Erklær tillatelser for appen din

Forespørsler om tillatelser evalueres i løpet av utgivelsesprosessen etter at du har lagt til Android-appsamlingen din (App Bundle). Hvis appen din ber om å få bruke sensitive tillatelser eller tillatelser med høy risiko (f.eks. tillatelser for SMS- eller samtaleloggen), kan det hende du må fylle ut skjemaet for tillatelseserklæringer og få godkjenning fra Google Play.

Om prosessen

Erklæringsskjemaet for tillatelser vises under utgivelsesprosessen hvis appen inneholder en appsamling som ber om tillatelser som Google Play ikke har fått noen tillatelseserklæring for.

Hvis du har en aktiv appsamling som krever en tillatelseserklæring, inkludert utgaver i testmålgruppene Åpen, Lukket eller Intern, vises et varsel i menyen til venstre under Appinnhold. Du kan ikke publisere endringer i appen din, inkludert endringer i butikktilstedeværelsen (f.eks. Butikkoppføring, Priser og Distribusjon) før du har løst varselet ved å opprette en utgave som inneholder en tillatelseserklæring, eller ved å fjerne tillatelsene.

Du kan vurdere å deaktivere eventuelle åpne, lukkede eller interne testmålgrupper som ikke er i bruk for øyeblikket, hvis de ikke overholder disse retningslinjene.

Hvis du publiserer apper ved hjelp av Google Play Developer Publishing API, kan du gå gjennom denne spesielle veiledningen.

Fyll ut erklæringsskjemaet for tillatelser

 

Trinn 1: Vurder tillatelsene appen ber om

Du finner en logg over tidligere deklarerte tillatelser (hvis det er aktuelt) samt nylig forespurte tillatelser i en utvidbar liste under delen «Skjema for tillatelseserklæringer» på Appinnhold-siden.

  • Tillatelser med et hakemerke er erklært i tidligere utgaver.

  • Tillatelser med et varsel er lagt til nylig. Disse forespørslene om tillatelser er inkludert i erklæringsskjemaet som skal gjennomgås av Google Play-teamet, og de evalueres mot de publiserte retningslinjene.
Hvis du ser forespørsler i listen over nye tillatelser som du ikke planlegger å ha med i erklæringsskjemaet for tillatelser, bør du fjerne den appsamlingen eller APK-en og laste opp en ny appsamling som ber om det riktige settet med tillatelser, før du fortsetter.

 

Trinn 2: Oppgi appens kjernefunksjonalitet

Du må oppgi appens kjernefunksjonalitet fra listen over støttede bruksmønstre. Merk av i alle avmerkingsboksene som gjelder for appens kjernefunksjonalitet.

Trinn 3: Oppgi veiledning for appgjennomgang

Når du har sendt inn erklæringsskjemaet for tillatelser, vurderer Google Play-teamet appens kjernefunksjonalitet for å sikre at tillatelsene appen ber om, er nødvendige for et støttet bruksmønster. 
Hvis en bestemt veiledning er nødvendig for å demonstrere denne kjernefunksjonaliteten, kan du legge inn veiledningen i denne delen.

Trinn 4: Gi en videodemonstrasjon av appen din

Du må gi en videodemonstrasjon for å gjøre det enklere for Google Play-gjennomgangsteamet å evaluere appens kjernefunksjonalitet.

Støttede videoformater: YouTube-link (foretrukket) eller skylagringslink til en mp4-fil eller et annet vanlig videofilformat

Trinn 5: Oppgi veiledning for tilgang til begrenset appinnhold

Hvis appens kjernefunksjonalitet er begrenset til brukere som er pålogget, må du oppgi en veiledning for tilgang til det begrensede innholdet. Google Play-gjennomgangsteamet bruker denne veiledningen til å evaluere den begrensede funksjonaliteten.

Hvis appen din krever pålogging, velger du Hele eller deler av funksjonaliteten er begrenset og oppgir et gyldig brukernavn eller telefonnummer og passord for testbruk samt eventuelle andre veiledninger som er nødvendige for å få tilgang til det begrensede appinnholdet.

Bare oppgi kontolegitimasjon som spesifikt brukes til testing. Ikke oppgi legitimasjonen til produksjonsbrukere.
Eventuelt kan du velge All funksjonalitet er tilgjengelig uten spesialtilgang for å fortsette uten å oppgi testlegitimasjon.

Trinn 6: (kun for Multi-APK) Be om unntak for gamle APK-er 

Merk: Dette feltet vises bare hvis du bruker en multi-APK-konfigurasjon for utgavene dine, og hvis en av APK-variantene ber om tillatelse til å bruke samtalelogg- eller SMS-data.

Du kan legge inn unntak i situasjoner der multi-APK-konfigurasjonen din bruker gamle APK-er du ikke lenger kan endre koden for. Gå gjennom kravene for dette unntaket før du fortsetter. Sjekk kravene for dette unntaket før du fortsetter. Les gjennom artiklene om bruk av tillatelsesgruppene for SMS-er eller samtaleloggen og om å be om tilgang til posisjon i bakgrunnen for å finne ut mer.

Eventuelle APK-er som ikke oppfyller kravene, må deaktiveres for å overholde retningslinjene for tillatelser.

Hvis du er kvalifisert for dette unntaket, angir du versjonskoden(e), atskilt med komma, i feltet for APK-unntak. 

Trinn 7: Bekreft erklæringen din

Merk av i de aktuelle avmerkingsboksene for å bekrefte at detaljene i erklæringen er nøyaktige, og at du godtar vilkårene for riktig bruk av de deklarerte tillatelsene.

Klargjør og publiser utgaven

Når du har fullført alle de nødvendige trinnene i erklæringsskjemaet for tillatelser, fullfører du de gjenværende trinnene for å klargjøre appen din for gjennomgang og klargjøre og lansere utgaven.

Gjennomgangsprosessen for tillatelser

Når du har fylt ut erklæringsskjemaet for tillatelser og publiserer utgaven, gjennomgår appen en utvidet evaluering av Google Play-teamet. Det kan ta flere uker å behandle forespørselen din. I løpet av denne perioden har den nye appen eller appoppdateringen statusen venter på publisering frem til forespørselen din er gjennomgått. Appen din gjennomgår også en standard evaluering for å sjekke at den overholder programretningslinjene for Google Play-utviklere.

Hvis du overstyrer den ventende publiseringen med en ny utgave, kan gjennomgangsprosessen bli ytterligere forsinket. Hvis det haster med å publisere en appoppdatering, må du fjerne de sensitive tillatelsene eller tillatelsene med høy risiko fra appsamlingen og publisere en ny utgave. Denne nye utgaven gjennomgår bare en standard evaluering for å sjekke at den overholder retningslinjene, og blir publisert i løpet av noen timer.

Hvis appen din ikke overholder retningslinjene for tillatelser, sender Google Play-teamet en e-post med resultatene av gjennomgangen til kontoeieren og kontakt-e-postadressen i utviklerkontoen din. Hvis forespørselen din blir godkjent og appen din overholder programretningslinjene for utviklere, publiseres den nye appen eller oppdateringen automatisk på Google Play.

Spesielle instruksjoner for brukere av Google Play Developer Publishing API

Hvis du publiserer en utgave med Google Play Developer Publishing API og Google Play ikke tidligere har godkjent appsamlingens bruk av sensitive tillatelser eller tillatelser med høy risiko, får du en feilmelding.

For å fortsette å administrere utgaver med Publishing API må du enten fjerne alle forespørsler om sensitive tillatelser eller tillatelser med høy risiko fra appen din og opprette en ny utgave med den endrede appsamlingen, eller du kan forberede og lansere utgaven med UI-et for Play-konsollen på nettet ved å følge denne fremgangsmåten:

  1. Last opp appsamlingen din med forespørsler om sensitive tillatelser eller tillatelser med høy risiko.

  2. Fyll ut erklæringsskjemaet for tillatelser som beskrevet ovenfor.

  3. Fullfør publiseringen av utgaven i UI-et for Play-konsollen på nettet.

Når tillatelseserklæringen og appen din er godkjent i gjennomgangen for overholdelse av retningslinjene, blir apputgaven publisert, og du kan igjen bruke Publishing API til å administrere utgavene dine. Hvis ikke varsler Google Play-teamet deg hvis erklæringen din om tillatelser blir avvist, og du får eventuell tilleggsinformasjon.

Merk: Når appen ber om nye tillatelser, blir du bedt om å bruke brukergrensesnittet til å fylle ut et oppdatert erklæringsskjema for tillatelser som spesifikt tar for seg de nye tillatelsene.

Relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny