Alternatívy k používaniu Komunít Google+ na testovanie

Po ukončení poskytovania služby Google+ v apríli 2019 prestanú testovacie kanály Google Play podporovať testovacie Komunity Google+. Niektoré alternatívy, ktoré môžete zvážiť:

Dôležité: Ak pred ukončením poskytovania služby Google+ nenastavíte alternatívu ku Komunitám Google+, ktoré používate na testovanie, testeri zahrnutí iba v týchto komunitách Google+ môžu prísť o možnosť testovania.

1. možnosť: prejdite na otvorený test

Ak bola vaša komunita otvorená pre nových testerov a ešte ste nespustili otvorený test, môžete zvážiť vytvorenie otvoreného testu, ktorým nahradíte svoju otvorenú Komunitu Google+. Do testu sa môže zapojiť akýkoľvek používateľ na webe Google Play alebo v aplikácii Google Play.

Ak už používate samostatný otvorený testovací program, budete musieť využiť jednu z ďalších možností.

Tip: Ak chcete obmedziť počet používateľov, ktorí sa môžu zapojiť do vášho otvoreného testu, môžete nastaviť limit počtu testerov.

2. možnosť: prejdite z Komunít Google+ na Skupiny Google

Zo spravovania testerov pomocou Komunít Google+ môžete prejsť na spravovanie testerov pomocou Skupín Google.

Ak chcete vykonať tento prechod, mali by ste pre svoje testovacie Komunity vytvoriť nové Skupiny Google, pridať ich do testovacích kanálov a pozvať testerov, aby sa do nich zapojili.

3. možnosť: prejdite z Komunít Google+ na distribučné zoznamy

Na správu testerov môžete tiež používať distribučné zoznamy. Ak chcete používať distribučné zoznamy, musíte zhromaždiť e‑mailové adresy testerov a nakonfigurovať testovacie kanály na základe týchto adries.

Poznámka: Testeri by vám mali poskytnúť e‑mailovú adresu, ktorú používajú v službe Google Play.

Kontaktovanie testerov

Ak chcete kontaktovať testerov vo svojich Komunitách, postupujte nasledovne:

  • Uverejnite správy v Komunitách Google+ pred ukončením poskytovania služby Google+.
  • Uveďte pokyny vo svojej aplikácii.

Potrebujete viac času?

Ak potrebujete viac času na konvertovanie alebo migráciu používateľov na inú alternatívu testovania, musíte do 31. marca 2019 odoslať žiadosť o dočasné predĺženie vhodnosti členov vašej Komunity Google+ pre testovacie kanály. Platnosť tohto predĺženia vyprší 31. augusta 2019.

Počas obdobia predĺženia nemôžete zmeniť členstvo tejto testovacej skupiny. Ak chcete príslušnú žiadosť odoslať, požiadajte vlastníka účtu, aby kontaktoval podporu. V žiadosti vlastníka účtu nezabudnite uviesť, že potrebujete predĺženie pre členov Komunity Google+.

Pripomíname, že po ukončení poskytovania služby Google+ v apríli 2019 už nebudete môcť kontaktovať ani spravovať testerov pomocou tejto služby.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory