Rechten voor uw app declareren

Verzoeken voor rechten worden geëvalueerd tijdens het releaseproces nadat u uw APK's of app-bundels heeft toegevoegd. Als uw app het gebruik van riskante of gevoelige rechten (bijvoorbeeld Sms of Gesprekslijst) aanvraagt, moet u mogelijk het declaratieformulier voor rechten invullen en goedkeuring van Google Play krijgen.

Over het proces

Het declaratieformulier voor rechten wordt weergegeven tijdens het releaseproces als de app een APK of app-bundel bevat die rechten aanvraagt waarvoor geen declaratie voor rechten is verstrekt aan Google Play.

Als u actieve APK's of app-bundels heeft waarvoor een declaratie voor rechten vereist is (waaronder releases in de open, gesloten of interne testtracks), wordt in het linkermenu een melding weergegeven onder Aanwezigheid in Google Play Store > App-content. Totdat u deze melding afhandelt, kunt u geen wijzigingen in uw app publiceren, waaronder wijzigingen in de aanwezigheid in de Google Play Store (bijvoorbeeld winkelvermelding, prijzen en distributie). Maak hiervoor een release die een declaratie voor rechten bevat of waarin de rechten zijn verwijderd.

U kunt overwegen open, gesloten of interne testtracks die momenteel niet worden gebruikt, te deactiveren als ze niet aan dit beleid voldoen.

Als u apps publiceert met de Google Play Developer Publishing API, bekijkt u deze speciale instructies.

Het declaratieformulier voor rechten invullen

 

Stap 1: Evalueer de aangevraagde rechten

U vindt een geschiedenis van eerder gedeclareerde rechten (indien van toepassing) en onlangs aangevraagde rechten in een uitvouwbare lijst in het gedeelte 'Declaratieformulier voor rechten' op de pagina App-content.

  • Rechten met een vinkje zijn in eerdere releases gedeclareerd.

  • Rechten met een melding zijn onlangs toegevoegd. Deze verzoeken voor rechten worden opgenomen op uw declaratieformulier voor beoordeling door het Google Play-team en worden geëvalueerd aan de hand van de gepubliceerde richtlijnen.
Als u aangevraagde rechten ziet in de lijst met onlangs aangevraagde rechten die u niet wilde opnemen op uw declaratieformulier voor rechten, verwijdert u die APK of app-bundel en uploadt u een nieuwe APK of app-bundel met de juiste aangevraagde rechten voordat u doorgaat.

 

Stap 2: Geef de kernfunctionaliteit van uw app op

U moet de kernfunctionaliteit van uw app opgeven in de lijst met ondersteunde toepassingen. Vink alle selectievakjes aan die van toepassing zijn op de kernfunctionaliteit van uw app.

Stap 3: Verstrek instructies voor app-beoordeling

Nadat u uw declaratieformulier voor rechten heeft ingediend, beoordeelt het Google Play-team de kernfunctionaliteit van uw app om er zeker van te zijn dat de aangevraagde rechten nodig zijn voor een ondersteunde toepassing. 
Als er specifieke instructies vereist zijn om deze kernfunctionaliteit te demonstreren, kunt u die instructies in dit gedeelte opnemen.

Stap 4: Verstrek een videodemonstratie van uw app

U kunt een videodemonstratie verstrekken zodat het Google Play-beoordelingsteam de kernfunctionaliteit van uw app gemakkelijker kan evalueren.

Ondersteunde video-indelingen: YouTube-link (bij voorkeur), cloudopslaglink naar een mp4 of andere veelgebruikte videobestandsindeling.

Stap 5: Verstrek instructies voor toegang tot beperkte app-content

Als de kernfunctionaliteit van uw app is beperkt tot ingelogde gebruikers, moet u instructies verstrekken voor toegang tot die beperkte content. Het Google Play-beoordelingsteam gebruikt deze instructies om de beperkte functionaliteit te evalueren.

Als inloggen is vereist voor uw app, selecteert u Alle of sommige functies zijn beperkt en verstrekt u een geldige testgebruikersnaam of een geldig testtelefoonnummer, een wachtwoord en eventuele andere instructies die nodig zijn voor toegang tot de beperkte app-content.

Geef alleen accountgegevens op die specifiek voor tests worden gebruikt. Geef geen gegevens voor een productiegebruiker op.
Anders selecteert u Alle functies zijn beschikbaar zonder speciale toegang om door te gaan zonder testgegevens te verstrekken.

Stap 6: (alleen voor multi-APK's) Vraag een uitzondering voor oude APK's aan 

Dit veld wordt alleen weergegeven als u een multi-APK-configuratie voor uw releases gebruikt en een van de APK-varianten toestemming vraagt om gesprekkenlijst- of sms-gegevens te gebruiken.
U kunt een uitzondering aanvragen in gevallen waarin uw multi-APK-configuratie oude APK's gebruikt waarin u geen codewijzigingen meer kunt aanbrengen. Bekijk de vereisten voor deze uitzondering voordat u doorgaat. APK's die niet aan de vereisten voldoen, moeten worden gedeactiveerd zodat u voldoet aan het beleid ten aanzien van rechten.
Als u in aanmerking komt voor deze uitzondering, geeft u de versiecodes (gescheiden door komma's) op in het veld met APK-uitzonderingen. 

Stap 7: Bevestig uw declaratie

Vink de betreffende selectievakjes aan om te bevestigen dat de details van uw declaratie correct zijn en dat u akkoord gaat met de voorwaarden voor correct gebruik van de gedeclareerde rechten.

Uw release voorbereiden en implementeren

Zodra u alle vereiste stappen voor het declaratieformulier voor rechten heeft uitgevoerd, voert u de resterende stappen uit om uw app voor te bereiden op de beoordeling en de release voor te bereiden en uit te rollen.

Beoordelingsproces voor rechten

Nadat u het declaratieformulier voor rechten heeft ingevuld en uw release heeft geïmplementeerd, wordt uw app uitgebreid beoordeeld door het Google Play-team. Het verwerken van uw verzoek kan enkele weken duren. Gedurende deze tijd heeft uw nieuwe app of app-update de status In afwachting van publicatie totdat uw verzoek is beoordeeld. Uw app wordt ook gecontroleerd op standaard naleving van het programmabeleid voor ontwikkelaars van Google Play.

Als u de publicatie die in behandeling is, overschrijft met een nieuwe release, kunnen er extra vertragingen in het beoordelingsproces optreden. Als u dringend een app-update moet vrijgeven, moet u de riskante of gevoelige rechten uit uw APK of app-bundel verwijderen en een nieuwe release implementeren. Deze nieuwe release wordt alleen beoordeeld op standaard naleving van het beleid en wordt binnen enkele uren gepubliceerd.

Als uw app niet voldoet aan het beleid ten aanzien van rechten, stuurt het Google Play-team een e-mail met de resultaten van de beoordeling naar de accounteigenaar en het e-mailadres voor contact in uw ontwikkelaarsaccount. Als uw verzoek is goedgekeurd en uw app voldoet aan het programmabeleid voor ontwikkelaars, wordt uw nieuwe app of update automatisch gepubliceerd op Google Play.

Speciale instructies voor gebruikers van de Google Play Developer Publishing API

Als u een release implementeert met de Google Play Developer Publishing API en Google Play het gebruik van riskante of gevoelige rechten door uw APK of app-bundel nog niet eerder heeft goedgekeurd, ontvangt u een foutmelding.

Als u releases wilt blijven beheren met de Publishing API, moet u verzoeken voor riskante of gevoelige rechten uit uw app verwijderen en een nieuwe release met de herziene APK of app-bundel maken. U kunt ook als volgt uw release voorbereiden en implementeren via de webinterface van Play Console:

  1. Upload uw APK of app-bundel waarvoor riskante of gevoelige rechten zijn aangevraagd.

  2. Vul het declaratieformulier voor rechten in zoals hierboven beschreven.

  3. Voltooi de implementatie van de release via de webinterface van Play Console.

Nadat uw declaratie voor rechten is goedgekeurd en er is vastgesteld dat uw app voldoet aan het beleid, wordt uw release gepubliceerd en kunt u de Publishing API weer gebruiken om uw releases te beheren.  Als dit niet het geval is, laat het Google Play-team u weten dat uw declaratieverzoek voor rechten is geweigerd en ontvangt u eventuele aanvullende informatie.

Als u voor uw app nieuwe rechten aanvraagt, moet u via de gebruikersinterface een herzien declaratieformulier voor de nieuw aangevraagde rechten invullen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen