Förstå platsåtkomst i bakgrunden

I den här artikeln går vi igenom viktiga överväganden och krav på att skicka in appen för platsåtkomst i bakgrunden. 

Om du vill ha en bra översikt över vad du ska tänka på när du skickar in en app som använder platsdata i bakgrunden ska du titta på videon Google Play Policy - Declared permissions and in-app disclosures

Behöver appen platsåtkomst i bakgrunden?

Appen ska bara begära platsåtkomst i bakgrunden om det krävs för appens huvudfunktion. Tänk på huvudfunktionen som appens huvudsyfte. Det kan t.ex. vara viktiga funktioner som behövs för att appen ska gå att använda. Huvudfunktionen eller -funktionerna måste framhävas i dokumentationen och lyftas fram i appbeskrivningen.

Dessutom måste appen uppfylla följande krav och annat som beskrivs i den här artikeln:

 • Platsåtkomst i bakgrunden får endast användas om det innebär väsentliga fördelar för användarna och det är relevant för appens huvudfunktion.
 • Du får aldrig begära platsbehörighet av användarna om annonsering eller analyser är det enda syftet.
 • Appar som är särskilt utformade för barn måste följa Google Plays familjepolicyer.

Om en app begär åtkomst till platsdata i bakgrunden utan att det är viktigt för appens huvudfunktion måste du ta bort behörigheten från appen och/eller implementera platsåtkomst i förgrunden, där aktiviteten i appen är synlig för användarna. Enhetens plats är personlig, och känsliga användaruppgifter får aldrig säljas eller delas i försäljningssyfte (till exempel för SDK-användning som inte följer policyn). Det är därför appar med platsåtkomst i bakgrunden måste godkännas. Utan ett godkännande kan appuppdateringar blockeras och appen kan tas bort från Google Play. 

Om du vill veta mer om när och hur du får använda platsdata i bakgrunden tittar du på utbildningen Declare your use of device location data (deklarera din användning av platsdata på enheter) på Google Play Academy. Där hittar du exempel på funktioner som är till stor nytta för användarna och relevanta för appens huvudfunktion. Den innehåller även en guide om hur du fyller i behörighetsdeklarationen.

Platsåtkomst i förgrunden

Sträva efter att använda platsåtkomst i förgrunden i stället för bakgrunden om det är möjligt. Vad är det för skillnad? Platsåtkomst i förgrunden sker när appen är öppen och synlig för användaren. Om åtkomsten sker efter att användaren har stängt appen eller tryckt på hemknappen för att återgå till huvudskärmen använder appen platsåtkomst i bakgrunden.

Vad innebär det här för policyn om platsbehörighet? Platsåtkomst i förgrunden är det alternativ som är mest transparent för användarna. Det skapar förtroende och är därför den metod vi rekommenderar för appar på Google Play.  

I vissa fall kan vi godkänna att en app använder förgrundstjänsten, det vill säga ett separat API som ger en app åtkomst till platsdata även när appen är minimerad och inte synlig för användaren. Men dessa appar genomgår granskning och måste uppfylla viktiga krav, bland annat följande:

 • Användningen av förgrundstjänsten måste startas som en fortsättning på en användarinitierad åtgärd i appen.
 • Användningen av förgrundstjänsten måste avslutas omedelbart när appen har slutfört användningsfallet som den användarinitierade åtgärden avsåg. 

Den minsta möjliga omfattningen (det vill säga att använda platsåtkomst i förgrunden i stället för bakgrunden) för att tillhandahålla funktionen eller tjänsten som kräver platsåtkomst ska begäras i appen. Och användare ska rimligen kunna anta att appens funktion eller tjänst behöver avgöra platsen med precisionen för den nivå som har begärts. 

Om en apps användning av enhetsplats via förgrundstjänsten motsvarar ACCESS_BACKGROUND_LOCATION (eller ”plats i bakgrunden”) omfattas appen av kraven för platsåtkomst i bakgrunden. 

 

Exempel på platsåtkomst i förgrunden

Här är en lista över funktioner som kan användas med platsåtkomst i förgrunden i stället för platsåtkomst i bakgrunden. Om appen har dessa funktioner innebär det inte att den avvisas automatiskt för platsåtkomst i bakgrunden. Vi utvärderar varje app utifrån dess angivna huvudfunktion. Men om den här typen av funktioner är det enda skälet till att appen kräver platsåtkomst i bakgrunden är risken att behörigheten avvisas högre, eftersom dessa funktioner kan användas med hjälp av platsåtkomst i förgrunden.
 • En funktion som föreslår vänner/spelare/kontakter i närheten enbart när användaren använder appen (förslag på vänner/spelare/kontakter i närheten när appen är stängd omfattas inte).
 • En funktion som anpassar innehåll i appen, t.ex. lokala nyheter, musikspellistor för hemmet och så vidare utifrån användarens plats (utan avisering/varning till användaren när appen stängs).
 • En funktion som begränsar innehåll för att tillämpa regionbaserad hantering av digitala rättigheter.
 • Spårning av leverans/tjänst (för t.ex. mat, paket eller en körning) för användare (inte förare). 
 • Detaljerade vägbeskrivningar (inte tillämpligt om något steg utförs när användaren inte använder appen, som vid passiv spårning av rutter/steg, övervakning av när en användare börjar eller slutar att köra och så vidare).
 • En funktion som sammanställer användardata för att visa trafikmönster/trafikstockning eller kartlägga internethastigheter i närheten.
Det här är inte en fullständig lista. Om appen bara har funktioner som de ovan och kräver platsåtkomst i bakgrunden kan du använda platsåtkomst i förgrunden i stället. 

Rekommenderade metoder för platsåtkomst i bakgrunden 

Granska följande metodtips för att få åtkomst till platsdata i appen:

 • Minimera användningen av platsdata genom att begränsa omfattningen till den minsta möjliga som krävs för en funktion (t.ex. ungefärlig plats snarare än exakt, i förgrunden snarare än i bakgrunden). 
 • Fundera på om appanvändarna rimligen kan förvänta sig att appens funktion eller tjänst behöver avgöra platsen med den nivå av precision som har begärts. Vi kan ge avslag för appar som begär eller kommer åt plats i bakgrunden utan tillräckligt skäl.
 • Läs igenom checklistan för åtkomst till platsdata i bakgrunden och kontrollera om det förekommer sådan åtkomst i appens kod. 
 • Läs igenom de bästa metoderna ur integritetssynpunkt och se till att korrekt information om användning och den integritetspolicy som krävs finns på plats.
 • Bekräfta att alla SDK:er eller bibliotek från tredje part som du använder följer vår policy, inklusive användningen av platsbehörighet.
 • Observera att AAB-arkiv eller APK-filer i aktiva lanseringskanaler (inklusive slutna och öppna kanaler) omfattas av granskning.

Att tänka på under godkännandeprocessen

När vi granskar en app som begär platsåtkomst i bakgrunden överväger vi bl.a. följande frågor:

 • Är platsåtkomst i bakgrunden viktig för appens huvudfunktion? 
 • Har åtkomsten till platsdata i bakgrunden ett tydligt värde för användaren?
  • Fysisk säkerhet, upplevd säkerhet och hälsa/träning är exempel på sådant som är till stor nytta för användaren. 
  • Den lägsta nyttonivån för användare kan inkludera annonser eller erbjudanden, analyser, anpassning, underhållning och bekvämlighet.
 • Förväntar sig användaren att appen ska använda platsdata i bakgrunden? 
 • Kan appen tillhandahålla samma upplevelse utan att appen får åtkomst till platsdata i bakgrunden?
 • Publiceras integritetspolicyn i Play Console och i själva appen?

Det här är inte en fullständig lista, men du får en uppfattning om hur vi kan granska och tolka hur en app använder platsbehörigheter. 

Dokumentation som krävs för platsåtkomst i bakgrunden

Om du använder platsdata i bakgrunden i appen måste du förmedla detta klart och tydligt till användarna både i appen och på sidan med butiksuppgifter. Det kan du göra i appens beskrivning, på skärmbilder och (om tillämpligt) i titel eller ikon.

Här är några förslag på hur du kan lyfta fram appens användning av platsdata i bakgrunden:

 • Formulera den korta beskrivningen så att det framgår att platsdata alltid används (t.ex. med orden ”så att du alltid vet var”).
 • Ta med en skärmdump av appen där en karta/användarens plats eller geotaggade bilder visas. 
 • Om tillämpligt kan du inkludera formuleringar eller bilder i appens titel eller ikon för att signalera appens platsfunktion.

När du skickar in appen för godkännande måste du tillhandahålla följande specifika dokumentation om platsåtkomst i bakgrunden: 

 • Behörighetsdeklaration
 • Demonstrationsvideo
 • Tydlig redogörelse i appen
 • Integritetspolicy både i appen och på sidan med butiksuppgifter 

Behörighetsdeklaration 

Behörighetsdeklarationen finns i ditt konto på Google Play Console. Du hittar formuläret på följande sätt:

 1. Öppna sidan Appinnehåll
 2. Klicka på Starta i avsnittet Känsliga appbehörigheter.
 3. Klicka sedan på Starta under Platsbehörigheter.

Om du uppmanas att fylla i andra formulär, t.ex. om appens åtkomsträttigheter eller auktorisering, fyller du i dessa formulär först. De formulären är nödvändiga steg på vägen mot att få appen granskad på Google Play Console. Detaljerade anvisningar finns på sidan Förbered appen för granskning.

Om inget meddelande om behörighetsdeklaration visas i Google Play Console kontrollerar du att en av de känsliga platsbehörigheterna används i enlighet medden SDK-nivå appen är inriktad på:

 • Om appens AAB-arkiv eller APK-fil har riktats in på Android 10 eller senare (SDK-nivå 29 eller senare) och behörigheten ACCESS_BACKGROUND_LOCATION har angetts i manifestet blir du ombedd att redovisa platsanvändningen.
 • Om appens AAB-arkiv eller APK-fil har riktats in på Android 9 eller tidigare (SDK-nivå 28 eller tidigare) och innehåller ACCESS_COARSE_LOCATION eller ACCESS_FINE_LOCATION måste du ange att du avser att använda platsåtkomst i bakgrunden. När du har gjort det blir du ombedd att redovisa platsanvändningen.

Indata för deklarationen

När du fyller i deklarationen om behörigheter och API:er med åtkomst till känsliga uppgifter svarar du på följande frågor så att Google kan utvärdera appens platsåtkomst i bakgrunden.

Behörighetsdeklarationen fokuserar på detta: Vad är appens huvudsyfte?

 • Platsåtkomst: Varför behövs platsåtkomst i bakgrunden i appen? 
  • Berätta om en platsbaserad funktion i appen som kräver platsåtkomst i bakgrunden och förklara varför den inte kan implementeras utan denna åtkomst. Funktionen ska vara kopplad till appens huvudsyfte. Godkännandet beviljas för hela appen och inte den enskilda funktionen. 
  • Vi kan bara utvärdera en funktion i taget. Om du anger flera funktioner kan appen avvisas.
 • Videoanvisningar: Tillhandahåll en länk till en kort video som tydligt visar den platsbaserade funktionen som används i appen, d.v.s. den funktion som du har angett i deklarationen. Inkludera dialogrutan för den tydliga redogörelsen som visas för användarna i videon. Rekommenderad videolängd: 30 sekunder eller kortare.

Demonstrationsvideo

I avsnittet ovan presenterade vi den korta video som du måste tillhandahålla som en del av deklarationen. Här är ett exempel på en demonstrationsvideo, följt av några krav som gäller för videon.

Krav på videon

Videon måste visa den angivna funktionen i appen som begär platsåtkomst i bakgrunden (när appen inte används). Den måste också visa de nödvändiga stegen för att aktivera funktionen i appen. 
Inkludera följande element i videon:
 • funktionen som aktiveras i bakgrunden
 • dialogrutan med en tydlig redogörelse för användarna i appen
 • meddelandet vid körning.
Videon ska vara högst 30 sekunder. Det rekommenderade formatet är en YouTube-länk, men det finns även stöd för Google Drive-lagringslänkar till MP4-filer eller andra vanliga videoformat.
Viktigt att tänka på:
 • Om funktionen inte har ett användargränssnitt som är synligt för användaren när platsåtkomsten i bakgrunden är aktiv ska du notera det i deklarationen och visa funktionen eller effekten av funktionen så mycket det går i din video.
 • Se till att videon visar appens beteende på en Android-enhet. Du ska till exempel inte skicka in en video av iOS-appen.

Tydlig redogörelse i appen 

Om appen begär platsåtkomst i bakgrunden måste du tillhandahålla en redogörelse för hur den kommer åt användarens data samt hur denna data samlas in, används och/eller delas.
 
Här är några exempel på tydliga redogörelser i appen.

Krav på redogörelse

En tydlig redogörelse i appen måste uppfylla följande krav:

 • måste finnas i själva appen samt i appbeskrivningen och på webbplatsen
 • måste visas vid normal användning av appen och får inte kräva att användaren öppnar en meny eller inställningarna
 • måste beskriva vilka uppgifter som appen har tillgång till eller samlar in
 • måste redogöra för hur uppgifterna används och/eller delas
 • får inte finnas enbart i en integritetspolicy eller i användarvillkoren
 • får inte slås ihop med andra redogörelser som inte har koppling till insamling av personliga och känsliga uppgifter
 • behöver inte uttryckligen godkännas i form av att användarna ger sitt samtycke eller bekräftar att de förstår, eftersom detta görs i det meddelande som visas omedelbart efteråt. Du kan även tillåta användare att stänga eller svepa bort redogörelsen.

Språket i redogörelsen måste

 • inkludera termen ”plats”
 • ange hur appens platsanvändning i bakgrunden fungerar genom att använda någon av följande fraser: ”bakgrund”/”när appen är stängd”, ”alltid aktiv”/”när appen inte används”
 • ange alla appfunktioner som använder platsdata i bakgrunden
 • innehålla följande fras om den tillåtna användningen utökas till annonser: ”används för att tillhandahålla annonser/som stöd för annonser/som stöd för reklam” (välj den formulering som passar bäst).

Rekommenderat redogörelseformat

Vi rekommenderar att du använder följande formuleringar för att uppfylla policykraven. Obs! I det andra exemplet används plats för annonser. Användning av platsdata för annonser måste följa våra policyer om att använda platsdata för annonser

Välj den formulering som passar bäst:

 • ”[Den här appen] samlar in platsdata så att [”funktion”], [”funktion”] och [”funktion”] ska fungera, även när appen är stängd eller inte används.”
 • ”[Den här appen] samlar in platsdata så att [”funktion”], [”funktion”] och [”funktion”] ska fungera, även när appen är stängd eller inte används, samt för annonsering.”

Exempel:

”Fitness Funds samlar in platsdata för att tillhandahålla träningsresultat, även när appen är stängd eller inte används.”

”Den här appen samlar in platsdata för att spåra och leverera lokala väderaviseringar även när appen är stängd eller inte används.” 

Den tydliga redogörelsen kan även innehålla annan information i enlighet med policyns krav och för att bli tydlig för användarna, men den måste som minst innehålla ovanstående i tillämpliga fall.

Obs! Om funktionen som använder platsåtkomst i bakgrunden inte har något synligt användargränssnitt ska den tydliga redogörelsen visas när appen öppnas för första gången i stället.

Integritetspolicy både i appen och på sidan med butiksuppgifter 

Appens integritetspolicy ska, tillsammans med eventuella meddelanden i appen, tydligt beskriva hur appen samlar in, använder och/eller delar användaruppgifter, inklusive vilken typ av parter de delas med. Se till att integritetspolicyn

 • är tillgänglig på en aktiv webbadress (inga PDF-filer)
 • inte kan redigeras
 • är tillgänglig via en länk på appens sida med butiksuppgifter och i appen
 • är tydligt märkt som appens integritetspolicy i titeln eller webbadressen och i brödtexten på sidan
 • hänvisar till rättssubjektet (utvecklaren eller företaget) som används i butiksuppgifterna på Google Play eller i det exakta namnet på appen
 • specifikt beskriver användarnas integritet
 • innehåller lämpliga relaterade redogörelser och hänvisningar till platsdata och att den tillhandahåller information om hur appen använder platsdata.

Du måste även lägga till integritetspolicyn på appens sida med butiksuppgifter. Detta främjar insyn för användarna och visar hur du hanterar känsliga användaruppgifter och data på enheten. Rådfråga ditt juridiska ombud om andra krav.

Vanliga överträdelser och steg för att åtgärda dem

Otydlig funktionsbeskrivning

Om vi inte kan identifiera den funktion som kräver platsåtkomst i bakgrunden utifrån deklarationen måste du tillhandahålla en tydlig beskrivning eller ytterligare information om funktionen. Om appen har flera funktioner som kräver platsåtkomst i bakgrunden måste du välja en enda funktion att deklarera. 

Lös problemet på ett av följande två sätt:

 • Skicka in ett deklarationsformulär som förtydligar och/eller lägger till information i beskrivningen för en funktion som kräver platsåtkomst i bakgrunden.
 • Ta bort behörigheten från appmanifestet, samt relaterad källkod för alla APK:er i alla kanaler (inklusive stängda och öppna kanaler).

Om appen har flera funktioner som kräver platsåtkomst i bakgrunden använder du följande kriterier för att välja en enda funktion som ska deklareras. Skicka sedan in deklarationsformuläret på nytt via ditt Google Play Console-konto.

 • Den funktion du väljer måste vara viktig för appens huvudfunktion – d.v.s. appens huvudsyfte. Utan denna huvudfunktion fungerar inte appen eller blir obrukbar.
 • Fundera över om användarna förväntar sig att appen kommer åt platsdata i bakgrunden och om du kan erbjuda samma upplevelse utan att använda platsdata i bakgrunden.
 • Funktionen måste vara av stort värde för användarna. Till exempel använder en app för familjen platsdata i bakgrunden både för att varna om ett barn lämnar ett geografiskt avgränsat område och för att meddela användarna om erbjudanden i närheten. Geoblockeringsfunktionen bör anges i behörighetsdeklarationen eftersom den har större nytta för användaren (upplevd säkerhet) än de platsbaserade annonserna (bekvämlighet/anpassning).
 • Platsåtkomst i bakgrunden nekas om syftet endast är att visa annonser.

Flera funktioner har angetts

En utvecklare får bara deklarera en platsbaserad funktion som kräver platsåtkomst i bakgrunden, inte flera. Den funktion du väljer måste vara viktig för appens huvudfunktion – d.v.s. appens huvudsyfte. 

Om appen har flera funktioner som kräver platsåtkomst i bakgrunden väljer du endast en funktion för att deklarera den och skicka sedan in deklarationen via Google Play Console-kontot på nytt. Tänk på följande frågor när du väljer funktion:

 • Är den här funktionen nödvändig för appens huvudfunktion eller huvudsyfte? Skulle appen sluta fungera eller bli oanvändbar utan den här funktionen?
 • Förväntar sig användaren att appen ska använda platsdata i bakgrunden? Om de inte gör det kanske den inte behöver platsåtkomst i bakgrunden.
 • Kan appen tillhandahålla samma upplevelse utan att appen får åtkomst till platsdata i bakgrunden? I så fall är det en bättre att välja den vägen för godkännandet.
 • Om du kommer fram till att appen inte behöver platsåtkomst i bakgrunden och/eller att du kan erbjuda samma användarupplevelse utan den, ska du ta bort behörigheten för platsåtkomst i bakgrunden från appmanifestet och den relaterade källkoden för alla APK-filer i alla kanaler (inklusive stängda och öppna kanaler).
 • Är den här funktionen till stor nytta för användarna? Till exempel använder en app för familjen platsdata i bakgrunden både för att varna om ett barn lämnar ett geografiskt avgränsat område och för att meddela användarna om erbjudanden i närheten. Geoblockeringsfunktionen bör anges i behörighetsdeklarationen eftersom den har större nytta för användaren (upplevd säkerhet) än de platsbaserade annonserna (bekvämlighet/anpassning).
 • Är det bara på grund av annonsering som appen begär platsåtkomst i bakgrunden? Förfrågningar nekas om syftet endast är att visa annonser.

Det gick inte att verifiera bakgrundsfunktionen i appen

Vårt granskningsteam måste kunna verifiera att en app erbjuder den deklarerade funktionen som kräver platsåtkomst i bakgrunden och verifiera funktionen i appen. Om en funktion inte är synlig för användaren måste du visa hur den fungerar i den inskickade videon.

Åtgärda problemet genom att modifiera videon så att den visar den angivna funktionen för vilken du begär platsåtkomst i bakgrunden och skicka in deklarationsformuläret via Google Play Console-kontot på nytt. 

 • Visa den funktion i appen som använder platsdata i bakgrunden i videon, inklusive hur en användare utlöser den tydliga redogörelsen och körningsbehörigheten (med samtycke från användaren).
 • Om den deklarerade funktionen inte är direkt synlig för användaren demonstrerar du upplevelsen i appen. Visa till exempel hur användaren får en avisering om bedrägeri.

Funktionen uppfyller inte kraven för platsåtkomst i bakgrunden

Vårt granskningsteam kanske upptäcker att en deklarerad funktion inte uppfyller våra policykrav för platsbehörighet. Du åtgärdar detta genom att ta bort begäran om platsåtkomst i bakgrunden och skicka in en uppdatering av appen. Följ den här guiden om du vill deklarera en annan funktion för platsåtkomst i bakgrunden:

 • Välj endast en funktion om den är av tydligt värde för användarna och viktig för appens huvudfunktion, d.v.s. dess huvudsyfte. Utan denna huvudfunktion fungerar inte appen eller blir obrukbar.
 • Fundera över om användarna förväntar sig att appen ska komma åt platsdata i bakgrunden. Om de inte gör det kanske den inte behöver platsåtkomst i bakgrunden.
 • Om du kan erbjuda samma upplevelse för användare utan att använda platsåtkomst i bakgrunden gör du det i stället.
 • Tänk på att ta bort platsåtkomst i bakgrunden från appmanifestet, samt relaterad källkod för alla APK:er i alla kanaler (inklusive kanaler för stängda och öppna test) om du bedömer att appen inte behöver platsåtkomst i bakgrunden och/eller att du kan erbjuda samma användarupplevelse utan den.

Problem med inskickad video

Det händer ibland att vi inte kan visa en video i en deklaration eller så återger inte videon appupplevelsen på rätt sätt. Videon måste visa hur den deklarerade funktionen i appen fungerar när den används och hur funktionen använder platsdata i bakgrunden. Visa hur en användare utlöser den tydliga redogörelsen och den enhetsbaserade körningsbehörigheten (med samtycke från användaren). 

Kontrollera att videon är tillgänglig och/eller ändra videon så att den tydligt visar den angivna funktionen som kräver platsåtkomst i bakgrunden. Skicka sedan in deklarationsformuläret på nytt via ditt Google Play Console-konto.

Ogiltig integritetspolicy

Det kan hända att vår granskning kommer fram till att en integritetspolicy inte följer våra policykrav. Lös problemet genom att läsa igenom policyn om personliga och känsliga användaruppgifter och lägg sedan till eller uppdatera integritetspolicyn efter behov enligt dessa riktlinjer:

 • Integritetspolicyn måste vara tillgänglig på en aktiv webbadress (inga PDF-filer).
 • Se till att den inte kan redigeras.
 • Se till att den hänvisar till din app.
 • Den måste specifikt omfatta användarnas integritet.
 • Kontrollera att den är länkad på sidan med appens butiksuppgifter och i appen.
 • Den måste hänvisa till samma rättssubjekt (till exempel utvecklaren eller företaget) som används i Google Play-uppgifterna eller det exakta namnet på appen.

Länken till integritetspolicyn är ogiltig eller saknas

Ibland går det inte att läsa in webbadressen till en apps integritetspolicy eller så öppnas en ogiltig integritetspolicysida. Lös problemet genom att läsa integritetspolicykraven i policycentret för utvecklare. Om webbadressen du angav länkar till flera integritetspolicyer gör du de ändringar som krävs (i appen, på webbplatsen och/eller i appens butiksuppgifter) så att länken leder till den styrande integritetspolicyn.

Uppdatera integritetspolicyn:

 • Den måste vara tillgänglig på en aktiv webbadress (inga PDF-filer).
 • Se till att den inte kan redigeras.
 • Se till att den hänvisar till din app.
 • Den måste specifikt omfatta användarnas integritet.
 • Kontrollera att den är länkad på sidan med appens butiksuppgifter och i appen.
 • Den måste hänvisa till samma rättssubjekt (till exempel utvecklaren eller företaget) som används i Google Play-uppgifterna eller det exakta namnet på appen.

Information saknas i redogörelsen

Den tydliga redogörelsen måste visas innan appens körningsbehörighet för plats aktiveras, och redogörelsen måste informera användarna om vilken/vilka funktioner som använder platsdata i bakgrunden. Läs igenom kraven på tydlig redogörelse och samtycke och uppdatera den tydliga redogörelsen:

 • Se till att den tydliga redogörelsen innehåller termen ”plats”.
 • Ange hur platsdata används i bakgrunden genom att inkludera någon av följande fraser: ”bakgrund”/”när appen är stängd”, ”alltid aktiv”/”när appen inte används”.
 • Inkludera en lista över alla funktioner som använder platsdata i bakgrunden.
 • Om den tillåtna användningen utökas till annonser inkluderar du följande: ”används för att tillhandahålla annonser/som stöd för annonser/som stöd för reklam” (välj den formulering som passar bäst).

Det gick inte att hitta en tydlig redogörelse

En app måste visa en tydlig redogörelse i en dialogruta som visas innan appens körningsbehörighet för plats aktiveras. Om appen inte har någon sådan läser du om kraven på tydlig redogörelse och samtycke och lägger till en tydlig redogörelse.

 • Den tydliga redogörelsen måste visas innan appens körningsbehörighet för plats aktiveras.
 • Ta åtminstone med följande mening, som du kan anpassa för att inkludera alla relevanta funktioner som begär platsåtkomst i bakgrunden i appen och som är synliga för användaren: ”Den här appen samlar in platsdata för att möjliggöra [”funktion”], [”funktion”] och [”funktion”] även när appen är stängd eller inte används.” Om du utökar den tillåtna användningen till annonser ska du även inkludera följande: ”Denna data används även för att tillhandahålla annonser/som stöd för annonser/som stöd för reklam.”
 • Inkludera eventuell annan information som behövs för att göra det tydligt för användaren hur och varför du använder platsdata i bakgrunden. Ytterligare innehåll är tillåtet, men det obligatoriska innehållet måste vara synligt omedelbart.

Appen behöver en tydlig redogörelse innan körningsbehörighet för plats aktiveras

En app måste visa en tydlig redogörelse i en dialogruta som visas innan appens körningsbehörighet för plats aktiveras. Se till att den tydliga redogörelsen visas vid rätt tidpunkt och uppfyller kraven på tydlig redogörelse och samtycke:

 • Visa den tydliga redogörelsen för appen i en dialogruta som visas innan appens körningsbehörighet för plats aktiveras.
 • Ta åtminstone med följande mening, som du kan anpassa för att inkludera alla relevanta funktioner som begär platsåtkomst i bakgrunden i appen och som är synliga för användaren: ”Den här appen samlar in platsdata för att möjliggöra [”funktion”], [”funktion”] och [”funktion”] även när appen är stängd eller inte används.”
 • Den måste inkludera annan information som behövs för att göra det tydligt för användaren hur och varför du använder platsdata i bakgrunden. Ytterligare innehåll är tillåtet, men det obligatoriska innehållet måste vara synligt omedelbart. 
 • Om du utökar den tillåtna användningen till annonser ska du även inkludera följande mening: ”Denna data används även för att tillhandahålla annonser.”

Funktionen uppfyller inte kraven för platsåtkomst i bakgrunden

Vårt granskningsteam kanske upptäcker att den valda funktionen i en deklaration inte kräver platsåtkomst i bakgrunden för att fungera. Eller så kan funktionen använda platsåtkomst i förgrunden i stället för platsåtkomst i bakgrunden. I så fall kan inte appen godkännas för platsåtkomst i bakgrunden. 

I dessa fall kan du antingen ta bort platsåtkomsten i bakgrunden från appen och/eller använda platsåtkomst i förgrunden i stället. Skicka sedan in en uppdatering av appen.

Användaruppgifter för testning saknas eller är ogiltiga

Ibland går det inte att granska en app eftersom utvecklaren inte tillhandahållit några användaruppgifter för testning eller för att användaruppgifterna som tillhandahölls i deklarationen var ogiltiga. Du åtgärdar detta genom att förse oss med giltiga användaruppgifter för testning så att vi kan granska och verifiera appupplevelsen. Skicka in ett uppdaterat deklarationsformulär med användaruppgifter för testning via ditt Google Play Console-konto. Om du har angett användaruppgifter tidigare kontrollerar du att de inte har förfallit.

Funktionen i appen överensstämmer inte med deklarationen

Om funktionen i appen inte överensstämmer med funktionsbeskrivningen i deklarationen ska du uppdatera beskrivningen i deklarationsformuläret. Spegla upplevelsen så bra som möjligt när du beskriver funktionen du deklarerat så att vi kan kontrollera att den fungerar i enlighet med beskrivningen. Skicka sedan in formuläret igen via Google Play Console-kontot.

Så här tar du bort platsåtkomst i bakgrunden

Om du har gjort bedömningen att appen inte kräver platsåtkomst i bakgrunden följer du stegen i det här avsnittet för att ta bort användningen i bakgrunden och uppfylla kraven för efterlevnad. Du måste även skicka in appen för granskning om behörigheterna till platsdata används i ett AAB-arkiv eller en APK-fil, även utanför produktionskanalerna. Du hittar en lista över de AAB-arkiv eller APK-filer som påverkas genom att öppna Appinnehåll (Policy > Appinnehåll > Känsliga appbehörigheter > Visa sammanfattning) i Google Play Console-kontot.

Om dina AAB-arkiv eller APK-filer tidigare använde platsåtkomst i bakgrunden utan att uppfylla kraven ser du till att versionerna som inte uppfyller kraven inte ingår i dina aktuella versioner, även om du inte använder alla kanaler. 

 1. Öppna sidan Utforskare för AAB-arkiv (Version > Utforskare för AAB-arkiv) för att kontrollera om en viss version är aktiv.
 2. När du skickar nya AAB-arkiv och APK-filer som ska ersätta de tidigare versionerna som inte uppfyller kraven ser du till att dessa står i avsnittet Tas inte med innan du lanserar den nya versionen. 
  1. Du hittar mer information i avsnittet Tas inte med i artikeln Förbereda och lansera en version
 3. Se till att alla nya versioner som efterlever policyn lanseras fullt ut och inaktivera alla AAB-arkiv eller APK-filer som inte uppfyller kraven helt. 

Om problemet kvarstår när du har sett över sökvägarna i koden och begränsat användningen till förgrunden granskar du eventuella externa SDK:er i appen som kan komma åt plats i bakgrunden.

När ska du uppdatera appens godkännande för platsbehörighet?

Det är ditt ansvar att kontrollera att appen får använda platsåtkomst i bakgrunden och att den efterlever kraven i alla framtida versioner. Appuppdateringar granskas i enlighet med Google Plays policyer. Väsentliga ändringar i appen kan påverka den beviljade åtkomsten till platsdata i bakgrunden och leda till ytterligare granskningar. 

Om du har gjort ändringar i en appfunktion som använder platsdata i bakgrunden skickar du in en ny deklaration, så granskar vi appen utifrån den.  

Problem med gamla APK-filer som använder platsbehörighet

Om du har en eller flera gamla APK-filer med platsbehörighet som du inte längre kan göra kodändringar i kan du ansöka om ett undantag från policyn.

Samtliga krav nedan måste vara uppfyllda om vi ska kunna göra ett sådant undantag:

 • Du måste deklarera vilken eller vilka enskilda APK-filer som undantaget ska göras för.
 • APK-filerna som du begär undantag för måste ha publicerats före den 1 januari 2019.
 • Du måste ha alternativa APK-filer som skickas till användare med Android Oreo (API-nivå 26) eller senare och dessa APK-filer måste följa policyn för platsbehörighet.
 • APK-filerna som undantaget ska gälla för måste utgöra en mycket liten procentandel (högst ett lågt ensiffrigt procenttal) av din installationsbas totalt sett.

Google granskar begäran och beviljar undantag från fall till fall. Alternativt kan du ta bort de APK-filer som inte uppfyller kraven så att de inte längre publiceras, och på det sättet säkerställa att du följer policyn för platsbehörighet.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny