Khai báo quyền cho ứng dụng của bạn

Chúng tôi sẽ đánh giá yêu cầu cấp quyền trong quá trình phát hành sau khi thêm các APK hoặc Gói ứng dụng của bạn. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu sử dụng các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao (ví dụ như: quyền truy cập vào SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi), thì bạn có thể sẽ phải hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền và xin phê duyệt của Google Play.

Về quy trình

Biểu mẫu khai báo quyền sẽ hiện ra trong quá trình phát hành nếu bản phát hành chứa một APK hoặc Gói ứng dụng yêu cầu các quyền chưa được bạn gửi Biểu mẫu khai báo cho Google Play.

Nếu bạn đang sử dụng các tệp APK hoặc Gói ứng dụng yêu cầu Khai báo quyền (bao gồm cả bản phát hành trên các kênh thử nghiệm Công khai, Khép kín hoặc Nội bộ), thì bạn sẽ thấy cảnh báo hiện ra trên trình đơn bên trái dưới phần Sự hiện diện trong cửa hàng > Nội dung ứng dụng. Bạn không thể phát hành thay đổi nào đối với ứng dụng, bao gồm thay đổi về Sự hiện diện trong cửa hàng (ví dụ: Trang thông tin trên Cửa hàng Play, Giá cả và phân phối) cho đến khi bạn xử lý xong cảnh báo này bằng cách tạo một bản phát hành có chứa nội dung Khai báo quyền hoặc bằng cách xóa các quyền liên quan.

Bạn cũng có thể cân nhắc xóa những kênh thử nghiệm Công khai, Khép kín hoặc Nội bộ hiện không cần dùng đến nếu những kênh đó không tuân thủ chính sách này.

Nếu bạn phát hành ứng dụng bằng API xuất bản dành cho nhà phát triển Google Play, hãy tham khảo các hướng dẫn đặc biệt.

Hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền

 

Bước 1: Đánh giá các quyền được yêu cầu

Bạn sẽ xem được lịch sử các quyền đã khai báo trước đây (nếu có), cũng như các quyền mới được yêu cầu trong một danh sách có thể mở rộng tại phần "Biểu mẫu khai báo quyền" của trang Nội dung ứng dụng.

  • Các quyền hiển thị kèm theo dấu kiểm đã được khai báo trong các bản phát hành trước.

  • Các quyền hiển thị kèm theo cảnh báo mới được thêm vào. Các yêu cầu cấp quyền này sẽ nằm trong biểu mẫu khai báo của bạn để nhóm Google Play xem xét và đánh giá theo các nguyên tắc đã công bố.
Nếu có quyền nào bạn không định đưa vào Biểu mẫu khai báo nhưng vẫn nằm trong danh sách các quyền mới yêu cầu, thì bạn nên xóa APK hoặc Gói ứng dụng đó và tải một APK hoặc Gói ứng dụng mới lên, đồng thời yêu cầu nhóm quyền phù hợp trước khi tiếp tục.

 

Bước 2: Xác định chức năng chính của ứng dụng

Bạn phải xác định chức năng chính của ứng dụng từ danh sách các trường hợp sử dụng được hỗ trợ. Hãy chọn tất cả hộp đánh dấu phù hợp với chức năng chính của ứng dụng.

Bước 3: Đưa ra hướng dẫn xem xét ứng dụng

Sau khi bạn gửi Biểu mẫu khai báo quyền của mình, nhóm Google Play sẽ xem xét chức năng cốt lõi của ứng dụng này để đảm bảo đã yêu cầu quyền sử dụng bắt buộc đối với trường hợp sử dụng được hỗ trợ. 
Trường hợp cần thêm hướng dẫn cụ thể để thực hiện chức năng chính thì bạn có thể nêu ra các hướng dẫn đó trong phần này.

Bước 4: Cung cấp video mô tả ứng dụng

Bạn có thể cung cấp video mô tả để nhóm Google Play có thể xem xét chức năng chính của ứng dụng này một cách dễ dàng hơn.

Các định dạng video được hỗ trợ bao gồm: đường liên kết YouTube (ưu tiên) và đường liên kết trong bộ nhớ trên đám mây đến video định dạng mp4 hoặc định dạng tệp video phổ biến khác

Bước 5: Hướng dẫn truy cập nội dung bị hạn chế trong ứng dụng

Nếu chức năng chính của ứng dụng của bạn chỉ dành cho người dùng đã đăng nhập, thì bạn phải đưa ra hướng dẫn để truy cập nội dung bị hạn chế đó. Nhóm xem xét Google Play sẽ sử dụng các hướng dẫn này để đánh giá chức năng bị hạn chế.

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu đăng nhập, hãy chọn Tất cả hoặc một vài chức năng bị hạn chế  và cung cấp tên người dùng hoặc số điện thoại và mật khẩu, thử nghiệm hợp lệ, cùng với mọi hướng dẫn cần thiết khác để truy cập nội dung ứng dụng bị hạn chế.

