Leidimo pasiekti vietovės duomenis fone užklausa

Academy Logo

Nemokamas mokymas.

Sužinokite daugiau, kaip sumažinti vietovės duomenų naudojimą, siekiant apsaugoti naudotojų privatumą, apsilankę puslapyje „Sėkmingo programėlių kūrimo mokymai“.
 
Suprantame, kad siekiant užtikrinti vietovės nustatymo funkcijos politikos reikalavimų laikymąsi kai kurių kūrėjų laukia nemažai darbo, todėl pratęsiame terminus, kad galėtumėte atlikti reikiamus pakeitimus. Įvertinsime tinkamą laiką, kada galėsime pradėti programų, fone teikiančių vietovės nustatymo funkcijos užklausas, peržiūrą ir pranešime kūrėjams sistemoje „Google Play Console“.

„Google Play“ riboja labai rizikingų ar svarbių leidimų naudojimą. Vėliau šiais metais pradėsime drausti nereikalingą prieigą prie fone veikiančios vietovės nustatymo funkcijos. 

Programoje neturėtų būti prašoma prieigos prie fone veikiančios vietovės nustatymo funkcijos, nebent tai būtina. Jei programa prašo prieigos prie fone veikiančios vietovės nustatymo funkcijos, bet ji nėra būtina programos pagrindinei funkcijai užtikrinti, turite ją pašalinti iš programos ir (arba) suteikti galimybę pasiekti vietovės informaciją priekiniame plane, pvz., kai programos veikla matoma naudotojams. Toliau pateikiama išsami informacija apie politiką atitinkantį diegimą. 

Programos prieigos prie fone veikiančios vietovės nustatymo funkcijos patvirtinimo gavimas

Prieš pritaikydami šį politikos pakeitimą, galėsite pateikti esamos programos naudojimo atvejį naudodami „Play Console“ ir gauti atsiliepimų apie tai, kaip ji atitinka naująją politiką. Tai suteiks jums galimybę gauti veiksmingų atsiliepimų prieš visiškai įgyvendinant politiką ir pakankamai laiko tinkamiems pakeitimams atlikti.

Prieš atliekant ir pateikiant pakeitimus, rekomenduojame peržiūrėti vietovės geriausios praktikos pavyzdžius ir įvertinti, ar jums tikrai reikalinga prieiga prie fone veikiančios vietovės nustatymo funkcijos.

Pakeitimų peržiūros ir patvirtinimo laiko juosta

Vėliau šiais metais pradėsime peržiūrėti programas, kurios prašo pasiekti vietovės duomenis fone. Kai pradėsime, pranešime kūrėjams sistemoje „Play Console“.

Praėjus trims mėnesiams nuo programų peržiūros pradžios visos naujos programos, pateiktos sistemoje „Google Play“, kurios pasiekia vietovės duomenis fone, turės būti patvirtintos, kad būtų galima jas paskelbti.

Praėjus šešiems mėnesiams nuo programų peržiūros pradžios, visas esamas programas, kurios pasiekia vietovės duomenis fone, reikės patvirtinti arba jos bus pašalintos iš „Google Play“.

Šis straipsnis bus atnaujintas, kad atspindėtų naujausią patvirtintą tvarkaraštį, jei būtų šios laiko juostos pakeitimų.

Programos peržiūros svarstymas

Peržiūrėdami programą atsižvelgsime į toliau nurodytus dalykus.

 • Ar funkcija yra aiškiai naudinga naudotojui?
 • Ar naudotojai numato, kad programa pasieks fone veikiančią vietovės nustatymo funkciją?
 • Ar funkcija svarbi siekiant pagrindinio programos tikslo?
 • Ar galite teikti tas pačias funkcijas, nepasiekdami fone veikiančios vietovės nustatymo funkcijos?

Pastaba: šis sąrašas nėra baigtinis, bet jis skirtas padėti jums suprasti, kaip programose naudojami leidimai pasiekti vietovės duomenis gali būti peržiūrimi ir interpretuojami.

Pagrindinės funkcijos apibrėžiamos kaip pagrindinė programos paskirtis. Tai gali sudaryti pagrindinių funkcijų, kurios turi būti aiškiai dokumentuojamos ir akcentuojamos programos apraše, rinkinį. Be pagrindinės (-ių) funkcijos (-ų) programa yra sugadinta arba pateikiama kaip nenaudojama.

Geriausios prieigos prie vietovės duomenų praktikos pavyzdžiai

Raginame visus kūrėjus peržiūrėti toliau nurodytus geriausios praktikos pavyzdžius, kaip pasiekti vietovės duomenis programose.

Papildomos gairės, kaip pasiekti vietovės duomenis fone

Programoje turi būti prašoma mažiausios apimties prieigos (pvz., apytikslės vietoje tikslios ir priekinio plano vietoje fono), reikalingos prieigos prie fone veikiančios vietovės nustatymo funkcijos reikalaujančiai dabartinei funkcijai ar paslaugai teikti. Naudotojai turėtų numatyti, kad funkcijai ar paslaugai reikalinga prašomo vietovės lygio informacija. Pvz., galime atmesti programas, prašančias fone veikiančios vietovės nustatymo funkcijos ar ją pasiekiančias be tinkamo pagrindo.

Fone veikiančią vietovės nustatymo funkciją galima naudoti tik naudotojams naudingoms funkcijoms, susijusioms su pagrindinėmis programos funkcijomis, teikti.

Programoms leidžiama pasiekti vietovę naudojant priekinio plano paslaugos (kai programa turi tik prieigą priekiniame plane, pvz., „kol naudojama“) leidimą, jei naudoti:

 • pradėta tęsiant programos naudotojo pradėtą veiksmą ir
 • baigiama iškart, kai programa užbaigia numatyto naudotojo pradėto veiksmo atvejį.

Būtent vaikams skirtos programos turi atitikti politiką „Skirta šeimai“.

Funkcijų, kurioms reikalinga prieiga prie vietovės duomenų fone, alternatyvos

Toliau pateikiamas potencialių funkcijų, kurios dažnai gali būti naudojamos norint pasiekti vietovės duomenis priekiniame plane, sąrašas. Jei turite šias funkcijas, tai nereiškia, kad programa bus automatiškai atmesta. Tačiau, jei šios funkcijos yra vienintelė priežastis, dėl kurios programai reikalinga prieiga prie vietovės duomenų fone, atmetimo tikimybė yra didesnė.

 • Vienkartiniai veiksmai, kad būtų patogiau, kai programa atidaryta (pvz., naudotojo laiko juostos nustatymas, naudotojo vietovės pridėjimas prie profilio, automatinis naudotojų adresų pateikimas arba rezultatų rūšiavimas pagal atstumą iki naudotojo vietovės, spartesnis naudotojo vietovės nustatymas) 
 • Vietovės pateikimas, kai programa atidaryta (pvz., paskirties vietų netoliese radimas arba nuotraukų geografinis žymėjimas) 
 • Siekiant apriboti turinį, kurį naudotojai gali naudoti / peržiūrėti, pagal regioną (paprastai dėl IP / teisinių priežasčių) 
 • Pristatymo / aptarnavimo (pvz., maisto, siuntinio arba pavežėjimo) stebėjimas naudotojo (ne vairuotojo) pusėje
 • Nuoseklioji navigacija  
 • Naudotojų vietovės duomenų kaupimas siekiant parodyti srauto šablonus / didelius perkrovos taškus arba susieti interneto spartą netoliese

Atminkite, kad tai nėra išsamus sąrašas ir kiekviena programa bus vertinama pagal nurodytas pagrindines funkcijas. Tačiau, jei jūsų programoje yra tik tokių funkcijų, kaip anksčiau aprašytos, kurioms reikia naudoti vietovės duomenis fone, geriau apsvarstykite galimybę pakeisti prieigą prie vietovės duomenų fone į prieigą prie vietovės duomenų priekiniame plane.

Kaip padaryti naudotojams aiškesnę prieigą prie vietovės duomenų fone

Jei programoje ketinate naudoti vietovės duomenis fone, turėtumėte apie tai pranešti naudotojams „Play“ parduotuvės įraše naudodami programos aprašą, ekrano kopijas ir, jei taikoma, pavadinimą ar piktogramą. 

Toliau pateikiami keli pasiūlymai, kaip akcentuoti vietovės duomenų naudojimą fone naudotojams.

 • Pateikite trumpą aprašą, nurodantį vietovę (pvz., „raskite bet kur“ arba „visada žinokite, kur“).
 • Įtraukite programos ekrano kopiją, kurioje rodomi žemėlapio ar naudotojo vietovės arba geografinėmis žymomis pažymėti vaizdai. 
 • Jei taikoma, programos pavadinimas arba piktograma taip pat gali nurodyti programos vietovės funkciją.

Aiškus paskelbimas

Jei programa pasiekia vietovės duomenis fone, programoje turite pateikti paskelbimą apie prieigą prie duomenų, jų rinkimą, naudojimą ir bendrinimą. Paskelbimas programoje turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

 • Turi būti pačioje programoje, o ne tik programos apraše arba svetainėje.
 • Turi būti rodomas įprastai naudojant programą, o ne naudotojui apsilankius meniu ar nustatymuose.
 • Jame turi būti aprašyti pasiekiami ar renkami duomenys.
 • Turi paaiškinti, kaip bus naudojami ir (arba) bendrinami duomenys.
 • Jo negalima įtraukti tik į privatumo politiką arba paslaugų teikimo sąlygas.
 • Negali būti pateiktas su kitais paskelbimais, nesusijusiais su asmens ar neskelbtinų duomenų rinkimu.
 • Naudotojui nebūtina patvirtinti, kad sutinka ar supranta paskelbimą. Leidimas naudotojui bet kuriuo atveju uždaryti ar perbraukti norint išeiti yra tinkama paskelbimo uždarymo priemonė.

Jame taip pat TURI BŪTI nurodyta kalba, paaiškinanti naudotojui fone veikiančios vietovės nustatymo funkcijos naudojimą.

 • „[Ši programa] renka vietovės duomenis, kad įgalintų [„funkciją“], [„funkciją“], [„funkciją“], net kai programa uždaryta arba nenaudojama.

Be to, jei leidžiate naudoti skelbimus, turite įtraukti toliau nurodytą informaciją.

 • „Šie duomenys taip pat naudojami teikiant skelbimus / palaikant reklamavimą / palaikant skelbimus.“ (Pasirinkite tiksliausią frazę.)

Jei reikia, aiškiame paskelbime galima pateikti kitos informacijos, siekiant laikytis politikos reikalavimų ir teikti aiškią informaciją naudotojams, bet būtinai turi būti įtraukta bent jau anksčiau nurodyta informacija.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?