Machtigingen voor uw app declareren

Machtigingsverzoeken worden geëvalueerd tijdens het releaseproces nadat u uw APK's of app-bundels heeft toegevoegd. Als uw app het gebruik van riskante of gevoelige machtigingen (zoals Sms of Gesprekkenlijst) aanvraagt, moet u mogelijk het declaratieformulier voor machtigingen invullen en goedkeuring krijgen van Google Play.

Over het proces

Het declaratieformulier voor machtigingen wordt weergegeven tijdens het releaseproces als de app een APK of app-bundel bevat die machtigingen aanvraagt waarvoor geen declaratie voor machtigingen is verstrekt aan Google Play.

Als u actieve APK's of app-bundels heeft waarvoor een declaratie voor machtigingen vereist is (waaronder releases in de open, gesloten of interne testtracks), wordt in het linkermenu een melding weergegeven onder Releasebeheer > App-releases. Totdat u deze melding afhandelt, kunt u geen wijzigingen in uw app publiceren, waaronder wijzigingen in de aanwezigheid in de Google Play Store (bijvoorbeeld winkelvermelding, prijzen en distributie). Maak hiervoor een release die een declaratie voor machtigingen bevat of waarin de machtigingen zijn verwijderd.

U kunt overwegen open, gesloten of interne testtracks die momenteel niet worden gebruikt, te deactiveren als ze niet aan dit beleid voldoen.

Als u apps publiceert met de Google Play Developer Publishing API, bekijkt u deze speciale instructies.

Het declaratieformulier voor machtigingen invullen

 

Stap 1: Evalueer de aangevraagde machtigingen

U vindt een geschiedenis van eerder gedeclareerde machtigingen (indien van toepassing) en onlangs aangevraagde machtigingen in een uitvouwbare lijst in het gedeelte 'Gevoelige machtigingen declareren' op de pagina 'Release voorbereiden'.

  • Machtigingen met een vinkje zijn in eerdere releases gedeclareerd.

  • Machtigingen met een melding zijn onlangs toegevoegd. Deze machtigingsverzoeken worden opgenomen op uw declaratieformulier voor beoordeling door het Google Play-team en worden geëvalueerd aan de hand van de gepubliceerde richtlijnen.
Als u aangevraagde machtigingen ziet in de lijst met onlangs aangevraagde machtigingen die u niet wilde opnemen op uw declaratieformulier voor machtigingen, verwijdert u die APK of app-bundel en uploadt u een nieuwe APK of app-bundel met de juiste aangevraagde machtigingen voordat u doorgaat.

 

Stap 2: Geef de kernfunctionaliteit van uw app op

U moet de kernfunctionaliteit van uw app opgeven in de lijst met ondersteunde toepassingen. Vink alle selectievakjes aan die van toepassing zijn op de kernfunctionaliteit van uw app.

Toepassingen die niet op deze pagina worden vermeld, zijn niet toegestaan. Als voor de kernfunctionaliteit van uw app een nieuwe toepassing vereist is, selecteert u Nieuwe toepassing melden om het Google Play-team op de hoogte te stellen van uw toepassing. Het Google Play-team beoordeelt uw toepassing en reageert met aanvullende informatie op uw inzending.

Stap 3: Verstrek instructies voor app-beoordeling

Nadat u uw declaratieformulier voor machtigingen heeft ingediend, beoordeelt het Google Play-team de kernfunctionaliteit van uw app om er zeker van te zijn dat de aangevraagde machtigingen vereist zijn voor een ondersteunde toepassing. 
Als er specifieke instructies vereist zijn om deze kernfunctionaliteit te demonstreren, kunt u die instructies in dit gedeelte opnemen.

Stap 4: Verstrek een videodemonstratie van uw app

U kunt een videodemonstratie verstrekken zodat het Google Play-beoordelingsteam de kernfunctionaliteit van uw app gemakkelijker kan evalueren.

Ondersteunde video-indelingen: YouTube-link (bij voorkeur), cloudopslaglink naar een mp4 of andere veelgebruikte videobestandsindeling.

Stap 5: Verstrek instructies voor toegang tot beperkte app-content

Als de kernfunctionaliteit van uw app is beperkt tot ingelogde gebruikers, moet u instructies verstrekken voor toegang tot die beperkte content. Het Google Play-beoordelingsteam gebruikt deze instructies om de beperkte functionaliteit te evalueren.

Als inloggen is vereist voor uw app, selecteert u Alle of sommige functies zijn beperkt en verstrekt u een geldige testgebruikersnaam of een geldig testtelefoonnummer, een wachtwoord en eventuele andere instructies die nodig zijn voor toegang tot de beperkte app-content.

Geef alleen accountgegevens op die specifiek voor tests worden gebruikt. Geef geen gegevens voor een productiegebruiker op.
Anders selecteert u Alle functies zijn beschikbaar zonder speciale toegang om door te gaan zonder testgegevens te verstrekken.

Stap 6: (alleen voor multi-APK's) Vraag een uitzondering voor oude APK's aan 

Dit veld wordt alleen weergegeven als u een multi-APK-configuratie voor uw releases gebruikt en een van de APK-varianten toestemming vraagt om gesprekkenlijst- of sms-gegevens te gebruiken.
U kunt een uitzondering aanvragen in gevallen waarin uw multi-APK-configuratie oude APK's gebruikt waarin u geen codewijzigingen meer kunt aanbrengen. Bekijk de vereisten voor deze uitzondering voordat u doorgaat. APK's die niet aan de vereisten voldoen, moeten worden gedeactiveerd zodat u voldoet aan het beleid ten aanzien van machtigingen.
Als u in aanmerking komt voor deze uitzondering, geeft u de versiecodes (gescheiden door komma's) op in het veld met APK-uitzonderingen. 

Stap 7: Bevestig uw declaratie

Vink de betreffende selectievakjes aan om te bevestigen dat de details van uw declaratie correct zijn en dat u akkoord gaat met de voorwaarden voor correct gebruik van de gedeclareerde machtigingen.

Uw release voorbereiden en implementeren

Zodra u alle vereiste stappen voor het declaratieformulier voor machtigingen heeft uitgevoerd, voert u de resterende stappen uit om uw release voor te bereiden en te implementeren.

Beoordelingsproces voor machtigingen

Nadat u het declaratieformulier voor machtigingen heeft ingevuld en uw release heeft geïmplementeerd, wordt uw app uitgebreid beoordeeld door het Google Play-team. Het verwerken van uw verzoek kan enkele weken duren. Gedurende deze tijd heeft uw nieuwe app of app-update de status In afwachting van publicatie totdat uw verzoek is beoordeeld. Uw app wordt ook gecontroleerd op standaard naleving van het programmabeleid voor ontwikkelaars van Google Play.

Als u de publicatie die in behandeling is, overschrijft met een nieuwe release, kunnen er extra vertragingen in het beoordelingsproces optreden. Als u dringend een app-update moet vrijgeven, moet u de riskante of gevoelige machtigingen uit uw APK of app-bundel verwijderen en een nieuwe release implementeren. Deze nieuwe release wordt alleen beoordeeld op standaard naleving van het beleid en wordt binnen enkele uren gepubliceerd.

Als uw app niet voldoet aan het beleid ten aanzien van machtigingen, stuurt het Google Play-team een e-mail met de resultaten van de beoordeling naar de accounteigenaar en het e-mailadres voor contact in uw ontwikkelaarsaccount. Als uw verzoek is goedgekeurd en uw app voldoet aan het programmabeleid voor ontwikkelaars, wordt uw nieuwe app of update automatisch gepubliceerd op Google Play.

Speciale instructies voor gebruikers van de Google Play Developer Publishing API

Als u een release implementeert met de Google Play Developer Publishing API en Google Play het gebruik van riskante of gevoelige machtigingen door uw APK of app-bundel nog niet eerder heeft goedgekeurd, ontvangt u een foutmelding.

Als u releases wilt blijven beheren met de Publishing API, moet u riskante of gevoelige machtigingsverzoeken uit uw app verwijderen en een nieuwe release met de herziene APK of app-bundel maken. U kunt ook als volgt uw release voorbereiden en implementeren via de webinterface van Play Console:

  1. Upload uw APK of app-bundel waarvoor riskante of gevoelige machtigingen zijn aangevraagd.

  2. Vul het declaratieformulier voor machtigingen in zoals hierboven beschreven.

  3. Voltooi de implementatie van de release via de webinterface van Play Console.

Nadat uw declaratie voor machtigingen is goedgekeurd en er is vastgesteld dat uw app voldoet aan het beleid, wordt uw release gepubliceerd en kunt u de Publishing API weer gebruiken om uw releases te beheren.  Als dit niet het geval is, laat het Google Play-team u weten dat uw machtigingsverzoek is geweigerd en ontvangt u eventuele aanvullende informatie.

Wanneer uw app nieuwe machtigingen aanvraagt, moet u via de gebruikersinterface een herzien declaratieformulier voor de nieuw aangevraagde machtigingen invullen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?