Chỉ cung cấp thông tin đăng nhập của tài khoản dùng riêng cho mục đích thử nghiệm. Không cung cấp thông tin đăng nhập của người dùng phiên bản chính thức.
Nếu không, hãy chọn Tất cả chức năng có sẵn mà không cần quyền truy cập đặc biệt để tiếp tục mà không cần cung cấp thông tin đăng nhập thử nghiệm.

Bước 6: (Chỉ khi có nhiều APK) Yêu cầu ngoại lệ cho các APK cũ

Trường thông tin này sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn sử dụng cấu hình nhiều APK cho các bản phát hành của mình và một trong các biến thể APK yêu cầu quyền sử dụng dữ liệu Nhật ký cuộc gọi hoặc SMS.
Bạn có thể yêu cầu ngoại lệ trong trường hợp cấu hình nhiều APK của bạn sử dụng APK cũ mà bạn không còn thay đổi mã được nữa. Hãy tham khảo các yêu cầu cho ngoại lệ này trước khi tiến hành. Bạn phải hủy kích hoạt mọi APK không đáp ứng yêu cầu nhằm tuân thủ chính sách về Quyền.
Nếu bạn đủ điều kiện cho ngoại lệ này, hãy nhập (các) mã phiên bản, phân cách bằng dấu phẩy, trong trường thông tin Ngoại lệ APK. 

Bước 7: Xác nhận khai báo

Chọn các hộp đánh dấu phù hợp để xác nhận rằng các chi tiết khai báo của bạn đã chính xác và bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng tương ứng với các quyền đã khai báo.

Chuẩn bị và ra mắt bản phát hành

Khi bạn đã hoàn tất các bước bắt buộc của Biểu mẫu khai báo quyền, hãy thực hiện nốt các bước còn lại để đảm bảo ứng dụng đã sẵn sàng được đưa ra xem xét cũng như để hoàn thành việc chuẩn bị và ra mắt bản phát hành.

Quy trình xem xét các quyền

Khi bạn hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền và ra mắt bản phát hành của mình, nhóm Google Play sẽ xem xét ứng dụng của bạn kỹ hơn. Yêu cầu của bạn có thể mất đến vài tuần xử lý. Trong thời gian này, ứng dụng mới hoặc bản cập nhật ứng dụng của bạn sẽ ở trạng thái đang chờ phát hành cho đến khi yêu cầu của bạn được xem xét. Nhóm Google Play cũng sẽ xem xét liệu ứng dụng của bạn có tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play hay không.

Nếu bạn ghi đè lên phiên bản đang chờ phát hành của mình bằng một bản phát hành mới, quá trình xem xét sẽ kéo dài hơn. Nếu cần phát hành bản cập nhật ứng dụng ngay, bạn phải xóa các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao khỏi APK hoặc Gói ứng dụng và cho ra mắt một bản phát hành mới. Google Play sẽ chỉ kiểm tra xem bản phát hành mới này có tuân thủ chính sách hay không và sẽ phát hành trong vòng vài giờ.

Nếu ứng dụng của bạn không tuân thủ Chính sách về quyền, nhóm Google Play sẽ gửi kết quả đánh giá qua email đến Chủ sở hữu tài khoản và Địa chỉ email liên hệ của tài khoản nhà phát triển của bạn. Nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận và ứng dụng của bạn tuân thủ các chính sách của Chương trình dành cho nhà phát triển, ứng dụng mới hoặc bản cập nhật ứng dụng của bạn sẽ được tự động phát hành trên Google Play.

Hướng dẫn đặc biệt dành cho người dùng API xuất bản dành cho nhà phát triển Google Play

Trường hợp bạn ra mắt một bản phát hành bằng API xuất bản dành cho nhà phát triển của Google Play nhưng Google Play chưa từng cho phép bạn sử dụng APK hoặc Gói ứng dụng có các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao, thì bạn sẽ gặp lỗi.

Để tiếp tục quản lý bản phát hành bằng API xuất bản, bạn phải xóa mọi yêu cầu sử dụng quyền nhạy cảm hoặc rủi ro cao ra khỏi ứng dụng của mình và tạo một bản phát hành mới với APK hoặc Gói ứng dụng đã sửa đổi hoặc chuẩn bị và ra mắt bản phát hành trên giao diện người dùng web Play Console theo các bước sau đây:

  1. Tải APK hoặc Gói ứng dụng có yêu cầu các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao lên

  2. Hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền như nêu trên

  3. Hoàn thành việc ra mắt bản phát hành bằng giao diện người dùng web Play Console

Khi Biểu mẫu khai báo quyền của bạn đã được chấp thuận và ứng dụng của bạn đã đảm bảo tuân thủ chính sách, bản phát hành của bạn sẽ được cho ra mắt và bạn có thể tiếp tục sử dụng API xuất bản để quản lý các bản phát hành của mình.  Nếu không, nhóm Google Play sẽ thông báo cho bạn khi yêu cầu Khai báo quyền của bạn bị từ chối cũng như cung cấp các thông tin bổ sung kèm theo.

Bất cứ khi nào ứng dụng của bạn yêu cầu cấp bất kỳ quyền mới nào, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng Giao diện người dùng để hoàn thành Biểu mẫu khai báo quyền sửa đổi, trong đó nêu cụ thể các quyền mới được yêu cầu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố