Förbered appen för granskning

På sidan Appinnehåll tillhandahåller och hanterar du den information vi behöver för att säkerställa att appen är säker för de avsedda användarna och att den följer Google Plays policy och uppfyller de rättsliga kraven.

Du kan använda sidan Appinnehåll om du vill 

Ange appinformation

Sekretesspolicy

Genom att lägga till en sekretesspolicy i appens butiksuppgifter informerar du användarna om hur du behandlar känsliga användaruppgifter och data på enheten.

Sekretesspolicyn ska, tillsammans med eventuella meddelanden i appen, tydligt beskriva hur appen samlar in, använder och delar användaruppgifter och vilka parter de delas med. Du bör rådfråga ditt eget juridiska ombud om vilka krav som finns.

 • För appar som begär åtkomst till känsliga behörigheter eller känslig data (enligt definitionen i policyerna för användaruppgifter): Det måste finnas en länk till en sekretesspolicy i appens butiksuppgifter och i själva appen. Se till att sekretesspolicyn finns tillgänglig via en aktiv webbadress, att den gäller appen i fråga samt att den specifikt handlar om användarens integritet.
 • För appar i programmet Avsett för familjer: Det måste finnas en länk till en sekretesspolicy i appens butiksuppgifter och i appen, oavsett om appen har åtkomst till känsliga behörigheter eller uppgifter. Se till att sekretesspolicyn finns tillgänglig via en aktiv webbadress, att den gäller appen i fråga samt att den specifikt handlar om användarens integritet.

Lägga till en sekretesspolicy

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Butiksvisning > Appinnehåll
 4. Under Sekretesspolicy klickar du på Börja
  • Obs! Om du tidigare har lagt till en sekretesspolicy och vill göra ändringar klickar du på Hantera.
 5. Ange webbadressen där sekretesspolicyn finns online.
 6. Spara ändringarna.

Annonser

Du måste ange om appen innehåller annonser eller inte (inklusive annonser via SDK:er från tredje part, displayannonser, integrerade annonser och/eller bannerannonser). Appar som innehåller annonser är märkta med Innehåller annonser på sidan med butiksuppgifter. Etiketten visas för alla Play Butik-användare.

Obs! Syftet med annonsmärkningen är inte att ange om kommersiellt innehåll av annat slag finns i en app, som betalda produktplaceringar eller erbjudanden om att köpa produkter i appen eller göra uppgraderingar i appen. Se till att du följer lokal lagstiftning om appen innehåller betalda produktplaceringar.

Ange om appen innehåller annonser

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Butiksvisning > Appinnehåll
 4. Under Annonser klickar du på Börja.
  • Obs! Om du tidigare har angett om din app innehåller annonser eller inte och vill göra ändringar klickar du på Hantera.
 5. Granska annonspolicyn och kontrollera om appen uppfyller kraven och välj sedan Ja eller Nej
 6. Spara ändringarna.

Exempel

Här är några exempel på när du ska svara Ja på frågan om appen har annonser och därför ska ha märkningen Innehåller annonser. Listan är inte fullständig, utan bara några exempel utifrån de vanligaste annonstyperna.

 • Bannerannonser och mellansidesannonser: Ett SDK för annonser har integrerats med appen så att bannerannonser och/eller mellansidesannonser visas. Annonsformaten används för att tjäna pengar på och/eller göra reklam för mina egna produkter eller appar.
 • Integrerade annonser: Appen innehåller annonser som integrerats med den, och som inte går att skilja från innehållet i övrigt (t.ex. sponsrade artiklar, annonser i ett flöde o.s.v.).
 • Egna annonser: En liten annonsbanner, en mellansidesannons, en annonsvägg och/eller -widget med reklam för mina andra appar visas i appen.

Du ska svara Nej på frågan om appen innehåller annonser och därför ska ha märkningen Innehåller annonser om du endast gör reklam för dina andra appar på följande sätt:

 • Appen har ett avsnitt med Fler appar* i huvudmenyn där användarna kan komma vidare till dina andra appar.
 • Alternativet Fler appar* stör inte spelet.
 • Alternativet Fler appar* är inte inbäddat i spelet på ett sätt som förvirrar användaren.

* Andra godkända alternativ till Fler appar är Fler spel, Mer att utforska, Fullständig version, Mer, Om osseller din utvecklarikon.

Ytterligare granskning

Du ansvarar för att redovisa hur annonser används i dina appar, men Google kan när som helst kontrollera saken och lägga till märkningen Innehåller annonser om det är befogat.

Om du anser att vårt system har märkt din app fel kontaktar du vårt supportteam.

Tillämpning

Om du inte sanningsenligt redovisar hur annonser används i dina appar bryter du mot Google Plays policy, och detta kan leda till att apparna stängs av.

Appåtkomst

Om åtkomst till hela eller delar av appen är begränsad genom att man måste logga in, vara medlem, vara på en viss plats eller autentisera sig på annat sätt måste du tillhandahålla information om hur man får åtkomst. 

Lägg till anvisningar för appåtkomst

 1. Logga in på Play Console.
 2. Välj en app.
 3. Välj Butiksvisning > Appinnehåll.
 4. Klicka på Starta under Appåtkomst.
  • Obs! Om du redan har lagt till anvisningar för appåtkomst och vill göra ändringar klickar du på Hantera.
 5. Klicka på + Lägg till nya anvisningar och ange åtkomstanvisningar.
  • Obs! I fältet Övriga anvisningar anger du om det är något särskilt med din inloggningsmekanism, till exempel engångslösenord, flerfaktorsautentisering eller inloggning med fler än två fält.
 6. Spara ändringarna.

Obs! Du kan lägga till upp till fem anvisningar.

Målgrupp och innehåll

Du måste ange vilken åldersgrupp appen riktar sig till. Alla appar som riktar sig till en målgrupp där barn ingår måste uppfylla kraven i policyn för Familjer för Google Play.

Det är viktigt att ange korrekt information om appen. Utifrån de val av målgrupp som du gör kan appen omfattas av ytterligare policyer för Google Play. Du kan bekanta dig med dessa policyer och läsa om hur du fyller i avsnittet Målgrupp och innehåll på sidan Appinnehåll

Läs hur det går till och gå igenom den interaktiva checklistan på Academy for App Success.

Behörighetsdeklaration

När du har lagt till APK-filer eller AAB-arkiv under lanseringen av en app utvärderas de behörigheter som appen efterfrågar. Om appen begär att få använda känsliga behörigheter och behörigheter som är förknippade med hög risk (t.ex. sms eller samtalshistorik) kan du behöva fylla i en behörighetsdeklaration och få användningen godkänd av Google Play.

Här kan du läsa mer om hur det går till och hur du fyller i behörighetsdeklarationen på sidan Appinnehåll.

Relaterat innehåll

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt