Prośby o dostęp do lokalizacji w tle

Academy Logo

Bezpłatne szkolenie.

Więcej informacji o tym, jak maksymalnie ograniczyć wykorzystanie danych o lokalizacji urządzenia, a także przykłady deklaracji dotyczących lokalizacji urządzenia znajdziesz w Akademii dla deweloperów aplikacji.

Aplikację korzystającą z lokalizacji w tle możesz zgłosić do sprawdzenia, wypełniając formularz deklaracji uprawnień dostępu do lokalizacji w Konsoli Play.

Aplikacja nie powinna prosić o dostęp do lokalizacji w tle, jeśli nie jest to konieczne. Jeśli Twoja aplikacja prosi o dostęp do lokalizacji w tle, ale nie jest to niezbędne do działania jej głównej funkcji, musisz usunąć to uprawnienie lub wdrożyć dostęp do lokalizacji na pierwszym planie (aby aktywność w aplikacji była widoczna dla użytkowników). Lokalizacja urządzenia stanowi dane osobowe i poufne użytkownika. Nie wolno sprzedawać tych informacji ani udostępniać ich w celu ułatwienia sprzedaży (na przykład przez niezgodne z zasadami wykorzystanie pakietu SDK). Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o wdrażaniu uprawnień zgodnie z zasadami.

 Ten film zawiera informacje o deklarowaniu uprawnień i informowaniu o nich w aplikacji:

Wszystkie aplikacje, które wymagają dostępu do lokalizacji w tle, wymagają naszego zatwierdzenia. W przeciwnym razie aktualizacje aplikacji mogą zostać zablokowane, a gra może zostać usunięta z Google Play.

O procesie

Od 1 kwietnia 2022 roku w przypadku wszystkich aplikacji trzeba też będzie opublikować politykę prywatności zarówno w Konsoli Google Play, jak i w samej aplikacji.

Podczas sprawdzania aplikacji weźmiemy pod uwagę te kwestie:

 • Czy ta funkcja stanowi dla użytkowników wyraźną wartość?
  • Przykłady kategorii funkcji, które zapewniają użytkownikom znaczne korzyści: bezpieczeństwo fizyczne, poczucie bezpieczeństwa oraz zdrowie i fitness. Przykłady kategorii funkcji używających danych o lokalizacji, które zapewniają użytkownikom minimalne korzyści: reklamy, statystyki, personalizacja, rozrywka i wygoda.
 • Czy użytkownicy spodziewają się, że aplikacja będzie mieć dostęp do lokalizacji w tle?
 • Czy ta funkcja jest ważna dla głównego celu aplikacji?
 • Czy możesz udostępnić te same funkcje bez dostępu do lokalizacji w tle?

Uwaga: ta lista nie zawiera wszystkich kryteriów, które weźmiemy pod uwagę – ma jedynie na celu pokazanie, w jaki sposób możemy sprawdzać i oceniać wykorzystanie dostępu do lokalizacji przez aplikację.

Podstawowa funkcja to główne przeznaczenie aplikacji. Może to być zestaw kluczowych funkcji. Wszystkie muszą być w widoczny sposób udokumentowane i promowane w opisie aplikacji. Aplikacja bez podstawowych funkcji jest uważana za „nieprawidłową” lub bezużyteczną.

Uzyskiwanie zgody na dostęp aplikacji do lokalizacji w tle

Zanim rozpoczniesz

Przed wypełnieniem formularza deklaracji uprawnień dostępu aplikacji do lokalizacji w tle wykonaj opisane poniżej czynności. Dzięki temu poznasz sprawdzone metody dotyczące uzyskiwania dostępu do danych o lokalizacji, a także alternatywne opcje oraz porady na temat wyraźniejszego przedstawiania użytkownikom informacji na ten temat.

Krok 1. Poznaj sprawdzone metody uzyskiwania dostępu do lokalizacji

Wymagania

Deweloperzy muszą spełnić następujące wymagania dotyczące uzyskiwania dostępu do danych o lokalizacji w aplikacjach:

 • Aplikacja nie powinna nigdy prosić użytkowników o dostęp do lokalizacji, jeśli ma to służyć tylko do wyświetlania reklam lub analizy danych.
 • Lokalizacji w tle można używać wyłącznie do udostępniania użytkownikowi funkcji przynoszących mu korzyści i ściśle związanych z główną funkcją aplikacji.
 • Aplikacje przeznaczone dla dzieci muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi aplikacji dla rodzin w Google Play.

Zapoznaj się ze sprawdzonymi metodami

Zachęcamy wszystkich deweloperów do zapoznania się z tymi sprawdzonymi metodami uzyskiwania dostępu do danych o lokalizacji:

 • Zapoznaj się z listą kontrolną dotyczącą dostępu do lokalizacji w tle, aby zidentyfikować fragmenty kodu, które mogą umożliwiać taki dostęp. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest też dopilnowanie, żeby wszystkie używane przez Ciebie zewnętrzne pakiety SDK i biblioteki były zgodne z naszymi zasadami, w tym z zasadami dotyczącymi dostępu do lokalizacji. Wszystkie pakiety aplikacji lub pliki APK ze wszystkich aktywnych ścieżek wersji (w tym ścieżek testów wewnętrznych, zamkniętych i otwartych) podlegają weryfikacji.
 • Ogranicz korzystanie z lokalizacji do minimalnego zakresu niezbędnego do działania funkcji (np. używaj przybliżonej lokalizacji zamiast dokładnej albo dostępu do lokalizacji na pierwszym planie zamiast w tle). Użytkownicy powinni spodziewać się, że funkcja lub usługa będzie potrzebować żądanego poziomu dostępu do lokalizacji. Możemy odrzucić na przykład aplikacje, które bez wystarczającego uzasadnienia proszą o dostęp do lokalizacji w tle lub korzystają z danych o lokalizacji.
 • Zapoznaj się ze sprawdzonymi metodami ochrony prywatności oraz zadbaj o odpowiednie informowanie użytkowników o wykorzystywanych uprawnieniach i stosowanie odpowiednich zasad ochrony prywatności.
Krok 2. Rozważ zastosowanie innej metody niż dostęp do lokalizacji w tle

Aplikacje mogą korzystać z dostępu do lokalizacji jako usługi działającej na pierwszym planie (gdy aplikacja ma dostęp tylko na pierwszym planie, np. „podczas używania”), jeśli użycie to jest kontynuacją wywołanego przez użytkownika działania w aplikacji i zostaje zakończone natychmiast po prawidłowym wykonaniu przez aplikację tego działania.

Jeśli aplikacja używa danych o lokalizacji, gdy jest otwarta i widoczna dla użytkownika, uznaje się, że uzyskuje ona dostęp do tych danych na pierwszym planie. Jeśli użytkownik zamknie aplikację lub naciśnie przycisk ekranu głównego, by do niego powrócić, uznaje się, że uzyskuje ona dostęp do lokalizacji w tle.

Przykłady funkcji działających z dostępem do lokalizacji na pierwszym planie

Poniżej znajduje się lista potencjalnych funkcji, które zazwyczaj powinny działać z dostępem do lokalizacji na pierwszym planie. Jeśli w aplikacji są takie funkcje, nie oznacza to, że zostanie automatycznie odrzucona. Jeśli jednak aplikacja prosi o dostęp do lokalizacji w tle tylko z powodu tych funkcji, ryzyko jej odrzucenia jest duże.

 • Sugerowanie dodania znajomych, graczy lub połączeń w pobliżu tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z aplikacji (wyklucza sugerowanie znajomych, graczy lub połączeń w pobliżu, gdy aplikacja jest zamknięta).
 • Treści w aplikacji spersonalizowane na podstawie lokalizacji użytkownika (np. playlista z muzyką do słuchania w domu, wiadomości lokalne itp.) bez powiadomień, alertów lub innych funkcji wyświetlanych użytkownikowi, gdy aplikacja jest zamknięta.
 • Ograniczenie dostępu do treści na podstawie zasad DRM w danym regionie.
 • Dostawy (np. jedzenia lub przesyłek) lub usługi (np. przewozy), które wymagają monitorowania lokalizacji po stronie użytkownika (nie kierowcy).
 • Szczegółowa nawigacja (nie dotyczy sytuacji, gdy jakaś funkcja jest realizowana poza aplikacją, np. pasywne śledzenie tras lub kroków albo monitorowanie, kiedy samochód rusza, a kiedy się zatrzymuje).
 • Zbieranie danych o lokalizacji użytkownika, aby pokazywać informacje o ruchu i miejsca tworzenia się korków lub podawać dane o szybkości internetu w pobliżu.

To nie jest pełna lista funkcji. Każdą aplikację będziemy oceniać na podstawie jej kluczowych funkcji. Jeśli Twoja aplikacja oferuje wyłącznie funkcje takie jak wymienione powyżej, a do ich obsługi prosi o dostęp do lokalizacji w tle, najlepiej wprowadź w niej zmiany tak, by prosiła o dostęp do lokalizacji na pierwszym planie.

Krok 3. Przedstaw użytkownikom wyraźne informacje o dostępie do lokalizacji w tle

Jeśli Twoja aplikacja ma korzystać z lokalizacji w tle, musisz poinformować o tym użytkowników na stronie z informacjami o aplikacji w Google Play za pomocą opisu i zrzutów ekranu, a w razie potrzeby także tytułu lub ikony.

Oto kilka sugestii, które mogą pomóc zwrócić uwagę użytkowników na korzystanie z lokalizacji w tle:

 • Podaj krótki opis odnoszący się do lokalizacji (np. „znajdź gdziekolwiek” lub „zawsze wiesz gdzie”).
 • Dołącz zrzut ekranu z aplikacji, który pokazuje mapę, lokalizację użytkownika lub zdjęcia oznaczone geotagami.
 • W razie potrzeby funkcję lokalizacji może też sygnalizować tytuł lub ikona aplikacji.

Wymagania dotyczące deklaracji

Po wypełnieniu formularza deklaracji uprawnień musisz też wykonać opisane poniżej czynności, aby umożliwić Google ocenę dostępu aplikacji do lokalizacji w tle.

Krok 4. Dołącz film prezentujący aplikację

W deklaracji uprawnień musisz podać link do krótkiego filmu przedstawiającego obecną w Twojej aplikacji funkcję, która opiera się na lokalizacji i wymaga dostępu do lokalizacji w tle (gdy aplikacja nie jest używana).

Przykład takiego filmu znajdziesz poniżej.

Zobacz przykładowy film prezentujący aplikację

Wymagania dotyczące filmu

Film powinien prezentować funkcję korzystającą z lokalizacji w tle oraz czynności, które trzeba wykonać, aby znaleźć i włączyć tę funkcję w aplikacji. Film powinien zawierać:

 • aktywowaną w tle funkcję,
 • wyświetlane w aplikacji okno z informacjami dobrze widocznymi dla użytkowników (opisane poniżej),
 • komunikat w środowisku wykonawczym.

Zalecamy, aby długość filmu nie przekraczała 30 sekund. Preferowanym formatem wideo jest link do YouTube, ale dopuszczamy też linki do zapisanego na Dysku Google pliku w formacie MP4 lub w innym popularnym formacie wideo.

Uwaga:

 • Jeśli funkcja nie używa interfejsu użytkownika, gdy ma dostęp do lokalizacji w tle, poinformuj nas o tym w swojej deklaracji i jak najdokładniej przedstaw na filmie działanie funkcji oraz jej wpływ.
 • Film musi przedstawiać działanie na urządzeniu z Androidem.
Krok 5. Dodaj w aplikacji wyjaśnienie dobrze widoczne dla użytkowników

Jeśli aplikacja korzysta z lokalizacji w tle, musisz zamieścić w niej informacje dotyczące dostępu do danych oraz ich zbierania, używania i udostępniania.

Poniżej znajduje się przykład dopuszczalnych informacji w aplikacji.

Zobacz przykład powiadomienia o zbieraniu danych w aplikacji

Wymagania dotyczące wyjaśnienia w aplikacji

Informacje w aplikacji:

 • muszą znajdować się w samej aplikacji, a nie tylko w jej opisie czy na stronie internetowej;
 • muszą być wyświetlane podczas normalnego używania aplikacji, bez konieczności otwierania menu czy ustawień;
 • muszą zawierać opis danych, do których aplikacja ma dostęp lub które zbiera;
 • muszą wyjaśniać, jak dane będą używane lub udostępniane;
 • nie mogą znajdować się tylko w polityce prywatności lub warunkach usługi;
 • nie mogą być częścią innych informacji, które nie dotyczą zbierania danych osobowych lub poufnych;
 • nie wymagają udzielenia wyraźnej zgody ani potwierdzenia zrozumienia przez użytkownika (ponieważ odbywa się to za pomocą następnego komunikatu w środowisku wykonawczym), i mogą zostać zamknięte lub przesunięte poza ekran, gdy użytkownik chce przejść dalej.

Tekst wyjaśnienia MUSI zawierać:

 1. termin „lokalizacja”;
 2. informację o tym, że funkcja jest używana w tle, w postaci jednego z tych wyrażeń: „w tle”, „gdy aplikacja jest zamknięta”, „zawsze” lub „gdy aplikacja nie jest używana”;
 3. listę wszystkich funkcji, które używają lokalizacji w tle.
 4. Jeśli poszerzysz dozwolone użycie o reklamy, musisz uwzględnić dodatkowo to sformułowanie: „używane do wyświetlania reklam / celów reklamowych / obsługi reklam” (wybierz najdokładniejsze wyrażenie).

Zalecane formaty informacji

Aby spełnić wymogi wynikające z zasad, zalecamy wykorzystać poniższe przykładowe formaty informacji. Drugi przykład obejmuje użycie lokalizacji w reklamach. Wykorzystywanie danych o lokalizacji na potrzeby reklam musi być zgodne z zasadami dotyczącymi użycia danych o lokalizacji do wyświetlania reklam. Wybierz sformułowanie, które najlepiej pasuje do Twojej aplikacji.

 • „[Ta aplikacja] zbiera dane o lokalizacji, aby umożliwić działanie funkcji [„funkcja”], [„funkcja”] i [„funkcja”], nawet gdy aplikacja jest zamknięta lub nieużywana”.
 • „[Ta aplikacja] zbiera dane o lokalizacji, aby umożliwić działanie funkcji [„funkcja”], [„funkcja”] i [„funkcja”], nawet gdy aplikacja jest zamknięta lub nieużywana, i służy również do obsługi reklam”.

  Przykład: „Fitness Funds zbiera dane o lokalizacji, aby umożliwić działanie funkcji śledzenia kondycji fizycznej nawet wtedy, gdy aplikacja jest zamknięta lub nieużywana”.

Informacje dobrze widoczne dla użytkowników mogą zawierać inne sformułowania pozwalające zapewnić zgodność z wymaganiami określonymi w zasadach i ułatwiające użytkownikom zrozumienie treści. Konieczne jest jednak uwzględnienie przynajmniej powyższych sformułowań (jeśli mają one zastosowanie).

Uwaga: jeśli funkcja nie używa interfejsu użytkownika, gdy ma dostęp do lokalizacji w tle, zamiast tego dodaj dobrze widoczne wyjaśnienie wyświetlane przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.

Polityka prywatności

Polityka prywatności na stronie z informacjami o aplikacji pomaga użytkownikom zorientować się, w jaki sposób traktujesz ich poufne dane (dotyczące ich samych i ich urządzeń). Polityka prywatności w połączeniu z innymi objaśnieniami w aplikacji musi wyraźnie informować o tym, w jaki sposób aplikacja zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane użytkownika oraz komu są one udostępniane. Aby dowiedzieć się, co jest wymagane, porozmawiaj ze swoim przedstawicielem prawnym.

 • Link do polityki prywatności musisz umieścić na stronie z informacjami o aplikacji oraz w samej aplikacji.
 • Upewnij się, że polityka prywatności jest dostępna pod aktywnym adresem URL, dotyczy Twojej aplikacji i dokładnie określa zasady ochrony prywatności użytkownika.
 • Jeśli aplikacja korzysta z lokalizacji w tle, polityka prywatności musi zawierać odpowiednie informacje na ten temat, odniesienia do danych o lokalizacji i informacje o wykorzystaniu przez aplikację tych danych.
 • Strona polityki prywatności musi być wyraźnie oznaczona w tytule lub adresie URL, a także w jej treści.

Więcej informacji

Najczęstsze pytania

Czy mogę publikować aktualizacje aplikacji, gdy nadal pracuję nad osiągnięciem zgodności z wymaganiami dotyczącymi dostępu do lokalizacji?

Przed datą wprowadzenia zasad (18 stycznia 2021 r. w przypadku nowych aplikacji lub 29 marca 2021 r. w przypadku wszystkich dotychczasowych aplikacji) możesz publikować aktualizacje aplikacji, nawet jeśli nie jest ona zgodna z zasadami dotyczącymi lokalizacji.

Aby to zrobić, prześlij ponownie aplikację (możesz użyć tego samego pakietu Android App Bundle lub pliku APK w takiej samej wersji), a następnie w sekcji „Zadeklaruj newralgiczne uprawnienia aplikacji” wybierz „Nie, ta wersja nie jest zgodna z zasadami dotyczącymi dostępu do lokalizacji”. Umożliwi to publikowanie aktualizacji aplikacji bez sprawdzania zgodności z zasadami dotyczącymi lokalizacji w czasie, gdy jeszcze pracujesz nad zapewnieniem zgodności.

Moja aplikacja ma wiele funkcji, które używają lokalizacji w tle. Co mam zrobić?

Możesz poprosić o sprawdzenie tylko jednej funkcji używającej lokalizacji w tle. Jeśli Twoja aplikacja zawiera wiele funkcji, które są niezbędne do realizacji jej podstawowego przeznaczenia i korzystają z lokalizacji w tle, wybierz tę, która jest najbardziej wartościowa dla użytkowników.

Może to być np. aplikacja do obsługi sieci społecznościowej, która uzyskuje dostęp do lokalizacji w tle, by powiadamiać użytkowników o ofertach w pobliżu i umożliwić im ciągłe udostępnianie swojej lokalizacji znajomym. W takim przypadku w deklaracji uprawnień powinna pojawić się funkcja udostępniania lokalizacji znajomym, ponieważ zapewnia ona użytkownikom większe korzyści (kontakt/przydatność) niż reklamy na podstawie lokalizacji (wygoda/personalizacja).

Google Play określi zasadność wykorzystywania lokalizacji w tle po sprawdzeniu głównej zadeklarowanej przez Ciebie funkcji aplikacji. Zatwierdzenie używania lokalizacji w tle jest jednak przyznawane dla całej aplikacji. Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, by wszelkie inne funkcje, które mogą używać lokalizacji w tle, były zgodne z zasadami (w tym z wymaganiami dotyczącymi ujawniania użytkownikom informacji w widocznym miejscu w aplikacji). Odpowiednie informacje znajdziesz powyżej.

Gdzie znajdę tę deklarację?

Formularz deklaracji uprawnień dostępu do lokalizacji pojawi się w Konsoli Play 30 września 2020 roku. Aby go znaleźć samodzielnie, na stronie Zawartość aplikacji w sekcji „Newralgiczne uprawnienia aplikacji” kliknij Rozpocznij, a następnie kliknij Rozpocznij w sekcji „Dostęp do lokalizacji”.

Jeśli widzisz komunikaty dotyczące innych formularzy, takich jak formularz deklaracji uprawnień dostępu do aplikacji lub formularz deklaracji upoważnienia, wypełnij je w pierwszej kolejności. Są one wymagane do przygotowania aplikacji do sprawdzenia w Konsoli Play. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule Przygotowanie aplikacji do sprawdzenia.

Jeśli w Konsoli Play nie widzisz komunikatu dotyczącego deklaracji, potwierdź, że używasz jednego z newralgicznych uprawnień dostępu do lokalizacji. W zależności od docelowego poziomu SDK Twojej aplikacji wykonaj te czynności:

 • Jeśli Twój pakiet aplikacji lub plik APK jest przeznaczony na Androida w wersji 10 lub nowszej (SDK na poziomie 29 lub wyższym) i jego manifest zawiera uprawnienie ACCESS_BACKGROUND_LOCATION, przekierujemy Cię do strony, na której konieczne będzie podanie szczegółowych informacji o używaniu lokalizacji.
 • Jeśli Twój pakiet aplikacji lub plik APK jest przeznaczony na Androida w wersji 9 lub starszej (SDK na poziomie 28 lub niższym) i jego manifest zawiera uprawnienie ACCESS_COARSE_LOCATION lub ACCESS_FINE_LOCATION, musisz zasygnalizować zamiar uzyskiwania dostępu do lokalizacji w tle. Następnie przekierujemy Cię do strony, na której konieczne będzie podanie szczegółowych informacji o używaniu lokalizacji.
Co zrobić, jeśli mam stary plik APK z dostępem do lokalizacji i nie mogę zmienić kodu?

Jeśli masz starsze pliki APK z dostępem do lokalizacji i nie możesz już wprowadzić zmian w kodzie tych plików, możesz poprosić o zastosowanie wyjątku od zasad.

Aby otrzymać zgodę na jego zastosowanie, musisz spełnić WSZYSTKIE te warunki:

 • Musisz zadeklarować konkretne pliki APK, które mają stanowić wyjątek.
 • Takie pliki APK muszą być opublikowane przed 1 stycznia 2019 roku.
 • Musisz mieć alternatywne pliki APK udostępniane użytkownikom Androida Oreo (API na poziomie 26 lub wyższym) i muszą być one zgodne zasadami dostępu do lokalizacji.
 • Pliki APK należące do wyjątków muszą odpowiadać bardzo małemu procentowi łącznych instalacji (musi to być niska jednocyfrowa wartość procentowa).

Zespół Google Play rozpatruje każdą prośbę indywidualnie. Aby nie naruszać zasad dostępu do lokalizacji, możesz też wycofać publikację niezgodnych plików APK.

Jakie dane trzeba podać w deklaracji?

W deklaracji dotyczącej aplikacji odpowiedz na te pytania:

 1. Cel aplikacji: jakie jest główne przeznaczenie Twojej aplikacji?
 2. Dostęp do lokalizacji: dlaczego aplikacja potrzebuje dostępu do lokalizacji w tle?
  1. Podaj 1 funkcję aplikacji wymagającą dostępu do lokalizacji w tle i wyjaśnij, dlaczego bez tego dostępu nie można jej zaimplementować. Funkcja powinna być powiązana z głównym przeznaczeniem aplikacji. Zatwierdzimy całą aplikację, a nie tylko tę 1 funkcję.
  2. Pamiętaj, że obecnie możemy oceniać tylko pojedyncze funkcje, a uwzględnienie w deklaracji kilku funkcji może spowodować odrzucenie aplikacji.
 3. Film z instrukcjami: podaj link do krótkiego filmu pokazującego, jak opisana powyżej funkcja działa w Twojej aplikacji. Film powinien też pokazywać użytkownikom dobrze widoczne okno z wyjaśnieniem. Zalecana długość filmu to nie więcej niż 30 sekund.
Czy uprawnienia są zatwierdzane na stałe? Kiedy muszę je aktualizować?

Deweloper ma obowiązek dopilnować, żeby wszystkie kolejne wersje aplikacji z pozwoleniem na korzystanie z lokalizacji w tle były zgodne z zasadami. Aktualizacje będą sprawdzane zgodnie z zasadami Google Play. Istotne zmiany w aplikacji mogą wpłynąć na zatwierdzenie jej do korzystania z lokalizacji w tle i skutkować dodatkową kontrolą. W przypadku wprowadzenia zmiany w funkcji, która korzysta z lokalizacji w tle, prześlij nowy formularz deklaracji – aplikacja zostanie odpowiednio sprawdzona.

Jak usunąć informację o używaniu lokalizacji w tle?

Jeśli okaże się, że aplikacja nie wymaga dostępu do lokalizacji w tle, wykonaj te czynności, żeby usunąć taki dostęp i zapewnić zgodność aplikacji z zasadami. Pamiętaj, że musisz przesłać aplikację do sprawdzenia, jeśli którykolwiek pakiet aplikacji lub plik APK (łącznie ze ścieżkami nieprodukcyjnymi) używa tych uprawnień. Listę pakietów aplikacji i plików APK, których to dotyczy, znajdziesz w Konsoli Play na stronie Zawartość aplikacji (Zasady > Zawartość aplikacji > Newralgiczne uprawnienia aplikacji) > Pokaż podsumowanie):

 • Jeśli któryś z Twoich pakietów aplikacji lub plików APK miał wcześniej dostęp do lokalizacji w tle, upewnij się, że wersje niezgodne nie znajdują się w żadnej z Twoich bieżących wersji – nawet jeśli nie używasz niektórych ścieżek. 
  • Otwórz stronę Eksplorator pakietów aplikacji (Wersja > Eksplorator pakietów aplikacji), aby sprawdzić, czy dana wersja jest aktywna.
  • Gdy przesyłasz nowy pakiet aplikacji lub plik APK, który ma zastąpić poprzedni, niezgodny pakiet lub plik, przed opublikowaniem nowej wersji upewnij się, że niezgodny pakiet lub plik znajduje się w sekcji „Nieuwzględnione”. 
  • Upewnij się, że wszystkie nowe, zgodne wersje są wdrożone w 100% i całkowicie dezaktywują niezgodne pakiety aplikacji lub pliki APK.

Jeśli po sprawdzeniu ścieżek kodu i ograniczeniu dostępu tylko na potrzeby pierwszego planu problemy nadal występują, przejrzyj wszelkie zewnętrzne pakiety SDK używane w aplikacji, które mogą mieć dostęp do lokalizacji w tle.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
92637
false
false