Begära platsåtkomst i bakgrunden

Academy Logo

Kostnadsfri utbildning.

Läs mer om hur du kan minimera användningen av enhetens plats och visa exempel på förtydligandet av enhetens plats på Academy for App Success.

Nu kan du skicka in appar som behöver åtkomst till platsdata i bakgrunden för feedback genom att fylla i platsbehörighetsdeklarationen på Play Console.

Appar får inte begära åtkomst till platsdata i bakgrunden om detta inte behövs. Om en app begär åtkomst till platsdata i bakgrunden utan att det är absolut nödvändigt för appens huvudfunktion måste du ta bort behörigheten från appen och/eller implementera platsåtkomst i förgrunden, när aktivitet i appen är synlig för användarna. Enhetens plats är personliga och känsliga användaruppgifter som aldrig får säljas eller delas i försäljningssyfte (till exempel SDK-användning som inte följer policyn). Du kan läsa mer om implementeringar som följer policyn nedan.

 Följande video innehåller information om hur du deklarerar behörigheter och tillhandahåller redogörelser i appen:

Alla appar med platsåtkomst i bakgrunden måste godkännas, annars kan appuppdateringar blockeras och appen tas bort från Google Play.

Så går det till

Från och med den 1 april 2022 måste utvecklare även lägga upp en integritetspolicy för alla appar i Google Play Console och i själva apparna.

När vi granskar din app tar vi hänsyn till följande:

 • Har funktionen ett tydligt värde för användaren?
  • Exempel på kategorier som har stor nytta för användaren är fysisk säkerhet, upplevd säkerhet och hälsa/träning. Exempel på kategorier där användarens plats tillför mycket liten nytta för användaren är annonser, analyser, anpassning, underhållning och bekvämlighet.
 • Förväntar sig användaren att appen ska använda platsdata i bakgrunden?
 • Är funktionen viktig för appens huvudfunktion?
 • Kan appen ge samma upplevelse utan att platsdata används i bakgrunden?

Obs! Detta är inte en fullständig lista, utan den är tänkt att ge dig en uppfattning om hur vi ser på användningen av platsbehörighet vid granskningen av appen.

Huvudfunktionen är den funktion som är huvudsyftet med appen. Detta kan utgöras av en uppsättning huvudfunktioner som alla måste framhävas i dokumenteringen och lyftas fram i appbeskrivningen. Utan huvudfunktionen skulle appen uppfattas som obrukbar: den ”fungerar inte”.

Få appens platsåtkomst i bakgrunden godkänd

Innan du börjar

Gör följande innan du deklarerar platsåtkomst i bakgrunden i behörighetsdeklarationen för appen. Stegen nedan ger rekommendationer för åtkomst till platsdata, alternativa lösningar och tips om hur du kan göra åtkomst till platsdata tydligare för användarna.

Steg 1: Läs våra rekommendationer om platsåtkomst

Sätt dig in i kraven

Följande krav måste vara uppfyllda för åtkomst till platsdata i en app:

 • Du får aldrig begära platsbehörighet av användarna om annonsering eller analyser är det enda syftet.
 • Platsåtkomst i bakgrunden får endast användas för att tillhandahålla funktioner som användaren har nytta av och som hänger ihop med appens huvudfunktion.
 • Appar som särskilt riktar sig till barn måste följa Google Plays familjepolicy.

Läs igenom metodtipsen

Vi rekommenderar alla utvecklare att läsa igenom följande rekommendationer för åtkomst till platsdata i appar:

 • Läs igenom checklistan för åtkomst till platsdata i bakgrunden och kontrollera om det förekommer i appens kod. Kom ihåg att du även är ansvarig för att SDK:er eller bibliotek från tredje part som du använder följer vår policy, inklusive användning av platsbehörighet. Alla AAB-arkiv eller APK-filer i aktiva lanseringskanaler (nklusive interna testkanaler, slutna kanaler och öppna kanaler) omfattas av granskning.
 • Minimera användningen av platsdata genom att begränsa omfattningen till den minsta möjliga som krävs för en funktion (dvs. ungefärlig plats snarare än exakt, i förgrunden snarare än i bakgrunden). Det ska vara rimligt för användarna att förvänta sig att funktionen eller tjänsten behöver platsåtkomst i den begärda utsträckningen. Till exempel kan vi ge avslag för appar som begär eller använder platsåtkomst i bakgrunden utan tillräcklig motivering.
 • Läs igenom de bästa metoderna ur integritetssynpunkt och se till att den information om användningen och den integritetspolicy som krävs finns på plats.
Steg 2: Fundera över alternativ till platsåtkomst i bakgrunden

Platsåtkomst via behörigheten för förgrundstjänster (när appen bara har platsåtkomst i förgrunden, t.ex. medan appen används) är tillåten om användningen har inletts som en direkt följd av en användarinitierad åtgärd i appen och avslutas omedelbart när det avsedda användningsfallet för den användarinitierade åtgärden har slutförts i appen.

Om appen läser platsdata medan den är öppen och synlig för användaren anses den ha platsåtkomst i förgrunden. Om appen läser platsdata när användaren har stängt appen eller återgått till huvudskärmen genom att trycka på hemknappen anses den ha platsåtkomst i bakgrunden.

Exempel på platsåtkomst i förgrunden

Nedan finns en lista över möjliga funktioner som ofta kan användas med platsåtkomst i förgrunden i stället. Om appen har dessa funktioner innebär det inte att den avvisas automatiskt. Men om dessa funktioner är det enda skälet till att appen kräver platsåtkomst i bakgrunden är risken att behörigheten avvisas högre.

 • Förslag på vänner/spelare/kontakter i närheten enbart när användaren använder appen [förslag på vänner/spelare/kontakter i närheten när appen är stängd omfattas inte]
 • Anpassat innehåll i appen utifrån användarens plats (spellista med musik att lyssna på hemma, lokala nyheter osv.) utan att det finns någon funktion för användaren eller görs någon avisering när appen är stängd 
 • Tillämpa digitala rättigheter med regionsbaserade innehållsbegränsningar
 • Följa leveranser/tjänster (t.ex. mat, paket eller körning) på användarsidan (inte förare)
 • Detaljerade vägbeskrivningar (inte tillämpligt om något steg utförs när användaren inte använder appen, som vid passiv spårning av rutter/steg, övervakning av när en användare börjar eller slutar att köra osv).
 • Sammanställa användardata för att visa trafikmönster/trafikstockning eller kartlägga internethastigheter i närheten

Observera att listan inte är fullständig och att varje app utvärderas utifrån de huvudfunktioner som har deklarerats. Om appen bara har funktioner som de ovan och kräver platsåtkomst i bakgrunden kan du ersätta den med platsåtkomst i förgrunden.

Steg 3: Gör det tydligt för användarna att platsåtkomst i bakgrunden förekommer i appen

Om du tänker använda platsåtkomst i bakgrunden i appen ska användarna informeras om detta i butiksuppgifterna på Google Play. Det ska framgå av appbeskrivningen, av skärmdumpar och i tillämpliga fall av namn eller ikon. 

Det här är några förslag på hur du kan göra klart för användarna att platsdata används i bakgrunden:

 • Formulera den korta beskrivningen så att platsanvändningen signaleras (t.ex. ”hitta överallt” eller ”så att du alltid vet var”).
 • Ta med en skärmdump av appen där en karta/användarens plats eller geotaggade bilder visas. 
 • I tillämpliga fall kan appens namn eller ikon också signalera appens platsfunktion.

Krav på deklarationen

När du fyller i behörighetsdeklarationen måste du även göra följande, så att Google kan utvärdera hur platsåtkomst i bakgrunden används i appen.

Steg 4: Tillhandahåll en demonstrationsvideo

Som en del av behörighetsdeklarationen måste du länka till en kort video med en demonstration av den funktion i appen som kräver platsåtkomst i bakgrunden (när appen inte används). 

Nedan ser du ett exempel på hur demonstrationsvideon bör se ut.

Ett exempel på en demonstrationsvideo

Krav på videon

Videon ska visa funktionen som använder platsdata i bakgrunden och vilka steg som krävs för att komma till och aktivera funktionen i appen. Videon ska visa

 • funktionen som aktiveras i bakgrunden
 • dialogrutan med en tydlig redogörelse för användarna i appen (beskrivs nedan)
 • meddelandet vid körning.

Videons längd bör vara högst 30 sekunder. Vi föredrar YouTube-länkar som videoformat, men länkar till filer som lagrats på Google Drive i mp4-format eller annat vanligt videoformat stöds också.

Obs!

 • Om funktionen som använder platsåtkomst i bakgrunden inte har något synligt användargränssnitt anger du detta i deklarationen och demonstrerar funktionen eller dess konsekvenser i den utsträckning det går i videon.
 • Se till att videon skapas med en Android-enhet.
Steg 5: Tillhandahåll en tydlig redogörelse i appen

Om platsåtkomst i bakgrunden förekommer i appen måste du tillhandahålla en redogörelse i appen för hur data samlas in, används och delas. 

Ett exempel på en godkänd redogörelse i appen visas nedan.

Ett exempel på en tydlig redogörelse i appen

Krav på redogörelsen i appen

Redogörelsen i appen

 • måste finnas i själva appen och inte bara i appbeskrivningen eller på en webbplats
 • måste visas vid normal användning av appen och får inte kräva att användaren öppnar en meny eller inställningarna
 • måste beskriva vilka uppgifter som appen har tillgång till eller samlar in
 • måste redogöra för hur uppgifterna används och/eller delas
 • får inte finnas enbart i en integritetspolicy eller i användarvillkoren
 • får inte slås ihop med andra redogörelser som inte har koppling till insamling av personliga och känsliga uppgifter
 • behöver inte uttryckligen godkännas i form av att användarna ger sitt samtycke eller bekräftar att de förstår, eftersom detta görs i det meddelande som visas omedelbart efteråt – att användaren kan stänga eller svepa bort redogörelsen är tillräckligt.

Redogörelsen MÅSTE innehålla följande:

 1. termen ”plats”
 2. en formulering som anger att användningen görs i bakgrunden, t.ex. ”i bakgrunden”, ”när appen är stängd”, ”alltid aktiv” eller ”när appen inte används”
 3. en lista över alla funktioner som använder platsdata i bakgrunden
 4. Om den tillåtna användningen utökas till annonser måste följande finnas med: ”används för att tillhandahålla annonser/som stöd för annonser/som stöd för reklam”. (Välj den formulering som passar bäst.)

Rekommenderade format för redogörelse

Vi rekommenderar att du följer exempelformatet för tydlig redogörelse nedan för att efterleva policykraven: Det andra exemplet omfattar användning av plats för annonser. Användningen av platsdata i annonssyfte måste efterleva policyerna om att använda platsdata för annonser. Välj den formulering som passar bäst:

 • ”[Den här appen] samlar in platsdata så att [”funktion”], [”funktion”] och [”funktion”] ska fungera, även när appen är stängd eller inte används.” 
 • ”[Den här appen] samlar in platsdata så att [”funktion”], [”funktion”] och [”funktion”] ska fungera, även när appen är stängd eller inte används, samt för annonsering.”

  Exempel: ”Fitness Funds samlar in platsdata för att tillhandahålla träningsresultat, även när appen är stängd eller inte används.”

Den tydliga redogörelsen kan även innehålla annan information i enlighet med policyns krav och för att bli tydlig för användarna, men den måste som minst innehålla ovanstående i tillämpliga fall.

Obs! Om funktionen som använder platsåtkomst i bakgrunden inte har något synligt användargränssnitt ska den tydliga redogörelsen visas när appen öppnas för första gången i stället.

Integritetspolicy

Genom att lägga till en integritetspolicy i appens butiksuppgifter informerar du användarna om hur du behandlar känsliga användaruppgifter och data på enheten. Integritetspolicyn ska, tillsammans med eventuella meddelanden i appen, tydligt beskriva hur appen samlar in, använder och delar användaruppgifter och vilka parter de delas med. Du bör rådfråga ditt eget juridiska ombud om vilka krav som finns.

