Używanie raportu przed opublikowaniem do wykrywania błędów

W tym artykule wyjaśniamy, jak skonfigurować i wygenerować raport przed opublikowaniem. Jeśli masz już taki raport i chcesz się dowiedzieć, jak zinterpretować jego wyniki, przeczytaj artykuł na ten temat.

Raport przed opublikowaniem jest generowany automatycznie, gdy opublikujesz aplikację na ścieżce testów wewnętrznych, zamkniętych lub otwartych. Pomaga on wykryć błędy, zanim aplikację pobiorą użytkownicy. Raport wskazuje te informacje:

 • problemy ze stabilnością,
 • problemy ze zgodnością z Androidem,
 • problemy z wydajnością,
 • problemy z ułatwieniami dostępu,
 • luki w zabezpieczeniach,
 • kwestie dotyczące prywatności.

Jak powstaje raport przed opublikowaniem

Gdy prześlesz i opublikujesz pakiet Android App Bundle do testowania, zainstalujemy go na grupie urządzeń z Androidem w naszym laboratorium. Robot automatycznie uruchamia Twoją aplikację i sprawdza ją przez kilka minut. Przeprowadza podstawowe działania takie jak pisanie, klikanie czy gesty przesuwania palcem. Robot może też przeprowadzać testy niestandardowe lub sprawdzać dane logowania.

Gdy zakończy testowanie, zbieramy wyniki i umieszczamy je w raporcie przed opublikowaniem. Odinstalowujemy również Twoją aplikację z naszych urządzeń.

Sprawdzanie, czy aplikacja jest gotowa do wygenerowania raportu przed opublikowaniem

Wygenerowanie raportu jest możliwe wtedy, gdy możemy zainstalować Twoją aplikację i poddać ją analizie przez robota. Niektóre aplikacje należy w tym celu nieco zmienić. Są to na przykład aplikacje, które wymagają weryfikacji kraju lub instalacji. Więcej informacji znajdziesz w Najczęstszych pytaniach.

Pamiętaj, że urządzenia testowe nie mogą sprawdzać aplikacji bez zdefiniowanej głównej funkcji uruchamiania, np. w postaci programu uruchamiającego, widżetu, klawiatury czy tarczy zegarka.

 

Zwiń wszystko Rozwiń wszystko

Tworzenie raportu przed opublikowaniem

Testowanie aplikacji

Aby wygenerować raport przed opublikowaniem aplikacji, opublikuj ją na ścieżce testów zamkniętych lub otwartych.

Raporty z aplikacji publikowanych na ścieżce testów są tworzone automatycznie, chyba że z tego zrezygnujesz. Wyniki testu są dostępne zazwyczaj w ciągu godziny od przesłania pakietu aplikacji. Jednak w niektórych przypadkach trzeba na nie poczekać kilka godzin.

Otrzymywanie e-maili z powiadomieniami o raportach przed opublikowaniem

Aby otrzymywać e-maile z powiadomieniami o dostępnych raportach przed opublikowaniem, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Kliknij Konfiguracja > Powiadomienia.
 3. Przewiń w dół do sekcji Raport przed opublikowaniem i zaznacz pole obok. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać e-maile dotyczące wszystkich testów czy tylko tych, w których wystąpiły problemy.
Wyłączanie raportów przed opublikowaniem

Raporty przed opublikowaniem są generowane automatycznie, gdy opublikujesz aplikację na ścieżce testów zamkniętych lub otwartych. Aby wyłączyć wszystkie raporty przed opublikowaniem aplikacji:

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. Kliknij Testowanie > Raport przed opublikowaniem > Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji „Preferencje” i odznacz w niej pole Włącz raport przed opublikowaniem, aby wyłączyć generowanie raportu dla aplikacji.
 5. Kliknij Zapisz.

Dostosowywanie testów

Testy możesz dostosować tak, by raport przed opublikowaniem zawierał bardziej kompletne dane lub informacje, które są dla Ciebie najważniejsze.

Krok 1. Jeśli aplikacja zawiera ekran logowania, podaj dane logowania na konto testowe

Jeśli aplikacja ma ekran logowania i chcesz, aby robot sprawdził proces logowania lub treści dostępne po zalogowaniu użytkownika, podaj dane logowania na konto. Jeśli aplikacja używa funkcji „Zaloguj się przez Google”, nie musisz podawać danych logowania, ponieważ wtedy nasz robot może zalogować się automatycznie.

Oto kilka ważnych kwestii, o których musisz pamiętać, testując dane logowania:

 • Dane logowania, które podajesz, służą tylko do testowania.
 • Pamiętaj, że chociaż zabezpieczamy testowe dane logowania w najlepszy możliwy sposób, nie zalecamy dodawania do raportu przed opublikowaniem oficjalnych danych logowania. Zamiast tego utwórz testową nazwę użytkownika i hasło.
 • Dane logowania mogą być wstawiane automatycznie tylko w aplikacjach na Androida, które korzystają ze standardowych widżetów na Androida. Z danych logowania nie można korzystać w aplikacjach, które używają bibliotek OpenGL do renderowania niestandardowych elementów sterujących, ani w aplikacjach, które korzystają z WebView w procesie uwierzytelniania na stronach internetowych.
 • Jeśli aplikacja obsługuje funkcję „Zaloguj się przez Google”, logowanie odbędzie się automatycznie.
Konfigurowanie danych logowania
 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie wybierz Testowanie > Raport przed opublikowaniem > Ustawienia.
 4. W sekcji „Dane logowania na konto testowe” wybierz Podaj dane logowania.
 5. Wpisz te informacje:
  • Nazwa użytkownika: nazwa użytkownika powiązana z Twoim kontem testowym.
  • Hasło: hasło powiązane z Twoim kontem testowym.
 6. Kliknij Zapisz. Te dane logowania będą używane we wszystkich kolejnych testach, chyba że je zmienisz.
Edytowanie i usuwanie danych logowania
 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie wybierz Testowanie > Raport przed opublikowaniem > Ustawienia.
 4. Wprowadź zmiany.
  • Aby edytować dane logowania: w sekcji „Dane logowania na konto testowe” wpisz zaktualizowane dane logowania (podaj je w polach nazwy użytkownika i hasła).
  • Aby usunąć dane logowania: w sekcji „Dane logowania na konto testowe” wybierz Nie podawaj danych logowania.
   • Uwaga: jeśli usuniesz testowe dane logowania do aplikacji, ale w przyszłości zechcesz przeprowadzać testy logowania, musisz dodać nowe dane.
 5. Kliknij Zapisz. Te dane logowania będą używane we wszystkich kolejnych testach, chyba że je zmienisz.

Krok 2. Udostępnij skrypt Robo lub pętlę gry

Jeśli chcesz kontrolować czynności wykonywane przez robota przy testowaniu aplikacji, udostępnij skrypt Robo lub pętlę gry.

Udostępnianie skryptu Robo do dostosowania ścieżki aplikacji Java

Możesz kontrolować działania podejmowane przez robota podczas testowania aplikacji, udostępniając skrypt Robo, który sprawi, że robot będzie wykonywał określone czynności, takie jak testowanie typowego zachowania użytkownika czy sprawdzanie nowej sekcji w Twojej aplikacji.

Gdy przeprowadzasz test z dołączonym skryptem, robot najpierw wykonuje czynności oskryptowane przez Ciebie, a potem analizuje aplikację według normalnego schematu.

Aby przesłać skrypt do raportu przed opublikowaniem:

 1. Przygotuj skrypt za pomocą narzędzia Firebase w Android Studio (Android Studio > Narzędzia > Firebase > Laboratorium > Zarejestruj skrypt Robo). Szczegółowe instrukcje znajdziesz w Centrum pomocy Firebase.
  • Uwaga: aby utworzyć skrypt Robo, nie potrzebujesz konta Firebase.
 2. Gdy będziesz mieć przygotowany skrypt, otwórz Konsolę Play.
 3. Wybierz aplikację.
 4. Kliknij Testowanie > Raport przed opublikowaniem > Ustawienia. W sekcji „Kontrolowanie, w jaki sposób raport przed opublikowaniem analizuje aplikację” prześlij skrypt. Przeciągnij i upuść plik lub kliknij Prześlij.
 5. Kliknij Zapisz.
Udostępnianie pętli gry do testowania gier lub aplikacji OpenGL

Jeśli testujesz grę lub aplikację korzystającą z OpenGL i chcesz uzyskać miarodajny raport przed opublikowaniem, udostępnij pętlę gry. Określa ona działania, które ma wykonać robot. W tej samej aplikacji możesz testować kilka pętli.

Aby użyć pętli gry w raporcie przed opublikowaniem:

 1. Zmodyfikuj grę tak, aby wykonywała te działania:
  • Uruchamianie pętli.
  • Wykonywanie pętli.
  • Zamykanie pętli (opcjonalnie). Wprowadź te zmiany w środowisku programistycznym. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w Centrum pomocy Firebase.
   • Uwaga: aby użyć pętli gry w raporcie przed opublikowaniem, nie potrzebujesz konta Firebase.
 2. Opublikuj wersję gry z pętlą gry na ścieżce testów otwartych lub zamkniętych. Robot automatycznie wykryje i uruchomi pętlę gry.

Krok 3. Dostosuj punkt początkowy testu przy użyciu precyzyjnych linków

Do raportu przed opublikowaniem możesz dodać do 3 precyzyjnych linków, by przetestować dodatkowe punkty wejścia w aplikacji.

Robot pracuje normalnie przez kilka minut, a potem zamyka aplikację i otwiera każdy z precyzyjnych linków (przez 30 sekund). Jeśli podczas tych dodatkowych działań robot natrafi na problemy, umieszcza je w raporcie.

Informacje o tym, jak utworzyć testowe precyzyjne linki, znajdziesz na stronie dla deweloperów aplikacji na Androida.

Krok 4. Wyświetl raporty z testów dla konkretnych języków

Jeśli chcesz zobaczyć wyniki testów dla konkretnych języków, możesz je określić na stronie Ustawienia raportu przed opublikowaniem. Możesz wybrać maksymalnie 5 języków.

Wskazówka: raport przed opublikowaniem uruchamia się automatycznie, gdy prześlesz pakiet aplikacji do testowania. Dlatego ustawienia języka możesz dodać dopiero po ukończeniu wstępnego testu. 

Konfigurowanie ustawień języków
 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. W menu po lewej stronie wybierz Testowanie > Raport przed opublikowaniem > Ustawienia.
 4. W sekcji „Testowanie aplikacji w różnych językach” wybierz + Dodaj język.
 5. Wybierz do 5 języków. W kolejnych testach pojawią się tylko wyniki dotyczące tych języków.
  • Uwaga: jeśli nie wybierzesz żadnych języków, automatycznie wybierzemy te, w przypadku których Twoja aplikacja była instalowana najczęściej.
 6. Kliknij Zapisz.

Wyświetlanie raportu przed opublikowaniem

Gotowy raport przed opublikowaniem zawiera podsumowanie testu wraz z liczbą błędów, ostrzeżeń i drobnych problemów wykrytych podczas testowania. Są one podzielone na kategorie według typu problemu. Zobaczysz też zalecenia oparte na wynikach testów aplikacji.

Wyświetlanie podsumowania raportu przed opublikowaniem

Aby wyświetlić podsumowanie raportu przed opublikowaniem:

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. Kliknij Testowanie > Raport przed opublikowaniem > Przegląd.
 4. Przejrzyj każdą sekcję:
  • Stabilność
  • Wydajność
  • Ułatwienia dostępu
  • Bezpieczeństwo i zaufanie
 5. Jeśli jakaś sekcja zawiera problem, aby ją rozwinąć, wybierz Pokaż podsumowanie.
 6. Wybierz Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o problemie.
 7. Aby przejrzeć poprzednie raporty przed opublikowaniem, przewiń widok do tabeli w sekcji „Szczegóły raportu” u dołu strony.

Uwaga: jeśli widzisz komunikat „Trwa testowanie”, ostatni test jeszcze się nie zakończył. Jeśli nie udało się uruchomić ostatniego testu, możesz zobaczyć komunikat „Niepowodzenie testu”. Aby uruchomić kolejny test, opublikuj inny pakiet aplikacji.

Wyświetlanie szczegółów raportu przed opublikowaniem

Aby przejrzeć szczegółowe wyniki raportu przed opublikowaniem:

 1. Otwórz Konsolę Play.
 2. Wybierz aplikację.
 3. Kliknij Testowanie > Raport przed opublikowaniem > Szczegóły.
 4. Przejrzyj karty Stabilność, Wydajność, Ułatwienia dostępu, Zrzuty ekranuBezpieczeństwo i zaufanie. Na każdej stronie zobaczysz pełne wyniki ostatniego testu, w tym zrzuty stosu, zrzuty ekranu i wykresy.

Uwaga: jeśli widzisz komunikat „Trwa testowanie”, ostatni test jeszcze się nie zakończył. Jeśli nie udało się uruchomić ostatniego testu, możesz zobaczyć komunikat „Niepowodzenie testu”. Aby uruchomić kolejny test, opublikuj inny pakiet aplikacji.

Najczęstsze pytania

Zwiń wszystko Rozwiń wszystko

Testowanie aplikacji

Ile powinien trwać test?

Wyniki testu są dostępne zazwyczaj w ciągu godziny od przesłania pakietu aplikacji. Jednak w niektórych przypadkach trzeba na nie poczekać kilka godzin. Jeśli raport nie zostanie ukończony po 2 dniach, jeszcze raz prześlij artefakt. Gdy to zrobisz, rozpocznie się generowanie nowego raportu.

Aplikacje, które przeprowadzają weryfikację przy uruchamianiu

Czy mogę wygenerować raport w przypadku aplikacji, która przeprowadza weryfikację kraju?

Tak, ale musisz wprowadzić małe zmiany w kodzie.

Urządzenia testowe znajdują się w USA. Jeśli Twoja aplikacja używa geolokalizacji lub dostępność jej treści zależy od kraju, urządzenia testowe wyświetlą tylko to, co jest dostępne w ich lokalizacji.

Jeśli chcesz przetestować, jak aplikacja działa w lokalizacji innej niż ta, w której znajdują się urządzenia testowe, możesz na potrzeby testów opublikować pakiet aplikacji bez tych wymagań. Są 2 sposoby sprawdzenia, czy raporty przed opublikowaniem są generowane w Laboratorium:

Czy mogę wygenerować raport w przypadku aplikacji, która sprawdza, czy na urządzeniu jest dostęp do roota?

Platforma testowa nie obsługuje aplikacji, które sprawdzają, czy na urządzeniu z Androidem jest dostęp do roota.

Aplikacje z reklamami lub opcjami zakupu

Moja aplikacja zawiera reklamy. Jak mogę się upewnić, że testowanie na potrzeby raportu przed opublikowaniem nie wpływa na liczbę wyświetleń ani kliknięć (co mogłoby zostać wykryte w mojej sieci reklamowej i przyjęte z dezaprobatą)?

Reklamy Google wykluczają już ruch z zakresów adresów używanych przez raport przed opublikowaniem. W przypadku innych sieci reklamowych musisz określić zakresy adresów IP, które chcesz wykluczyć.

Czy jest coś, o czym muszę wiedzieć przed testowaniem aplikacji z reklamami displayowymi?

Informacje o sposobach zmniejszania ryzyka nieuczciwego generowania przychodów z reklam podczas automatycznego testowania aplikacji znajdziesz na stronie Google Developers.

Czy testowanie obejmuje kupowanie subskrypcji lub produktów w aplikacji?

Podczas testowania aplikacji urządzenia testowe nie mogą dokonywać w niej zakupów. Jeśli dostęp do określonych treści Twojej aplikacji wymaga zakupu subskrypcji lub produktów w aplikacji, scenariusze testowe mogą być ograniczone.

Inne zachowania aplikacji

Mój kod jest zaciemniony (Java) lub nieopakowany (kod natywny). Czy w takim przypadku mogę korzystać z raportów przed opublikowaniem?

Tak. Testy w ramach raportów przed opublikowaniem będą działać.

Jednak wykryte awarie lub błędy ANR będą miały zrzuty stosu, które również będą zawierały zaciemniony lub nieopakowany kod. Abyśmy mogli ułatwić Ci debugowanie zrzutów stosu, prześlij plik do odczytywania zaciemnionego kodu lub do symbolizacji.

Więcej informacji na temat przesyłania takich plików znajdziesz w naszym Centrum pomocy.

Czy można wcześniej załadować multimedia lub zainstalować dodatkowe aplikacje na urządzeniach testowych?

Nie. Platforma testowa nie umożliwia wcześniejszego ładowania multimediów ani instalowania aplikacji na urządzeniach.

Jeśli chcesz przeprowadzić testy na aplikacji z wcześniej załadowanymi danymi, opublikuj jej wersję testową z plikami multimedialnymi umieszczonymi w pakiecie aplikacji.

Co się dzieje z aplikacjami, które używają usługi licencjonowania w Google Play?

Jeśli aplikacja jest na ścieżce testów otwartych albo na ścieżce produkcyjnej, raport przed opublikowaniem użyje identyfikatora, który będzie działać tak, jakby był licencjonowany na potrzeby tej aplikacji.

Jeśli aplikacja nie jest na ścieżce testów otwartych i nie ma aktywnego pakietu aplikacji na ścieżce produkcyjnej, nie przejdzie testu licencjonowania. Otrzymasz wyniki raportu przed opublikowaniem, ale aplikacja nie będzie licencjonowana. Aby przeprowadzić testy takiej aplikacji, opublikuj jej zamkniętą wersję z wyłączonymi usługami licencjonowania.

Czy urządzenia testowe mogą przeprowadzać testy aplikacji działających w orientacji poziomej?

Testy na naszych urządzeniach domyślnie przebiegają przy stałej pionowej orientacji strony. Jeśli jednak aplikacja ma zablokowany tryb poziomy, filmy i zrzuty ekranu powinny wyświetlać się w trybie poziomym.

Wybieranie urządzeń

Jak wybierane są urządzenia do testowania mojej aplikacji?

Wybieramy urządzenia, które dobrze reprezentują nasz ekosystem – bierzemy pod uwagę popularność, częstotliwość awarii, rozdzielczość ekranu, producenta, wersję systemu Android itd. Wybierane mogą być różne urządzenia.

Co się stanie, gdy w manifeście aplikacji wykluczę jej kierowanie na jakieś urządzenia?

Raport przed opublikowaniem wykluczy te urządzenia z testów, ale też nie będzie kierował aplikacji na niestandardowe urządzenia.

Jak dostosować grupę urządzeń testowych?

Raport przed opublikowaniem korzysta z Laboratorium Firebase. Aby dostosować urządzenia do testowania, przeprowadź własne testy w konsoli Firebase.

Czy mogę generować raporty przed opublikowaniem w przypadku aplikacji skompilowanych na urządzenia x86?

Nasz zestaw obejmuje tylko urządzenia ARM. W przypadku wersji aplikacji na urządzenia x86 pojawi się informacja, że nie jest ona zgodna z żadnym urządzeniem testowym.

Czy mogę generować raporty przed opublikowaniem w przypadku aplikacji na Wear OS, Androida Auto, Androida TV oraz starsze wersje Androida?

W naszym zestawie urządzeń dostępne są tylko telefony i tablety, dlatego nie można bezpośrednio testować aplikacji na Wear OS, Androida Auto ani Androida TV. Nie zawiera on także urządzeń z wersją Androida starszą niż 4.1.1 (Jelly Bean).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
92637
false