Deklarera appbehörigheter

När du har lagt till AAB-arkivet under lanseringen av en app utvärderas de behörigheter som appen efterfrågar. Om känsliga behörigheter och behörigheter som är förknippade med hög risk (till exempel Sms eller Samtalshistorik) efterfrågas kan du behöva fylla i en behörighetsdeklaration och få användningen godkänd av Google Play.

Så går det till

Formuläret Behörighetsdeklaration visas under lanseringen om ett AAB-arkiv i appen efterfrågar en behörighet som Google Play inte har fått in en behörighetsdeklaration för.

Om du har ett aktivt AAB-arkiv som en behörighetsdeklaration krävs för, även i någon av kanalerna för öppna, slutna eller interna test, visas en varning på menyn till vänster under Appinnehåll. Det går inte att publicera ändringar av appen så länge detta meddelande visas. Detta gäller även ändringar av butiksvisningen (till exempel butiksuppgifter, priser och distribution). Du åtgärdar saken genom att skapa en version som har en behörighetsdeklaration eller ta bort behörigheterna ifråga.

Du kan inaktivera öppna, slutna eller interna testkanaler som inte används om de inte följer policyn.

Om du publicerar appar med Publishing API för Google Play-utvecklare läser du de särskilda anvisningarna.

Fylla i behörighetsdeklarationen

 

Steg 1: Utvärdera vilka behörigheter som behövs

Under Behörighetsdeklaration på sidan Appinnehåll visas en historik över tidigare deklarerade behörigheter i tillämpliga fall samt nya behörigheter i en lista som går att utöka.

  • Om det finns en bockmarkering vid en behörighet har den deklarerats i en tidigare version.

  • Behörigheter med en varningsikon är nya. Dessa behörigheter står med i deklarationsformuläret som granskas av Google Play-teamet och utvärderas utifrån de publicerade riktlinjerna.
Om det finns nya behörigheter i listan som du inte har tänkt ta upp i behörighetsdeklarationen ska du ta bort det AAB-arkivet eller den APK-filen och ladda upp en ny version med rätt behörigheter innan du fortsätter.

 

Steg 2: Ange appens huvudfunktion

Du måste ange appens huvudfunktion utifrån listan över användningsfall som stöds. Markera kryssrutorna för de alternativ som stämmer in på appens huvudfunktion.

Steg 3: Ge anvisningar för granskningen av appen

När du har skickat in behörighetsdeklarationen granskar Google Play-teamet appens huvudfunktion och kontrollerar att behörigheterna behövs för ett användningsfall som stöds.
Om du behöver ge särskilda anvisningar som tydliggör huvudfunktionen tar du med dem här.

Steg 4: Tillhandahåll en video med en demonstration av appen

Du måste tillhandahålla en demonstrationsvideo så att granskningsteamet lättare kan utvärdera appens huvudfunktion.

Videoformat som stöds: YouTube-länk (föredras), molnlagringslänk till en mp4-fil eller ett annat vanligt videoformat

Steg 5: Ge anvisningar för åtkomst till begränsat appinnehåll

Om appens huvudfunktion bara är tillgänglig för inloggade användare måste du tillhandahålla anvisningar för hur man får åtkomst till det begränsade innehållet Google Plays granskningsteam använder dessa anvisningar när de utvärderar de begränsade funktionerna.

Om inloggning krävs väljer du Inloggning i appen krävs och anger ett giltigt användarnamn eller mobilnummer och lösenord att testa med samt eventuella anvisningar som krävs för att få åtkomst till begränsat appinnehåll.

Ange endast kontouppgifter som specifikt används för testning. Ange inte någon produktionsanvändares uppgifter.
I annat fall väljer du Alla funktioner är tillgängliga utan särskild åtkomst och fortsätter utan användaruppgifter.

Steg 6: (Endast för flera APK-filer) Begär ett undantag för gamla APK-filer 

Obs! Det här fältet visas endast om du använder en konfiguration med flera APK-filer för versionerna och en av APK-varianterna begär behörighet att använda samtalshistorik eller sms-data.

Om du har gamla APK-filer vars kod du inte längre kan ändra i en konfiguration med flera APK-filer kan du ansöka om undantag. Läs igenom kraven för detta undantag innan du fortsätter. Du hittar mer information i artiklarna Användning av behörighetsgrupperna Sms och Samtalshistorik och Begära platsåtkomst i bakgrunden.

Alla APK-filer som inte uppfyller kraven måste inaktiveras, eftersom de annars strider mot behörighetspolicyn.

Om appen uppfyller kraven för undantag anger du versionskoder, avgränsade med kommatecken, i fältet för APK-undantag. 

Steg 7: Skriv under deklarationen

Intyga att uppgifterna i deklarationen är korrekta och bekräfta att du godkänner villkoren för tillåten användning av de deklarerade behörigheterna genom att markera kryssrutorna i fråga.

Förbereda och lansera versionen

När du är klar med behörighetsdeklarationen gör du klart de steg som återstår för att förbereda appen för granskning och förbereda och lansera versionen.

Så går granskningen av behörigheter till

När du har fyllt i behörighetsdeklarationen och lanserat versionen kommer Google Play-teamet att göra en noggrann granskning av den. Granskningen kan ta flera veckor. Medan granskningen pågår har appen eller appuppdateringen statusen väntar på publicering. Appen granskas även så att den uppfyller de vanliga villkoren i Google Plays programpolicy för utvecklare.

Om du försöker förbigå den väntande publiceringen med en ny version kan det leda till att granskningen tar ännu längre tid. Om du behöver kunna lansera en appuppdatering snabbt måste du ta bort de behörigheter som är känsliga eller förknippade med en hög risk från AAB-arkivet och lansera en ny version. En sådan version genomgår bara en standardgranskning utifrån den vanliga policyn och publiceras inom några timmar.

Om din app inte följer behörighetspolicyn skickar Google Play-teamet ett e-postmeddelande med granskningsresultatet till kontoägarens kontaktadress i utvecklarkontot. Om appen blir godkänd och följer programpolicyn för utvecklare publiceras den nya eller uppdaterade appen på Google Play automatiskt.

Särskilda anvisningar för den som använder Publishing API för Google Play-utvecklare

Om du lanserar en version med Publishing API för Google Play-utvecklare, och AAB-arkivet behöver behörigheter som är känsliga eller förknippade med en hög risk men som inte har godkänts av Google Play sedan tidigare visas ett felmeddelande.

Om du vill fortsätta att hantera versioner med Publishing API måste du antingen ändra appen så att de känsliga eller riskutsatta behörigheterna inte längre används och skapa en ny version med det nya AAB-arkivet. Du kan även förbereda och lansera versionen med Play Consoles webbgränssnitt enligt nedanstående steg:

  1. Ladda upp AAB-arkivet som behöver åtkomstbehörigheter till uppgifter som är känsliga eller förknippade med en hög risk.

  2. Fyll i behörighetsdeklarationen enligt ovan.

  3. Slutför lanseringen av versionen i Play Consoles webbgränssnitt.

När behörighetsdeklarationen har godkänts och appen har konstaterats följa policyerna publiceras versionen och du kan börja använda Publishing API igen för dina lanseringar. I annat fall, om behörighetsdeklarationen avvisas, hör Google Play-teamet av sig med mer information.

Obs! Varje gång appen behöver nya behörigheter måste du fylla i en uppdaterad behörighetsdeklaration där du redogör för de nya behörigheterna via gränssnittet.

Relaterat innehåll

  • Läs mer om behörigheter på Play Console i Play Academy.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny