Deklarowanie uprawnień aplikacji

Prośby o przyznanie uprawnień są rozpatrywane podczas publikowania wersji po dodaniu pakietu Android App Bundle. Jeśli aplikacja prosi o przyznanie uprawnień newralgicznych lub uprawnień wysokiego ryzyka (np. dostępu do rejestru połączeń lub SMS-ów), może być konieczne wypełnienie formularza deklaracji uprawnień i otrzymanie zgody od Google Play.

Jak przebiega ten proces

Formularz deklaracji uprawnień wyświetla się podczas publikowania aplikacji, jeśli zawiera ona pakiet wymagający uprawnień, które nie zostały zgłoszone do Google Play w deklaracji.

Jeśli masz aktywny pakiet aplikacji, który wymaga deklaracji uprawnień, w tym wersje na ścieżkach testów otwartych, zamkniętych i wewnętrznych, w menu po lewej stronie w sekcji Zawartość aplikacji wyświetli się alert. Dopóki na niego nie zareagujesz, nie możesz publikować żadnych zmian w aplikacji, w tym zmian w Obecności w sklepie (np. w sekcjach Informacje o aplikacji czy Ceny i dystrybucja). Aby rozwiązać problem, musisz utworzyć wersję, która będzie zawierać deklarację uprawnień lub usunie te uprawnienia.

Zastanów się nad zdezaktywowaniem ścieżek testów otwartych, zamkniętych lub wewnętrznych, które nie są obecnie używane (jeśli są niezgodne z tymi zasadami).

Jeśli publikujesz aplikację, używając interfejsu Google Play Developer Publishing API, zapoznaj się z tymi specjalnymi instrukcjami.

Wypełnianie formularza deklaracji uprawnień

 

Krok 1. Oceń wymagane uprawnienia

Na rozwijanej liście w sekcji „Formularz deklaracji uprawnień” na stronie Zawartość aplikacji znajduje się historia zadeklarowanych wcześniej uprawnień (o ile wystąpiły) oraz nowe uprawnienia, o które niedawno poproszono.

  • Uprawnienia ze znacznikiem wyboru zostały zadeklarowane w poprzednich wersjach.

  • Uprawnienia z alertem zostały dodane niedawno. Prośby o przyznanie tych uprawnień zostaną uwzględnione w formularzu deklaracji, aby zespół Google Play mógł sprawdzić, czy są zgodne z opublikowanymi wytycznymi.
Jeśli na liście niedawno dodanych uprawnień widzisz takie, których nie zamierzasz uwzględnić w formularzu deklaracji, zanim przejdziesz dalej, usuń ten pakiet aplikacji lub plik APK i prześlij nowy pakiet z odpowiednim zestawem uprawnień.

 

Krok 2. Określ kluczowe funkcje aplikacji

Musisz wybrać kluczowe funkcje aplikacji z listy obsługiwanych przypadków użycia. Zaznacz wszystkie pola wyboru, które odnoszą się do kluczowych funkcji Twojej aplikacji.

Krok 3. Dołącz instrukcje dla zespołu ds. sprawdzania aplikacji

Gdy prześlesz formularz deklaracji uprawnień, zespół Google Play oceni na podstawie kluczowych funkcji aplikacji, czy wymagane uprawnienia są uzasadnione w danym przypadku użycia.
Jeśli do wykazania tych kluczowych funkcji potrzebne są szczegółowe instrukcje, możesz je dołączyć w tej sekcji.

Krok 4. Dołącz film prezentujący aplikację

Musisz dołączyć film demonstracyjny, aby ułatwić zespołowi sprawdzającemu w Google Play ocenę kluczowych funkcji aplikacji.

Obsługiwane formaty wideo: link do YouTube (preferowany), link do zapisanego w chmurze pliku w formacie MP4 lub innym popularnym formacie wideo.

Krok 5. Dołącz instrukcje pozwalające uzyskać dostęp do zawartości aplikacji z ograniczonym dostępem

Jeśli dostęp do kluczowych funkcji aplikacji mają tylko zalogowani użytkownicy, musisz podać instrukcję dostępu do treści podlegających ograniczeniom. Dzięki niej zespół sprawdzający będzie mógł ocenić te funkcje.

Jeśli aplikacja wymaga zalogowania się, wybierz opcję Dostęp do wszystkich lub niektórych funkcji jest ograniczony i podaj poprawne testowe dane logowania, takie jak nazwa użytkownika lub numer telefonu i hasło, oraz wszelkie inne instrukcje niezbędne do uzyskania dostępu do zawartości objętej ograniczeniami.

Podaj tylko dane logowania do konta używane na potrzeby testowania. Nie podawaj żadnych danych logowania do wersji produkcyjnej aplikacji.
W przeciwnym razie wybierz opcję Wszystkie funkcje są dostępne bez specjalnych wymagań dotyczących dostępu, by kontynuować bez podawania testowych danych logowania.

Krok 6. Poproś o wyjątek dla starych plików APK (tylko w przypadku użycia wielu plików APK)

Uwaga: to pole pojawia się tylko wtedy, gdy na potrzeby swoich wersji używasz konfiguracji z wieloma plikami APK, a jeden z wariantów takiego pliku prosi o pozwolenie na korzystanie z rejestru połączeń lub SMS-ów.

Możesz zgłosić wyjątek w sytuacji, gdy konfiguracja obejmująca wiele plików APK korzysta ze starszych plików, w przypadku których nie można już wprowadzać zmian w kodzie. Zanim to zrobisz, zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi tego wyjątku. Więcej informacji znajdziesz w artykułach Korzystanie z grup uprawnień do rejestru połączeń lub SMS-ów oraz Prośby o dostęp do lokalizacji w tle.

Wszelkie pliki APK, które nie spełniają wymagań, muszą zostać zdezaktywowane, aby można było zapewnić zgodność z zasadami dotyczącymi uprawnień.

Jeśli kwalifikujesz się do tego wyjątku, w polu Wyjątki APK wpisz kody wersji rozdzielone przecinkami.

Krok 7. Potwierdź deklarację

Wybierz odpowiednie pola, aby potwierdzić, że informacje podane w deklaracji są poprawne oraz że akceptujesz warunki odpowiedniego korzystania z zadeklarowanych uprawnień.

Przygotowywanie i publikowanie wersji

Gdy wypełnisz formularz deklaracji uprawnień, postępując zgodnie z instrukcjami, wykonaj pozostałe kroki, by przygotować aplikację do sprawdzenia oraz przygotować i wdrożyć wersję.

Proces sprawdzania uprawnień

Po wypełnieniu formularza deklaracji uprawnień i wdrożeniu wersji Twoja aplikacja zostanie poddana rozszerzonej ocenie przez zespół Google Play. Rozpatrzenie Twojej prośby może zająć do kilku tygodni. Do tego czasu nowa aplikacja lub aktualizacja aplikacji będzie miała status Czeka na publikację. Aplikacja zostanie również standardowo sprawdzona pod kątem zgodności z zasadami programu dla deweloperów w Google Play.

Zastąpienie wersji, która czeka na publikację, nową wersją może dodatkowo opóźnić proces. Jeśli musisz pilnie wydać aktualizację aplikacji, usuń uprawnienia newralgiczne lub uprawnienia wysokiego ryzyka z pakietu aplikacji i wdróż nową wersję, która zostanie sprawdzona tylko pod kątem zgodności z zasadami i zostanie opublikowana w ciągu kilku godzin.

Jeśli Twoja aplikacja jest niezgodna z zasadami dotyczącymi uprawnień, zespół Google Play prześle e-maila z wynikami oceny na adres właściciela konta i na kontaktowy adres e-mail na koncie dewelopera. Jeśli zespół pozytywnie rozpatrzy prośbę, a aplikacja jest zgodna z zasadami programu dla deweloperów, nowa aplikacja lub jej aktualizacja zostanie automatycznie opublikowana w Google Play.

Specjalne instrukcje dla użytkowników interfejsu Google Play Developer Publishing API

Jeśli wdrażasz wersję, używając interfejsu Google Play Developer Publishing API, a zespół Google Play nie zatwierdził korzystania z uprawnień newralgicznych lub uprawnień wysokiego ryzyka przez pakiet aplikacji, pojawi się błąd.

Żeby dalej zarządzać wersjami za pomocą Publishing API, masz dwie możliwości. Musisz albo usunąć wszelkie prośby o przyznanie uprawnień newralgicznych lub uprawnień wysokiego ryzyka z aplikacji i utworzyć nową wersję ze zmienionym pakietem aplikacji, albo przygotować i wdrożyć wersję za pomocą interfejsu Konsoli Play w przeglądarce. Aby to zrobić:

  1. Prześlij pakiet aplikacji z prośbą o przyznanie uprawnień newralgicznych lub uprawnień wysokiego ryzyka.

  2. Wypełnij formularz deklaracji uprawnień zgodnie z powyższym opisem.

  3. Zakończ wdrażanie wersji, używając interfejsu internetowego Konsoli Play.

Gdy zespół Google Play zatwierdzi deklarację uprawnień i potwierdzi zgodność aplikacji z zasadami, wersja zostanie opublikowana. Możesz wtedy ponownie zarządzać wersjami przez Publishing API. Zespół Google Play powiadomi Cię, jeśli Twoja deklaracja uprawnień zostanie odrzucona, i udzieli wszelkich dodatkowych informacji.

Uwaga: za każdym razem, gdy aplikacja zacznie wymagać nowych uprawnień, za pomocą interfejsu użytkownika musisz wypełnić poprawiony formularz deklaracji i wyszczególnić te nowe uprawnienia.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne