kjøre rapporter før lansering for apper for Wear OS, Auto, TV og eldre Android-versjoner?

Enhetssettet vårt er begrenset til telefoner og nettbrett, så det er ikke mulig å teste apper direkte på Wear OS, Auto eller TV. Enhetssettet inkluderer heller ikke enheter med Android-versjoner eldre enn 4.1.1 (Jelly Bean).

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false