 • Det måste finnas en länk till en integritetspolicy i appens butiksuppgifter och i appen. 
 • Se till att integritetspolicyn finns tillgänglig via en aktiv webbadress, att appen i fråga nämns samt att den specifikt handlar om användarens integritet.
 • Om platsåtkomst i bakgrunden förekommer i appen måste integritetspolicyn innehålla lämpliga och relevanta redogörelser, nämna platsdata och hur platsdata används i appen.
 • Se till att sidan med integritetspolicyn är tydligt märkt i titeln eller webbadressen och i brödtexten på sidan.

Läs mer

Vanliga frågor

Kan jag publicera appuppdateringar medan jag arbetar med att få appen att följa policyn?

Före det datum för då policyn börjar gälla (18 januari 2021 för alla nya appar och 29 mars 2021 för alla appar) kan du publicera appuppdateringar utan att de måste följa platspolicyn.

Du gör detta genom att skicka in appen på nytt (du kan använda samma AAB-arkiv eller APK-fil och versionsnummer). Välj Nej, versionen följer inte policyn för platsbehörighet under Deklarera känslig platsbehörighet. På det sättet kan du publicera appuppdateringar utan att de behöver genomgå granskning vad gäller platsåtkomst medan du arbetar med att göra appen kompatibel.

Min app har flera funktioner som använder platsdata i bakgrunden. Vad ska jag göra?

Bara en appfunktion som använder platsdata i bakgrunden kan deklareras för granskning. Om appen har flera funktioner som både är nödvändiga för appens syfte och använder platsdata i bakgrunden väljer du den funktion som har störst nytta för användaren. 

Ta till exempel en app för sociala nätverk som använder platsdata i bakgrunden dels för att meddela användarna om erbjudanden i närheten, dels så att användarna ska kunna dela sin plats med vännerna fortlöpande. Funktionen att dela platsen med vännerna bör anges i behörighetsdeklarationen eftersom den har större nytta för användaren (anslutningar/nytta) än de platsbaserade annonserna (enkelhet/anpassning).

Google Play fastställer om villkoren för att använda platsdata i bakgrunden är uppfyllda utifrån granskningen av den primära appfunktion som du har angett. För godkännande krävs dock att användning av platsdata i bakgrunden godkänns på appnivå. Det är ditt ansvar att se till att andra funktioner som kan använda platsdata i bakgrunden följer policyn. Det gäller bland annat kravet på en tydlig redogörelse i appen enligt beskrivningen under Tydlig redogörelse ovan.

Var finns deklarationen?

Behörighetsdeklarationen för plats blir tillgänglig i Play Console den 30 september 2020. Du kan öppna formuläret manuellt på sidan Appinnehåll genom att klicka på Börja under Känsliga appbehörigheter och sedan på Börja under Platsbehörigheter.

Om du uppmanas att fylla i ett annat formulär, t.ex. om appens åtkomsträttigheter eller auktorisering, gör du det först eftersom de formulären är nödvändiga steg på vägen mot att få appen granskad på Play Console. I Förbered appen för granskning finns detaljerade anvisningar.

Om inget meddelande om behörighetsdeklaration visas på konsolen kontrollerar du att en av de känsliga platsbehörigheterna används, beroende på vilken SDK-nivå appen är inriktad på:

 • Om appens AAB-arkiv eller APK-fil har riktats in på Android 10 eller senare (SDK-nivå 29 eller senare) och behörigheten ACCESS_BACKGROUND_LOCATION har angetts i manifestet blir du ombedd att redovisa platsanvändningen.
 • Om appens AAB-arkiv eller APK-fil har riktats in på Android 9 eller tidigare (SDK-nivå 28 eller tidigare) och innehåller ACCESS_COARSE_LOCATION eller ACCESS_FINE_LOCATION måste du ange att du avser att använda platsåtkomst i bakgrunden. När du har gjort det blir du ombedd att redovisa platsanvändningen.
Vad händer om jag har en gammal APK-fil med platsbehörighet och inte kan ändra i koden?

Om du har gamla APK-filer med platsbehörighet där det inte längre finns möjlighet att ändra i koden kan du ansöka om ett undantag från policyn.

SAMTLIGA krav nedan måste vara uppfyllda om vi ska kunna göra ett sådant undantag:

 • Du måste deklarera vilken eller vilka enskilda APK-filer som undantaget ska göras för.
 • APK-filerna som undantaget ska gälla för måste ha publicerats före den 1 januari 2019.
 • Du måste ha alternativa APK-filer som skickas till användare med Android Oreo (API-nivå 26) eller senare och dessa APK-filer måste följa policyn för platsbehörighet.
 • APK-filerna som undantaget ska gälla för måste utgöra en mycket liten procentandel (högst ett lågt ensiffrigt procenttal) av din installationsbas totalt sett.

Google granskar begäran och beviljar undantag från fall till fall. Alternativt kan du ta bort de APK-filer som inte uppfyller kraven så att de inte längre publiceras, och på det sättet säkerställa att du följer policyn för platsbehörighet.

Vad måste jag ange i deklarationen?

Du måste svara på följande frågor i platsdeklarationen:

 1. Appens syfte: Vilket är appens huvudsyfte?
 2. Platsåtkomst: Varför behövs platsåtkomst i bakgrunden i appen? 
  1. Beskriv en platsbaserad funktion i appen som kräver åtkomst till platsdata i bakgrunden, och förklara varför den inte kan implementeras utan denna åtkomst. Funktionen ska vara kopplad till appens huvudsyfte. Godkännandet beviljas för hela appen och inte den enskilda funktionen. 
  2. Observera att vi bara kan utvärdera en funktion i taget. Om du lägger till flera funktioner samtidigt kommer appen att underkännas.
 3. Videoanvisningar: Ange en länk till en kort video som visar när funktionen du beskrivit ovan används i appen. Dialogrutan med den tydliga redogörelse som visas för användarna ska finnas med i videon. En video på högst 30 sekunder rekommenderas.
Är behörighetsgodkännandet permanent och när behöver jag uppdatera?

Utvecklaren ansvarar för att appar som har beviljats åtkomst till platsdata i bakgrunden fortsatt uppfyller kraven även i kommande versioner. Appuppdateringar granskas i enlighet med Plays policyer och väsentliga ändringar av appen kan påverka den beviljade åtkomsten till platsdata i bakgrunden och leda till ytterligare granskningar. Om någon funktion i appen som använder platsåtkomst i bakgrunden ändras behöver du skicka in en ny behörighetsdeklaration som sedan kommer att granskas.

Hur tar jag bort all platsanvändning i bakgrunden?

Om du har kommit fram till att platsdata i bakgrunden inte behövs i appen inaktiverar du bakgrundsanvändningen enligt nedan så att appen uppfyller kraven. Observera att du måste skicka in appen för granskning om behörigheterna används i något AAB-arkiv eller någon APK-fil, även utanför produktionskanalerna. Du hittar en lista över berörda AAB-arkiven och APK-filerna på sidan Appinnehåll (Policy > Appinnehåll > Känsliga appbehörigheter > Visa sammanfattning):

 • Om dina AAB-arkiv eller APK-filer tidigare använde platsåtkomst i bakgrunden utan att uppfylla kraven ser du till att versionerna som inte uppfyller kraven inte ingår i dina aktuella versioner, även om du inte använder alla kanaler. 
  • Öppna sidan Utforskare för AAB-arkiv (Version > Utforskare för AAB-arkiv) för att kontrollera om en viss version är aktiv.
  • När du skickar nya AAB-arkiv och APK-filer som ska ersätta de tidigare versionerna som inte uppfyller kraven ser du till att dessa står i avsnittet Tas inte med innan du lanserar den nya versionen. 
  • Se till att alla nya versioner som efterlever policyn lanseras fullt ut och inaktivera alla AAB-arkiv eller APK-filer som inte uppfyller kraven helt. 

Om problemet kvarstår när du har sett över sökvägarna i koden och begränsat användningen till förgrunden granskar du eventuella externa SDK:er i appen som kan komma åt plats i bakgrunden.

Relaterat innehåll

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
true
92637
false
false