Taustasijainnin pääsyoikeuden pyytäminen

Academy Logo

Maksuton koulutus.

Academy for App Successissa voit lukea lisää siitä, miten voit minimoida laitteen sijainnin käyttöä, ja katsoa esimerkkejä laitteen käyttöoikeusilmoituksesta.

Voit nyt lähettää sovelluksesi ja saada taustasijainnin käyttöä koskevaa palautetta täyttämällä Sijainnin lupaselvityslomakkeen Play Consolessa.

Pyydä sovelluksellesi pääsyä taustasijaintiin vain, jos se on pakollista. Jos sovelluksesi pyytää pääsyä taustasijaintiin, mutta sovelluksen ydintoiminnot eivät edellytä sitä, sinun on poistettava pääsyvaatimus sovelluksesta ja/tai sallittava sijaintiin pääsy etualalla (esimerkiksi silloin, kun sovellustoiminta näkyy käyttäjille). Alla on lisätietoja käytäntöjen mukaisesta toteutuksesta.

 Seuraavassa videossa on tietoa sovelluslupien ilmoittamisesta ja sovelluksen sisäisten ilmoitusten näyttämisestä:

Kaikkien taustasijaintia käyttävien sovellusten täytyy olla hyväksyttyjä, tai niiden päivitykset voidaan estää ja sovelluksesi voidaan poistaa Google Playsta.

Tietoja prosessista

1.4.2022 alkaen kaikkien sovellusten tulee myös julkaista tietosuojakäytäntönsä sekä Google Play Consolessa että itse sovelluksessa.

Sovelluksesi tarkistuksessa kiinnitetään huomiota näihin seikkoihin:

 • Tarjoaako ominaisuus selkeää arvoa käyttäjälle?
  • Ominaisuuskategoriat, jotka tuovat käyttäjälle merkittävää lisäarvoa, ovat esimerkiksi turvallisuus, turvallisuudentunne ja terveys/kuntoilu. Ominaisuuskategoriat, joiden käyttäjälle tuoma lisäarvo sijainnin perusteella on vähäinen, ovat esimerkiksi mainokset, analytiikka, personointi, viihde ja mukavuus.
 • Osaavatko käyttäjät odottaa sovelluksen pääsevän sijaintiinsa taustalla?
 • Onko ominaisuus tärkeä sovelluksen ydintarkoituksen kannalta?
 • Voitko tarjota saman kokemuksen pääsemättä sijaintiin taustalla?

Huom. Tämä lista ei ole tyhjentävä, vaan sen tarkoituksena on antaa käsitys siitä, miten sovelluksen sijaintilupien käyttöä voidaan arvioida ja tulkita.

Ydintoiminto tarkoittaa sovelluksen pääkäyttötapaa. Ydintoimintoja voi olla useita, ja ne kaikki on dokumentoitava ja mainittava näkyvästi sovelluksen kuvauksessa. Ilman ydintoimintoja sovellus on "rikki" tai käyttökelvoton.

Sovelluksen taustasijainnin pääsyoikeuden hyväksyntä

Ennen aloittamista

Sinun kannattaa tehdä nämä vaiheet ennen kuin täytät lupaselvityslomakkeen, jossa ilmoitat sovelluksesi pääsystä taustasijaintiin. Näissä vaiheissa kerrotaan sijaintidatan pääsyoikeuksien parhaista käytännöistä ja vaihtoehdoista sekä annetaan ohjeita sijaintidatan selkeään käyttäjätoteutukseen.

Vaihe 1: Tarkista sijainnin käyttämisen parhaat käytännöt

Vaatimusten ymmärtäminen

Kehittäjien on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotka koskevat sijaintidatan käyttöä sovelluksissa:

 • Älä koskaan pyydä käyttäjiltä sijaintilupia pelkän mainostamisen tai analytiikan vuoksi.
 • Taustasijaintia voi käyttää vain tuottamaan käyttäjälle hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka liittyvät sovelluksen ydintoimintoihin.
 • Erityisesti lapsille suunniteltujen sovellusten on noudatettava Designed for Families ‑käytäntöä.

