Odhalování problémů pomocí přehledu výsledků testů před vydáním

Tento článek popisuje, jak nastavit a spustit přehled výsledků testů před vydáním. Pokud jste spustili přehled výsledků testů před vydáním a chcete vědět, jak výsledky interpretovat, přejděte na Vysvětlení přehledu výsledků testů před vydáním.

Přehled výsledků testů před vydáním se vygeneruje automaticky, když publikujete aplikaci v interním, uzavřeném nebo otevřeném testování. Pomáhá proaktivně zjišťovat problémy dříve, než se aplikace dostane k uživatelům. Zahrnuje testy, které zjišťují:

 • problémy se stabilitou,
 • problémy s kompatibilitou se systémem Android,
 • problémy s výkonem,
 • problémy s přístupností,
 • chyby zabezpečení,
 • problémy ochrany osobních údajů.

Princip přehledu výsledků testů před vydáním

Jakmile nahrajete a publikujete testovací balíček Android App Bundle, nainstalujeme ho do sady zařízení Android v naší testovací laboratoři. Poté vaši aplikaci na několik minut automaticky spustíme a budeme ji procházet. Prohledávač provádí základní akce, jako je psaní, klepání a přejíždění. Můžete také zadat vlastní testy nebo otestovat přihlašovací údaje k účtu, které má prohledávač použít.

Jakmile procházení skončí, výsledky sestavíme do přehledu výsledků testů před vydáním. Také aplikaci ze všech zařízení odinstalujeme.

Posouzení vhodnosti aplikace pro přehled výsledků testů před vydáním

Přehled výsledků testů před vydáním bude fungovat, pokud aplikaci budeme moci nainstalovat a procházet. Některé aplikace však mohou vyžadovat drobné úpravy kódu. Mezi běžné příklady patří aplikace, které vyžadují ověření země nebo instalace. Další informace najdete na stránce odpovědí na časté dotazy.

Upozorňujeme, že testovací zařízení nemohou testovat aplikace bez hlavního spouštěče, jako jsou launchery, widgety, klávesnice či ciferníky.

 

Sbalit vše Rozbalit vše

Spuštění přehledu výsledků testů před vydáním

Otestování aplikace

Pokud chcete vygenerovat přehled výsledků testů před vydáním, publikujte aplikaci v otevřeném nebo uzavřeném testovacím kanálu.

Přehled výsledků testů před vydáním obdržíte automaticky u všech aplikací, které publikujete v testovacím kanálu, pokud se sami neodhlásíte. Výsledky testů obvykle obdržíte do hodiny od nahrání balíčku aplikace. V některých případech může dodání výsledků trvat několik hodin.

Přihlášení k odběru e-mailů s přehledy výsledků testů před vydáním

Pokud chcete dostávat e-mailová oznámení o dostupných přehledech výsledků testů před vydáním, postupujte takto:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Klikněte na Nastavení > Oznámení.
 3. Přejděte dolů na možnost Přehled výsledků testů před vydáním a zaškrtněte políčko vedle něj. E-maily lze dostávat po každém testu nebo pouze po testech s problémy.
Vypnutí přehledů výsledků testů před vydáním

Přehledy výsledků testů před vydáním se generují automaticky, když publikujete aplikaci v uzavřeném nebo otevřeném testovacím kanálu. Pokud chcete všechny přehledy u aplikace deaktivovat, postupujte takto:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Testování > Přehled výsledků testů před vydáním > Nastavení.
 4. Přejděte dolů do části Nastavení a zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout přehled výsledků testů před vydáním. Tím pro danou aplikaci tento přehled vypnete.
 5. Klikněte na Uložit.

Přizpůsobení testů

Testy si můžete přizpůsobit tak, aby byl přehled výsledků testů před vydáním přehlednější a relevantnější pro vaši aplikaci.

Krok 1: Pokud má aplikace přihlašovací obrazovku, zadejte identifikační údaje testovacího účtu

Pokud aplikace obsahuje přihlašovací obrazovku a chcete, aby prohledávač otestoval přihlašovací proces nebo následující obsah, je třeba poskytnout identifikační údaje účtu. Tyto údaje není třeba zadávat, pokud aplikace podporuje přihlášení přes Google, které prohledávači umožní přihlásit se automaticky.

Níže uvádíme několik důležitých informací o testovacích identifikačních údajích.

 • Poskytnuté identifikační údaje slouží pouze pro účely testování.
 • Identifikační údaje se snažíme co nejlépe zabezpečit, přesto však nedoporučujeme pro účely vytváření přehledů testů před vydáním přidávat oficiální identifikační údaje. Vhodným řešením je vytvoření uživatelského jména a hesla pro testovací účet.
 • Identifikační údaje lze automaticky vkládat pouze do těch aplikací pro Android, které využívají standardní widgety Android. Identifikační údaje nelze použít v aplikacích, které vykreslují vlastní ovládací prvky pomocí technologie OpenGL nebo využívají webové ověření WebView.
 • Google se automaticky přihlásí, pokud vaše aplikace podporuje přihlašování přes Google.
Nastavení identifikačních údajů
 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Testování > Přehled výsledků testů před vydáním > Nastavení.
 4. V části Identifikační údaje testovacího účtu vyberte Poskytnout identifikační údaje.
 5. Zadejte následující údaje: 
  • Uživatelské jméno: Uživatelské jméno přidružené k testovacímu účtu. 
  • Heslo: Heslo přidružené k testovacímu účtu.
 6. Klikněte na Uložit. Tyto údaje budou použity pro všechna budoucí testování, pokud je neupravíte.
Úprava a odstranění identifikačních údajů
 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Testování > Přehled výsledků testů před vydáním > Nastavení.
 4. Proveďte požadované změny:
  • Jak upravit identifikační údaje: V části Identifikační údaje testovacího účtu zadejte do polí pro uživatelské jméno a heslo aktualizované identifikační údaje.
  • Jak odstranit identifikační údaje: V části Identifikační údaje testovacího účtu vyberte Neposkytnout identifikační údaje
   • Poznámka: Pokud z aplikace odstraníte identifikační údaje testovacího účtu, bude třeba při případných budoucích testech tyto údaje zadat znovu.
 5. Klikněte na Uložit. Tyto údaje budou použity pro všechna budoucí testování, pokud je neupravíte.

Krok 2: Zadejte skript Robo nebo herní smyčku

Pokud chcete mít pod kontrolou, co přesně prohledávač při testování aplikace provádí, můžete zadat skript Robo nebo smyčku hry.

Pokud chcete upravit testovací cestu aplikace v jazyce Java, zadejte skript Robo.

Jestliže chcete mít větší kontrolu nad tím, jaké kroky prohledávač při testování aplikace podniká, můžete pomocí skriptů Robo nastavit vykonávání konkrétních akcí, například testování obvyklé cesty uživatele nebo nové sekce aplikace.

Když spustíte test s připojeným skriptem, prohledávač nejdřív vykoná akce definované ve skriptu a poté aplikaci projde jako obvykle.

Jak nahrát skript do přehledu výsledků testů před vydáním:

 1. Skript zaznamenejte pomocí nástroje Firebase v prostředí Android Studio (Android Studio > Nástroje > Firebase > Test Lab > Zaznamenat skript Robo). Podrobnosti naleznete v centru nápovědy Firebase.
  • Poznámka: K vytvoření skriptu Robo nepotřebujete účet Firebase.
 2. Až bude skript připraven, otevřete službu Play Console.
 3. Vyberte aplikaci.
 4. Vyberte Testování > Přehled výsledků testů před vydáním > Nastavení. V části Ovládání způsobu, jak přehled výsledků testů před vydáním prochází aplikaci, skript nahrajte. Soubor můžete přetáhnout myší nebo vybrat Nahrát.
 5. Klikněte na Uložit.
Poskytnutí herní smyčky k testování aplikace nebo hry OpenGL

Pokud chcete získat kvalitní přehled výsledků testů před vydáním při testování hry nebo aplikace, která používá OpenGL, je třeba poskytnout herní smyčku. Herní smyčka určuje, které akce má prohledávač provést. V jedné aplikaci můžete otestovat několik herních smyček.

Používání herních smyček v přehledu výsledků testů před vydáním:

 1. Upravte hru takto:
  • Publikujte smyčku
  • Spusťte smyčku
  • Zavřete smyčku (volitelné). Tyto úpravy provádíte ve vývojovém prostředí. Podrobnosti naleznete v centru nápovědy Firebase.
   • Poznámka: K použití herních smyček v přehledu výsledků testů před vydáním nepotřebujete účet Firebase.
 2. Verzi hry s herní smyčkou publikujte do uzavřeného nebo otevřeného testovacího kanálu. Prohledávač herní smyčku automaticky rozpozná a spustí.

Krok 3: Upravte počáteční bod testu pomocí přímých odkazů

Do přehledu výsledků testů před vydáním můžete přidat až tři přímé odkazy a otestovat tak další přístupové body aplikace. 

Prohledávač pracuje několik minut jako obvykle, poté aplikaci zavře a navštíví všechny přímé odkazy, což trvá dalších 30 sekund. V přehledu jsou uvedeny všechny problémy, ke kterým došlo během těchto dodatečných procházení.

Informace o vytváření a testování přímých odkazů na aplikaci naleznete na stránkách vývojářů v systému Android.

Krok 4: Zobrazení přehledů testování pro konkrétní jazyky

Pokud chcete zobrazit výsledky testů pro konkrétní jazyky, můžete na stránce Nastavení přehledu výsledků testů před vydáním upravit předvolby jazyka. Můžete vybrat až pět jazyků.

Tip: Jelikož se přehled výsledků testů před vydáním spouští automaticky po nahrání testovacího balíčku aplikace, lze předvolby jazyka změnit až po dokončení úvodního testu.

Nastavení předvoleb jazyka
 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. V nabídce vlevo vyberte Testování > Přehled výsledků testů před vydáním > Nastavení.
 4. V části Testování aplikace v konkrétních jazycích vyberte + Přidat jazyk.
 5. Vyberte až pět jazyků. U budoucích testů se budou zobrazovat výsledky pouze v těchto jazycích.
  • Poznámka: Pokud žádné jazyky nevyberete, automaticky vybereme ty, ve kterých má vaše aplikace největší počet instalací.
 6. Klikněte na Uložit.

Zobrazení přehledu výsledků testů před vydáním

Když je k dispozici přehled výsledků testů před vydáním, můžete si prohlédnout souhrn testu, ve kterém najdete počet chyb, upozornění a drobné problémy, které byly při testování zjištěny. Vše bude rozděleno podle typu problému. Na základě výsledků aplikace v testech budou k dispozici také doporučení ohledně vydání.

Zobrazit přehled výsledků testů před vydáním

Zobrazení přehledu výsledků testů před vydáním:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Testování > Přehled výsledků testů před vydáním > Přehled.
 4. Zkontrolujte každou část: 
  • Stabilita
  • Výkon
  • Přístupnost
  • Zabezpečení a důvěra
 5. Pokud se problém týká všech částí, výběrem rozbalte Zobrazit souhrn.
 6. Pokud chcete získat podrobnější informace o problémech, vyberte Zobrazit podrobnosti.
 7. Pokud chcete zobrazit předchozí přehledy výsledků testů před vydáním, přejděte na tabulku v části Podrobnosti přehledu, která se nachází v dolní části stránky.

Poznámka: Zpráva Probíhá testování znamená, že testování dosud nebylo dokončeno. Pokud poslední test selhal, zobrazí se zpráva Test se nezdařil. Pokud chcete spustit další test, publikujte další balíček aplikace.

Zobrazení podrobností přehledu výsledků testů před vydáním

Pokud chcete zobrazit podrobné výsledky přehledu výsledků testů před vydáním, postupujte takto:

 1. Otevřete Play Console.
 2. Vyberte aplikaci.
 3. Vyberte Testování > Přehled výsledků testů před vydáním > Podrobnosti.
 4. Zkontrolujte karty Stabilita, Výkon, Přístupnost, Snímky obrazovkyZabezpečení a důvěryhodnost. Na jednotlivých stránkách budou uvedeny všechny podrobnosti o výsledcích posledního testu včetně trasování zásobníku, snímků obrazovky a grafů.

Poznámka: Zpráva Probíhá testování znamená, že testování dosud nebylo dokončeno. Pokud poslední test selhal, zobrazí se zpráva Test se nezdařil. Pokud chcete spustit další test, publikujte další balíček aplikace.

Časté dotazy

Sbalit vše Rozbalit vše

Testy aplikací

Jak dlouho test potrvá?

Výsledky testů obvykle obdržíte do hodiny od nahrání balíčku aplikace. V některých případech může dodání výsledků trvat několik hodin. Pokud přehled nebude dokončen ani po dvou dnech, zkuste artefakt nahrát znovu. Tím se spustí nový přehled.

Aplikace, které při publikování spouští ověření

Lze spustit přehled výsledků testů před vydáním u aplikace, která provádí ověření země?

Pokud jste ochotni provést drobné změny v kódu, můžete přehled výsledků testů před vydáním zobrazit i v tomto případě.

Testovací zařízení se nacházejí v USA. Pokud vaše aplikace umožňuje geolokaci nebo je její obsah omezen na základě země, testovací zařízení budou moci pracovat pouze s obsahem dostupným v dané zemi.

Pokud aplikaci potřebujete otestovat na základě jiné geolokace, než kde se nacházejí testovací zařízení, můžete publikovat balíček aplikace s odebranými požadavky na lokalitu (pro účely testování). Spuštění přehledů výsledků testů před vydáním ve službě Test Lab můžete detekovat dvěma způsoby:

Mohu získat přehled výsledků testů před vydáním u aplikace, která kontroluje odemknutá zařízení?

Testovací platforma nepodporuje aplikace, které zjišťují, zda má zařízení nad systémem Android úplnou kontrolu (přístup root).

Aplikace, které obsahují reklamy nebo možnosti nákupu

Moje aplikace obsahuje reklamy. Jak zajistím, aby testy před vydáním negenerovaly zobrazení a prokliky (které moje reklamní síť může detekovat nebo se jí nemusí líbit)?

U reklam Google je provoz z rozsahů adres, které se používají pro přehledy výsledků testů před vydáním, již vyloučen. U ostatních reklamních sítí je třeba zadat rozsahy adres IP, které mají být vyloučeny.

Je třeba něco vědět o testování aplikací s obsahovými reklamami?

Podrobnosti o tom, jak pomocí automatického testování aplikací snížit tržby podvodných reklam, naleznete na webu Google Developers.

Zahrnuje testování i nákup předplatného nebo produktů v aplikaci?

Testovací zařízení v průběhu testování nemohou provádět nákupy. Pokud aplikace nabízí odběry nebo produkty v aplikacích pro zpřístupnění určitého obsahu, testovací scénáře mohou být omezené.

Chování jiných aplikací

Můj kód je obfuskován (Java) nebo zmenšen (nativní). Mohu i přesto přehledy výsledků testů před vydáním používat?

Ano. Přehledy výsledků testů před vydáním se spustí bez ohledu na tyto aspekty.

Pokud je však kód obfuskován nebo zmenšen, budou obfuskována nebo zmenšena i trasování zásobníku u všech selhání nebo chyb ANR zjištěných během testování. Pokud chcete, abychom vám usnadnili ladění trasování zásobníku, doporučujeme, abyste nahráli deobfuskační nebo symbolikační soubor.

Přečtěte si další informace o nahrávání deobfuskačních a symbolikačních souborů.

Lze testovací zařízení předem načíst s médii nebo dalšími předinstalovanými aplikacemi?

Ne. Testovací platforma nepodporuje předběžné načítání zařízení s médii nebo předinstalovanými aplikacemi.

Pokud však chcete otestovat aplikaci s předem načtenými daty, můžete publikovat testovací verzi se soubory médií vloženými do balíčku aplikace.

Co když moje aplikace používá službu licencování Google Play?

Pokud u aplikace probíhá otevřené testování nebo byla publikována do produkčního kanálu, použije přehled výsledků testů před vydáním ID, které působí, jako by bylo pro aplikaci licencováno.

Pokud u aplikace neprobíhá otevřené testování ani její balíček aplikace nebyl publikován do produkčního kanálu, kontrola licence pro přehled výsledků testů před vydáním nebude úspěšná. Výsledky testů před vydáním budete nadále dostávat, ale aplikace bude mít stav Nelicencováno. Pokud takovou aplikaci chcete otestovat, můžete publikovat uzavřenou verzi se zakázanými službami licencování.

Mohou testovací zařízení spouštět testy v aplikacích, které používají konfiguraci na šířku?

Testovací zařízení jsou předem nastavena ke spouštění testů v pevné orientaci zobrazení na výšku. Pokud je však aplikace uzamčena na šířku, měli byste videa a snímky obrazovky vidět v režimu na šířku.

Výběr zařízení

Podle čeho rozhodujete, na kterých zařízeních aplikaci otestujete?

Vybíráme testovací zařízení, která poskytují kvalitní rozsah pokrytí v celém ekosystému a berou v úvahu oblíbenost, frekvenci selhání, rozlišení obrazovky, výrobce, verzi operačního systému Android a další aspekty zařízení. Výběr testovacích zařízení se může lišit.

Co když ve svém manifestu aplikace vylučuji některá zařízení?

Pokud v manifestu aplikace vylučujete některá zařízení, budou z testování vyloučena i v přehledu výsledků testů před vydáním, nebude však cílit na žádná přizpůsobená zařízení pro aplikaci.

Mohu si sadu testovacích zařízení přizpůsobit?

Přehled výsledků testů před vydáním využívá službu Firebase Test Lab. Pokud chcete přizpůsobit testovaná zařízení, zvažte provedení vlastních testů v konzole Firebase.

Lze přehledy výsledků testů před vydáním spouštět v aplikacích kompilovaných pro zařízení x86?

Všechna zařízení v naší sbírce využívají pouze procesory ARM. Verze aplikace pro zařízení x86 se budou zobrazovat jako nekompatibilní se všemi testovacími zařízeními.

Mohu spouštět přehledy výsledků testů před vydáním pro aplikace Wear OS, Auto, TV a starší verze systému Android?

Naše sbírka zařízení zahrnuje pouze telefony a tablety. Aplikace tedy nelze otestovat přímo v zařízeních se systémy Wear OS, Auto nebo TV. Sbírka také obsahuje pouze zařízení se systémem Android verze 4.1.1 (Jelly Bean) a novější.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false
false