Tarkista parhaat käytännöt

Suosittelemme kaikille kehittäjille tutustumista näihin parhaisiin käytäntöihin, jotka koskevat sijaintidatan käyttöä sovelluksissa:

 • Lue taustasijainnin käyttöoikeuksien muistilista ja tunnista mahdolliset käyttöoikeudet sovelluksen koodissa. Vastuullasi on myös varmistaa, että kaikki käyttämäsi kolmansien osapuolten SDK:t tai kirjastot noudattavat käytäntöjämme, jotka koskevat muun muassa sijaintilupaa. Kaikkien aktiivisten julkaisukanavien (mukaan lukien sisäiset testit, suljetut ja avoimet kanavat) kaikki sovelluspaketit tai APK:t tarkistetaan.
 • Minimoi sijainnin käyttö rajaamalla se suppeimpaan mahdolliseen tasoon (esim. karkea tarkan sijaan ja etualalla toimiminen taustalla toimimisen sijaan). Käyttäjien pitää voida perustellusti odottaa, että ominaisuus tai palvelu tarvitsee pyydettyä sijainnin tasoa. Saatamme esimerkiksi hylätä sovellukset, jotka pyytävät tai käyttävät taustasijaintia ilman hyvää syytä.
 • Lue tietosuojan parhaat käytännöt ja varmista, että noudatat asianmukaisia tietojen luovutuksen ja tietosuojan käytäntöjä.
Vaihe 2: Harkitse taustasijainnin käytön sijaan muita vaihtoehtoja

Sovellukset voivat päästä sijaintitietoihin etualan palvelun kautta (kun sovelluksella on etualan käyttöoikeudet, esim. käytön aikainen lupa), jos käyttö on jatkoa käyttäjän toimelle sovelluksessa ja loppuu heti, kun käyttötapauksen mukainen toiminto on valmis sovelluksessa.

Pääsyn sijaintiin katsotaan olevan etualalla, jos se tapahtuu sovelluksen ollessa auki ja käyttäjät näkevät sen. Jos käyttäjä sulkee sovelluksen tai painaa aloitusnäyttöpainiketta palatakseen pääikkunaan, sovelluksen pääsyn sijaintiin katsotaan olevan taustalla.

Esimerkkejä etualalla olevasta sijainnista

Alla on lueteltu mahdollisia ominaisuuksia, joita voi usein käyttää etualalla. Jos sovelluksessa on näitä ominaisuuksia, sitä ei automaattisesti hylätä. Jos sovellus tarvitsee pääsyn taustasijaintiin vain näiden ominaisuuksien takia, hylkääminen on kuitenkin todennäköisempää.

 • Ehdota lähellä olevien kaverien/pelaajien/kontaktien lisäämistä vain, jos sovellusta käytetään (ei ehdotuksia, kun sovellus on suljettuna)
 • Käyttäjän sijainnin mukaan personoidusta sovelluksen sisällöstä (esim. kodin musiikkisoittolista tai paikallisuutiset) ei ilmoituksia, hälytyksiä tai muita ominaisuuksia, kun sovellus on suljettuna 
 • Rajoita sisältöä niin, että noudatat aluekohtaista digitaalisten käyttöoikeuksien hallintaa
 • Toimitus/palvelu (esim. ruoka, paketit tai kyyti), jota varten seurataan käyttäjää (ei kuljettajaa)
 • Tarkat navigointiohjeet (paitsi silloin, kun ominaisuutta käytetään, vaikka käyttäjä ei ole sovelluksessa, esimerkiksi askelten tai reittien passiivinen seuraaminen tai ajomatkan aloittamisen tai lopettamisen seuraaminen)
 • Käyttäjän sijaintitietojen kokoaminen liikennemallien / erittäin ruuhkaisten paikkojen näyttämiseksi tai lähellä olevan internetyhteyden nopeuden kartoittamiseksi

Huomaa, että tämä ei ole kattava luettelo, ja jokainen sovellus arvioidaan sen ilmoitettujen ydintoimintojen perusteella. Jos sovelluksen kaikki toiminnot lukeutuvat edellä mainittuihin ja edellyttävät taustasijainnin käyttöä, taustasijainnin käyttö kannattaa vaihtaa etualan sijaintiin.

Vaihe 3: Ilmoita käyttäjille taustasijainnin pääsyoikeudesta selkeästi

Jos sovelluksessa on tarkoitus käyttää taustasijaintia, sinun on kerrottava tästä käyttäjille Google Play Kaupan tietosivulla sovelluksen kuvauksessa, kuvakaappauksissa ja tarvittaessa nimessä tai kuvakkeessa. 

Voit kertoa käyttäjille taustasijainnin käytöstä esimerkiksi näillä tavoilla:

 • Lisää lyhyt kuvaus, josta käy ilmi "sijainti" (esim. "löydä mistä vain" tai "seuraa aina sijaintia").
 • Lisää sovelluksesta otettu kuvakaappaus, jossa näkyy kartta / käyttäjän sijainti tai kuvat, joissa on paikkamerkintöjä. 
 • Sovelluksen sijaintiominaisuus voi mahdollisesti käydä ilmi myös sovelluksen nimestä tai kuvakkeesta.

Selvitysvaatimukset

Täyttäessäsi lupaselvityslomaketta sinun on myös tehtävä alla mainitut vaiheet, jotta Google voi arvioida sovelluksesi taustasijainnin pääsyoikeuden.

Vaihe 4: Lisää videoesittely

Lupaselvityksessäsi on myös oltava linkki lyhyeen videoon, jossa esitellään sovelluksen sijaintiin perustuva ja taustasijaintia edellyttävä ominaisuus (kun sovellus ei ole käytössä). 

Alla on esimerkki siitä, minkälainen videoesittelyn pitäisi olla.

Katso esimerkki videoesittelystä

Videovaatimukset

Videon tulee esitellä taustasijaintia käyttävä ominaisuus ja näyttää, millä vaiheilla ominaisuus tulee esiin sovelluksessa ja laitetaan päälle. Videossa tulee näkyä

 • ominaisuuden aktivointi taustalta
 • käyttäjille näkyvä, sovelluksen sisäinen ilmoitusikkuna (lue lisää alempaa)
 • suoritusaikakehote.

Videon suositeltu kesto on enintään 30 sekuntia. Suosittelemme videon lisäämistä YouTube-linkkinä, mutta myös linkki Google Drive ‑tallennustilaan mp4-tiedostoon tai muuhun yleiseen videotiedostomuotoon kelpaa.

Huom.

 • Jos ominaisuudella ei ole käyttäjille näkyvää käyttöliittymää sijainnin ollessa aktiivinen taustalla, mainitse tämä selvityksessäsi, ja esittele videolla tätä ominaisuutta tai sen vaikutuksia mahdollisimman paljon.
 • Varmista, että video tehdään Android-laitteella.
Vaihe 5: Lisää selkeä ilmoitus sovellukseesi

Jos sovellus käyttää taustasijaintia, siinä on oltava ilmoitus datan keräämisestä, käytöstä ja jakamisesta. 

Alla on esimerkki hyväksyttävästä sovelluksen sisäisestä ilmoituksesta.

Katso esimerkki sovelluksen selkeästä ilmoituksesta

Sovelluksen sisäinen ilmoitus

Sovelluksen sisäistä ilmoitusta koskevat seuraavat vaatimukset:

 • Ilmoituksen on oltava sovelluksen sisällä, ei pelkästään sovelluksen kuvauksessa tai verkkosivustolla.
 • Ilmoituksen on näyttävä sovelluksessa normaalissa käytössä eikä sen näkeminen saa edellyttää valikkoon tai asetuksiin siirtymistä.
 • Ilmoituksessa on kerrottava, mitä dataa sovellus käyttää ja kerää.
 • Ilmoituksen on selitettävä, miten dataa tullaan käyttämään ja/tai jakamaan.
 • Se ei saa olla vain Tietosuojakäytäntö- tai Käyttöehto-osiossa; ja
 • Se ei saa olla osa toista ilmoitusta, joka ei liity henkilökohtaisen tai arkaluontoisen datan keräämiseen.
 • Ilmoitus ei vaadi erillistä suostumuspyyntöä, jossa käyttäjän pitäisi valita esim. "Hyväksyn" tai Ymmärrän", sillä tämä tapahtuu heti seuraavassa suoritusaikakehotteessa. Käyttäjä voi poistua ilmoituksesta sulkemalla sen tai pyyhkäisemällä sen pois.

Ilmoituksen tekstissä TÄYTYY mainita seuraavat asiat:

 1. Termi "sijainti"
 2. Viittaus siihen, että käyttö tapahtuu taustalla. Käytä seuraavia ilmaisuja: tausta / kun sovellus on suljettu / aina päällä / kun sovellus ei ole käytössä
 3. Luettelo kaikista ominaisuuksista, jotka käyttävät taustasijaintia
 4. Jos käyttölupa koskee mainoksia, sinun on lisättävä myös tämä: käytetään myös mainosten näyttämiseen / mainonnan tukemiseen / mainosten tukemiseen. (Valitse mahdollisimman tarkka ilmaisu.)

Suositellut ilmoitusmuotoilut

Jotta käytäntövaatimukset täyttyisivät, suosittelemme soveltamaan seuraavia esimerkkimuotoluja. Toisessa esimerkissä mainitaan mainosten yhteydessä käytettävä sijainti. Sijaintidatan käytössä mainontatarkoituksiin tulee noudattaa sijaintidatan käyttö mainonnassa ‑käytäntöjä. Valitse sopivin vaihtoehto:

 • "[Tämä sovellus] kerää sijaintidataa, jotta ["ominaisuus"], ["ominaisuus"] ja ["ominaisuus"] toimisivat myös sovelluksen ollessa suljettuna tai poissa käytöstä." 
 • "[Tämä sovellus] kerää sijaintidataa, jotta ["ominaisuus"], ["ominaisuus"] ja ["ominaisuus"] toimisivat myös sovelluksen ollessa suljettuna tai poissa käytöstä, ja sitä käytetään myös mainosten tukemiseen."

  Esimerkki: "Fitness Funds kerää sijaintidataa, jotta liikuntaseuranta toimisi myös sovelluksen ollessa suljettuna tai poissa käytöstä."

Näkyvässä ilmoituksessa voi olla muita tietoja käytäntövaatimusten mukaisesti ja selvyyden varmistamiseksi käyttäjille, mutta siinä on oltava soveltuvin osin vähintään yllä mainitut tiedot.

Huom. Jos ominaisuudella ei ole käyttäjille näkyvää käyttöliittymää sijainnin ollessa aktiivinen taustalla, näytä näkyvä ilmoitus, kun sovellus avataan ensimmäistä kertaa.

Tietosuojakäytäntö

Lisäämällä sovelluksesi tietosivulle tietosuojakäytännön voit kertoa avoimemmin, miten käsittelet arkaluontoista käyttäjä- ja laitedataa. Tämän tietosuojakäytännön ja mahdollisten sovelluksen sisäisten ilmoitusten on yhdessä kerrottava perinpohjaisesti, kuinka sovellus kerää, käyttää ja jakaa käyttäjädataa. Osana tätä käyttäjille on kerrottava, minkätyyppisille osapuolille tietoja jaetaan. Pyydä lakiasiantuntijalta neuvoa vaatimuksista.

 • Sovelluksen tietosivulla ja sovelluksessa täytyy olla linkki tietosuojakäytäntöön. 
 • Varmista, että tietosuojakäytäntösi on saatavilla aktiivisessa URL-osoitteessa ja että se koskee sovellustasi sekä kattaa erityisesti käyttäjän tietosuojan.
 • Jos sovellus käyttää taustasijaintia, tietosuojakäytännössäsi on oltava asianmukaiset tiedot, viittaus sijaintidataan ja tiedot sovelluksen sijaintidatan käytöstä.
 • Varmista, että sivun otsikossa tai URL-osoitteessa ja tekstissä näkyvä tietosuojakäytäntösivun nimi viittaa selvästi tietosuojakäytäntöön.

Lue lisää

Usein kysyttyä

Voinko julkaista sovelluspäivityksiä samalla, kun työstän sijaintimääräysten noudattamista?

Ennen käytännön täytäntöönpanoa (kaikille uusille sovelluksille 18.1.2021 ja nykyisille 29.3.2021) voit julkaista sovelluspäivityksiä ilman, että ne ovat sijaintikäytännön vaatimusten mukaiset.

Jos haluat toimia näin, lähetä päivitys uudelleen (voit käyttää samaa Android App Bundle ‑tiedostoa tai APK:ta sekä versiota) ja valitse "Ilmoita arkaluontoisista sijaintikäyttöluvista" ‑kohdasta "Ei, tämä julkaisu ei täytä sijainnin pääsyoikeuskäytäntöjä". Tämän avulla voit julkaista sovelluspäivityksiä ilman, että sinun on tehtävä sijainnintarkistus samalla, kun teet sovelluksesta sääntöjen mukaisen.

Sovelluksessani on useita sijaintia taustalla käyttäviä ominaisuuksia. Mitä teen?

Voit ilmoittaa tarkistettavaksi vain yhden sovelluksen ominaisuuden, joka käyttää taustasijaintia. Jos sovelluksessa on useita ominaisuuksia, jotka kaikki liittyvät sovelluksen ydintarkoitukseen ja käyttävät taustasijaintia, valitse ominaisuus, josta on eniten hyötyä käyttäjälle. 

Otetaan esimerkiksi somesovellus, joka käyttää taustasijaintia kertomaan käyttäjille lähellä olevista tarjouksista ja antaa käyttäjien jakaa sijaintiaan jatkuvasti ystävilleen. Lupaselvitykseen kannattaa lisätä ystävien kanssa toimiva jako-ominaisuus, sillä se tuo käyttäjille enemmän lisäarvoa (yhteys/apusovellus) kuin sijaintiin perustuvat mainokset (mukavuus/personointi).

Google Play päättää ilmoittamasi pääasiallisen ominaisuuden perusteella, saako sovellus käyttää taustasijaintia. Lupa annetaan vain taustakäyttöön sovellustasolla. On sinun vastuullasi varmistaa, että kaikki muut taustasijaintiominaisuudet noudattavat käytäntöjä. Tähän sisältyy myös vaatimus näyttää näyttävä käyttäjäilmoitus sovelluksessa, kuten yllä olevassa Näkyvä ilmoitus ‑kohdassa on kerrottu.

Mistä löydän selvityksen?

Sijaintilupaselvitys tuli saataville Play Consoleen 30.9.2020. Voit löytää lomakkeen manuaalisesti siirtymällä Sovelluksen sisältö ‑sivulle, valitsemalla Sovelluksen arkaluontoiset käyttöluvat ‑kohdasta Aloita ja sitten Sijainnin käyttöluvat ‑kohdasta Aloita.

Jos näet kehotteita muista lomakkeista, kuten Sovellusten käyttöoikeudet tai Valtuutuksen selvityslomake, täytä nämä ensin, sillä ne valmistavat sovelluksesi tarkistukseen Play Consolessa. Lue lisää Sovelluksen valmistelu tarkistusta varten ‑artikkelista.

Jos et näe selvityskehotetta Consolessa, varmista, että käytät jotain sovelluksesi SDK-kohdetason mukaista arkaluontoista sijaintilupaa:

 • Jos sovelluspaketti tai APK on kohdistettu Android 10:een tai uudempaan (SDK-taso 29 tai korkeampi) ja sen teknisissä tiedoissa on ACCESS_BACKGROUND_LOCATION-lupa, sinut ohjataan täyttämään tiedot sijainnin käytöstä
 • Jos sovelluspaketti tai APK on kohdistettu Android 9:ään tai vanhempaan (SDK-taso 28 tai alempi) ja sen teknisissä tiedoissa on joko ACCESS_COARSE_LOCATION‑ tai ACCESS_FINE_LOCATION-lupa, sinun on kerrottava taustasijainnin käyttöaikeista. Sinut ohjataan sitten täyttämään tiedot sijainnin käytöstä.
Mitä jos minulla on vanha APK, jolla on sijainnin pääsyoikeuksia, mutta en voi tehdä muutoksia koodiin?

Jos sinulla on vanhoja APK:ita, joilla on sijainnin pääsyoikeuksia, etkä voi enää muuttaa niiden koodia, voit pyytää käytäntöpoikkeusta.

Jotta poikkeus voidaan myöntää, kaikkien seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

 • Olet ilmoittanut tarkasti, mille APK:lle haet poikkeusta.
 • APK:t, joille haet poikkeusta, on julkaistu ennen 1.1.2019.
 • Sinulla on vaihtoehtoisia APK:ita, joita jaellaan käyttäjille Android Oreo ‑laitteilla (sovellusliittymätaso 26) tai uudemmilla. Vaihtoehtoisten APK:iden on noudatettava sijainnin pääsyoikeuskäytäntöjä.
 • APK:iden, joille haet poikkeusta, osuuden kaikista asennuksista on oltava erittäin pieni (korkeintaan muutama prosentti).

Google Play arvioi pyynnön ja myöntää poikkeuksia tapauskohtaisesti. Toinen vaihtoehto on, että peruutat käytäntöjen vastaisten APK:iden julkaisun sijainnin pääsyoikeuskäytännön noudattamiseksi.

Mitä tietoja minun on annettava selvityksessä?

Sijaintiselvityksessä pyydetään vastaamaan näihin kysymyksiin:

 1. Sovelluksen tarkoitus: Mikä on sovelluksen päätarkoitus?
 2. Sijainnin pääsyoikeus: Miksi sovelluksesi tarvitsee taustasijainnin pääsyoikeuden? 
  1. Kerro sovelluksesi yhdestä sijaintiin perustuvasta ja taustasijaintia edellyttävästä ominaisuudesta ja perustele, miksi sitä ei voi toteuttaa ilman pääsyä taustasijaintiin. Ominaisuuden tulee liittyä sovelluksen päätarkoitukseen. Hyväksyntä myönnetään koko sovellukselle, ei vain tälle yhdelle ominaisuudelle. 
  2. Huomioi, että voimme arvioida vain yhden ominaisuuden kerrallaan. Jos lisäät useita ominaisuuksia, sovelluksesi hylätään.
 3. Video-ohjeet: Lisää linkki lyhyeen videoon, jossa esitellään yllä kuvaamasi ominaisuuden käyttöä. Videossa tulee olla näkyvä ilmoitusikkuna, joka näytetään käyttäjille. Suositeltu kesto on enintään 30 sekuntia.
Onko luvan hyväksyntä pysyvä ja milloin minun täytyy päivittää?

Kehittäjän vastuulla on varmistaa, että taustasijainnin käyttöön hyväksytyt sovellukset ovat vaatimustenmukaisia myös tulevissa lähetyksissä. Sovelluspäivitykset tarkistetaan Playn käytäntöjen mukaisesti. Sovellukseen tehdyt oleelliset muutokset voivat vaikuttaa sovelluksen taustasijainnin hyväksyntään ja siihen voidaan tehdä lisätarkistuksia. Jos muutos koskee sovelluksen taustasijaintia käyttävää ominaisuutta, lähetä uusi lupaselvitys, niin muutos tarkistetaan sen mukaisesti.

Miten voin poistaa taustasijainnin?

Jos olet tullut siihen tulokseen, että sovelluksesi ei tarvitse taustasijaintia, seuraa näitä taustasijainnin käytöstä poistamisen ohjeita, niin se on vaatimustenmukainen. Huomaa, että sinun on lähetettävä sovelluksesi tarkistukseen, jos sovelluspaketit tai APK:t ja tuotannon ulkopuoliset kanavat käyttävät seuraavia käyttölupia. Näin näet kaikki sovelluspaketit tai APK:t, joihin tämä vaikuttaa, Play Consolen Sovelluksen sisältö ‑sivulla (Käytännöt > Sovelluksen sisältö > Sovelluksen arkaluontoiset käyttöluvat > Näytä yhteenveto):

 • Jos sinulla on aiemmin ollut käytäntöjen vastaisia sovelluspaketteja tai APK:ita, jotka käyttävät taustasijaintia, varmista että käytäntöjen vastaiset versiot eivät sisälly nykyisiin julkaisuihisi, vaikka et käyttäisi tiettyjä kanavia. 
  • Avaa Sovelluspakettien hallinta ‐sivu (Julkaisu > Sovelluspakettien hallinta) ja tarkista, onko tietty versio aktiivinen.
  • Kun lähetät uuden sovelluspaketin tai APK:n, joka korvaa aiemman käytäntöjen vastaisen version, varmista ennen uuden version julkaisua, että käytäntöjen vastainen sovelluspaketti tai APK on "Ei oteta mukaan" ‐osiossa. 
  • Varmista, että uudet, käytäntöjenmukaiset versiot julkaistaan 100-prosenttisesti ja että käytäntöjenvastaiset sovelluspaketit tai APK:t poistetaan käytöstä kokonaan. 

Jos sinulla on edelleen ongelmia koodipolkujen tutkimisen jälkeen ja olet rajannut käytön vain etualalle, tarkista kaikki kolmansien osapuolten SDK:t, joita käytetään sovelluksessa, joka saattaa käyttää taustasijaintia.

Lisää aiheesta

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
92637
false